Makarski SDP protiv masovne gradnje na Platnom, hitno traže tematsku sjednicu Gradskog vijeća!

0

Sretan Glavičić, predsjednik Gradske organizacije SDP-a Makarske u ime svih članova poslao je medijima priopćenje u svezi UPU Platno koje prenosimo u cijelosti

Sretan Glavičić

“Dana 7. listopada 2006. godine, Prostornim planom Grada Makarska (dalje: PP) određena je podjela Grada Makarske na prirodne (prostorne) cjeline: – zone značajnog krajobraza – poluotok Osejava i poluotok Sv. Petar te ugostiteljsko-turističku zonu pretežito sportsko-rekreativnog obilježja Platno (tada s površinom od 6,60 ha).

Prvim Izmjenama i  dopunama PP iz 2008. godine nije bilo izmjena na području Platna, no drugim Izmjenama i dopunama  PP 2009. godine zona je dobila novo ime i novu površinu – sportsko-rekreativna zona Platno, s površinom od 14,30 ha + akvatorij 11,56 ha.

Odlukom o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sportsko rekreativne zone Platno (dalje: UPU Platno) 2011. godine područje obuhvata Plana iznosilo je cca. 22,83 ha. Zbog nejasnih razloga za toliki obuhvat, predviđene stambene gradnje te prvenstveno zbog ekološke zaštite tog područja vijećnici SDP-a bili su protiv takve odluke.

Od 2011. do 2017. godine izmjena nije bilo, a tada je na Gradskom vijeću donesena Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „sportsko-rekreativne zone Platno“. To je samo prvi korak prije donošenja Izmjena i dopuna UPU-a Platno, koje će biti na javnom uvidu svim građanima i na raspravi na Gradskom vijeću. Vijećnici našeg kluba su Odluku o izradi izmjena i dopuna podržali isključivo zbog ispitivanja mogućnosti premještanja početne stanice žičare koja je planirana Prostornim planom Splitsko dalmatinske županije, Prostornim planom Parka prirode Biokovo i Prostornim planom uređenja Grada Makarske, a sve izvan područja ekološke mreže Natura 2000, unutar građevinskog područja.

Svjesni smo da ne moraju svi nužno situaciju gledati na isti način, kao i da se vremena mijenjaju, odluke i mišljenja evoluiraju i sazrijevaju. Međutim, bitno je napomenuti da su Prostorni plan uređenja Grada Makarska, kao i prijedlozi izmjena i dopuna istoga usvojeni poštivajući zakonom propisanu proceduru. Provedena je javna rasprava s javnim uvidom, objavljena u Glasniku Grada Makarske, dnevnom listu “Večernji list”, lokalnom tjedniku “Makarsko primorje”, na lokalnoj radio postaji “Radio Makarska rivijera” te na oglasnoj ploči i na službenim stranicama Grada Makarske. Svi zainteresirani građani, udruge i pravne osobe bile su pozvane da za vrijeme trajanja javne rasprave dostave svoja pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe. SDP Makarska uvijek je nastojao štititi javni interes, pa tako vijećnici SDP-a 2009. i 2011. godine nisu podržali predloženo rješenje korištenja i namjene prostora, kao ni obim, uvjete i način predloženog plana izgradnje sportskih terena, te ih kao takve ni u budućnosti ne planiraju podržati.

Potreba za dodatnim sportskim terenima je neupitna i neophodna, kako za razvoj sportskog turizma i proširenje turističke ponude, tako i za podizanje životnog standarda naših građana. Smatramo, međutim, da je pored postojećih sportskih građevina buduću izgradnju potrebno svesti u realne i optimalne okvire. Ostajemo pri svom stavu iz 2009. i 2011. godine da je nepotreban i nerealan toliki obuhvat, prvenstveno zbog ekološke zaštite ovog područja. Ukoliko je ovo jedini prostor na kojem je moguće realizirati ovakav projekt, postojeći UPU potrebno je revidirati za najmanje 40%, a svi novi sportski tereni moraju biti u funkciji nadopune postojećih sportskih građevina (Gradski sportski centar, Tenis centar hotela Makarska d.d.), s ciljem povećanja kapaciteta i poboljšanja uvjeta trenažnih postupaka u skladu s prirodom te oplemenjivanja ostalog okolnog područja Osejave. Na tome ćemo ustrajati. Iako se u posljednjih 7 godina ništa nije mijenjalo, vođeni lošim iskustvom drugih gradova građani su danas u strahu od uništenja zelene oaze našeg grada te smatramo da je potrebno reagirati na glas ovolikog broja građana. Naposljetku, svi mi želimo najbolje za ovaj grad.

U tu svrhu i službeno ćemo pozvati predsjednika Gradskog vijeća Marka Ožića Bebeka da sazove tematsku sjednicu na kojoj bi sve strane imale priliku iznijeti svoje viđenje i argumentirano objasniti svoje stavove.”.

 

Predsjednik SDP-a Makarska

Sretan Glavičić

1 KOMENTAR

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime