Joze Vranješ: „Sustav odvodnje oborinskih voda izgrađen je nezakonito!“

0

Joze Vraješ, predsjednik MO Ratac – Zelenka obratio se našoj redakciji sa osvrtom o izgradnji sustava odvodnje oborinskih voda.

Uz povijest problema, Vranješ se osvrnuo i na izvedeno tehničko rješenje. Njegov osvrt objavljujemo u cijelosti:

„IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OBORINSKIH VODA NA PODRUČJU M.O RATAC – ZELENKA

POVIJEST PROBLEMA

M.O Ratac-Zelenka od svog konstituiranja konstantno je isticao ovaj  problem kao jedan od gorućih problema komunalne infrastrukture na području našeg M.O. Nezakonito i nepropisno izveden sustav odvodnje oborinskih voda Splitske i Zagrebačke ulice kojim su iste svedene u “slijepu” šahtu na križanju Splitske i Slavonske ulice, prilikom padanja oborina uzrokovao je ozbiljne probleme kojima je narušena osnovna kvaliteta života u pojedinim dijelovima M.O Ratac-Zelenka, a pojedinim građanima je pričinjena i značajna materijalna šteta.

Shvaćajući ozbiljnost ovog problema M.O Ratac-Zelenka je odmah nakon ispunjenja svih formalno pravnih uvjeta za pravovaljani rad sazvao proširenu sjednicu Vijeća M.O na kojoj su bili prisutni gradonačelnik Tonći Bilić, dogradonačelnica Lori Veličković i zainteresirani građani, a na kojoj se raspravljalo o problemu i načinu rješavanja nezakonitog i tehnički neispravnog sustava odvodnje oborinskih voda.

Na spomenutoj sjednici gradonačelnik je dao jasno obećanje pred svim članovima vijeća M.O i prisutnim građanima kako je potvrđen glavni projekt i kako se početak radova planira sredinom listopada prošle godine, a završetak sredinom ožujka ove godine. Kao tehničko lice na tiskovnoj konferenciji M.O Ratac-Zelenka održanoj početkom veljače ove godine jasno sam upozorio da po mojoj  procijeni mehanizacija i ljudstvo koje trenutno radi na izvođenju  projekta isti ne može realizirati u obećanim i primjerenim rokovima. Nažalost moje zapažanje i stručno mišljenje nije uvaženo pa smo danas svjedoci činjenice da je projekt realiziran u neprimjerenim rokovima s obzirom da se većina vlasnika objekata na području M.O Ratac-Zelenka bavi iznajmljivanjem smještaja.

ANALIZA IZVEDENOG TEHNIČKOG RJEŠENJA:

Analizirajući tehničko rješenje izvedenog sustava odvodnje oborinskih voda moram istaknuti i svoje tehničko mišljenje koje sam usmeno iznio i obnašateljima vlasti u našem gradu, a koji predstavljaju investitora odnosno Grad Makarsku u ovom poslu.

Da bi ozbiljno raspravljali o mogućim tehničkim rješenjima ovoga problema moramo krenuti od pitanja “Koja oborinska voda predstavlja glavninu problema kod padanja oborina?”. Uvažavajući činjenicu da su na području M.O Ratac-Zelenka izgrađeni objekti s visokim koeficijentom iskorištenja građevinskih parcela, te da u prosjeku ispred izgrađene parcele od cca 300 – 400 m2 imamo 60 – 80 m2 prometnice jasno se zaključuje da većinu oborinskih voda (80%) čine upravo one oborinske vode koje padaju na spomenute izgrađene parcele, a koje su u velikoj mjeri (95%) izbetonirane.

Većina vlasnika objekata tj. izgrađenih parcela spomenute oborinske vode sa svojih objekata ispušta na prometnicu, a one se onda slijevaju prirodnim padom te pričinjavaju probleme na nižim kotama pojedinih dijelova M.O. Jasno se izvodi logičan zaključak kako je rješavanje problema oborinskih voda u velikoj mjeri svedeno na rješavanje problema oborinskih voda koje vlasnici objekata ispuštaju na prometnicu.

Imamo dva moguća rješenja ovog problema: jedno rješenje je napraviti sustav u kojem će se svi vlasnici izgrađenih parcela priključiti na sustav odvodnje, a drugo rješenje je sakupljati oborinsku vodu na prometnici. Moje stručno mišljenje je da je puno bolje, trajnije i kvalitetnije riješiti problem na način u kojem će se svi vlasnici izgrađenih parcela priključiti na sustav odvodnje, ali nažalost ovdje je primijenjeno drugo rješenje u kojem se sva oborinska voda sakuplja na prometnici. Primjena ovakvog riješenja zahtjeva veliki broj kanalica za odvodnju oborinskih voda koje u velikom broju slučajeva vremenom “propadaju” u prometnicu, te stvaraju buku prilikom prelaska vozila.

Moje mišljenje je da je Grad kako investitor kod izvođenja sustava odvodnje oborinskih voda trebao izvesti takvo tehničko rješenje u kojem će omogućiti svim vlasnicima objekata da se spoje na sustav odvodnje oborinskih voda, a onda obvezati sve kojima je to omogućeno da se u određenom roku moraju spojiti na isti. Danas nažalost imamo izveden novi sustav odvodnje oborinskih voda, a vlasnici objekata nisu izravno spojeni na njega nego u većini slučajeva iz oluka objekata ispuštaju oborinsku vodu na prometnicu i to preko nogostupa pa samim time onemogućuju njegovo normalno korištenje za vrijeme padanja oborina. Iskreno se nadam da Grad s vremenom neće biti prisiljen vršiti dogradnju ovog projekta jer bi to zahtijevalo značajno veća financijska sredstva od onih koje je trebalo izdvojiti sada da se napravi ovakvo trajno kvalitetno tehničko rješenje.

Bez obzira na tehničko rješenje s kojim se u potpunosti ne slažem zadovoljan sam činjenicom da je Grad shvatio i uvažio nastojanja M.O Ratac-Zelenka da se ovaj problem riješi. Uz ovo tehničko rješenje potrebno je još pročistiti kanalice sustava odvodnje oborinskih voda u Ličkoj i Vukovarskoj ulici, te dio sustava odvodnje sve prema izljevnom mjestu ispod hotela Biokovka.

Moram naglasiti kako Grad Makarska nije još ništa učinio po pitanju nadoknade štete oštećenim građanima koja je nastala izlijevanjem oborinskih voda iz nepropisnog i nezakonitog izvedenog sustava odvodnje istih, a podsjetit ću da je na sjednici M.O održanoj 04. listopada 2014. god. gradonačelnik  pokazao interes Grada za nagodbu, međutim do danas po tom pitanju ništa konkretno nije učinjeno. Nažalost ovakav odnos grada prema oštećenim građanima prisiljava iste na utuživanje Grada kako bi nadoknadili štetu čime trenutna gradska vlast uzimajući u obzir dugotrajnost sudskih procesa koji se vode na sudovima “prebacuje” ovaj problem onima koji će naš grad voditi u budućnosti.“

Predsjednik M.O RATAC-ZEENKA Joze Vranješ mag.ing.el

1 KOMENTAR

  1. A moj “Bili brig” Joze je bar stručno obrazložio problem, a ti govoriš uličarski bez argumenata. Pusti čovika na miru jer se vidi da zna šta priča …

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime