Tijesnom većinom, Željko Vlaho izabran za ravnatelja Glazbene škole Makarska, slijede žalbe!

0

Na jučerašnjoj sjednici Školskog odbora Glazbene škole Makarska, s četiri naprema tri glasa, za novog ravnatelja izabran je Željko Vlaho

Prema informacijama kojima raspolažemo, sva tri predstavnika Grada Makarske u Školskom odboru Glazbene škole svoj glas dali su prof. Ivi Babiću koji ispunjava sve uvjete, no Željko Vlaho dobio je glas više i tako je napravljen korak naprijed prema njegovom upravljanju Glazbenom školom Makarska u narednom mandatu.

Prof. Ivo Babić

Nakon sjednice Školskog odbora, o ishodu su informirani prvi ljudi Grada Makarske te je sasvim izvjesno da imenovanje Željka Vlahe neće proći glatko. Naime, Grad Makarska uputit će u zakonskom roku žalbu i to zbog navodnih propusta prilikom razmatranja natječajne dokumentacije. Željko Vlaho dostavio je, doznajemo neslužbeno, diplomu na ćiriličnom pismu koja datira iz 1994. godine (Podgorica, Crna Gora) i bez  naznake „DUPLIKAT“. Jedan od članova Školskog odbora je za portal Megamedia kazao i to kako Vlaho navodno ne ispunjava sve uvjete sukladno Zakonu o zapošljavanju hrvatskih branitelja i srodnim zakonima te da je naveo svoju majku kao ratnu veteranku. Sasvim je izvjesno da će se na odluku Školskog odbora žaliti i sam prof. Ivo Babić, obzirom da ima i motiva i ambicija raditi u svom gradu, a ne putovati svakodnevno u Ploče.

1 KOMENTAR

 1. Svi iz odbora znaju pročitat ćirilicu. Šta je sporno?
  Na silu hoćete maknit čovika, ali struka ga hoće i dica ga hoće.

 2. Dat će vama moj ujko iu Kanade i tast iz Srbije, bit će opet nagrada. Dobivena diploma od agresorske Crne Gore l994 godine, zna se ko je to mogao dobiti, samo povlašteni imišljenici
  Prof.Ivo Babić preko 20 godina putuje Ploče -Makarska. a ispunjava sve uvijete natječaja, ali VŽ je imao dpbre instrukcije bivšeg punca, višeg školskog inspektora koki gaa je umrežio u korumpiranu školsku innspekciju.

 3. Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija pročišćeni tekst zakona
  NN 158/03, 198/03, 138/06, 45/11
  I. Opće odredbe
  Članak 1.
  Ovim se Zakonom uređuje priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija te razdoblja obrazovanja.
  Članak 2.
  U ovom Zakonu u uporabi su pojmovi sa sljedećim značenjem:
  – Inozemna obrazovna kvalifikacija – podrazumijeva formalni naziv za određenu razinu odnosno stupanj stečenih znanja, vještina i kompetencija koji se dokazuje inozemnom školskom svjedodžbom, diplomom i drugom javnom ispravom koje izdaje nadležna ustanova.
  – Priznavanje – podrazumijeva formalno potvrđivanje vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije, odnosno razdoblja obrazovanja, koje je izdalo nadležno tijelo, u svrhu pristupa obrazovanju ili zapošljavanju.
  – Stručno priznavanje – podrazumijeva priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja u Republici Hrvatskoj.
  – Akademsko priznavanje – podrazumijeva priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
  – Priznavanje razdoblja studija – podrazumijeva priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, u svrhu nastavka visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
  – Nacionalni ENIC/NARIC ured – izvještajni je centar o akademskoj pokretljivosti i priznavanju visokoškolskih kvalifikacija i član Europske mreže nacionalnih izvještajnih centara o akademskoj pokretljivosti i priznavanju (ENIC – European Network of Information Centres) te Nacionalnoga informacijskog centra za akademsko priznavanje (NARIC – National Academic Recognition Information Center).
  – Ured za akademsko priznavanje – osniva se na svakom sveučilištu, veleučilištu i visokoj školi radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, sukladno općim aktima sveučilišta, veleučilišta i visokih škola. Ustroj, djelokrug i način rada Ureda propisuje se općim aktom sveučilišta, veleučilišta i visokih škola sukladno ovom Zakonu.
  – Vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija – podrazumijeva procjenu razine, odnosno stupnja inozemne visokoškolske kvalifikacije pojedinca.

 4. Članak 4.
  Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na zahtjev stranke i vodi na temelju isprava, drugih dokaza i podataka o kvalifikaciji čije se priznavanje traži.
  Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
  – ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
  – ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
  – ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
  – ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva
  O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje se rješenjem.
  D A K L E
  – ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
  O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje se rješenjem.