Hoće li makarski KRA-DE-ZE konačno postati HA-DE-ZE?

0

Nakon završetka unutarstranačkih izbora po temeljnim ograncima u Makarskoj, Milan Stapić kao kandidat za predsjednika HDZ-a ima solidnu većinu, no doznajemo kako će unatoč tome tražiti poništavanje izbora na Dugišu i Zelenci.

Prema prigovorima koji su upućeni najvišim stranačkim tijelima, nije se poštivala demokratska, zakonska procedura, a opet su se pojavili i – šalabehteri.
Zanimljivo je da su ljudi koji su zbog dobronamjernih sugestija odustali od nakane da se kandidiraju na određene pozicije u stranci u pozadini odrađivali puno toga ne vjerujući da je HDZ-u u Makarskoj kakav oni poznaju došao kraj. Tako je pr. Žarko Klaipirić odustao od kandidature, a onda napravio pravi mali kaos na Dugišu i Zelenci. Makarski HDZ-ovci nam tvrde da je Klapirić prekršio odredbe Poslovnika o radu izborne skupštine na Dugišu  jer je mijenjao redosljed delegata, liste su zaključene na dan izbora, nakon internpog brojanja nije dozvoljen uvid drugoj strani, nije potpisan zapisnik itd. Kao najveći grijeh u ovim unutarstranačkim izborima spominje se detalj da zapisnik sa izborne skupštine na Dugišu nije stavio na usvajanje i glasovanje. U „kemijanju“ unutarstranačkim izborima sudjelovao je, tvrde nam delegati, i predsjednik makarske HVIDR-e Ivan Glibota koji je u povjerenstvu za vjerodajnice temeljnog ogranka Zelnka navodno dijelio šalabahtere?! Na čuđenje mnogih, u izbornom procesu sudjelovao je i inspektor rada Ivica Lelas kao službena osoba i uopće nije jasno koja je točno bila njegova uloga.
Zbog svega navedenog Milan Stapić unatoč podršci većine delegata zatražio je od središnjice HDZ-a poništavanje izbora na Dugišu i Zelenci i postavljanje povjerenika u ta dva temeljna ogranka. Ako je suditi prema dosadašnjoj praksi, prigovori će biti prihvaćeni i mogu se očekivati ponovljeni izbori u ta dva ogranka.
izboriEvo što se, između ostalog, navodi u prigovoru: „Izborna skupština TO Dugiš, u Makarskoj održana je 11.travnja 2016. Zaključene su liste 24 sata ranije umijesto 48 sati. Promjena člana za delegata dogodila se na dan izborne skupštine te je kandidat za delegata Radojka Divić izbrisana sa liste, unatoč zaključenoj listi od dana ranije . Aktualni predsjednik Temeljnog ogranka Dugiš kandidirao se za brojanje glasačkih listića, te je onemogućeno da dva člana koja su kandidati za delagata na izbornoj skupštini budu u  verifikacijskom povjerenstvu za brojanje. Verifikacijsko povjerenstvo čini tri člana, a sva tri člana su kandidati za tijela i dužnosti, čime su prekršili čl. 72 propisnika o provedbi unutar stranačkih izbora. Činjenica da je D.P.  koji je  izbrisan po pretpostavci jednog člana GO HDZ a da je prijavljen na drugom mjestu, nakon što je utvrđeno uvidom u osobnu iskaznicu dotični je naknadno dodan na popis. D.P. podnosi kandidaturu za izaslanika za završnoj skupštini, te nije na popisu i upisuju ga ručno.

Neki tvrde da se po lokalnim kafićima lobiralo za delegate na skorim unutarstranačkim izborima...
Neki tvrde da se po lokalnim kafićima lobiralo za delegate na skorim unutarstranačkim izborima…

Također povrijeđen je još jednom i čl 72. propisnika o provedbi unutar stranačkih izbora, jer nije dobiven popis izaslanika i nije izvršena provjera u bazi članstva. Nadalje, došlo je do povrede čl. 72 o tajnosti glasovanja, nisu bile postavljene fizičke barijere na samom biračkom mjestu, već su postavljeni ispod prozora te glasovanje nije bilo tajno. Prekršen je poslovnik čl.18 stavak 3. iz razloga što je lista kandidata za izaslanike koja je promijenjena tekući dan, nije dana na usvajanje skupštini, što je rezultiralo pomicanjem redosljeda delegata, te numeracija delegata nije odgovarala zaključnoj listi, a ujedno je to povreda čl 19. stavak 2. Glasački listići su se brojali u odvojenoj – zatvorenoj prostoriji te nije bilo mogućnosti nadgledanja brojanja listića.  Nakon izvršenog brojanja nije potpisan zapisnik, jer članovi komisije nisu bili nazočni. Izborna skupština TO Zelenka, održana je u Makarskoj 16.travnja 2016. Povrijeđen je čl. 72 o tajnosti glasovanja, nisu bile postavljene fizičke barijere na samom biračkom mjestu, te je onemogućeno tajno glasovanje, a osobe koje su glasovale, sjedile su za istim stolom, čak i do četiri osobe, te su grupno zaokruživali kandidate. Pojedinim osobama su članovi TO Zelenka zaokruživali listiće, isto tako i pojedinim osobama, su zaokruživali listiće i oni koji ne pripadaju TO Zelenka. Prekršen je poslovnik čl.18 stavak 3. iz razloga što je lista kandidata za izaslanike koja je promjenjena tekući dan, nije dana na usvajanje skupštini, što je rezultiralo pomicanjem redosljeda delegata, te numeracija delegata nije odgovarala zaključnoj listi, a ujedno to je povreda čl 19. Stavak 2 . (dokaz liste). Brojanje je trajalo do 4:30 ujutro, te nije postojao kvorum za izglasavanje zapisnika. Nazočno je bilo cca. 35 izaslanika od ukuno 108. Verifikacijsko povjerenstvo na ulazu pri legitimiranju članstva je dijelilo šalabahtere, kontretno Ivan Glibota, predsjednik HVIDR-a Makarska.“…