Kupreški harem mladoga druga Lade…

0

kupresPo pitanju ovisnosti  i kronične bolest mladoga Lade iz Graba, Općina Ljubuški,BiH,  bilo je kasno za rano spriječavanje od ovisnosti kleptomanije s obzirom da je bio u stalnom okruženju primitivno strukturiranim, subkulturnim uvjetima seoske idile.

Mladi Lado bio je izložen kontinuiranim tjeskobama, poremećenim obiteljskim odnosima, nižim kulturnim i ekonomskim stanjem, pedagoškom zapuštenošću, a sve je to znatno utjecalo u adolescenciji  na razvoj mladoga Lade. U ranoj mladosti okarakteriziran je kao delikvent, sitni lopov. To je jedan od razloga zašto je postao meta Udbe. Moglo ga se ucijeniti, vrbovati i usmjeriti da radi za društveno dobro. Tako mladi Lado prolazi trnoviti put školovanja mostarske UDBE, gdje ga uče o prikupljanju, provjeravanju, prosuđivanju, dokumentiranju i evidentiranju svih poznatih emigranata koji ruše ustavni poredak SFRJ. Nestankom SFRJ i dolaskom Hrvatske mladi Lado, svojim mentalno higijenskim aktivnostima prelazi djelovati u Republiku Hrvatsku, Općinu Vrgorac. Tražeći zaštitu u potrazi je i za žrtvom na kojoj treba položiti prijemni. Za žrtvu je izabrao vrgoračkog emigranta, utemeljitelja HDZ-a Joška Šalinovića, koji se upravo vratio iz Austrije s obitelji s željom da svoju obiteljsku ušteđevinu uloži u Farmu koza na predjelu Rebina Glavica. Po udbaškom receptu, svakom emigrantu se priđe prijateljski, s ljubavlju. Tako je i bilo sve do dana kada brat od emigranta Šalinovića kao vozač muzilice koza s farme iz Rebine Glavice skupa s Ladom, uz asistencije djelatnika policijske postaje Vrgorac druga Kalaje, dislociraju muzilicu u drugu državu i to BiH, mjesto Posušje kod sestre druga Lade. U formalnom razgovoru s emigrantom povratnikom Joškom, on tvrdi da je vrijednost muzilice koza s Rebine Glavice tada prelazila milijun njemačkih maraka. Emigrant ističe da je Lado uknjižio zemljište farme temeljem usmenog ugovora o kuporodaji, tvrdeći da je sve to bilo moguće u Vrgorcu 1997. godine.Prvo se odvede sudac na iće i piće a nakon toga daktilografkinja ispiše presudu, sudac ovjeri i eto ga. Tako je Lado postao vlasnik 20.352 m2 građevinskoga zemljišta u Vrgorcu. Muzilicu je prodao poduzeću u Posušje kojega je bio vlasnik zet Lade, koji je digao poticaje od Federacije, za muženje koza i krava u Rakitnu. Tako je Lado došao do prvoga milijuna maraka i zemljišta u Vrgorcu na Rebinoj Glavici. Tvrdi emigrant da je Lado sve novce prebacio u Opuzen u Privrednu banku, tamo je direktorica bila jedna kurpulentna Lenka, danas ona radi kao kadar u ŽDO Split, kažu da mu je sve to osmislila ona, kao vrsna pravnica i direktorica u banci. Zamisli, tvrdi emigrant, uvjerila je ona Ladu da i njegova žena Mare može njemu biti ortak. Vidiš ti do kuda oni idu, pita se emigrant ? Oni imaju bračni ugovor a prave i ortački, lukavi su. Tako su ti on i žena uz pomoć ljubavnice iz PBZ-a Opuzen, preknjižili, temeljem Ugovora o ortakluku , uz pomoć privatne geometarske radnje Đometar, cijelu Rebinu Glavicu-Ravču i proveli parcelaciju. A zašto im je trebao Ugovor o ortakluku, pitali smo emigranta da nam pojasni? Zato što su se oni tim Ugovorom, Lado i žena Mare udružili da bi zajedničkim sredstvima kupili Rebinu Glavicu, farmu koza.  Sve prema natječaju iz Slobodne Dalmacije od 06.09.1996. godine. Salinovic Vrgorac (8)Opelješili su oni i Grad Vrgorac uz pomoć Neretvansko gospodarske banke iz Ploča, zatim DP Duhan Vrgorac, sve ti je to organizirana UDBA, tvrdi emigrant. Pisalo je neki dan da jedino u Društvu nema izvorne dokumentacije o opisanim transakcijama jer je dokumentaciju, prema potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta broj 511-03-04/4-3282/95 od 5. rujna 1995., oduzelo Ministarstvo unutarnjih poslova Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska, Odjel kriminalističke policije, osim temeljnice (T 370 od 26. travnja 1996. koja je evidentirana s 31. prosinca 1995.) kojom su ulaganja u vrijednosne papire u iznosu 1.489.943,50 USD otpisana odlukom upravnog odbora donesenom 30. travnja 1996. E i tu su oni upetljali prste, priknjižili Lado i Mikulić cijeli  kamp u Zaostrogu površine 14.000 m2 prvi red uz more, sve uz pomoć ove Lenke iz ŽDO Split. Ona njima sredi da predmet Republike Hrvatske Broj: IV-Kž-110/02-3 od 11. srpnja 2002. obustavljen zbog nastupanja apsolutne zastare kaznenog progona (koja je nastupila završetkom 2000.). Ma gospon novinar sve su opljačkali UDBAŠI, tvrdi emigrant. Znam ja i za priču kako je Lado zvani Šoške, uknjižio i kamp Krivaje Zavidović u Makarskoj, ali o tome ću vam pričati drugi put. Ispričat ću vam ja i  kako je Lado s Kišom, Bebićem i Zelićem organizirao orgije na Kupresu, pa ih odvela SIPA. Kaže moj prijatelj iz MUP-a da je bilo tu i maloljetnica, ali pare sve zataškaju. Ostali su im zapisnici u MUP-u Kupres, nisu mogli sve izbrisati, al MUP nije postupao po zapisnicima. Mora da su svi prišli na Šerijat, otvorili Harem na Kupresu. Jesu, jesu tamo su ti oni svi kupili lokacije za gradit kuće  ili bolje reći Harem do Zelićeva… (NASTAVLJA SE…)

1 KOMENTAR

 1. BORBA ZA ZAKONITOST POČIVALA JE, POČIVA I POČIVATI ĆE SAMO NA ONIMA KOJI JE SVOJIM ŽIVOTNIM ČINIMA ŠTUJU.
  Industrijsko poduzeće „KRIVAJA“ d.d. Zavidovići zastuapano po direktoru HIMZI HUSIĆU zaključilo je s gospođom MILENOM JURIŠIĆ Aneks kupoprodajnom ugovoru od 19.10.2000. u svezi kupoprodaje nekretnina koje su niže navedne:
  – ČESTICE ZEMLJE 831/5 KO VELIKO BRDO,
  – ČESTICE ZEMLJE 831/6 KO VELIKO BRDO,
  – ČESTICE ZEMLJE 831/8 KO VELIKO BRDO,
  – ČESTICE ZEMLJE 1709/5 KO MAKARSKA MAKAR,
  – ČESTICE ZEMLJE 1709/6 KO MAKARSKA MAKAR,
  – ČESTICE ZEMLJE 1709/7 KO MAKARSKA MAKAR.
  Taj Aneks zaključen je na temelju PREDUGOVORA OD 25.1.2000.
  U međuvremenu mijenjane su površine i oblici nekretnina kao i zemljišnoknjižni ulošci.
  U članku 2. stavku 1. ANEKSA navedeno je:
  „ S OBZIROM DA SU OSTVARENE PRETPOSTAVKE PREDVIĐENE PREDUGOVOROM KOJI VOLJOM UGOVORNICA IMA SVE ELEMENTE KUPOPRODAJNE POGODBE, KAKO GA JE PISMENO SUGLASNOŠĆU NA KUPOPRODAJNI UGOVOR OKARAKTERIZIRALO MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE RH IZ KOLOVOZA 2000.G. KL: 940 – 01/98 – 01/959, URBROJ: 514 – 02-03/10-00-7 OVE STRANKE UGOVORNICE SUGLASNO MIJENJAJU ODREDBU ČLANKA 10.KUPOPRODAJNOG UGOVORA OD 19.10.2000. KOJA IZMJENA GLASI:
  STRANKE UGOVORNICE BEZUVJETNO POTVRĐUJU DA SU POGODBENI UVJETI IZ PREDUGOVORA KONKRETIZIRANI SADRŽAJEM KUPOPRODAJNOG UGOVORA PA SE VOLJOM UGOVORNICA NAZNAČENI PREDUGOVOR KOJI JE PRETHODIO SKLAPANJU KUPOPRODAJNOG UGOVORA SMATRA SASTAVNIM DIJELOM CJELOVITE POGODBE OVIH UGOVORNICA OSIM U DIJELU GDJE JE KUPOPRODAJNIM UGOVOROM IZRJEKOM UTVRĐENA IZMJENA KONDICIJA IZ PREDUGOVORA.“
  U članku 3. ANEKSA navedno je:
  „ U IZMJENJENOM ČLANKU 10.DODAJE SE NOVI STAVAK KOJI GLASI:
  STRANKE UGOVORNICE SUGLASNO NAREČENOM NEDVOJBENO SMATRAJU PROTEGNUTOM IZDATU PISMENU SUGLASNOST NA KUPOPRODAJNI PREDUGOVOR OD MINISTARSTVA PRAVOSUĐA IZ KOLOVOZA 2000. KL: 940 – 01/98 – 01/959, URBROJ: 514 – 02 – 03/10 – 00 – 7 I NA KUPOPRODAJNI UGOVOR OD 19.10.2000.“

  U članku 4. stavku 2. ANEKSA navedeno je:
  „ ORJENTACIJSKA POVRŠINA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ISPRAVLJA SE SA PREDUGOVORNIH 9179 M2 NA TOČNIH 9311 M2.“
  Iz dokumentacije koja se nalazi u zbirci isprava zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Splitu – Stalne službe u Makarskoj, a u svezi predmetne kupoprodaje i provedene uknjižbe predmetnih nekretnina razvidno je čak i laiku da je MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE DALO SUGLASNOST NA PREDUGOVOR od 25.1.2000.godine koji je sklopila „KRIVAJA“ d.d. Zavidovići kao prodavatelj i gospođa MILENA JURIŠIĆ kao kupac, A NE ZA KUPOPRODAJNI UGOVOR na čijoj osnovi su postigli uknjižbu prava vlasništva u zemljišnim knjigama tadašnjeg Općinskog suda u Makarskoj.
  U čemu se sastoji nezakonitost pravnog prometovanja predmetnim nekretninama razvidna je iz slijedećih činjenica i pravnih normi koje su imeprativnog karaktera ( ius cogens ).
  U „NARODNIM NOVINAMA“ broj 36/91 objavljena je UREDBA O ZABRANI RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE. To je pozitivni pravni propis i primjenjuje se u konkretnom slučaju, a propis je, kao što je navedeno, imperativne prirode i njegovo nepoštivanje ima za pravnu posljedicu ništetnost ( apsolutno ništavost ) pravnog posla od početka ( ex tunc ), što znači da pravni posao nije proizveo pravne učinke od početka.
  U toj UREDBI u članku 1. određeno je DA SE ZABRANJUJE RASPOLAGANJE I OPTEREĆENJE (PRODAJA I DR) NEKRETNINAMA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE KOJE SU U VLASNIŠTVU,POSJEDU,NA KORIŠTENJU ILI UPRAVLJANJU ORGANA I INSTITUCIJA FEDERACIJE,REPUBLIKA I POKRAJINA KOSOVA I VOJVODINE.
  TA SE ZABRANA ODNOSI I NA PODUZEĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE SA SJEDIŠTEM IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE.
  U članku 3. stavku 1.UREDBE određeno je DA JE PRAVNI POSAO ILI PRAVNI AKT DONIJET PROTIVNO OVIM ODREDBAMA NIŠTAV.
  U „NARODNIM NOVINAMA“ broj 46/2000 objavljena je ODLUKA O IZUZIMANJU OD ZABRANE RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE PRAVNIH OSOBA SA SJEDIŠTEM U REPUBLICI SLOVENIJI, REPUBLICI MAKEDONIJI I BOSNI I HERCEGOVINI.
  U toj ODLUCI U članku 1. određeno je DA SE IZUZIMAJU OD ZABRANE RASPOLAGANJA NEKRETNINE IZ ČLANKA 1. UREDBE O ZABRANI RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE NA KOJIMA POSTOJI PRAVO KORIŠTENJA ,RASPOLAGANJA ILI UPRAVLJANJA IMAJU PRAVNE OSOBE SA SJEDIŠTEM U REPUBLICI SLOVENIJI, REPUBLICI MAKEDONIJI I BOSNI I HERCEGOVINI,A KOJE SU STEČENE NAPLATNIM PRAVNIM PUTEM, AKO JE TO U INTERESU REPUBLIKE HRVATSKE, NJENIH GRAĐANA ILI PRAVNIH OSOBA SA SJEDIŠTEM U REPUBLICI HRVATSKOJ.
  U članku 2. iste ODLUKE određeno je DA SE OVLAŠĆUJE MINISTAR PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE DA U SVAKOM POJEDINOM SLUČAJU RASPOLAGANJA IZ TOČKE I. OVE ODLUKE UTVRDI JESU LI ISPUNJENI UVJETI PROPISANI TOM TOČKOM I POSTOJE LI KAKVE PRAVNE ZAPREKE, TE NA TEMELJU TOGA I PRETHODNO PRIBAVLJENOG MIŠLJENJA MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I DRŽAVNOG PRAVOBRANITELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE, IZDA SUGLASNOST ZA RASPOLAGANJE TIM NEKRETNINAMA .

