Joze Vranješ: Za nepropisno parkiranje krivi su i vozači i vlasnici kuća, ali i nesavjesni Grad Makarska!

0

Joze Vranješ, predsjednik MO Ratac Zelenka obratio se medijima priopćenjem za javnost vezanim uz problem nepropisnog parkiranja.

Priopćenje objavljujemo u cijelosti:

„Jedan od gorućih problema M.O Ratac-Zelenka  je problem parkiranja vozila. Ovaj problem je izražen tokom cijele godine, a osobito za vrijeme turističke sezone.

Nepropisno parkiranje vozila u većini slučajeva ometa nesmetano kretanje osoba nogostupom čime je ozbiljno ugrožena njihova sigurnost. Obzirom da su djeca kao najmlađi članovi društva najmanje oprezni njihova sigurnost posebno je ugrožena.

Da bi razgovarali o samome problemu, načinu njegovog rješavanja, onima koji su odgovorni za njegov nastanak i onima čija je obveza isti riješiti moramo se osvrnuti na uzrok nastanka istog.

Mnogi će s pravom reći da je problem nastao zbog preizgrađenosti tog djela grada u želji da vlasnici izgrade što veće objekte na svojim parcelama. Sa ovakvom konstatacijom se slažem ali upozoravam da postoje i drugi aspekti ovog problema i da se ista ne može isticati kao jedini uzrok. S pravom postavljam pitanje “Tko je dopustio da se objekti izgrade na takav način tj. u takvim gabaritima?”. Jedan dio građana će reći da su pojedini objekti izgrađeni nelegalno s čime se slažem i opet postavljam pitanje “Tko je dopustio i zašto na vrijeme nije spriječio nelegalnu izgradnju?”.

Odgovori na prethodno postavljena pitanja su jasni i u njima ćemo se svi složiti : Grad Makarska je dopustio da se objekti izgrade u gabaritima u kojima su izgrađeni, a one koji nisu imali važeće akte kojima je dozvoljena gradnja Grad Makarska nije spriječio u nelegalnoj gradnji.

Uvažavajući sve navedeno jasno je definiran problem i njegovi uzroci, a to su nesavjesni građani koji su izgradili objekte bez dovoljnog broja parking mjesta i Grad Makarska koji je “zatvarajući oči” pred takvom gradnjom sve to dopustio. Ovakvom elaboracijom svima je jasno da je krivica za ovaj problem podijeljena i podjednaka između nesavjesnih graditelja i nesavjesnog Grada Makarske.

Sada kad imamo jasno definiran problem i uzrok postavlja se pitanje tko ima obvezu  isti riješiti ?

Svima nam je poznato da su svi oni koji su izgradili nelegalne objekte imali obvezu iste legalizirati u zakonskom roku tj. predati zahtjev za nihovu legalizaciju. Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ili popularno nazvanim Zakonom o legalizaciji investitorima je pružena prilika da ozakone svoje nezakonitu gradnju. Koliko mi je neslužbeno poznato po podacima sa terena većina vlasnika nelegalno izgrađenih objekata postupila je po navedenom zakonu, a takvo postupanje “povlači” za sobom određene obveze od kojih je financijski najveća stavka plaćanje komunalne naknade za nelegalno izgrađene građevine.

Sada postaje jasno da je većina građana predala zahtjeve za legalizaciju od kojih su neki riješeni, a neki nisu što isključivo ovisi o Gradu Makarska iz čega proizlazi da su građani svoju obvezu ispunili.

Iz svega jasno proizlazi da je ostala obveza Grada Makarske riješiti problem parkinga kao što i uredno znaju naplatiti komunalnu naknadu u postupku ozakonjenja objekata čime gube moralno pravo prebacivati odgovornost po pitanju ovog problema na nesavjesne graditelje.

Ako Grad Makarska ne želi rješavati problem parkinga kao gorućeg problema komunalne infrastrukture i želi isti prebaciti na leđa građana onda nema pravo naplaćivati komunalnu naknadu prilikom legalizacije.

Jasno je obrazloženo po kojoj osnovi Grad Makarska ima obvezu riješiti problem parkinga, a sada možemo razgovarati o rješenju istog.

Građani M.O Ratac-Zelenka svjedoci su kako je prije nešto više od dvije godine uređen nogostup Zagrebačke i Splitske ulice. Vizualno gledajući to je dobro rješenje, a ekonomski i efektivno gledajući je čisti promašaj. Danas imamo nogostup koji je uređen betonskom kockom, a imali smo ga i prije koji je istina bio vizualno neugledniji. Međutim građani su dobili samo vizualno poboljšanje nogostupa koji se danas koristi za pakiranje vozila čime je jasno da nije efektivan.

Ekonomski, racionalno gledano novce koji su uloženi u rekonstrukciju ovih dviju ulica trebalo je uložiti u izgradnju javnog parkinga čijom bi se naplatom izravno povećala prihodovna strana gradskog proračuna što bi postala osnova za dodatnu financijsku aktivnost grada u budućnosti (povećanjem prihoda povećava se financijska stabilnost i kreditni rejting) čime bi se mogao financirati nogostup. Jednostavno pojašnjeno parking bi financirao rekonstrukciju ovih dviju ulica tako da bi ovakvim redoslijedom ulaganja dobili i parking i uređene ulice. Danas smo svjedoci kako Hoteli Makarska d.d grade panoramski lift, a ja sam mišljenja kako se za puno manje novaca mogla izgraditi garaža otvorenog tipa na lokaciji parkinga ispred hotela čime bi se riješio problem parkinga na predjelu Ratac, a Hoteli Makarska d.d bi imali korist. Iz svega navedenog je jasno kako prostora i načina za rješenje parkinga itekako ima ali stvari treba posložiti na pravi način.

Zabrinjava činjenica da Makarska kao poznato turističko odredište nema niti jednu javnu garažu.

Kao predsjednik M.O već u listopadu pokrenuo sam proceduru utvrđivanja vlasništva dvije lokacije koje bi bile idealne za izgradnju javnog parkinga od kojeg bi se dio u zimskom periodu mogao postavljanjem opreme lako prenamijeniti u igralište čime bi iz jednog poteza riješili 2 problema. Međutim na taj dopis kao i na većinu ostalih nisam dobio nikakav  službeni ili neslužbeni odgovor na što sam jasno upozorio više puta.

Ukoliko Grad Makarska nema sredstava u proračunu za izgradnju parkinga i javnih garaža mora ispitati način financiranja izgradnje kroz model privatno javnog partnerstva jer s obzirom na kroničan nedostatak parkinga svima postaje jasno da će naplata parkinga postati unosan biznis, a o istome svjedoče i primjeri iz države i inozemstva. Želim naglasiti da je potrebno da Grad Makarska ima značajne vlasničke udjele u parkinzima i garažama bez obzira na model financiranja izgradnje istih kako bih mogao utjecati na određivanje primjerene cijene parkiranja koje će biti određena u granicama platežne moći građana.“

Predsjednik M.O RATAC-ZELENKA

Joze Vranješ mag.ing.el

 

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime