Uzevši u obzir činjenicu da je dana 18. srpnja 2019. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj: 66/19), dužnost je i obveza Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (dalje: APN), kao provedbenog tijela i investitora, izvijestiti Vas o sljedećem: Odredbom članka 28. stavak 1. Zakona određeno je da stan kupljen prema odredbama toga zakona, bez obzira na način plaćanja, kupac ne može otuđiti niti davati u najam u roku od deset godina od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji, stoji na početku službenog priopćenja APN-a kojeg objavljujemo u cijelosti

Prijelaznim i završnim odredbama Zakona određeno je da se zabrana otuđenja i davanja u najam primjenjuje i na ugovore o kupoprodaji stanova koji su sklopljeni prije stupanja na snagu predmetnog Zakona, a za koje od dana njihova sklapanja nije istekao rok od deset godina. Iz navedenog slijedi da se zabrana raspolaganja nekretninom odnosi na sve ugovore o kupoprodaji sklopljene poslije 18. srpnja 2009. godine. S tim u vezi, APN Vas ovim putem izvješćuje kako aktivno poduzima sve radnje radi pravilnog i na citiranom Zakonu utemeljenog upisa zabilježbe zabrane otuđenja ili davanja u najam nekretnina na koja se predmetni Zakon odnosi.

Slijedom navedenog, skrećemo Vam pozornost da dugoročni najam, kao i obavljanje turističke djelatnosti (dnevni najam, oglašavanje putem internetskih platformi), bez obzira na činjenicu uredno izdanog rješenja o kategorizaciji, predstavlja grubo kršenje kogentnih odredbi Zakona. U tom smislu, APN će, utvrdi li da se stan koristi suprotno odredbama Zakona, odnosno da je sklopljen pravni posao radi otuđenja nekretnine, odnosno davanja u najam iste (a što podrazumijeva i aktivno obavljanje turističke djelatnosti), kredit proglasiti dospjelim u cijelosti, pristupiti prisilnoj naplati te o tome obavijestiti banku.

U tome slučaju, kupac će biti dužan APN-u podmiriti razliku između ugovorene kupoprodajne cijene i tržišne vrijednosti stana u vrijeme sklapanja ugovora. Posebno naglašavamo kako će, utvrđivanjem nastupa navedenih okolnosti, APN poduzeti pravne radnje radi proglašenja pravnog posla kojim se nekretnina otuđuje ili daje u najam, ništetnim.

2 KOMENTARI

  1. Nemoj se radovati. U Makarskoj nitko tko je trebao dobiti stan nije ga dobio. Stanove su dobili oni koji su dobro platili i koji imaju stanove, kuće i obnovljene stare kuće po Tučepi Gornjoj. Sve zahvaljujući gradskoj vlasti. Sada te stanove iznajmljuju, a svi znamo za to i pravimo se kao da je to sve normalno. Bit će po onoj staroj “psi laju karavane prolaze”. Jadni grade, jadna zemljo. Lupeština na sve strane.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime