FOTO VREMEPLOV Godine idu…lete ko’ minute…

0

FullSizeRender (78)Kažu da slika ponekad govori više od riječi, a mi objavljujemo čak dvije fotografije, Prva je iz 2006. kada su se s tadašnjim predsjednikom HDZ-a Ivom Sanaderom susreli Marko Ožić Bebek i Damir Mendeš.

Desetak godina kasnije, Damir Mendeš ne skriva osmijeh ni pred novim presjednikom HDZ-a Tomislavom Karamarkom… Hoće li Damir Mendeš biti naklonjen i sljedećem predsjedniku HDZ-a ako Tomislav Karamarko izgubi na skorim unutarstranačkim izborima?FullSizeRender (79)

1 KOMENTAR

 1. HAHAHAHAHA BOLJI JE SMIJEŠAK ZVONIMIRA GALIĆA. ODAVNO GA NISAM VIDIO DA SE TAKO SRČENO SMIJJE…HUHUHUHHIHIHI. KO SE ZADNJI SMIJE NAJSLAĐE SE SMIJE!

 2. dr.Damir Mendeš uvijek je prema svima nasmijan,jer ima čisto srce, a čisto srce je slobodno, uvijek ima mjesta za drugoga, i raduje se drugome. Ono ne poznaje sebičnost, ne živi od sebe i za sebe.Blago onome kome je je ovaj čovjek naklonjen.

 3. Istino znas li ti istinu o poslovnom prostoru u Jadranskoj, koji je kazu u proslome clanku o Rastiki, nakratko upisan na doktorovome ocu a onda prodan?? Znas li odgovor kad se nazivas Istinom?.

 4. Nagradno pitanje 2:

  na koga vas ovaj tekst po svim karakteristikama podsjeća ,odnosno koji likovi imaju navedene karakteristike ??

  1. Zdenko Lučić
  2. Anuška Dragičević
  3. Zdenko Dragičević
  4. Anuška Lučić

  PET ZNAKOVA ZLA: KAKO PREPOZNATI LJUDE POKVARENOG SRCA!

  Jedan od razloga zbog kojih vrlo često ne vidimo, nazivamo li to “zlo”, pokvarenost srca ili psihopatsko ponašanje – vjerojatno je taj što nam je teško povjerovati da takvi ljudi zaista postoje!

  Ne možemo zamisliti da nas netko vara, obmanjuje ili povrijeđuje (kako nas, tako i druge) bez imalo savjesti, širi laži i izmošljotine kako bi uništio nečiji ugled ili da se pretvara i izdaje za nešto što nije, a sve s ciljem kako bi nanio štetu drugima (fizičku, materijalnu, emotivnu…). Ipak, na žalost znamo da takvi ljudi postoje.

  Sljedećih pet znakova pokazuju da imate posla s ljudima pokvarenog srca i, ako prepoznajete neke od njih, bilo bi najbolje da se klonite takve osobe, a njeno “popravljanje” i psihičko iscjeljenje možda ipak prepustite stručnijim osobama.
  1. Ljudi pokvarenog srca stručnjaci su u stvaranju zabuna, pometnji i svađa.

  Oni:
  izvrću činjenice
  obmanjuju
  lažu
  negiraju stvarnost
  izmišljaju priče

  2. Ljudi pokvarenog srca eksperti su u zavaravanju drugih svojom slatkorječivošću.

  Ali ako pogledate plodove njihovog života ili ako se povedete njihovim riječima, vidjet ćete da se takve osobe nikada ne mijenjaju i da ne ulažu u rast i razvoj.
  Njihov život je iluzija i duševna hrana im je patnja drugih ljudi!
  3. Ljudi pokvarenog srca uvijek žele kontrolirati druge ljude, a oni su sami sebi najviši autoritet.

  Odbacuju povratne informacije i konstruktivni kriticizam, sami stvaraju pravila po kojima žive, ne obraćajući pažnju na moralne norme.
  4. Ljudi pokvarenog srca često igraju na simpatije dobrodušnih ljudi sa svrhom obmanjivanja.

  5. Ljudi pokvarenog srca nemaju savjesti i ne znaju što je kajanje.

  Čak i nemaju namjeru pokušati se boriti protiv svoje zlobe – zapravo, uživaju u njoj – a sve pod maskom određenog plemenitog karaktera.

 5. A šta je sa prostorom Svjetionika? Istina sigurno zna. Prvo firma zvana Lovac na mufove propala, pa unda firma Tačke, pa je sad Štapić j(b)doo. I ona za tariguz i solnu kiselinu. Priča narod da ni svi kemijski pripravci nove firme nemogu oprat dug u firmama sa kojima radi a da je onaj navedeni prostor garant. Također, visoko se popelo na listi u poreznoj. A te nove firme, gazdin stan će pod hipoteku, radi kredita da bi vratio dugove, kaže meni Jerko, susjed iz Njemačke. Tako se u nas u Njemačkoj priča…

 6. Tragom poslovnih malverzacija Ladislava Šošića i Marije Šošić, poduzeća Abacus d.o.o. Vrgorac ,Ugovora iz predmeta Z-100/97 Općinskog suda Vrgorac, koji ima čitav niz apsolutno nezakonitih postupaka, Predmet Krivaja Zavidović Makarska, Predmet DP Duhan Vrgorac, Predmet Kio-130/97 od 21. studenoga 1997.), a vođen je i kazneni postupak protiv direktora Poduzeća Rade Maršića koji je rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske Broj: IV-Kž-110/02-3 od 11. srpnja 2002. obustavljen zbog nastupanja apsolutne zastare kaznenog progona (koja je nastupila završetkom 2000.)… sve upućuje na promjene u dosadašnjem načinu funkcioniranja Dorha. Dorhu se stavlja na teret statistika predmeta koji su otišli u zastaru, a evidentirani su u nalazima državne revizije u predmetima pretvorbe i privatizacije. Tomislav Karamarko kreće u obračun s kriminalom iz pretvorbe i privatizacije zato što Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije ,kazneni progon se može poduzeti i nakon isteka rokova za zastaru kaznenog progona iz članka 95. stavka 1. i članka 96. stavka 6. Osnovnog Krivičnog zakona Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 53/91., 39/92. i 91/92.), odnosno iz članka 19. stavka 1. i članka 20. stavka 6. Kaznenog zakona . Dali će zakon bti primjenjen i prema ovom uzorku lokalnog Makarsko-Vrgoračko-Pločanskog šerifa vrijeme će pokazati ?

 7. Sljede smjene u DORH-u, kraj apsolutnih zastara kaznenog progona, zaštitnicima lokalnih šerifa, nova revizija pretvorbe privatizacije, punjenje proračuna Republike Hrvatske, Vlada na čelu s Tomislava Oreškovića planira puniti na temelju Prijedloga direktive o zamrzavanju i oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima.Razrješenje jdenog broja djelatnika DORH-a, Mladena Bajića s mjesta glavnog državnog odvjetnika, ostavka Željke Pokupec čin kojim je preduhitrila svoju smjenu i to radi sumnje u niz zloporaba i kršenja zakona o kaznenpm postupku, zakona o državnom odvjetništvu i poslovnika državnog odvjetništva, odluka Ustavnog suda, najave povećanog Europskog nadzora u pogledu poštivanja Povelje o temeljnjim ljuskim pravima unutar EU-a, kao Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava, Konvencija Ujedinjenih naroda protiv korupcije i drugih oblika kriminala, organiziranog i gospodarskog koji je u Hrvatskoj detektiran djelom i u državnim institucijama, sve upućuje na promjene u dosadašnjem načinu funkcioniranja Dorha. Dorhu se stavlja na teret statistika predmeta koji su otišli u zastaru, a evidentirani su u nalazima državne revizije u predmetima pretvorbe i privatizacije. Jedan broj nalaza Državne revizije , koji se odnosi na kuponsku privatizaciju, površne nalaze koji su moglo bi se reći naručeni kako bi se pogodovalo određenim interesnim grupacijama. Za građane Republike hrvatske nepodnošljivi su prirezi porezi koje im vlade kontinuirano serviraju, u predizbornim kampanjama obećavaju i borbu protiv kriminala iz pretvorbe i privatizacije. Moćni utjecaj lokalnih tajkuna na političke stranke, kroz financiranja i kadroviranja enorman je u odnosu na utjecaj državnih institucija prema pojedincima koji su do danas bili nedodirljivi….

 8. Ugovor o kupoprodaji autokampa Dalmacija u Zaostrogu zaključili su 13. veljače 2002.Društvo i HBOR s društvom Abacus d.o.o. iz Vrgorca i Dragom Mikulićem, svaki za ½ polovinu suvlasničkog dijela nekretnine. U vrijeme zaključivanja ugovora zemljišnoknjižni
  vlasnik predmetnih nekretnina bio je upisan HBOR, radi osiguranja novčane tražbine po kreditu zaključenom 25. ožujka 1999. u iznosu 19.000.000,00 kn između HBOR i Društva. Ugovorena je kupoprodajna cijena u iznosu 1.002.000,00 EUR koju su kupci dužni, prema nalogu prodavatelja, uplatiti na račun HBOR-a na ime otplate navedenog kredita. HBOR se obvezao dati brisovnu izjavu za upis brisanja HBOR-a kao fiducijarnog vlasnika. Prema evidencijama Društva, kupci su u cijelosti podmirili ugovorenu obvezu. Prema elaboratu, procijenjena vrijednost autokampa Dalmacija iznosila je 1.344.362,- DEM. Procijenjene su nekretnine označene kao k.č. 3014/1, 3014/3 i 3014/4, površine 14 517 m5, upisane u z.k.ul.
  broj 1201, k.o. Zaostrog. U kupoprodajnom ugovoru navedene su nekretnine označene kao k.č. zgrada 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700 te k.č. zemljišta 3014/1 i 3014/3, površine 13 784 m5, upisane u z.k.ul. broj 1201, k.o. Zaostrog.Ugovor o kupoprodaji turističkog naselja Morenia u Podaci zaključili su 23. Rujna 2002.Društvo i HBOR s društvom Abacus d.o.o. iz Vrgorca. U vrijeme zaključivanja ugovora kaozemljišnoknjižni vlasnik predmetnih nekretnina bio je upisan HBOR, radi osiguranja novčanetražbine po kreditu zaključenom 25. ožujka 1999. u iznosu 19.000.000,00 kn između HBOR I Društva. Ugovorena je kupoprodajna cijena u iznosu 1.550.000,00 EUR koju je kupac dužan,prema nalogu prodavatelja, uplatiti na račun HBOR-a na ime otplate navedenog kredita.HBOR se obvezao dati brisovnu izjavu za upis brisanja HBOR-a kao fiducijarnog vlasnika.Prema evidencijama Društva, kupac je u cijelosti podmirio ugovorenu obvezu. Prema elaboratu, procijenjena vrijednost turističkog naselja Morenia iznosila je 3.955.904,- DEM. Procijenjene su nekretnine označene kao k.č. 1582/4 i 1584/2, površine 9 685 m5, upisane u z.k.ul. broj 1120, k.o. Podaca, a u kupoprodajnom ugovoru navedene su nekretnine označene
  kao k.č. zgrada 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426 i 427, te k.č. zemljišta 1582/4 i 1584/2, površine 9 543 m5, upisane u z.k.ul. broj 1120, k.o. Podaca. Postupci privatizacije obavljeni su u skladu sa zakonskim odredbama, osim što se za postupak prijenosa dionica PIF-u Expandia na temelju ugovora o nadoknadi dionica u programu kuponske privatizacije, ne može dati ocjena o ispravnosti postupka do okončanja sudskog postupka Fond je u lipnju 1999. s PIF-om Expandia zaključio ugovor o nadoknadi dionica u programu kuponske privatizacije, prema kojem je na PIF Expandia prenio 391 738 dionica Društva, u zamjenu za dionice drugih trgovačkih društava koje je PIF Expandia stekao u programu kuponske privatizacije. Društvo je odbilo upis prijenosa dionica na PIF Expandia, uz obrazloženje da PIF Expandia nije ispunio uvjete za upis u knjigu dionica predviđene statutom, prema kojima se upis može izvršiti samo na temelju ugovora ovjerenog kod javnog bilježnika. PIF Expandia je podnio Trgovačkom sudu u Dubrovniku u listopadu 2001. Tužbu protiv Društva radi upisa u knjigu dionica. Presudom Trgovačkog suda u Dubrovniku od 24. listopada 2002. odbijen je tužbeni zahtjev PIF-a Expandia i utvrđeno je da je ugovor o nadoknadi dionica u programu kuponske privatizacije ništavan i ne proizvodi pravni učinak.

 9. Tomislav Karamarko kreće u obračun s kriminalom iz pretvorbe i privatizacije zato što Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije ,kazneni progon se može poduzeti i nakon isteka rokova za zastaru kaznenog progona iz članka 95. stavka 1. i članka 96. stavka 6. Osnovnog Krivičnog zakona Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 53/91., 39/92. i 91/92.), odnosno iz članka 19. stavka 1. i članka 20. stavka 6. Kaznenog zakona . Dali će zakon bti primjenjen i prema ovom uzorku lokalnog Makarsko-Vrgoračko-Pločanskog šerifa vrijeme će pokazati ?

 10. Ljudi pokvarenog srca i uma koji kleveću i prokazuju hrvate primjerice; Kovačevića za vrijeme SFRJ., i Trutina za vrijeme RH., trebaju transplataciju srca ,a ni onda im dragi Bog ne može pomoći!

 11. Dobro pitanje: KAKO PREPOZNATI LJUDE POKVARENOG SRCA ????
  Svi znaju da su tu oko nas ,postaju sve vidljiviji !
  Pokušavaju se skriti ,ali ne uspijevaju !
  Previše zla učiniše ,da bi ostali perjanica društva !
  Dobro ti ste obolili ,dragoga ti Boga !

 12. “Oprosti im Bože, jer ne znaju šta rade-pišu”. Kad sve znate: gdje su se mace macile i kuce ucile, postavite pitanje Giliću: Zašto se raspao MJEŠOVITI ZBOR MAKARSKE, koje su podili Ante Vezilić, maestro iz Dubrovnika i Joško Buble????
  Kako su makarani osramočeni u Italianskim zlatarnicam!? Korizma je katolici, vrijeme oprosta i pomirenja. Bog Vas blagosovio. NEK na tome rade državne institucije, a svoj sud će dati Bog.

 13. Tužno je i žalosno kad Zdenko Lucić spominje Hrvatske zakone , DORH , pretvorbu . On koji je do početka rata bio sirotinja . Austrijanci ce prvi srediti lopine koji su muljali u Hypo banci , zatim nas DORH ce krenuti u rješavanje kriminala oko neplaćanja PDV iz Amfore , dalje ćemo malo kasnije . Samo neka onda Anuška napise članak o njemu , svom sponzoru . Najlakše je širiti hajku i mržnju po Majarskoj a tu ste vas dvijo Zdenko i Anuška bez konkurencije . Nista vam ne prolazi , neće ni ona mala odrepina koja duzna na strane . Kad si takav frajer, ti mu Lučicu posudi novce da plati svoje dugove .

 14. Aj ne bleji Sosicu Lucici su 1968 napravili kucu u Makarskoj-Posejdon. Malo se prekrsti ako si poludija neznaci da mozes klevetati do vika.

 15. Lijepo pise da je Ladislav kriminalac i klevetnik postoje dokumenti, dio je objavljen,bilo bi pristojno ako udbas ima neki dokument o Lucicu da objavi.Grijeh je klevetati i zvati prijatelje u Zagreb i moliti pomoc za sina a o svemu odlucuje bas covjek kojega Ladislav klevece.Sosicu glup si!

 16. TREBALO bi istražiti:
  1. kako je Grad Makarska kupio parking preko puta Zagrebačke banke (Živkin dvor),
  2. za koje novce i kako je dr.Medneš na tatu uknjižio poslovni prostor,
  3. dali je to bila PROVIZIJA ?
  4. zašto je tata M.M. odmah prodao prostor ???

  Nešto više o tome trebao bi na MUPu, istražiteljima ispričati građevinski poduzetnik kojega su REKETARILI, a koji je izgradio zgradu u kojoj je u najmu Zagrebačka banka!

  PA TO NIJE TEŠKO UTVRDITI !!! čest.zgr. 368/2 z.u.Makarska-Makar

 17. Protuve i nitkovi pod raznim pseudonimima se pojavljuju na ovom portalu !
  Blate i pišu svašta protiv svakoga .
  Za primjetiti je da pišu protiv Z Lučića –takođe gadosti i nebuloze ali odmah poslije toga ide komentar (iste osobe ili osoba) — tIPA “ŠOŠIĆU NE SERI ” kao eto Šošić to piše. Te budaleštine i gadosti ( a o niskim strastima da ne govorimo ) nisu stil ni nivo Ladislava Šošića ma koliko ga vi blatili i mrzili .
  To da ustajete,ligate i ručate a uvjek je prisutan L.Šošić to je paranoja.Bolest nad bolestima.
  Sa Lučićima i Danilom je Ladislav Šošić zaradio prve novce u privatnom biznisu i ti novci (jer se radilo o velikom poslu za to vrijeme) su bili odskočna daska u njegovom daljnjem razvoju firme.
  Isto tako bi trebalo pitati Danila Lučića dali je zadovoljan sa onim što je Šošić uradio i dali ima ikakvih primjedbi na njegov rad.
  Isto tako Zdena veoma dobro poznaje Šošića (od momačkih dana u LJubuškom i ratnih sa Kupresa,Vinina,Mostara,Pidriša , Bjelog Polja itd. ) te dobro zna da uzmaći neće -po cijenu života. Nikoga ne dira ali ni od koga ne preza.
  Šošić živi po načelu : “BOGOVI SU NA NEBU NA ZEMLJI NEMA BOGOVA ”
  Nikada u životu Šošić nije slabijeg taknija , omalovažija , podcjenija niti ocvilija.
  A BANDU I LOPOVE KOJI SU UDRUŽENO KRENULI DA OTMU ŠOŠIĆEVO (da ga čak i fizički likvidiraju )DOTRAT ĆE ŠOŠIĆ TAMO DI IM JE MJESTO
  NEKA NEPRIJATELJI ( a znaju oni dobro koji su -a znam i ja) DOBRO ZAPAMTE ŠOŠIĆEVU POSLANICU -BANDITIMA I HRVATSKOM ŠLJAMU

  “””MILOST NE MOLIM NITI ĆU VAM JE DATI !”””

  To da bi Šošić vrijeđao starije,lajao i olajavao nečije živote, obitelji, djecu ,šnjuvao po tuđim poslovnim knjigama . Ma nema se tu šta dodat ,Šta god se rekne ili napiše ne može se dosegnuti NE MOŽE SE DOTAKNUTI DNO DO KOJEG SU POJEDINCI POTONULI.
  To što Zdena radi za mene je neprihvatljivo i nema nikakva načela ni aduta da ja to prihvatim kao normalno.
  Zašto to radi isto mi nije poznato !
  Prijateljstvo se ni od koga ne moli ,niti ga treba hiniti ,ni glumiti.
  Svak zase ,travu pase , bez obzira što je seljačka puno kaže. Pa sam Šošić je seljak iz Graba i voli “rašćiku”
  Vidučiću su dostupne sve IP adrese ma koliko se neko pokušao skriti i glumiti budalu.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime