Gradu Kaštela milijunska šteta, Berketovom poduzeću milijuni eura zarade!

0

Nova urbana cijelina mafijaških struktura bivšeg Jugovinila, posredstvom nezavisne liste  Josipa Berketa uz pomoć pravosudnih struktura pripremili su veliku novost u Kaštelima

Bivši privremeni gradonačelnik Grada Kaštela Josip Berket uz pomoć pravosudnih institucija, od kojih dominira DORH, na čelu s Mladenom Bajićem, alfom i omegom bivšeg okružnog tužitelja Splitskoga regiona, kasnije Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, osigurali su, poticali su i zakapitalili su nad investicijom koja osigurava novost u Kaštelima. Igrokaz kojim je Grad Kaštela ostao bez zakonitih , nespornih potraživanja koja je imao temeljem Rješenja o Ovrsi broj ; UP/I-363-03/07-05/8 od 02.11.2007….. UP/I – 325-01/11-03/I od 09.02.2011   za ukupni iznos od 33.939.465,57 kuna plus zatezne kamate  za  trinaest godina potraživanja gore navedenog iznosa plus sudske troškove za nesporno potraživanje Grada Kaštela, upriličio je Mladen Bajić kao Glavni državni odvjetnik  Republike Hrvatske i Josip Berket, kao gradonačelnik Grada Kaštela. Igorokaz koji su namijenili puku pri tom sebi pribavili milijunske iznose stjecanjem nezakonite imovinske koristi. Mladen Bajić ne čineći, ne postupajući, prikrivajući ispred DORH-a, a Josip Barket čineći potpisujući i pribavljajući s namjerom i realizacijom enormne nezakonite imovinske koristi, na štetu Grada Kaštela i Republike Hrvatske. Donošenjem Odluke kojom Grad Kaštela za vrijeme mandata Josipa Berketa, da se na prostoru Adriavinila ne smiju graditi stambeni objekti, čime ciljano umanjuje vrijednost imovine Adriavinila i drugom odlukom, povlačenjem zabilježbi na nekretninama koje su garantirale naplatu potraživanja Gradu Kaštela, temeljem ovrha za iznos koji prelazi 50 milijuna kuna, s kamatama. Činjenice koje se danas zanemaruju; u Kaštel Sućurcu na predjelu bivše tvornice Jugovinil, nalaze se dva deponija pepela i šljake koji su nastali kao produkt sagorijevanja ugljena u tvorničkoj termoelektrani, od 1947. godine, a dijelom su dopremljeni iz termoelektrana bivše države. Deponij koji je saniran 1973. godine sadrži oko 38.000 m3 pepela i šljake, dok se na lokaciji velike taložnice nalazi oko 180.000 m3 pepela i šljake. Osim navedenih deponija, na području bivše tvornice Jugovinil registrirano je nekoliko onečišćenih zona na kojima se nalaze nanosi pepela i šljake oko 100.000 m3. Zanimljivo je kako mjesto deponija, svojevrsnog zločina 1. travnja 2014. godine uništavaju bageri koje je naručio Josip Barket. Zemljište katastarske oznake Kaštel Gomilica, djelom je Urbanističkog plana uređenja 17 i nije ni u kakvoj vezi s Adriavinilom odnosno UPU-om 18 Sustipan. Inspekcijskim nadzorom zabranjeno je daljnje kopanje. U rujnu 2014. godine donešena je Dopuna programa sanacije  (Rev3.), koja predviđa izgradnju novog deponija u kojem bi se pohranilo 180.000 m3 pepela. Činjenica je da na lokaciji postoji radioaktivni materijal koji je štetan za zdravlje ljudi. Organiziranjem tematske sjednice u studenom 2014. godine o Adriavinilu, na kojoj je zaključeno da će na idućoj sjednici Grad Kaštela dostaviti lokacijsku informaciju koju je tražio Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, djelatnik Saša Medaković. Dobivanjem zatražene informacije o lokaciji DZRNS , lokacija je stavljena u nacionalnu strategiju i plan gospodarenja radioaktivnim otpadom, kao jedna od tri takve lokacije koje se nalaze u Republici Hrvatskoj, a to su: TE Plomin, Petrokemija Kutina i Adriavinil. Sve tri predmetne lokacije upisane su i u strateškim dokumentima Europske unije. Područje Adriavinila sada može dobiti EU novčana sredstva za sanaciju, tj. vlasnik predmetnog zemljišta, poduzeće kojega je vlasnik 100% udjela Josip Barket, a ne Grad Kaštela. Tko će postati vlasnik radioaktivnog otpada i na koji način će kasnije poslužiti vlasniku ostaje nepoznanica. Manipuliranje takvom vrstom otpada osigurava znatna financijska sredstva. Promjenom GUP-a iz T1 zone (hoteli) u stambenu po traženju novoga vlasnika, podrazumjeva izmjenu svih europskih i hrvatskih dokumenata koji su strateški za predio gdje Berket , njegovo poduzeće želi graditi stambenu četvrt. Da li je slučajno da Grad Kaštela, DORH-Mladen Bajić, Trgovački sud Split, MUP, pogoduju poduzeću Marine Kaštela, kako bi se pojedinac obogatio na stambenoj gradnji? Da ništa nije slučajno dokazuje i mandat gradonačelnika Grada Kaštela Josipa Barketa za period od 2009. godine do 2013. godine, kao i mandate Mladena Bajića kao Glavnog državnog odvjetnika za period od 2002. godine do 2014. godine, a ne treba zanemariti ni odgovornost Ante Sanadera kao župana Splitsko-dalmatinske županije. Prethodno odbijanje Rošinovog i Kemokompleksovog plana stanogradnje, temeljem nalaza Instituta za medicinska istraživanja i medicine rada, na predmetnoj radioaktivnoj lokaciji može poslužiti kao činjenica novonastaloj situaciji?!

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime