Evo za koja će sve kaznena djela odgovarati čelnici Baške Vode

0

Nakon što je objavljen tek manji dio kaznenih prijava i ostale dokumentacije koja upućuje na nezakonite radnje Joska Roščića, ali i njegovih suradnika u Baškoj Vodi, objavljujemo i što ih sve čeka u Novoj 2018. godini

Odgovorne osobe u pravnoj osobi, protiv kojih  će u ovoj 2018. godini, biti podnesene kaznene prijave, od strane grupe građana Općine Baška Voda, oštećenih vlasnika poduzeća iz Baške Vode,  po više kaznenih djela koje su počinili organizirano predstavnici:  Turističke sportske lukea Baška Voda, a koju zastupa Đani Radić, Gradina Baška Voda d.o.o. zastupa Jurica Topić , Općina Baška Voda zastupa načelnik Josko Roščić. Inkriminiranu dokumentaciju za nadmetanje izradio je ispred Splitsko-Dalmatinske županije, Upravnog odjela za turizam i pomorstvo; 1.Privremeni pročelnik Stipe Čogelja , 2. Frane Radelja, pomoćnik i 3. Mato Ivanković, pomoćnik . Izradom dokumentacije za nadmetanje od 28.02.2017. godine , odgovorne osobe Upravnog odjela za turizam, Splitsko- dalmatinske županije:  Stipe Čogelja, Frane Radelja i Mato Ivanković dogovorno s načelnikom općine Baška Voda Joskom Roščićem, Đani Radićem i Juricom Topićem, kao odgovornih osoba u pravnoj osobi poduzeća Gradina Baška Voda d.o.o. i Turistička sportska luka Baška Voda d.o.o.  u namjeri da sebi pribave protupravnu imovinsku korist iskoristili su svoje službene ovlasti protivno zakonskim odredbama, po kojim odredbama su bili dužni  starati se o zakonitom radu društva u kojima su odgovorne osobe. Dakle iskorištavanjem svog službenog položaja, lažirali su dokumentaciju za nadmetanje i drugom  pribavili imovinsku korist i drugom društvu poduzeću Grassor d.o.o. iz Baške Vode nanijeli štetu. U dokumentaciji za nadmetanje stoji niz činjenica koje nisu točne; u točci 2.1. stoji ; Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (???) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene. Dakle nije točan podatak da se daje koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje kada je već prethodni izgrađen objekat kao i lukobran!

Josko Roščić

Davatelj koncesije daje  Koncesionaru koncesiju na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene- luke nautičkog turizma- marine i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja javno prometna površina- javno parkiralište i javne pješačke površine na dijelu k.o. bast Baška Voda, predio Luka, Općina Baška Voda, a sve u skladu s lokacijskom dozvolom izdanom od Splitsko dalmatinske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, ispostava Makarska Klasa :UP/I 350-05/14-07/0007, od 22. prosinca 2014. godine, Građevinskom dozvolom izdanom od Splitsko dalmatinske županije, upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Makarska Klasa; UP/I – 361-03/15-01/000057 od 24. veljače 2017. godine. Luka nautičkog turizma može imati kapacitet do 130 vezova, sukladno lokacijskoj dozvoli od 22. prosinca 2014. godine. Predviđeno trajanje ugovora koncesije je 20 godina.  Građani Baške Vode svjedoci su da je sama forma  predmetnog natječaja kriminalna, organizirana i planirana. Načelnik općine Baška Voda Josko Roščić prvo je izgradio lukobran bez zakonite dokumentacije , kao i objekat  uz marinu-lukobran, da bi naknadno forme radi organizirao provođenje natječaja, s ciljem dobivanja dugogodišnje koncesije. Koristeći političke veze, osoba koje izrađuju  dokumentaciju za nadmetanje, Stipu Čogelju i dr. lažno prikazuju niz činjenica, podataka, kao dokaze o sposobnosti ponuditelja, dokumenata u izvornom obliku za poduzeća; Turistička sportska luka Baška Voda, zastupano po Đani Radić i Gradina Baška Voda d.o.o. zastupano po Jurica Topić ,sve po naputku Općine Baška Voda zastupane po načelniku Josku Roščiću. Domumentacija koja ukazuje na račun dobiti i gubitka, popisa dugotrajne imovine za protekle dvije godine, nije navedeno u rekapitulaciji sadržaja ponuda , krivo je napisano ( lažirano) , čime i na kraju nije dokazano svojstvo sposobnosti ponuditelja u skladu s dokumentacijom za natječaj, koji je namješten. Zajednička ponuda poduzeća koju je osmislio načelnik općine Baška Voda  Josko Roščić , bili su u obvezi pojedinačno dokazati nepostojanje okolnosti za isključenje, te dokazati pravnu i poslovnu sposobnost, sukladno Dokumentaciji za nadmetanje, koju nemaju. Studija gospodarske opravdanosti poduzeća koja se nadmeću nije zakonito uređena od strane poduzeća ; Turistička sportska luka Baška Voda, zastupano po Đani Radić i Gradina Baška Voda d.o.o. zastupano po Jurica Topić. Nije izrađen Plan investicije detaljno razrađen pojedinačno po godinama za cjeloukupno vrijeme trajanja koncesije. Ukupna vrijednost investicije koja je planirana studijom gospodarske opravdanosti smatra se ulaganje u osnovna sredstva i mora biti iskazana u kunama bez PDV-a ??? Ponude se bile u obvezi dostaviti se u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici. Konstatirano je da su omotnice dostavljene “otvorene”, s nazivom  i adresom davatelja koncesije. Nesporno da se radi o organiziranom kriminalu dokazuje podatak da nepotpune ponude koje su dostavili predstavnici poduzeća ; Turistička sportska luka Baška Voda, zastupano po Đani Radić i Gradina Baška Voda d.o.o. zastupano po Jurica Topić, su ipak nezakonito  razmatrane i dopunajvane! Podatci koji su dostavljeni u izvornom obliku  od gore navedenih  poduzeća   su u koliziji s podacima Porezne uprave Republike Hrvatske. Sami rok za davanje ponuda bio je 30 dana od dana objave 28.02.2017. godine, obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku jevne nabave  Republike Hrvatske 30.03.2017. godine, nije bio u skladu s čl.22. Zakona o koncesijama. Ponude su bile dostupne neovlaštenim osobama, tako da su stigle kao otvorene “prilikom preuzimanja pošiljke iz vreće, ista je dostavljena otvorena (u potpisu na koverti Maleš ,primljeno  03.04.2017. godine ) ???!!! zaprimljene ponude otvaraju tri člana Povjerenstva za otvaranje ponuda koje je imenovao Upravni odjel za turizam i pomorstvo te o tome sastavlja Zapisnik. Nije sporno da su ponude dostavljene OTVORENE. Dodatni kriminal nakon svega čine podatci o naknadno korigiranim tablicama iz ponude gore navedenih poduzeća, koje Podneskom od 07.04.2017. godine potvrđuje predstavnik poduzeća Turističko športska luka Baška Voda d.o.o., zastupanoj po Borisu Ivančiću, punomoćniku Đaniju Radiću kao direktoru. U podnesku stoji: Također napominje se kako je, pod pojmom “stara ulaganja” ponuditelj podrazumijevao ulaganja poduzeta tijekom ranije važeće koncesije, koja nisu dovršena i koja se prenose. Dakle lažiranjem činjeničnog stanja, podneskom potvrđuju kaznena djela koja su počinili (kao predmetni ponuditelji)  da su stara ulaganja postala predmet Koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (već izgrađene) !?  Stučnom analizom nesporno je utvrđeno da su  predstavnici: Turistička sportska luka Baška Voda, zastupa Đani Radić, predstavnik Gradina Baška Voda d.o.o. zastupa Jurica Topić , predstavnik Općina Baška Voda zastupa načelnik Josko Roščić, predstavnik koji je izradio  Dokumentaciju za nadmetanje ispred Splitsko Dalmatinske županije ,Upravnog odjela za turizam i pomorstvo ; 1.Privremeni pročelnik Stipe Čogelja , 2. Frane Radelja, pomoćnik i 3. Mato Ivanković,pomoćnik , udružili se u grupu kako bi počinili niz kaznenih djela; lažiranja, pogodovanja, poticanja, pribavljanja nezakonite imovinske koristi, dostavljajući otvorene pošiljke,uz koju je naznačen pečat tijela i potpis službenika. Nezakonitim postupanjem prihvaćaju dokumentaciju –ponudu koja nije sačinjena sukladno dokumentaciji za nadmetanje. Prihvaćaju nezakonita “predhodna ulaganja” , koja nisu evidentirana u Poreznoj upravi RH, Državnoj reviziji RH., u ukupnom iznosu od 38 milijuna kuna, građevinskih radova koji su godinama rađeni nezakonito bez dozvola, od strane općinskog načelnika Baške Vode Joska Roščića što potvrđuju i kaznene prijave koje su podnesene za nezakonito nasipanje pomorskog dobra u Baškoj Vodi.  Tablice koje sadržavaju Plan investicija nisu sadržane  u tekstualnom dijelu Studije gospodarske opravdanosti zajednice ponuditelja Turističko športska luka Baška Voda d.o.o., zastupanoj po Đaniju Radiću kao direktoru i Gradina Baška Voda d.o.o., zastupano po Jurica Topiću, što dodatno potvrđuje i ukazuje na organizirani kriminal. Davatelj koncesije bio je dužan poništiti postupak davanja koncesije, što u konkretnom slučaju nije učinio, mada je znao za niz zakonitih propusta koji su zanemareni. Podaci iz natječajne dokumentacije koji su u koliziji s podacima računa dobiti i gubitka koje je ovjerila Porezna uprava, svakako će poslužiti kao dokazi u novom kaznenom postupku, koji se pokreće protiv gore navedene organizirane skupine.

 

1 KOMENTAR

  1. Sin spijuna Copide,sin nositelja liste”pokret za jugoslaviju” i zadnji sekretar u hotelskome i mjesnoj zajednici.Niti jedan nije htio Hrvatsku a sad je toliko mrze da je pljackanjem pokusavaju rusiti.
    Unutarnji neprijatelji su gori od vanjskih.

  2. Dosta je bilo pisanja pizdarija … Sve ču vas išibat šibon po goloj guzici ….Krenite napokon sa sređivanjem apartmana …Sezona taman što nije …

  3. Josku Roščiču nadimak je sokol . On i vila velebita vječno če živjeti !!! Ne Ne sokole moj nečeš umrjeti, ti i vila velebita vječno če živjeti !!!!!!!!

  4. Nakon podizanja optuznice nad požeškim županom Tomaševicem,njegova supruga je upitana za komentar.Njezin odgovor bih stavio u kontekst one famozne recenice”Imamo Hrvatsku”.
    Dakle,ona kaze:”Bojim se,znate on vam je šerif u Pozegi i kao takav je u veoma dobrim odnosima sa policijom,sudstvom i Zagrebom”
    E ljudi moji ovo je ko evanđelje sa oltara i stvarna slika Hrvatske.Laku noc Hrvatska!

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime