Vatrogasno vijeće Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Makarske putem javnog natječaja bira zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Makarske na razdoblje od pet godina

Kandidati za imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Makarske trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. da ima hrvatsko državljanstvo,

2. da ima završen najmanje kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij od tri godine,

3. da ima položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,

4. da ima najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,

5. da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,

6. ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti,

7. da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.),

8. da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

9. položen vozački ispit B-kategorije. Više detalja o natječaju, pogledajte OVDJE.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime