Novi incident na makarskom Gradskom vijeću: Oporba napustila sjednicu zbog slike dr. Tuđmana

0

Sedam vijećnika oporbe napustilo je danas sjednicu makarskog Gradskog vijeća zbog nepoštivanja legitimnih odluka koje je to isto Gradsko vijeće donijelo prije 12 godina.

Prije početka same sjednice i aktualnog sata, predsjednik Kluba vijećnika HDZ- HSS-HPB, dr. Marko Ožić Bebek upozorio je kako u novouređenoj gradskoj vijećnici nema slike prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, križa i slike don Mihovila Pavlinovića, a što je u suprotnosti s odlukom Gradskog vijeća od 24.lipnja 2002. godine kada je definirano što sve mora biti u vijećnici. Predsjednica Gradskog vijeća Jagoda Martić utvrdila je da je riječ o propustu i htjela nastaviti sa održavanjem sjednice pravdajući se kako nije bilo dovoljno vremena za stavljanje slika, no oporba se nije dala. Dr. Ožić Bebek dao je prijedlog da se odredi stanka i da se postave slike i križ, a kada je to odbijeno, oporba, njih sedmoro vijećnika napustilo je sjednicu Gradskog vijeća.
– Mi smo kao klub vijećnika prije sjednice dali poslovničku primjedbu zbog očitog kršenja odluke od 24.lipnja 2002. godine kada je Gradsko vijeće Grada Makarske donijelo odluku da u vijećnici moraju biti slike dr. Franje Tuđmana, don Mihovila Pavlinovića, zastave i grbovi Splitsko-dalmatinske županije i Grada Makarske, križ itd. Nažalost, ta se odluka ne poštuje pa se pitam kako će građani Makarske poštivati odluke Gradskog vijeća kada ih ne poštuje ni samo Gradsko vijeće?! SDP-ova gradska vlast prvo je htjela ukinuti intoniranje hrvatske himne prije početka sjednice, a  sada su umjesto spomenutih slika i križa na zid postavili veliku televiziju, kazao nam je u kraćem telefonskom razgovoru dr. Ožić Bebek.
Prema nekim informacijama, odluka od 24.06.2002. godine našla se navodno naknadno na dnevnom redu današnje sjednice makarskog Gradskog vijeća, a u oporbi strahuju da će je kao takvu i ukinuti.