  IZ ČITAVE DOKUMENTACIJE NA TEMELJU KOJE JE U MAKARSKOM SUDU IZVRŠENA I TO PRAVOMOĆNO IZVRŠENA UKNJIŽBA VIDI SE DA ISTA NIJE IZVRŠENA U SKLADU SA STROGIM ZAKONSKIM PROPISIMA.
  UREDBA i ODLUKA su strogi zakonski propis i njihovo nepoštivanje ima za pravnu posljedicu apsolutnu ništavost sklopljenog pravnog posla ( ništetnost ), a taj zahtjev može i po službenoj dužnosti ( ex offo ) mora podnijeti nadležno državno odvjetništvo – građanskoupravni odjel. Da li u svemu tome ima i elemenata bića kaznenih djela i tko su počinitelji utvrditi će nadležno državno odvjetništvo – kazneni odjel, također po službenoj dužnosti.
  Suglasnost Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave ( raniji naziv Ministarstva pravosuđa RH ) koja je priložena spisima na temelju koje se provela predmetna uknjižba i na koju se sve stranke iz ugovora pozivaju ODNOSI SE NA PREDUGOVOR A NE NA KUPOPRODAJNI UGOVOR I NJEGOVE ANEKSE.ZATO STRANKE NE MOGU KAKO SU TO NAPRAVILE I NAPISALE U ANEKSU DA SAME STRANKE SMATRAJU SUGLASNOST PROTEGNUTOM NA UGOVOR. IZ TOGA SE VIDI DA ZNAJU DA SE SUGLASNOST ODNOSI SAMO NA PREDUGOVOR I SVJESNO KONSTRUIRAJU NEŠTO PRAVNO NEPOSTOJEĆE KAO „PROTEZANJE SUGLASNOSTI NA DRUGI PRAVNI POSAO – ANEKS KUPOPRODAJNOM UGOVORU.“
  Stranke iz ugovora nakon što su sklopile ANEKS MORALE su ga dostaviti tadašnjem Ministarstvu pravosuđa radi izdavanja suglasnosti i tek ako im tadašnje Ministarstvo pravosuđa RH izda suglasnost tada mogu podnijeti zahtjev ( prijedlog ) za upis uknjižbom prava vlasništva na predmetnim nekretninama.
  STRANKE IZ UGOVORA TO SVJESNO NISU NAPRAVILE, TE SU CITIRANIM ODREDBAMA IZ ANEKSA HTJELE PREDUGOVOR PRETVORITI U UGOVOR, PA SU NAVELE DA SE SUGLASNOST NA PREDUGOVOR ODNOSI I NA UGOVOR ŠTO NIJE TOČNO NITI JE U SKLADU SA BILO KOJIM ZAKONSKIM PROPISOM TADA NA SNAZI A NI DANAS.
  ANEKS NIJE MOGAO PREDUGOVOR PRETVORITI U KUPOPRODAJNI UGOVOR NITI JE SUGLASNOST NA PREDUGOVOR MOGLA PROTEGNUTI SVOJE PRAVNO VAŽENJE NA KUPOPRODAJNI UGOVOR.
  U predmetnoj suglasnosti u naslovu je navedeno da se suglasnost izdaje na kupoprodajni ugovor, ali se suglasnost ipak nije odnosila na kupoprodajni ugovor, jer se radilo i tipiziranom obrascu koji je pogrešno uporabljen. Iz teksta suglasnosti razvidno je da se izrjekom navodi da se suglasnost izdaje na PREDUGOVOR. Dakle, konstrukcije u smislu „protezanja“ suglasnosti i pretvaranja predugovora aneksom u ugovor su pravno neodržive.
  O svemu ovom zemljišnoknjižni odjel morao je prilikom rješavanja predmetne uknjižbe po službenoj dužnosti voditi računa, ali nije. U to vrijeme tadašnjim Općinskim sudom u Makarskoj presjedala je SUZANA ALAČ, koja je dugo godina bila ujedno zemljišnoknjižni sudac.
  SUGLASNOST NA PREDUGOVOR ODNOSI SE SAMO NA PREDUGOVOR, A NE NA UGOVOR KAO I NA POVRŠINE ZEMLJE KOJE SU NEKRETNINE IMALE U TRENUTKU IZDAVANJA SUGLASNOSTI NA PREDUGOVOR, A NE NA NOVE POVRŠINE KAKO SU TO STRANKE OZNAČILE U NOVOM UGOVORU. ZNAČI DA SE SUGLASNOST NA PREDUGOVOR NE ODNOSI ČAK NI NA PREDMET PRAVNOG PROMETA ZBOG IZMJENE POVRŠINA I OBLIKA ZEMALJA.
  Dokaz da su sve naprijed navedeno ugovorne stranke znale proizlazi iz njihovih konstatacija sadržanima u predugovoru, aneksu, a i ugovoru kojeg je sklopio ABACUS d.o.o. sa svojom pravnom službom. To je pored navedenih isprava UGOVOR O KUPOPRODAJI OD 21.3.2001.G.ZAKLJUČEN IZMEĐU ABACUS DOO KAO KUPCA I MILENE JURIŠIĆ KAO PRODAVATELJA U KOJEM IZRIČITO NAVODE PREDMETNU SUGLASNOST NA PREDUGOVOR, ŠTO ZNAČI DA SU ZNALI DA JE SUGLASNOST MINISTARSTVA ZA PREDUGOVOR A NE UGOVOR I DA SU ZNALI KOLIKO JE TO PRAVNO VAŽNO JER BEZ TOGA NEMA PRAVNOG VALJANOG POSLA – UGOVORA NITI STJECANJA PRAVA VLASNIŠTVA OD POČETKA.
  ISTO TAKO FIRMA ABACUS DOO IMA SVOJU PRAVNU SLUŽBU KAO I KRIVAJA DD PA SU NJIHOVI PRAVNICI ZNALI DA TAJ PRAVNI POSAO NIJE VALJAN NEGO NIŠTAV.
  LADISLAVA ŠOŠIĆA SESTRA JE DIPLOMIRANA PRAVNICA U TOJ FIRMI. LAKO JE SHVATITI DA JE LADISLAV ŠOŠIĆ KAO VLASNIK I DIREKTOR FIRME ABACUS DOO I BRAT SVOJE PRAVNICE ZNAO DA NEDOSTAJE KUPOPRODAJNI UGOVOR.
  ZNAO JE DA JE U SUGLASNOSTI MINISTARSTVA PRAVOSUĐA NAVEDEN PREDUGOVOR.
  ZNAO JE DA SE ANEKS NIJE PODNIO MINISTARSTVU PRAVOSUĐA NA SUGLASNOST.
  ZNAO JE DA SE SUGLASNOST ODNOSI SAMO NA PREDUGOVOR I DA SE NE MOŽE PROTEZATI NA KUPOPRODAJNI UGOVOR I SVE OSTALO ŠTO STRANKE NAKON IZDAVANJA SUGLASNOSTI NAPIŠU I POTPIŠU TJ. ZAKLJUČE.
  ZNAO JE ZA PRAVNE POSLJEDICE POVREDE STROGIH PRAVNIH PROPISA ( UREDBE I ODLUKE ).
  SVAKI PRAVNIK TO ZNA I PRAVNA SLUŽBA MU JE TO PRETPOSTAVLJENO OBJASNILA.
  IAKO JE TO SVE JAKO DOBRO ZNAO LADISLAV ŠOŠIĆ ZA SVOJU FIRMU ABACUS DOO TRGOVAO JE ZEMLJOM KUPUJUĆI JE I UZ TO ZNAO DA SE RADI O APSOLUTNO NIŠTAVOM PRAVNOM POSLU IZMEĐU MILENE JURIŠIĆ I KRIVAJE DD I DA MILENA JURIŠIĆ NIJE MOGLA TO KUPITI NITI UKNJIŽITI PRAVO VLASNIŠTVA NA ZEMLJI.
  ZNAO JE DA ONAJ TKO NIJE STEKAO PRAVO VLASNIŠTVA NE MOŽE NEPOSTOJEĆE PRAVO PRENIJETI NA DALJNJE OSOBE. SVE JE TO JAKO JAKO DOBRO ZNAO. IPAK JE S TIM TRGOVAO. KRŠEĆI STROGE PROPISE REPUBLIKE HRVATSKE.
  NADLEŽNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO DUŽNO JE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI POKRENUTI ODGOVARAJUĆE SUDSKE POSTUPKE KADA IMA SAZNANJA ZA POČINJENJE KAZNENOG DJELA I POČINITELJA, TE U SLUČAJEVIMA SKLAPANJA APSOLUTNO NIŠTAVIH ODNOSNO NIŠTETNIH PRAVNIH POSLOVA POKRENUTI ODGOVARAJUĆE UPRAVNE I PARNIČNE POSTUPKE, PA JE ZA OČEKIVATI DA ĆE NAKON OBJAVE OVOGA TEKSTA PODUZETI U GRANICAMA SVOJIH OVLASTI SLIJEDEĆE RADNJE I POSTUPKE:
  – POKRENUTI PARNICU U KOJOJ ĆE TRAŽITI DA SE OVI PRAVNI POSLOVI UTVRDE APSOLUTNO NIŠTAVIM ( NIŠTETNIM ) JER SU PREKRŠILI STROGE ZAKONSKE PROPISE,
  – DA SE RADI SPREČAVANJA DALJNJE PRODAJE I OSTALOG PROMETOVANJA NA OVIM ZEMLJAMA ODREDI PRIVREMENA MJERA I ZABRANI SAV PRAVNI PROMET NA TIM ZEMLJAMA – PRODAJA, HIPOTEKA, ZAKUP, NAJAM, GRAĐENJE I SVE DRUGO,
  – DA SE POKRENE POSTUPAK UKIDANJA PARCELACIJA ZA OVE ZEMLJE I SVE KATASTARSKI VRATI U PRVO STANJE, JER SU SVI DOKUMENTI IZ KATASTRA U MAKARSKOM SUDU I KATASTRU BAZIRANI NA NIŠTAVNIM UGOVORIMA,
  – DA SE VRATI UPIS NA RANIJE UPISANOG VLASNIKA PREDNIKA KRIVAJE DD,
  – DA SE ZATRAŽI DOKAZ OD PRAVNOG PREDNIKA KRIVAJE DD O NAVODNOM NAPLATNOM PRAVNOM PUTU STJECANJA OVIH ZEMALJA,
  – DA SE POKRENE POSTUPAK KOD MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVNOG SUDA, RADI PONIŠTENJA SUGLASNOSTI NA PREDUGOVOR,
  – DA SE SASLUŠA TADAŠNJI MINISTAR PRAVOSUĐA STJEPAN IVANIŠEVIĆ ZAŠTO JE DAO SUGLASNOST NA PREDUGOVOR, JER TO STROGI PROPISI NISU PREDVIĐALI I DA LI SE SUGLASNOST NA PREDUGOVOR ODNOSILA NA ONE PRAVNE POSLOVE KOJE SU STRANKE ZAKLJUČILE POSLIJE SUGLASNOSTI (ANEKS I NAVODNO PRETVARANJE PREDUGOVORA U UGOVOR I OSTALO)
  – DA SE PRIBAVE UGOVORI IZMEĐU MILENE JURIŠIĆ I ABACUS DOO KOJIM JE ABACUS DOO KUPIO NEKRETNINE OD MILENE JURIŠIĆ,
  – DA SE POKRENU SVI SUDSKI I DRUGI POSTUPCI RADI NIŠTAVOSTI TIH UGOVORA JER JE ABACUS DOO SA SVOJOM PRAVNOM SLUŽBOM U KOJOJ RADI SESTRA DIREKTORA I VLASNIKA ABACUSA DOO ZNALA DA JE PRAVNI POSAO IZMEĐU MILENE JURIŠIĆ I KRIVAJE DD NIŠTAVAN, PA ZATO MILENA JURIŠIĆ NIJE MOGLA PRENIJETI VIŠE PRAVA NA ZEMLJI NA ABACUS DOO NEGO IH ONA IMA. POŠTO NA TEMELJU NIŠTAVOG POSLA NE MOŽE IMATI NIKAKVA VLASNIČKA NI DRUGA PRAVA OD POČETKA TAKO NIJE MOGLA ONO ŠTO NEMA PRENIJETI NA ABACUS DOO.

 2. UREDU ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
  I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

  Gajeva 30a, 10 000 Zagreb

  Temeljem čl. 48. Zakona o kaznenom postupku podnosi sljedeću

  KAZNENU PRIJAVU

  Protiv

  1/ Ladislav Šošić, Vrgorac, kao odgovorna osoba Abacus d.o.o., Vrgorac

  2/ Lendi Pezzi, kao odgovorna osoba Županijskog državnog odvjetništva u Splitu

  Da su

  1. osumnjičeni pod 1/Ladislav Šošić, 4. siječnja 2004. godine, podnošenjem kaznene prijave protiv Olme d.d., lažno prijavio Državnom odvjetništvu RH počinjenje više kaznenih djela od strane Olme d.d., ne bi li na takav način diskreditrirao Olmu d.d. i domogao se njenih vrijednih nekretnina,

  dakle, prijavio kazneno djelo iako je znao da nije istina, a radi se o kaznenom djelu za koje pokretanje kaznenog postupka nije prepušteno privatnoj tužbi ili povodom prijedloga, protiv osobe za koju zna da nije počinitelj kaznenog djela,

  2. osumnjičeni pod 1/ Ladislav Šošić, iskoristio svoje dugogodišnje prijateljstvo s osumničenjom pod 2/ Lendi Pezzi, te je istu kao odgovornu osobu Županijskog državnog odvjetništva u Splitu, poticao na pokretanje kaznenih postupaka protiv Olme d.d., ne bi li na takav način kroz razne kaznene postupke koji se protiv Olme d.d. vode, došao do vrijednih nekretnina u vlasništvu Olme d.d.,

  dakle, drugoga s namjerom potaknuo na počinjenje kaznenog djela,

  DOKAZI;

  Podaci o posjedovnom stanju za č.z. 401/2 k.o. Makarska Makar, Područnog ureda za
  Katastar Split, KLASA 936-02/03-05/54
  Kupoprodajni ugovor sastavljen od Općinskog suda u Makarskoj 28. listopada 1964.
  povijesni izvadak za č.z. 401/2 Makarska Makar
  Ugovor o kupoprodaji br. 46/03 od 3. lipnja 2003. godine
  Zahtjev za uključenje poljoprivrednog zemljišta u kapital društva Olme d.d. HFP-u od 18. ožujka 2002.
  Zaključak HFPa UP-I-943-06/02-01/39 od 15. svibnja 2002. godine
  Podnesak (kaznena prijava) Abacusa d.o.o. upućena DORH, siječanj 2004. godine
  Presuda Županijskog suda u Šibeniku Gž 311/2006 od 21. travnja 2008. godine
  Presuda Općinskog suda u Splitu K 371/09 od 28. siječnja 2010. godine
  Zapisni s glavne rasprave u predmetu ŽDO-a K-DO-30/05 od 2011.

  3. osumnjičena pod 2/ Lendi Pezzi, iskoristila svoj položaj odgovorne osobe Županijskog državnog odvjetništva u Splitu, te pokretanjem kaznenih postupaka, parnica i ovrha protiv Olme d.d., a sve na poticaj svoga dugogodišnjeg prijatelja Ladislava Šošića, prouzročila Olmi d.d. enormnu štetu,

  dakle, kao službena ili odgovorna osoba koja s ciljem da sebi ili drugome pribavi kakvu neimovinsku korist ili da drugome prouzroči kakvu štetu iskoristila svoj položaj ili ovlast, prekoračila granice svoje ovlasti,

  DOKAZI
  Zaključak Hrvatskog Fonda za privatizaciju o nenadležnosti od 15 svibnja 2002.god.
  Tužba HFP-a, zastupanog po ŽDO Split protiv Olme d.d. od 19. srpnja 2004 godine
  Rješenje Trgovačkog suda u splitu P-945/04 od 21. srpnja 2004. godine
  Presuda Općinskog suda u Makarskoj K83/03 od 8. ožujka 2005. godine
  Rješenje ŽDO-a KIO 2/06 od 8. ožujka 2006. Godine
  Presuda Županijskog suda u Šibeniku Gž 311/2006 od 21. travnja 2008. godine

  pa da bi time djelom opisanim pod točkom 1. osumnjičeni pod 1/ Ladislav Šošić počinio kazneno djelo protiv pravosuđa – Lažnim prijavljivanjem kaznenog djela – opisano i kažnjivo po čl. 302 st. 1., te kaznenim djelom pod točkom 2. počinio kazneno djelo – Poticanjem – opisano i kažnjivo po čl. 37. Kaznenog zakona RH,

  djelom opisanim pod točkom 3. osumnjičena pod 2/ Lendi Pezzi, kao odgovorna osoba Županijskog državnog odvjetništva u Splitu, počinila kazneno djelo protiv službene dužnosti – Zlouporabom položaja i ovlasti – opisano i kažnjivo po čl. 337. st. 1. KZRH,

  STOGA PREDLAŽEM

  Da temeljem čl. 21. Zakona Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminalitete provede istragu i obavi informativne razgovore sa osumnjičenima, te po potrebi ostalim osobama povezanim sa inkriminiranim događajima, te poduzme sve druge potrebne mjere u smislu čl. 206. ZKP-a RH.

  O B R A Z L O Ž E NJ E

  Općinski sud u Makarskoj dana 3. veljače 2003. godine donosi presudu P-1060/02 kojom udovoljava tužbenom zahtjevu Olme d.d., temeljem koje se Olma d.d. knjiži kao vlasnik zemljišta čz. 401/2 k.o. Makarska Makar.

  Od tog datuma, i te presude Olma d.d. započinje pravnu bitku ne bi li sačuvala uložena sredstva i ugled, kako poslovni tako i osobni, budući se kao vlasnik atraktivnog zemljišta (maslinika) našla na meti građevinske mafije, koja je pokretanjem bespredmetnih kaznenih postupaka, a sve uz pomoć službene vlasti, pokušala osporiti vlasništvo istoga.

  Dok su se u vrijeme pretvorbe poduzeća u Hrvatskoj kupovala za kunu, Ante Topić, kao povratnik iz Australije ulaže cca.,4.000.000,00 DM (slovima-četirimilijunanjemačkihmaraka) obiteljske ušteđevine u postupku pretvorbe i privatizacije poduzeća koje se bavi proizvodnjom i preradom maslina danas Olma d.d.Makarska.Za što je Hrvatski Fond za Privatizaciju izdao uredno Rješenje.

  Gospodin Topić i njegov rođak (Stipe Topić koji je od 2006 do 2010 godine u Olmu d.d. uložio obiteljske ušteđevine 7.071.367,00 Australski dolara) nisu mogli slutiti da će nedorečenost zakona o poljoprivrednom zemljištu, neažurnost sudova i korumpiranost svih struktura pravosuđa dovesti do toga da se već petnaest godina bori ne bi li dokazao vlasništvo (maslinika olme d.d.) zemljišta te obranio čast i ugled sebe i svoje obitelji.

  Tvrtka Abacus u vlasništvu Ladislava Šošić lažiranim kupoprodajnim ugovorom br. 46/03 od 3. lipnja 2003. godine pokušava steći vlasništvo nad nekretninom čz. 401/2 k.o. Makarska Makar. Kada mu isto biva osporeno presudom Županijskog suda u Šibeniku Gž 311/2006, Županijskog suda u Šibeniku, iskorištava svoje dugogodišnje prijateljstvo s
  3.
  Županijskom državnom odvjetnicom Lendi Pezzi koja koristeći svoj utjecaj u Hrvatskom fondu za
  Privatizaciju, Poreznoj upravi te napose Državnom odvjetništvu pokreće niz parnica te kaznenih postupaka, a sve u svrhu diskreditiranja Olme d.d., i njene vlasničkre i upravljačke strukture.

  Naime, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu pokreće tužbu na utvrđenje u ime HFP-a, iako sam HFP svojim Zaključkom od 15. svibnja 2002. godine odbacuje svoju nadležnost u postupku pretvorbe društvenog poduzeća. Značajano je i Rješenje Trgovačkog suda u Splitu P 945/04 od 21. srpnja 2004. godine kojim se odbija privremena mjera otuđenja i opterećenja spornog zemljišta budući da HFP ničim nije dokazao svoje vlasništvo.

  Nadalje, 8. ožujka 2005. godine Ante Topić osuđen je od strane Općinskog suda u Makarskoj, po prijedlogu Državnog odvjetništva u Makarskoj u predmetu K83/03, što nije u roku od 21 dan od nastanka stečajnih razloga stavio zahtjev za pokretanje stečajnog postupka. Ovakova ažurnost suda rijetko se može vidjeti, pogotovo kad znamo da Olma d.d. i danas posluje, za razliku od mnogih drugih tvrtki u Hrvatskoj koje, iako su u dugovima i ne isplaćuju plaće, ipak nisu na meti Državnog odvjetništva.

  Ovo posebno ističemo iz razloga što je presudu, u spomenutom predmetu, donijela korumpirana sutkinja Suzana Alač, a protiv koje se danas vodi više kaznenih postupaka, upravo vezanih uz razne kriminalne radnje koje se odnose na nelegalne uknjižbe zemljišta u Makarskoj (Dokaz Predmet općinskog suda Makarska br.P-958/02.koje ODO Makarska drži u ladici već šest godina s ciljem zastare) Napominemo da je spomenuta sutkinja bila i predsjednica makarskog suda iako ista nije imala uvjete za polaganje pravosudnog ispita (Dokaz-Gž-5867/06 od 25 srpnja 2008. godine Županijskog suda u Splitu).

  Nadalje, navodimo i postupak Ovrhe nad računom Olmom d.d. koji je preko porezne uprave Zagreb gospodina Mladinea vise puta telefonski kontaktirala i u pisanoj formi poslala zahtjev za otvaranje stečajnog postupka nad Olmom d.d. Makarska, sve radnje inicirala je upravo Županijska odvjetnica Lendi Pezzi, iako je potraživanje porezne uprave osigurano solemizacijom nekretnina Olme d.d. dana 4 listopada 2000 godine pod brojemOU-218/00.,da bi pokrenula Ovrhu pod brojem OV-387/02.,od 21 siječnja 2002.godine pa nije bilo potrebe za ovrhom niti za pokretanjem stečejnog postupka budući da vrijednost nekretnina Olme d.d.,( 59.000 m2 atraktivnog zemljišta) te potraživanje iste od Hotela Podgora d.d. (cca 20 Mil .Kuna) koji su u vlasništvu RH uveliko premašuje dug Olme d.d. (Olma d.d. je SOLVENTNA,a njena nelikvidnost nastaje nemogućnošću naplate potraživanja od RH-Hotela Podgora d.d.)

  Posebno oštećenom smatra se Olma d.d. ako se zna da iako duguje porez državi i trpi blokadu računa, s druge strane ista ta država preko svog poduzeća Hoteli Podgora duguje Olmi d.d. iznos od cca. 20 mil. Kuna (Dokaz-dopis Olme d.d. Ministarstvu financija RH od 13.lipnja 2005.godine,protokolirano u Ministarstvu Financija RH 15.06.2005.god., Zamolba društva Olma d.d.,Premijerki Jadranki Kosor od 16.09.2010.godine Ur broj 127/01/2010/01 za prisilnu nagodbu sukladno članku 251 ZTD.)
  4.

  Nelogična je i činjenica da nakon medijskog linča od strane Ladislava Šošića, zbog čega je isti osuđen za klevetu (presuda Općinskog suda u Splitu od 28. sijčnja 2010. godine), započinje kazneni progon vlasničke strukture Olme d.d., a koji postutupak i danas vodi ŽDO Split pod brojem K-DO- 30/05. Upravo je na glavnoj raspravi iz ožujka 2011 godine na direktno pitanje obrane svjedok Ladislav Šošić potvrdio da je više puta kontaktirao Županijsku državnu odvjetnicu Lendi Pezzi.

  Dakle, diskreditiranje Olme d.d. i njezine vlasničke strukture od strane građevinske mafije uz pomoć službene vlasti pokušava se fiktivnim kupoprodajnim ugovorima legelizirati pljačka zemljišta, te ne taj način i ostvariti protupravnu financijsku korist u visini OD 30 MILIJUNA KUNA kako je istakao na istražnom ročištu (dokaz-Iskaz Ladislava Šošića za štetu koja je nastala tvrtki Abacus d.o.o ).

  Smatramo da je sazrijelo vrijeme da se korupcija kazni, na svim nivoima, iako je Saborski odbor za ljudska prava predstavkom od 13. prosinca 2004. godine već bio obaviješten o ovom problemu. Nadalje, obaviješteni su i Austalsko veleposlanstno, Ministarstvo financija te Vlada Jadranke Kosor pa se nadamo da će se napokon kriminalne strukture kazniti, a oštećeni obeštetiti.

  Dokazi:
  Podaci o posjedovnom stanju za č.z. 401/2 k.o. Makarska Makar, Područnog ureda za
  Katastar Split, KLASA 936-02/03-05/54
  Kupoprodajni ugovor sastavljen od Općinskog suda u Makarskoj 28. listopada 1964.
  povijesni izvadak za č.z. 401/2 Makarska Makar
  Ugovor o kupoprodaji br. 46/03 od 3. lipnja 2003. godine
  Zahtjev za uključenje poljoprivrednog zemljišta u kapital društva Olme d.d. HFP-u od 18. ožujka 2002.
  Zaključak HFPa UP-I-943-06/02-01/39 od 15. svibnja 2002. godine
  Podnesak (kaznena prijava) Abacusa d.o.o. upućena DORH, siječanj 2004. godine
  Presuda Županijskog suda u Šibeniku Gž 311/2006 od 21. travnja 2008. godine
  Presuda Općinskog suda u Splitu K 371/09 od 28. siječnja 2010. godine
  Zapisni s glavne rasprave u predmetu ŽDO-a K-DO-30/05 iz ožujka 2011.
  Tužba HFP-a, zastupanog po ŽDO Split protiv Olme d.d. od 19. srpnja 2004 godine
  Rješenje Trgovačkog suda u splitu P-945/04 od 21. srpnja 2004. godine
  Presuda Općinskog suda u Makarskoj K83/03 od 8. ožujka 2005. godine
  Rješenje ŽDO-a KIO 2/06 od 8. ožujka 2006. godine
  Predstavka Saborskom odboru za ljudska prava od 13. prosinca 2004. godine
  Dopis Ministarstvu financija RH od 13.lipnja 2005.-Urudzbirano u MF 15.06.2005.g.
  Uknjižba zaloga Olme d.d. Makarska u Zemljišni uložak 3379 K.O.Podgora od 01.01.2005.god na Hotelima Podgora d.d. (Z-1328/05 Općinski sud Makarska)
  Dopis Vladi RH od 16.09.2010.god za prisilnu nagodbu.

 3. Alo, mega media, jeli osta koji struk raščike za posadit, obeća Bilić isplatit Ladi 16.000.000 za dobru večeru od raščike s koštradinon.

 4. Alo Žele, jeli osta koji struk raščike sa Zelenke, za dobru večeru raščike i koštradine Bilić isplaćuje Ladi onih dogovorenih 16.000.000

 5. Vidi ,vidi !
  Evo me opet u glavnoj ulozi !
  Sad sam i makro od Kupresa Grada.
  Moga bi mi i Gradonačelnik Žuro pozavidjeti !
  Pardon , bivši Gradonačelnik !
  Šta boli ove pisce tekstova protiv mene, od kakve oni bolesti boluju !
  Boli ih “SLUČAJ OLMA -MAKARSKA”
  Svako dijelo dođe na vidjelo.
  Pa sad kume Keko, evo ti ga na…!
  Možda bi stihovi jedne pjesme
  :” Šta to ima u ljudima ružno, da ulaze u tuđe živote….”
  mogli opisati ovu hajku petočlane bande protiv mene.
  Kakve su ovo , metode i postupci , i dali Vam ovo narode miriše isključivo na udbaške metode protagonista svih ovih natpisa.
  Pa tko sam ja , mali udbaški crv , Lado od Rašćika iz Grab “,gluposon od Hercegovina,umobolnik itd….itd. pa se sa mnom toliko bavite
  Ali šta vama bi . Izgubili ste i uvjek može gore !
  Od koje bolesti vi bolujete , koja je Vaša dijagnoza.
  Točno je to,u ćorku će drugovi udbaši da se ide !
  Ali na sreću svih nas to nećete određivati vi nego “narod”.
  A kako stvari za sada stoje VI ćete u ćorku !
  Tako kaže narod ,a protiv naroda se ne može !
  Zlo ste činili i ne nadajte se dobrom!
  Ovo što se tiče, oca, majke,djece –to ću vam debelo zaračunat !

 6. UDBAS Šošić ukrao muzilicu od milijun maraka pa farmu koza ,nakon toga dva kampa jedan u Zaostrogu drugi u Makarskoj i nikome ništa.Još se Udbaš buni,prijeti i klevece.Sad ispade sve krivo Australci tj.Hercegovci Topići zato sto im Šošić krade zemlju.Pouka kada Udbas krade niko mesmi da se buni.

 7. Majka mu je kurvetina tata ga napustio ko kopile, mostarska udba ga odskolovala , krade i ne okrece se.Postene ljude krade,klevece i vrijedja.

 8. Udba sudba, prokaziva je ljude a sad se nada dobru.Bog mu da bolesti i jad.Puna kuca u makarskoj jada hercegovackog udbaskog,sve na rascici. Treba govno vratit odakle je stiga.Neka u Grabu smrdi.

 9. Ni riči o Kalajdzicu policajcu koji je prosvercao muzilicu iz Vrgorca do Posušja.Vozač tvrdi da je ispred kamiona bilo policisko vozilo kojom je upravljao nacelnik policiske postaje Vrgorac?! Aj sad UDBA ili USKOK neka ovo provjeri i malo o svemu priupita vozaca kamiona Šalinovića.

 10. Što Ladidlav Šošić kaže ženi kada krene na Kupres.Draga idem sa drugarima ;Kišom,Đulom,Bebićem,Lalićem i Zelićem na planinarenje?!

 11. Šoškiću jebla ti udba mater,krades,pa kada te ulove zazivas Vidicica.Ovaj portal je ogledalo makarske stvarnosti.Koji olis iz Graba dodje u Makarsku i blokira nam djeci put do skole.

 12. Nisam ti ja Šoškić, Dalmatinska 2, ali dobro svi smo tu pod nekim pseudonimima pa nije važno; Nego ovo sam htio reći; Zamisli Dalmatinska 2 da tebi netko otkine komad tvoje nekretnine, komad tvoga vlasništva, bez upozorenja i pitanja; kako bi ti reagirao?, što bi 1. učinio?; Zamisli da se ti imao planove s tom nekretninom, a netko ti te planove poremeti, spriječi; ili, zamisli da si je planirao prodati, jer to će riješiti neki tvoj veliki problem, to će izvući tvoju obitelj iz neke teške situacije, a netko ti to onemogući i tvoja obitelj izgubi priliku da se izvuće iz poteškoća;
  E kako su ljudi sebični, ego-centrični, sebeljubivi, samodostatni; tebi dijete ne može do škole normalno tih 8 metara, jer se na tom mjestu ne mogu mimoići 2 auta, nego 1 mora sačekati; da to je ogroman problem prema; Tupson, Šoškić, Bidol, Farma koza Vrgorac, Planinari s Kupresa, HOS, Dalmatinska 2, pere – nemate ni “m” od muda, kukavice, skrivate na internetu; znate li što znači biti “čovjek”; vrijeđate tuđe obitelji, imate li ih i vi; jer ponašate se kao da ih nemate ili kao da niti ne znate što znači imati obitelj; znate, može se ovo vratit kao bumerang (australski ); možda baš vas zadesi sve ovo što ste poželjeli vašim komentarima

 13. Koji je tvoj pseudonim u Udbi bio Dalmatinska 2.Mozda Lado ili Lepi Lado? Mater ti kurbu jebem, mojeg si cacu na robiju posla a on te naija i napia.

 14. Vidi kako se Ercegovac iz nekog sela Graba, udbaš, koji je zatvorio Kovačevića ka posljednjeg za verbalni delikt u komunizmu nakon što ga je naija i napija, sirotinju ubogu, sada brani Ii dalmatinskon. A kad se skotrlja bos i gol priko Bijakove krast , tribala mu je samo Lendica. Jadni bijedniče, s udbon si domaćin judima doša Krast Rebinju glavu, čoviku je diga s udbon bez plaćanja, ka šta ste nam državu pokrali, a bio bi je poštenin radom u Austriji kŠalinović, domaći čovik, upija i platija. Sad bi radila i zapošljavala.
  Sa Hamzom Bosancem lopovskim s kojim se BiH sud bavi, si pokra Krivaju uz teniske terene. Nisi zna vlavu udbaški, di ćeš zgrabt. Pa si pokra Moreniju uz more, pa kamp u Zaostrogu uz more. Pa si dobio udbaška svinjo u SUHOPOLJU KOD VIROVITICE dvorac. Proda si ga drugu iz službe to jest za skupe pare županiji. Ni to ti smrdljivi Ercegovac nije bilo dosta nego si doša po Olminu zemlju. Onda si se umiša u stranke, najprije si bio glavni u Vrgorcu u HDZ ju dok ga udbaški sa svojim velikim frendovima nisi utušija. Onda si bljedoliki psihopato u našoj Makarskoj s Lelasima i ostalima iša uredit HDZ dok ga niste uništili a vi se svi obogatili.ni to ti nije bilo dosta nego si se prilipija Tonču Laliću radi sporazuma s Tonćem Bilićem da ti plate 16.000.000 kuna jer na tuđem nisi stanove izgradio.
  Suca Trutina si ostavija bez posla i familije.s Kronikon optuživa da su ukrali 7.000.000€. Smradu iz Graba. Zato ko nije udbas mrzi Ercegovce radi govana ka šta si ti, lupežu, udbaški. Na sudu si sve izgubija.
  Onda si se upleja u HDZ izbore s krasnin judima i počeo pjucat ničim izazvan po osobama, ženama, dici, muževima, sestrama.
  I sad ti triba brigada dalmatinska da ti dođe u pomoć.plačeš da se i oni tebi diraju u dicu, famiju, da ćeš in dobro naplatit. Čekaj čekaj.
  Svi su dokumenti u kaznenim prijavama o tvom udbaškom lopovluku objavljeni. Goni se u Grab, vodi to nesritne famije što si je upropastija. Boje nego date odvedu

 15. A di je Stolarija protuzakonito kupjena i građena. Je li mora dat Šoškić Lelasima poslvni prostor na ime nazakonite legalizacij di je danas kladionica

 16. ekipa je nabrijana. A vidimo se sutra na rivi, pickice internetske. Vidit ce se skoro cija majka crnu vunu prede.
  Koliko Olma jos moze odgadat stecaj??!
  Sudovi su vec donili neke presude; po njima OLMA gubi; uh, kad krenu i drugi postupci, bit ce vruce;
  kako ce se drzava naplatit od Olme, kako ce vrati novac kojim je Olmi platila SVOJU zemlju?? NAS NOVAC LJUDI, EJ, NAS NOVAC!!
  Zemljo profundaj se, jadne drzave, jadnoga grada, polit petrojen pa zapalit

 17. Sve razumim sirimah,kopile iz Graba al kako je moguce da sef Policije krade s njim muzilicu koza od milijun marska pa sve voze preko drzavne granice uz policisku pratnju.Tko je taj Kalajdzic? Tko je vozac Barbir? Evo posla za Vlahu Orepica i Vrgoracke Mostovce.Lipo sad mali Pranjić neks vrsti Farmu koza gradu i muzilicu iz Posusja u farmu Vrgorac , sve uz policisku pratnju.A Soskica na Bilice gdje je bio Kovacevic.

 18. BJELO DUGME :
  Svi u finu materinu…
  Vaš san je ukakan …..
  Vaš dan je dosadan
  ————-
  ————-
  Radite boni nešto !
  Ali Đžaba vam je udbaši ,stoti put vam kažem :
  JA SA VAMA NEĆU .
  JA NEĆU U VAŠE JATO.
  Vi ste bili -ništa
  Vi ste sada -ništa
  Vi će te ostati -ništa.

  • Molim sve Hrvate na svijetu da daruju malomu ladi po sto dolara ,,, da mu deca nebi ogladnila Ja darujem u ime Boga 200€ ,..,.,..,Ante MARKOV

 19. Vrijeme u kojem se štitilo: abolirane četnike, djelatnike KOS-a -JNA, domaće izdajnike koji su surađivali s JNA, (LADO) djelatnike UDB-e ubojice, sve pod krinkom zastare kaznenih djela, a progonilo domoljube, branitelje pod krinkom nezastarjevanja kaznenih djela, period kada je hrvatska zemlja bila zarobljena boljševičkim i neokomunističkim duhom, u ćorku ćeš ti Lado.

 20. KAZNENA PRIJAVA ZA NANOŠENJE ŠTETE TVRTKI OLMA D.D.KLEVETAMA I LAŽIRANIM KUPOPRODAJNIM UGOVOROM BROJ 46/03 OD 03.06.2003.GOD. ZEMLJIŠTA OLME D.D. PODUZIMANJEM NIZA NESAVJESNI RADNJI DJELATNICE ŽDO SPLIT LENDI PEZZI U NAMJERI DA PREUZMU PREKO TVTKE ABACUS D.O.O.VRGORAC VLASNIŠTVO NA NEKRETNINI ČZ.401/2- POVRŠINE 1980 M2 KOJA JE VLASNIŠTVU I DUGOGODIŠNJEM POSJEDU OLME D.D. MAKARSKA
  TREBAJU ODGOVARATI ZA POKUŠAJ POKTRETANJA STEČAJA NA TVRTKI OLMA D.D.,REKETOM I UCJENOM TVRTKE OLMA D.D.TJ,VLASNIKA ANTE TOPIĆA OD STRANE LADISLAVA ŠIŠIĆA I LENDI PEZZI !

  LENDI PEZZI KAO ZAMJENICA DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA SPLIT,PODUZELA JE NIZ NESAVJESNI RADNJI KORISTEĆI POLOŽAJ-FUNKCIJU U ŽDO SPLIT KAKO BI OMOGUĆILA DUGOGODIŠNJEM PRIJATELJU LADISLAVU ŠOŠIĆU DA SE NJEGOVA FIRMA ABACUS D.O.O. IZ VRGORCA UKNJIŽI KAO VLASNIK NA ZEMLJIŠTU KOJE JE VLASNIŠTVO OLME D.D. MAKARSKA I TO ČZ.401/2.KO MAKARSKA KOJA JE POVRŠINE OD 1980M2.

  LENDI PEZZI I LADISLAV ŠOŠIĆ ZA CILJ SU POSTAVILI KAKO ĆE IZGRADITI DVIJE STAMBENE ZGRADE,NA PREDMETNOM OLMINOM ZEMLJIŠTU,NAKON ČEGA ĆE PRODATI ISTE I PRISKRBITI SEBI ENORMNE FINANCISKU KORIST.

  NAVEDENI DVOJAC PREKO SVOJIH POSREDNIKA U MAKARSKOJ VRŠI RAZNE PRITISKE NA VLASNIKA OLME D.D. ANTU TOPIĆA KAKO BI IM OMOGUĆIO KNJIŽENJE ZEMLJIŠTA NA TEMELJU FIKTIVNOG UGOVORA O KUPOPRODAJI ZEMLJIŠTA U MAKARSKOJ KOJI JE TVRTKA ABACUS ZAKLJUČILA 03.06.2003.GODINE U MAKARSKOJ S IZMIŠLJENIM VLASNIKOM NIKOLOM GILIĆEM IZ MAKARSKE I FIKTIVNOM (IZMIŠLJENOM) KUPOPRODAJNOM CIJENOM OD 61,50 EURA PO 1M2.UKUPNA KUPOPRODAJNA CIJENA ZEMLJIŠTA IZNOSI 121.770,00 EURA.

  DOKAZ –PRESUDA ŽUPANISKOG SUDA U ŠIBENIKU!

 21. Malo sutra, objasnit ću ti, jer ili ne znaš ili znaš pa lažeš;
  Ovako: da je to zemljište bilo u dugogodišnjem vlasništvu OLME ne bi svemogući BOG mogao to njoj uzeti i brisati nju, Olmu, iz zemljišnih knjiga.
  Znači, nije to Abacus oduzeo Olmi, NEGO je to država vratila CRKVI, ona je to zamjenom dala GRADU, GRAD je zamjenom dio dao GILIĆU, a GILIĆ je prodao ABACUSu. Ali Malo sutra, mislim ipak da ti to vrlo dobro znaš, i svo ovo piskaranje nije pokušaj da OLMA nešto dobije, neko je ovo piskaranje ogroman napor da ABACUS izgubi. Čemu ovakva ofenziva protiv ABACUSa, pa nije DRŽAVA njemu vratila; vratila je CRKVI;
  CRKVA je vodila parnicu protiv OLMA d.d. P-44/00, u kojoj je ovako glasila izreka Presude:
  Udovoljava se u cijelosti tužbenom zahtjevu tužitelja-protutuženika, koji glasi:
  „Utvrđuje se da tuženiku ne pripadaju nikakva prava na nekretnini tužitelja označenoj kao čest.zem 401/2 ZU 1762 KO Makarska-Makar, a pogotovo ne pravo da obrađjuje stabla maslina koja se na njoj nalaze i da ubire plodove sa tih stabala, te je tuženik dužan uuduće uzdržati se od tih radnji, kaniti se svakog takvog ili sličnog pačanja u nekretninu tužitelja sve to u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe.
  Nalaže se tuženiku (op.a. OLMA d.d. ) da preda tužitelju (op.a. CRKVA ) u isključivi neograničeni faktični i mirni posjed čest.zem. 401/2 ZU 1762 KO Makarska Makar kao i stabla maslina koja se na njoj nalaze i koja su s njom trajno povezana, sve to u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe.

  Obrazloženje
  Tužitelj je protiv tuženika (Olma ) podnio tužbu radi nepačanja i predaje u posjed, u kojoj je naveo da je vlasnik nekretnine označene sa čest.zem. 401/2 ZU 1762 u naravi masline u blizini noovsagradjene Osnovne škole u Makarskoj (op.a. O.Š.o P.Perice ), da je ta nekretnina tužitelju kao pravnom sljedniku Upraviteljstva dobara bivšin (op.a. „bivših“ ) Filipovaca u Makarskoj vraćena u vlasništvo pravomoćnim rješenjem Županije Splitsko-dalmadinske Ureda za imovinsko-pravne poslove Makarska Klasa: UP-I-943-01/96-01/88/BV od 27. siječnja 1997. godine, da i nakon uvodjenja tužitelja u posjed tuženik neovlašteno koristi ovu nekretninu na način da u njoj ubire plodove sa stabala masline.
  U odgovoru na tužbu punomoćnik tuženika je izjavio da se ne protivi navodima i zahtjevu tužitelja.
  Tuženik je istakao protutužbu.
  Kako je u odnosu na tužbeni zahtjev sam punomoćnik tužitelja (op.a. treba stajati „tuženika „ ) (op.a. vidjeti tko je bio punomoćnik OLME u to vrijeme, u tom postupku ) naveo da se ne protivi navodima tužbe i zahtjevu tužitelja, to je sud u odnosu na tužbeni zahtjev bez daljnjeg raspravljanja, a temeljem čl. 331. st. 1. ZPP-a donio presudu kao u izreci. „
  Eto, tako ti je to bilo. E sad, interesantno je vidjeti što je OLMA dalje učinila; rekla je da njen punomoćnik nije imao punomoć za priznanje tužbenog zahtjeva; zamislite, dosjetila se toga i napravila zaokret za 180°; ali važno, prevažno je to da je ovom presudom od 19.09.2000. OLMA priznala CRKVI vlasništvo, ALO !!! P R I Z N A L A T U Ž B E N I Z A H T J E V !!! Pa, o čemu se onda ovdje govori.
  Dakle u to vrijeme nije bilo ni „B“ od ABACUSA. Bilo je prejasno da je CRKVA V L A S N I K čest.zem. 401/2 KO Makarska-Makar. I sve je bilo OK . A onda je, malo nakon toga EKIPA podivljala, udarilo joj u glavu, našli shemu kako jednostavno i to putem suda, upisivati vlasništvo mnogih drugih nekretnina na ime OLMA d.d. I ne samo to, nego i mijenjati odnosno, potpuno zaboraviti na DPU Zelenka 4, učiniti da ovaj DPU „ispari „ iz prostorno-planske dokumentacije Grada.
  Ovo je važno:
  Sve i da se brišu ostali suvlasnici, CRKVA će ostati upisana kao vlasnik. I to OLMA zna, i ona bi se tada i smirila, važno je da se ABACUS briše. A kako stvari stoje NEĆE SE BRISATI. A s druge strane, stečaj je na vratima, tik tak tik tak.
  Ovo su činjenice, a ono „ raštika, mater, čaću, mladi Lado, kupres, udb-a, harem, …..“ je piskaranje jedva pismenih brodolomaca, čija se splav raspada na otvorenom moru, a kopna nigdje na vidiku. Peraje morskih pasa vrste Squalus Stečaj, plivaju oko splavi i čekaju, čekaju, čekaju….
  Eto, a sad vi, Pljucači

 22. Udbasko Kopile II Dalmatinske,zasto ne kazes tko je Kalajdzic iz MUPa Vrgorac s kojim si ukrao muzilicu i prevezao s Salinovicem u Posusje sestri i zetu?

 23. Lopov uvjek Lopov koji bjezi i govori drz te lopova.Lendi ga naucila kako se braniti.Napad je najbolja obrana.Brzo ce stici postar i koverta druze Lado.Nema vise Bajica i Lendi,svi skupa ce te u corku.

 24. Vidi ,vidi …!
  Ima ljudi koji vide i znaju u čemu je stvar !
  Ovaj “Druga Dalmatinska”, ko da je Don Pavao Banić , koji se u ime crkve i Boga borio a i danas bori protiv Olme i Ante Topića .
  Tili su i crkvi ukrasti njenu zemlju ,a kamo neće udariti na Šošića.
  Zanimljivo će biti kad se objavi orginal pisma koje je A: Topić pisao Don Pavi.
  Za očekivati je da će i Don Pavla proglasiti Udbašem, svodnikom ,zlom …. itd.
  Da ljudi , postoje dokumenti .Crno na bijelo !
  I crkvi su pokušali oteti njeno ti veliki Hrvati.
  Sve na vidjelo ,Sve !

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime