Danas HDZ Makarske slavi 30.obljetnicu osnutka kojom prigodom u grad dolazi i premijer Andrej Plenković

Čestitamo svim HDZ-ovcima grada Makarske, ali i Makarskog primorja ovaj veliki jubilej uz prigodni materijal kojeg objavljujemo u nastavku…

Vizije i postignuća

U povijesti nema slučajnosti. Jednako tako je i sudbinsko iskustvo: otkada čovjek, u posljednjih osam tisuća godina, prati i promišlja svoju povijest, što će reći svoju prošlosti i sadašnjosti, zapravo prošlosti u sadašnjosti, on to čini radi svoje budućnosti u sadašnjosti, dotično sadašnjosti u budućoj povjesti…[1]

Oštar prijekor koji su utemeljitelji marksizma uputili historiografiji da se ne može vjerovati “ svakoj epohi ono što ona sama  o sebi kaže i uobražava 2 “– naravno da se mora odnositi i na same njihove sljedbenike, za koje se pretpostavlja da bi zbog istobitnih filozofijsko – teorijskih osnova morala imati i istovjetne  vrijednosne sudove. Dr.Franjo Tuđman kao znanstvenik, političar, ponudio je hrvatskom narodu kao put oslobođenja i uspostave samostalne države. Mnogi su doprinjeli da Franjo Tuđman ne uspije u uspostavljanju i oslobađanju hrvatske države. 3 Ostvarenjem ideje samostalne hrvatske države izravno je povezano sa sa znanstvenim uvidom dr. Franje Tuđmana u  hrvatsku povjesnu realnost, nego i kako bi on rekao, sveukupnu povjesnu zbilju.

Nastanak hrvatske države od određenih političkih elita koje danas 2014. godine vladaju hrvatskom, prihvaćen je kao neka  privremenost, povjesni hir i slučajnost.

Neizbježnost globalizacije i nastanak združene univerzalne svjetske zajednice  dr. Franjo Tuđman predvidio je osamdesetih godina. Pokušao je podrediti interes nadnacionalne ideologije velikim duhovima ili svjetskim idejama. Uvjeren da je kulturno-tehnički univeralizam  ubrzava proces oslobođenja potlačenih i podređenih naroda i njihova konstituiranja u suverene subjekte međunarodnog života. Ključ stabilnijeg međunarodnog poredka Tuđman je vidio u sigurnosti novih, malih država, jer će one rado prihvatitit civilizacijsku integraciju ako ona ne potire njihovu državu, kulturnu i gospodarsku osobnost. Budućnost malih naroda ovisiti će  o njima samima; tvrdio je Tuđman. Povjest je pokazala da je Tuđman bio u pravu. Sloboda vlastitog naroda i svakoga pojedinca u Hrvatskoj, blagostanje i mir, hrvatska neovisnost i sigurnost u okviru ukupne europske stabilnosti bili su i ostali  hrvatski strateški interesi.

Tuđmanova pomirba nije zahtjevala niotkoga da se odrekne pozitivnog nasljeđa svoje opcije, ona predviđa da  svi međusobno uskladimo sve što je u davnim ili nedavnim shvaćanjima svakoga od nas bilo djelotvorno u pozitivnom smilsu.Tuđmanova pomirba nije selektivna niti nepravedna. U Domovinskom ratu ta ideja potvrdila je svoju opravdanost. Prihvatila ju je većina hrvatskog naroda i ona je u bitnome pridonijela ostvarenju slobodne Hrvatske. Prividno i prešutno su je prihvaćali svi, sve dok se nepokajani krivci iz prošlih vremena nisu istupili u javnost sa svojim poznatim  ideološkim isključiviostima i etiketama negirajući i povjesne istine koje su već dokazane. Nakon pobjedničke akcije Oluja i mirne reintegracije Hrvatskog podunavlja 1997. godine dolazi do organiziranih ulazaka – upisa u članstvo HDZ-a, od strane onih koji HDZ nikada nisu prihvaćali. Isti ti nazivali su HDZ strankom opasnih namjera, operativne akcije Hrvatske Vojske nazivali su zločinačkim poduhvatim, a danas HDZ nazivaju kriminalnom organizacijom.

«Nakon odigrane Partije  dečki svratili u HDZ – zašto ne! Strah me Hrvata jer od dijela Hrvata nije prihvaćena pomirba!  Naša elita kozmopolita – demontira državu!»  Još 1990. godine sa stranica Hrvatskog prava upozoravao Dragan Lendić kada je dobro prozrevši Račanovu logiku ustvrdio: Opet će nam pogače biti gorke i tanke, partija je znalački uplovila u stranke. Problem međutim nisu  samo u stranke, već je refleksija toga u najvećim državnim poduzećima i u bankama. Mate Lendić u makarskoj kao da sljedi svoga rođaka Dragana te govori: «U zadnjici duše, u pretvorbi prste, u vražiji rog puše, a hoće da nas krste!  A nakon ovih Obrovaca i Jadrala drugovi su još jednom prevarili narod, i to ovaj put sloganom ”pošteno”! Naš narod kaže: Tko o čemu, siroma o kruhu pa tako i komunist o poštenju. (Ferdo Šarić-Profetske malenove iskrice)4

Možda se kroz prizmu lokalne (makarske) zajednice najbolje mogu iščitati stranački odnosi koji se kreću od nacionalnog ponosa i zajedništva pa sve do isključivosti, elitizma, kriminala lokalnih moćnika u sprezi s dnevnom politikom. 

Politički aktivizam je u Makarskoj uvijek bio na zavidnoj razini

17. veljače 1990. godine održana je Osnivačka skupština HDZ-a Makarska. Prvi općinski odbor stranke članovi su bili: Mate Lendić, Tonči Glavina, Ivo Batinić Vuko, Željko Divić, Ivan Pavlinović, Ivan Čavar, Vlado Biloš, Ivan Ivanda, Ivica Đerek, Ivica Juroš, Ante Ledić, Ferdo Šarić, Ivan Šćurla, Martin Ujević. To je bilo vrijeme velikosrpske agresije kada je HDZ proglašen strankom opasnih namjera.

Nakon deset godina postojanja HDZ-a i izborne skupštine makarskog HDZ-a 24.01.1998.g. šest predsjednika temeljnih ogranaka; Ivan Šimić, Vijeko Opačak, Ivica Rudež, Damir Brzica, Stipan Stanić, Milivoje Franić i Vlatko Grgić uputili su otvoreno pismo predsjedniku HDZ-a dr. Franji Tuđmanu, ukazujući na problem da je na izbornoj skupštini uočen niz formalno-pravnih nedostataka i ponašanje pojedinaca koji štete ugledu stranke, a koji su iz redova SKH stigli u HDZ. Navodi se u pismu da biračko tjelo nema povjerenja u gradski odbor HDZ-a Makarska, da su članovi gradskog odbora zaokupljeni vlastitom taštinom i osobnim interesima. Nisu ni primjetili da su na najvažnijim dužnostima u gradu ostali ljudi iz bivšeg sustava, koji su navikli loviti u  mutnom, te su samo odbacili dotadašnje košuljice i navukli nove. Danas pod krinkom HDZ-a provode svoje privatne interese, a ne interese stranke. U pismu se ističe kako je upropašteno Hotelsko poduzeće Makarska, ruglo grada je novo naselje na istoku, zgrade bez dozvola…Pismo je upućeno s ciljem da se izborna skupština poništi i održi nova, a u potpisu je šest predsjednika temeljnih ogranaka HDZ-a Makarska.

U pismu se posebno navodi da osobe koje su bile zadužene za pripremanje i provedbu izborne skupštine učinili su to na protuposlovnički i statutrani način, povredom dostojanstva većine nazočnih, predstavnika središnjice HDZ-a; Ministra Juraja Njavre, Zdenka Lučić, Ante Dolić, čime je učinjena povreda ugleda HDZ-a. Istaknute su dvije liste od  17 kandidata za gradski odbor HDZ-a i to; Zvonimir Galić, Ognjen Radić, Stjepan Eljuga, Ivan Pavlinović, Ivan Ivanda, Mate Lendić, Luka Tomić, Petar Milinović, Joško Lelas, Ivan Glibota, Franu Šantrića, Antu Škrabića, Mladena Antunovića, Damira Mendeša, Anu Vukšić, Šimu Babić, Ivan Mlinarević, drugu listu predložili su temeljni ogranci i to; Damir Brzica, Ivan Šimić, Antu Pejića, Antu Vekića, Milana Lončara, Stipana Stanića, Vjeku Opačka, Antu Grčića, Ivicu Šoda Cotića, Antu Bebića, Martina Ujevića, Andriju Šarića, Stjepana Kotarca, Nikšu Gilića, Marijana Babića, Roberta Tomasa, Ivana Božeka. Glasovanje je završilo u 1 sat poslije ponoći 25.01.1998. god. te su objavljeni  rezultati glasovanja. Glasovala su 92 izaslanika iako je bilo 89 vjerodajnica!!! Lista radnog predsjedništva osvojila je 50 glasova, lista temeljnih ogranaka 39 glasova.5

Makarski HDZ često su posjećivali šefovi iz Zagreba, pa tako i korumpirani Ivo Sanader

Nakon 1998. godine u HDZ-u Makarska vlada drugačije ozračje, novopridošli članovi iz komunističke partije (SKJ – koji su za vrijeme stvaranja hrvatske države bili pritajeni-neangažirani ) uzimaju pod svoju kontrolu HDZ-a Makarska, uzimaju pod kontrolu i pojave javnog i kulturnog života i strogim mjerama spriječava svaku nekontroliranu inicijativu u suradnji s kolegama iz SDP-a.

Koristeći metodologiju komunističke partije čiji su bili članovi do devedesete imaju nakanu voditi politiku u HDZ-u na njezino najarhaičnije stanje, odnos prijatelj-neprijatelj. Uporno se traži jedno zajedničko «mi» koje će biti suprostavljeno onome «oni», osporava se bilo kakav srednji položaj i neutralnost, svaku kulturu kompromisa koja uključuje izbor jednog od ova dva suprotstavljena tabora pod prijetnjom sudioništva. Svi koji nisu sa nama protiv su nas.

Različitost od «drugog» zahtjeva njegov nestanak i prema tome politika proizvodi unutarstranački rat. Po njihovoj metodologiji drugi nemaju što slobodno misliti svojom glavom,svi trebaju misliti kao «mi» odnosno kao službena politika  za njih – komunizma.

Komunisti novopridošli u HDZ osobito se okomljuju i mrze parlamentarnu demokraciju. Temeljno načelo parlamentarne demokracije je sloboda izražavanja i rješavanja sukoba unutar javnih prostora tolerancije. Kako vladaju unutar HDZ-a Makarska 2014. godine pobliže ću pokušati objasniti promatranjem i proučavanjem makarskog čovjeka i politike kroz političke sisteme ili političke režime. Politički sistem se naziva organizacija države. Politički oblik društva samo je jedan uopćena odredba političkog sistema, koju ne treba shvaćati apstraktno već konkretno i pojedinačno (u Hegelovom značenju pojedinačnog).

U teoriji, metodološke osnove nauke u politici dao je Marks. Osnovni koncepti političke nauke-dominacija, klasa, sloboda, država, otuđenje, partija, razlikovanje i odnos između političkog i građanskog društva, revolucija, diktartura, partija.

Za komuniste Marks je ”BOG” zanemarujući Platona i Aristotela, za njih je Marks najutjecajniji i danas. Oni i danas svoju filozofiju, svoju politiku i praksu temelje na marksizmu. Bit birokratske i dogmatske ideologije i mentaliteta da negira stvarnost koja konvenira interesima birokracije i time da kreira svoju  stvarnost (skrivene stvarnosti počele su se da otkrivaju kroz nove puteve XX Kongresa Komunističke parije, koje je zapazio Marks kroz dva vida; Birokratski i Istinski). Komunisti ne mogu shvatiti da politika ima svoju moralnost i mnoga pravila te moralnosti su jednaka ili analogna pravilima svakidašnje etike.

Loše navike treba  priznati i izbjegavati u budućnosti, komunisti u modernoj hrvatskoj pokušavati ispraviti svoje grijehe koje su nam ostavili u nasljeđe što je nastrano i nemoralno. Ovaj novi prekrasni svijet u demokratskoj Hrvatskoj sličan je starom! Valjanjem u blatu i nije dobra zamisao da se očistiš.

Komunistima u HDZ u se nude samo dvije alternativne mogućnosti: nemoralno ponašanje u demokratskoj utopiji ili život komuniste koji je prihvatio višestranačje i demokraciju u demokratsko uređenoj stranci, što je za njih svakako nastrano i abnormalno. Danas komunistu u demokratskoj stranci se često dozvoljava govoriti (radi efekta po potrebi drugih) razumnije nego što bi mu to dopuštao njegov marksistički svjetonazor, koji je nekada bio kult plodnosti, a danas fanatizam. Njegovo poznavanje Platona i Aristotela ne bi opravdalo način njegovog izražavanja.

Mladež uz odgoj sa komunistima odvodi se u utopiju. Oni ne bi bili odvedeni u utopiju kada bi imali priliku naučiti nešto iz prve ruke o prirodi i društvu, koje čine slobodni pojedinci u potrazi za zdravljem. Danas sveopći kaos i ljudi koji upravljaju gradovima, možda nisu zdrave pameti, ali oni nisu ni ludi, i njihov cilj nije kaos i anarhija nego društvena stabilnost i blagostanje. Pokušavajući stvoriti stabilnost oni provode razne osobne revolucije, koje uzrokuju negativne ekonomske i društvene promjene.

Činjenica je da nam bliska budućnost sliči bliskoj prošlosti, globalizacija i tendencije stvaranja ekonomskih i društvenih nereda. Da bi se izišlo na kraj sa neredima nepohodno je sve centralizirati (politiku, ekonomiju, ukinuti županije i gradove). Njihove su metode sirove i  neznanstvene. Medijski prezentiraju da se nešto čini, tim da se nešto blokira da se nešto čini. Istina je da se šuti  o istini. Dakle primjenjuje se vještina vladanja, kojom se vara narod.

 Političku elitu HDZ-a Makarska danas čine osobe koje su se kao srednjoškolci opredjelili za socijalizam, marksizam i komunističku partiju. Društveno političkim kretanjima i preporodnog kretanja u savezu komunista nemoralno je bio za očekivati da će jedan djelatnik stanice javne sigurnosti makarska (milicajac) postati tajnik demokratski uređene novoosnovane stranke u novouređenoj demokratskoj državi. Još zanimljivije je da isti taj milicajac postaje tajnik na demokratski način. Tajnim glasovanjem Žarko Klepirić osvaja na svom temeljnom ogranku Dugiš najviše glasova uz kolegu Damira Mendeša  koji osvaja 29 glasova. Taj izborni rezultat omogućava  da na izbornoj skupštini Gradske organizacije HDZ-a Makarska koja je održana 05. lipnja 2014. godine osvoji 94 glasa (tajnim glasovanjem), njegov kolega Damir Mendeš osvaja 63 glasa. Za predsjednika HDZ-a kandidirali su se dva kandidata i to Marko Ožić Bebek i Milan Stapić, predstavnik mladeži HDZ-a Makarska. Tajnim glasovanjem Marko Ožić Bebek dobio je 117 glasova, a Milan Stapić 94 glasa.

Ukoliko analiziramo cijeli postupak izbornih skupština temeljnih ogranaka, pod kojim okolnostima je došlo do izbora sa sigurnošću možemo zaključiti da metodologija rada unutar HDZ-a Makarska, osoba koje su sudjelovale u pripremi i načinu provođenja izbornih skupština su nemoralne i neodgovorne. Zašto?

Za predpostaviti je da visoka svijest i politička kultura članova HDZ-a Makarska od presudne su važnosti za uspostavu i funkcioniranje demokratski uređene stranke i političkog sustava. Članovi kao pojedinci tvore stranku HDZ. Ona može biti demokratska  i imati demokratske izbore ako ako je velika većina članova disciplinirana u izvršavanju stranačkih zadaća i ponašaju se po statutu i poslovniku stranke. Nema toga zakona, statuta i poslovnika koji se može u potpunosti provesti ako ga masa članova želi izigrati. Istina, središnjica HDZ-a Zagreb u obvezi je natjerati članstvo na poštivanje statuta i poslovnika. Da bi članstvo ispoštivalo odluke središnjice u provođenju odredaba statuta i poslovnika ona imenuje povjerenstva i povjerenike. U Makarskoj se to dogodilo na način da je za predsjednika povjerenstva Gradskog Odbora HDZ-a Makarska izbran Ivan Kosović.

Žarko Klapirić, nekada milicioner, a danas istaknuti član makarskog HDZ-a

Potrebno je naglasiti da je do imenovanja povjerenika došlo zato što je raspuštena Gradska Organizacija HDZ-a Makarska, zbog raslojavanja članstva, gubitka svibanjskih  izbora. Predsjedništvo HDZ-a Makarska nije željelo punih osam mjeseci položiti račun o stanju stranke i razlozima gubitka izbora. Predsjednik HDZ-a Makarska Marko Ožić Bebek želio je izbjeći podnošenja izvješća članstvu po svaku cijenu. Bojao se iz više razloga: jedan od razloga kojim mu se gubi politička vjerodostojnost kao lidera HDZ-a je afera koja je poznata kao ”Šeik” u kojoj je 2011. godine došlo do izražaja nemoralno ponašanje lidera HDZ-a, po svaku cijenu je izbjegavao preuzeti odgovornos za aferu. To je u konačnici i uspio zahvaljujući svojim suradnicima. Za aferu Šeik nikada nije odgovarao. Druga afera koja je obilježila mandat Marka Ožića Bebeka kao predsjednika HDZ-a Makarska i kao Gradonačelnika rada Makarska je afera Lukobran  i devastacija šetnice dr. Franjo Tuđman. Prigovaralo mu se da je u nastupu u emisiji Nove TV nije znao reći kolika mu je plaća, koliko plaća postanarstvo u stanu Biokovke. Zanimljivo da je kao Ravnatelj specijalne bolnice Biokovka kupio stan u zgradi koja nema građevinsku dozvolu, a sama se nalazi neposredno uz makarsku rivu. Jedna od afera je i pogodovanje poduzeću Editus d.o.o. kontraverznog poduzetnika iz Mostara koji je izgradio apart hotel između dva hotela (Park i Meteor). Naime, Grad Makarska je prodao zemljišnu česticu 333/3, površine 806 m2 za cijenu od 2.100 kuna za 1m2. Zemljište je prvi red uz more, a samo vlasništvo istog je bilo sporno (Ugovor Grad Makarsk, Hoteli Makarska od 24.09.1999.g., Dopis Hotela Makarska d.d. Gradonačelniku Makarske od 08.02.1999.g.). U ovoj igri glavnu ulogu je imao Damir Mendeš kao predsjenik Gradskog vijeća Makarska (donio Zaključak o prodaji čestice 333/3 površine 806 m2 za cijenu od 2.100,00 Kuna po 1m2) i predsjednik  Nadzornog odbora Hotelskog poduzeća Makarska (koje je dalo suglasnost za gradnju apart hotela).

Marko Ožić Bebek raznim makinacijama izbjegao je položiti račun članstvu, jedna od makinacija je i igrokaz oko raspuštanja temeljnih ogranaka makarskog HDZ-a na taj način krivica za gubitak izbora pada na članstvo i predsjednike temeljnih ogranaka HDZ-a Makarska. Igrokaz je usljedio na jednom od sastanaka na način da su ostavke podnijeli  Klepirić (trgovac kavom koji posluje sa specijalnom bolnicom Biokovka), predsjednik mladeži Nemčić (zaštitar u Gradu Makarska), oba člana su svakako na poslovan način vezana za Marka Ožića Bebeka i njihova egzistencija je upitna. Ozren Pivac i Anita Pervan dobronamjerno su podnijeli ostavke bez predrasuda o nekim manipulacijama Bebeka. Nakon pisama koja su upućena u središnjicu dolazi naputak Županijskoj organizaciji SD Županije HDZ-a da raspusti GO HDZ-a Makarska i imenuje povjerenstvo za organiziranje izvanrednih unutarstranačkih izbora. Zanemarujući izjave za medije Predsjednika Županijske organizacije HDZa Ante Sanadera da do raspuštanja Gradske Organizacije HDZ-a Makarska i imenovanje povjerenika neće doći zato što za to nema potrebe (Slobodna Dalmacija), Damir Mendeš podpredsjednik HDZ-a Makarska za medije istakao je «Raspustili smo temeljne ogranke, ne zbog nezadovoljstva njihovim radom, već je to prvi korak unutarstranačkih izbora”. Marko Ožić Bebek kao predsjednik GO HDZ-a Makarska istakao je za medije ”Raspravljali smo i ranije o gubitku izbora, trebalo je i po temeljnim ograncima, ali se nije odradilo”.

Usljedio je novi igrokaz kako bi došlo do novih unutarstranačkih izbora, a da se ništa ne promjeni. Odsutnost odgovornosti Marka Ožića Bebeka i njegove liste koja je doživjela poraz na lokalnim izborima svakako je opća neodgovornost lidera HDZ-a. Neodgovornost je došla do izražaja usljed krize koja se dogodila u cijelom političkom sustavu HDZ-a. Na razini Županije Splitsko dalmatinske. Svakako će doprinijeti dajnjem stagniranju HDZ-a Makarska, propasti svijesti odgovornosti  i uspostavi stabilnosti HDZ-a Makarska. Kontrola javnosti nad funkcioniranjem HDZ-a Makarska je važna predpostavka odgovornosti. HDZ-Makarska postoji radi članstva, a ne članstvo radi HDZ-a. Međutim, zbog važnosti HDZ-a kao stranke koja se temelji na članstvu, vrlo je bitna kontrola javnosti prema liderima radi jačanja odgovornosti. Odgovornost mora imati granice. Odgovornost predstavlja ograničenje lidera da ne mogu raditi što hoće mimo statuta i poslovnika. Odgovornost lidera da ucjenjuju članstvo u osnovnim egzistencijalnim, moralnim sferama ljudske osobnosti, njihove intimnosti i slobode. Odgovornost je izlazak i oblik civilizirane stranke iz krize, problema. Pojedinac koji je odgovoran kao lider u stranci u obvezi je članstvu ponuditi svoj mandat na raspolaganje iz razloga što mu je taj mandat dalo članstvo. Osobna sloboda, elementarna humanost i privatnost neprikosnovena je i neotuđiva vrijednost. Da u Makarskom HDZ nije tako za liderovanja Marka Ožića Bebeka i niz osoba koje su pristigle iz komunističke partije koji raznim ucjenama članstva dolaze do svojih  prvenstveno privatnih interesa. 

 Činjenica da priznavanjem odgovornosti nije mjerodavno u svakoj stranci isto i za svakoga pojedinca (člana) isto. Zabrinjava da u demokratskoj stanci kakva je HDZ u kojoj je razvijen sustav odgovornosti i političke kontrole javnosti, daleko se dosljednjije primjenjuje načelo da nitko nije izuzet od odgovornosti pred stranačkim tijelima (sudom časti). U slučaju Makarskog HDZ-a to je presedan. Postavlja se pitanje zašto?

Ukoliko analiziramo načelo političke kontorle javnosti-članstva HDZ-a Makarska, onda moramo analizirati bit, srž, primjerice odgovoriti na pitanja; Tko su članovi koji kontroliraju javnost, rad lidera? Njihova stvarna angažiranost u stranci i njihov odnos sa liderima? Njihov motiv bavljenja politikom? Odgovoriti na pitanje koje interese oni zastupaju nacionalne ili svoje privatne? Čiju politiku oni provode  stranke –partije iz koje su došli ili stranke u kojoj su sada? Koji program politički primjenjuju? Imaju li ikakve odgovornosti i je li se prema njima primjenjuju ikakve sankcije u slučaju neodgovornog ponašanja?

Poznato nam je da autokratski i totalitarni oblici političkih sustava odbacuju  odgovornost vlasti i njezinih nositelja. U monarhističkom političkom sustavu kralj ili car jedini su bili izuzeti od odgovornosti. Smatrani su nepogrešivim i neprikosnovenim. Takvi sustavi često su vodili u despotizam i tiraniju. Izbjeći odgovornost za gubitak izbora prebacivajući odgovornost na drugog svakako je jedna vrsta manipulacije koju koristi Marko Ožić Bebek. On ne može shvatiti da svatko mora biti smjenjiv s političke dužnosti ukoliko se ogriješio i iznevjerio povjerenje onih koji su ga birali. Ako je povjerenje prokockano, a u ovom slučaju je i birači više ne žele da ih takva osoba zastupa i predstavlja, (kao gradonačelnik) onda mora usljediti smjenjivanje s funkcije i izbor druge osobe od povjerenja. U protivnom on se postavlja u poziciju kralja ili cara koji su izuzeti od odgovornosti.

Politička kontrola u demokratski uređenoj stranci je oblik izvaninstitucionalne kontrole koju vrše svi članovi, odnosno građani kao birači, s ciljem da ustanove koliko se njihovi izabrani predstavnici dosljedno pridržavaju obećanja danih u izbornim kampanjama. U okviru stranke kontrolu mogu vršiti i određena stranačka tijela, kako bi sagledali u kojoj se mjeri izabrani predstavnici ili predstavnik pridržavaju stranačkih uputa i zahtjeva. U političkoj teoriji je poznat imperativni mandat, koji podrazumjeva da predstavnik stranke nužno mora zastupati stav i glasati u Saboru striktno onako kako to od njega zahtijeva stranka ili stranačko članstvo. Ovisno o okolnosti i karakteru pitanja o kome se odlučuje, taj mandat može biti strog ili fleksibilan. Za jačanje političke kontrole, osobito političke odgovornosti u demokratskom društvu, i za uspostavu odgovornog društva, od osobite je važnosti javnost rada institucija političkog sustava. Ona podrazumjeva dostupnost informacija, slobodno djelovanje medija, javnog informiranja i podnošenja izvješća o vlastitom radu i djelovanju institucija javne vlasti, onima od kojih su dobili mandat za vršenje vlasti. Isključenja načela javnoti rada dovode do birokratizacije javne vlasti i niza drugih negativnih posljedica po društvene i političke procese konkretnoga društva.6

Za vrijeme mandata Marka Ožića Bebeka u Makarskoj kao predsjednika G.O.HDZ-a ili kao Gradonačelnika Grada Makarska nije održana niti jedna tribina za članstvo HDZ-a na bilo koju temu, a realizaciji investicija bilo bi pogubno komentirati  obzirom da investicija na koju se on poziva, a to je gradnja sportske dvorane prelazi enormno kreditno zaduženje Grada Makarske, za ostale investicije i realizaciju svakako je zaslužan Gradonačelnik Ante Novak (Groblje i APN stanovi, POS). Reklamirajući se kao da je to projekat HDZ-a Marko Ožić Bebek na izbornim plakatima slikao se sa stanovima POS-a, što je u konačnici dijelom doprinjelo gubljenje izbora HDZ-a.

Etika i Politika

Etička pozicija ne vodi računa o društvenim posljedicama etičkog djelovanja.

Politika uvjek mora voditi računa o društvenim posljedicama svog djelovanja

Danas mlađi političari uvažavaju samo ono štoje pojedinac u stanju postići svojim osobnim  zalaganjem, to danas nazivaju demokracijom, oni su se opredjelili djelovanju koje koje se sastoji u racionalnome i pragmatičnom rješavanju životnih problema.

Četiri su tipa društvenog djelovanja;

 1. Ciljno, racionalni

      2.     Vrijednosno, racionalni

 • Afektivni,
 • Tradicionalni tip društvenog djelovanja

Aristotel- Dali je dobar čovjek i dobar građanin jedno te isto?

Prva politička socijalizacija-kultura se uči, da ona nije urođena nego stečena procesima socijalnog učenja i interakcije,

Drugo da je politička socijalizacija, zajedno sa političkom kulturom, bitna dimenzija politike ili političkog sustava kao cjeline i

Treće da je stabilnost demokratskog političkog sustava, koji se neutemeljuje na nasilju u velikoj mjeri ovisna o političkoj kulturi građana .Politička socijalizacija jeste dio socijalizacije uopće, koja ima značajnu ulogu u razvijanju političke kulture ljudi.Priznavanje fenomena i razlika među njima je prvi i osnovni uvjet za njihovo istraživanje (znanstveno ili neko drugo).

Politički odgoj u našoj pedagogiji nije identificiran i definiran kao jedno područje odgoja, implicitno se shvaćalo da moralni odgoj i kao sadržaj i kao proces, posve dostatan za ukupni društveni odgoj ljudi, tj. da će se moralnim odgojem realizirati i politički odgoj, što je u skladu sa tezom da će ”dobri ljudi» biti i ”dobri građani”.

Politika i moral su odvojeni fenomeni koje zasebno treba istraživati!Zapad je spoznao da se politička kultura uči i da je politička socijalizacija kontinuirani  proces.Pristup  političkoj kulturi, rana socijalizacijska iskustva imaju odgovarajući utjecaj na politička uvjerenja i modele ponašanja.

Politička socijalizacija oblikuje i prenosi nacionalnu političku kulturu i kao takva ima trostruku funkciju, da održava,t ransformira i stvara političku kulturu pojedinaca i naroda u cjelini. Složenost političke socijalizacije ogleda se upravo u uravnoteženju ovih triju funkcija.

Političko-kulturni preduvjet za stabilnu demokraciju, osjećaj potrebe da se politički participira u političkom sustavu i procesu, osjećanje nacionalne solidarnosti i nacionalne povezanosti ljudi, vjerovanje u legitimnost demokratskog sustava, politička efikasnost (djelotvornost i kompententnost), demokratski stav (pravo na različito mišljenje), otvorenost za pogled drugih, tolerancija razlike.Vjerovanje da će prihvaćanje i podržavanje ovih sadržaja političke kulture odlučujuće djelovati na demokratsku konstataciju društva.

Modernizacija Hrvatske je imperativ za očuvanje i održanje njezine samostalnosti, ravnopravnosti i sigurnosti. Zadaća je osposobljavanje Hrvatske za sudjelovanje u svjetskim razvojnim procesima u mjeri koja odgovara njezinoj veličini političke ambicije moraju biti u skladu sa mogućnostima zemlje, politički stavovi moraju biti jasni, a rokovi integracije razumni.

Hrvatske integralne upravljačke elite nosilac su zastarjelog, nekreativnog i manipulativnog mentaliteta. Naš problem je to da naši znanstveni potencijali, znanstveni projekti nisu vezani sa tehnološkim i industrijskim razvojem. Paradoks je da su rezultati naših znanstvenih radova i naši istraživači od vrijednosti za razvijene zemlje. Problem je u sustavu njegovoj organizaciji i funkcioniranju.

Svako društvo raspolaže sa svojim korpusom znanja. Nema dva društva sa istim korpusom znanja i taj korpus je različito organiziran. Dominacija javnog, tajnog, privatnog, korporativnog znanja je različita od Japana do Amerike.

HDZ-Makarska  i suradnici

Marko Ožić Bebek – Predsjednik HDZ-a Makarska, SKH obitelj iz Vrgorca, Rašćani, otac  učitelj, majka iz Drašnica, vezan za niz makarskih afera kao glavi inicijator npr: afera Šeik, afera betoniranje plaže, šetnice Dr.Franje Tuđmana, afera gruntovnica-uknjižbe Olmina zemljišta, pomoćni stadion, Afera Lukobran-izdavanje potvrde o neplaćanju komunalnih naknada, Afera sportka dvorana-bez uporabne dozvole, investicija cca.100 mil kuna kredita, ekonomski neopravdani kredit, afera Glavica, donošenje prostornog plana-UPU za Glavicu itd. Afera Izbori za gradonačelnika-na listi imao predstavnike HSS-a (kumče) koji ne postoje u registru političkih  stranaka, gubi izbore i ponovo organizira nove unutarstranačke izbore, a da pri tom ne odgovara članstvu i stranci. Manipulacijom dijela članstva ponovno postaje predsjednik HDZ-a Makarska.

Ante Roso – Direktor Specijalne bolnice Biokovka, ili zamjenik. Marko Bebek u aferi Šeik od 02.08.2011. prikazao ga kao dobrog prijatelja i kordinatora za eskort dame, pisao Zdenko Jurilj/Večernji list. Ante Roso bio je član nadzornog odbora hotelskog poduzeća Makarska nije ukazao na kriminal u poduzeću Osejava d.d. koji su počinili članovi SDP-a Makarska.

Juraj Zoran Rajčević-Ravnatelj makarskog groblja, sin drži kafić u vatrogasnom domu Makarska, najamnina 1 Kuna. Prokazan u aferi DVD Makarska, skupa sa svojim kolegom Draženom Glavinom, koji je godinama otuđivao vodu, struju, gorivo i rasprodavao materijalno tehnička sredstva u DVD Makarska bez računa, pri čemu je prema optužbama kolega stekao znatnu imovinsku korist.

Zvonimir Galić i Petar Milas, sudjelovali u bespravnoj gradnji neposredno uz obiteljsku kuću Galić (Marea d.o.o., poduzeće Petra Milasa izgradila kat kuće obitelji Galić), Zvonimir Galić sudjelovanje u stvaranju Hrvatske države od 1990. godine  njegov angažman u obrani hrvatskog prostora može se analizirati iz njemačke perspektive. Nije sudionik obrane hrvatski prostora  od velikosrpske agresije i može biti okarakteriziran kao dezerter.

Ognjen Radić– po potrebi HDZ ili HSP. –bivši  sekretar SKJ – građevno Makarska, danas voditelj odjela Urbanizma, surađuje sa Draganom Srzićem SDP, odobrili gradnju 80  zgrada u Makarskoj na predjelu istok, koje su danas ruglo grada, (nedostaje infrastruktura, a do izražaja dolazi prometni kaos i nedostatak zelenih površina). Sporan je i Prostorni plan grada Makarske  koji ukazuje na šarenilo i nezakonitost što dokazuje i priopćenje za javnost Denokratski Centar Makarska od 18. studenog 2005.g., u potpisu Stipan Stanić, predsjednik GO DC-a Makarska.

Damir Mendeš – Obitelj SKJ, mama predsjednica SKJ osnovne škole, rođena Pivac, surađuje s građevinskom tvrkom Žulj, kao predsjednik nadzornog odbora Hotelskog poduzeća Makarska nikada nije ukazao na kriminal u poduzeću Osejava d.d. nestanak novaca. Aktivno sudjelovao u SKH, kao omladinac, kasnije u prvim višestranačkim izborim bio sa Vujićem utemeljitelj, transformaciju u HDZ teško podnosi, bilježi razne uspjehe i neuspjehe u HDZ u Makarska ovisno o raspoloženju Marka Ožića Bebeka. Iskazao se u vođenju Doma Zdravlja Makarska, koji je danas ruglo grada.

Dražen Glavina – zapovjednik vatrogasaca – SDP, zanatlija iz obitelji Dorini. Aktivno lobira za Marka Ožića Bebeka  u kampanji za gradonačelnika.  Kolege iz SDP-a ga nakon toga kažnjavaju puštajući mu aferu DVD Makarska s ciljem kompromitacije i smjenjivanja s pozicije, zapovjednika vatrogasaca.

Tonči Mendeš  –  Počasni predsjednik 156 brigade HV – SDP. Prvi rođak Damira Mendeša, posebno se istakao na Južnom bojištu tako da je jednom prilikom dobio i nečasni otpust iz Hrvatske Vojske. Ostao je zapamćen reakcijom (kao SDP-ovac) na tiskovnu konferenciju HDZ-a Makarska i izjavu Stjepana Eljuge «zašto danas najgrlatiji prosvjednici protiv bespravne gradnje nisu digli glas kada su 1991. godine srbočetnici palili i rušili kuće». Mendešovo proziva Stjepana Eljugu da je već 1992. godine izašao iz rata i da nije svatko bio u prigodi upisati u vojnu knjižicu činjenično istinit staž u vojsci.

Nenad Bekavac -Direktor parka prirode Biokovo- SDP, sudionik afere ACY Marine Makarska, Osejava d.d., u čijoj neposrednoj blizini je sa svojim suradnicima izgradio velebno zdanje u kojeme stanuje.

Dunja Buljan – voditelj financija grada – SDP. Franjičević rođena, majka od Gajinih-osnivač HDZ a ( ujaci) . Ujna je Jure Brkana direktora Turističke zajednice Makarska. Za vrijeme mandata Marka Ožića Bebeka zauzima najznačajniju poziciju kao pročelnica za financije. Iz životopisa razvidno je da je ista sudjelovala u postupku provođenja stečajeva u poduzeću Amfora koje je bankrotiralo, financije je vodila Dunja Buljan. Danas vodi financije Grada Makarske bez obzira koja opcija je na vlasti HDZ ili SDP. Zasluge bilježi u financiranju tiska Makarskog primorja preko poduzeća Gradska knjižnica, tisak plaćan, poduzeću Slobodne Dalmacije 9 kuna po komanu u prodaji list Primorje  po cijeni od pet kuna po komadu. Poznata je kao kolumnistica Makarske Kronike.

Žarko Klepirić – Tajnik HDZ-a, milicajac stanice javne sigurnosti Makarska, osamdesetih godina podnio molbu za članstvo u SKJ. Njegovi nekadašnji ciljevi bili su sprečavanje djelovanja svih protivnika komunizma i Jugoslavije. Danas Klempiric kao milicajac svoje je ciljeve okrenuo naglavce, danas on u suverenoj Hrvatskoj kao tajnik HDZ-a Makarska štiti HDZ Makarska od unutarnjeg neprijatelja, danas on spriječava djelovanje svih protivnika Marka Ožića Bebeka i Damira Mendeša, pritom štiteći privatne interese svoje i njihove.

Za istraživanja njihova svjetonazora, njihove krivnje ili pak zasluga za prošlosti svakako postoji nezainteresiranost živih i pokojnih pripadnika HDZ-a. Postoje činjenice koje se nemogu izbrisati koje će u budućnosti o njima stvoriti širu sliku ne samo o Klepiriću već o kompletnom sustavu njegovih kolega i državi koju su štitili. Je li za njih u HDZ u ima mjesta kao lidera? U budućnosti je odgovor. U budućnosti će svakako doći do rekonstrukcije i objašnjenja fenomena tranzicija milicajaca, partijskih sekretara iz komunizma  u tajnike i predsjednike demokratski uređenih stranaka.

Makarski mentalni komunisti manipuliraju HDZom na temeljima Marksove misli o diktaturi proleterijata , za njih danas kao novog demokratskog sistema koji se rodio iz proleterske revolucije. Dakle, s gledišta klasne suštine obilježeno je kao diktartura proleterijata, a sa gledišta političke forme za njih je novi, viši oblik demokracije, demokracije kakva odgovara potrebama radničke klase.

Analizom pozicija makarskih manipulatora dolazimo do zaključka da svi oni rade u državnim poduzećima i da nitko od njih nikada nije radio u privatnom sektoru-poduzeću.

Za njih klasni tip države jeste da diktatura proleterijata ne smije se brkati sa oblikom političkog režima zato što politički režim je način  na koji je određen i reguliran odnos vlasti i društva. Klasna vladavina boržuazije, diktatura boržuazije, ostvarivala se pod raznim oblicima političkih režima i demokratskim i autokratskima. U programu saveza komunista čiji su oni bili članovi data je najjasnija definicija diktature proleterijata: Diktatura proleterijata je društvena bit takve vlasti i takvog političkog sistema u kojeme neosporno rukovodeću ulogu ima radnička klasa. Radnička klasa i njene vodeće snage u savezu s ostalim radnim ljudima u mogućnosti da mjenjaju društvene odnose u skladu sa njihovim društveno ekonomskim interesima.

Na koji način makarski mentalni komunisti manipuliraju radnčkom klasom u društvenim poduzećima u kojima rade, koristeći ih kao radničku klasu i kao sredstvo prilikom ostvarivanja njihovih privatnih interesa i ciljeva.

HDZ-Makarska sve kordinacije, manifestacije provodi u poduzeću koje se zove Specijalma Bolnica Biokovka čiji je vlasnik Županija SD-a. Radili, neradili ravnatelj specijalne bolnice je Predsjenik HDZ-a Makarska, koji preko HZZO-a RH osigurava sigune plaće za svoje djelatnike. Za ostvarivanje  interesa i ciljeva  svakako osigurava demokratske forme preko djelatnika Biokovke, ali one su za njega  kao i sve političke forme samo sredstvo da stigne do cilja. Radnička klasa je za njeka potrošni material, kontinuiranim manipuliranjima i primjeni metoda zavadi pa vladaj, ravnatelj ravna kako njemu odgovara.

Marko Ožić Bebek i njegovi sljedbenici kao mentalni komunisti u Makarskoj su dominantne političke snage, njegov rukovodeći ucjenjivački model u Biokovci svakako plijeni pažnju godinama, glede utjecaja na pojedine djelatnike kao što su Andrijašević, Kotarac , Roso itd. To su osobe koje uživaju povjerenje, i osobe koje izvršavaju zadaće bez pogovora. Kriza u Republici Hrvatskoj svakako je doprinjela i omogućila autokratsko vladanje Ravnatelja Bebeka u Biokovci. Gubitkom radnih mjesta na državnoj razini omogućuje ravnatelju u provođenju određenih promjena na način da novom organizacijom poduzeća izmjenom statuta (primjer od 20 svibnja 2014.g), sistematizacije radnih mjesta omogućava se da jedan broj podobnih, poslušnih napreduje i dobije veću plaću, a jedan broj nepodobnih i neposlušnih mogu završiti kao tehnološki višak. Primjer Verice Raos utemeljiteljice HDZ-a Makarska plijeni pažnju u Biokovci dok se podobnima pogoduje i povećava koeficijent plaće njoj se kao nepodobnoj prijeti otkazom iz Biokovke i izbacivanjem iz stranke (HDZ). Provodi se direktno nasilje nad radničkom klasom kako bi se održale i očuvale pozicije mentalnih komunista.

Tri su metoda kojima se koriste mentalni komunisti :

Prva metoda je korištenje fizičkeog i političkog nasilja nad radnicima, s ciljem podčinjavanja i kontrole. Ukoliko se potčiniš i prilagodiš njihovim metodologijama rada onda nema represije, ukoliko se ne potčiniš i ne prilagodiš represija u raznim vidovima je zagarantirana.

Druga metoda koji koriste odnosi se na pribavljanje kapitala, koristeći infrastrukturu poduzeća kako bi pribavili materijalnu korist. To se može ogledati da su pojedinci postali dobavljači roba za poduzeće, da su postali izvođači radova za poduzeće, da im se omogućava zapošljavanje rodbine itd,

Treća metoda se odnosi na radnika je vanjska agresija, ide se na uništavanje obitelji ili se provode mjere stegovnih postupaka s ciljem izbacivanja iz stranke. Lobira se za ciljano uništavanja projekata pojedinih obitelji primjerice nedozvoljava se da se dobije neka dozvola ili koncesija, šalju se anonimne prijave za inspekcijski, carinski nadzor u obiteljske obrte ili poduzeća.

Sva tri oblika se mogu okarakterizirati kao aristokratski oblici vladanja. Svi oblici se mogu  okarakterizirati kao totalitaristički – komunistički oblik vladanja.

Članstvo HDZ-a Makarska, temeljni ogranci

Član HDZ-a Makarska kao političke stranke je svaki poslovno sposobni hrvatski državljanin koji je navršio osamnest godina i koji je potpisao stranačku pristupnicu te prihvatio određene odredbe koje su definirane statutom i programom stranke . Član stranke ima prava i obveze. Član ima aktivno i pasivno stranačko biračko pravo. Dužnosti člana stranke su: pridržavanje, djelovanje u skladu sa Statutom stranke, redovito plaćanje članarine i drugi oblici potpore stranci. Člana stranka može isključiti ako ne poštuje Statut, ako ne podržava politički ili izborni program stranke, posebno teško krši stranačku disciplinu, narušava ugled stranke ili prijeđe u drugu stranku. HDZ Makarska ima evidentiranih cca.500 članova.

HDZ-Makarska organiziran je preko temeljnih organizacija kao jedinica stranke. Obično je za osnivanje ogranka neophodno petneast članova stranke. Temeljni ogranak djeluje samostalno u okviru programa  i Statuta stranke. On predlaže kandidate za unutarstranačke funkcije na višim razinama i kandidate za zakonodavna i izvršna tijela na razinama lokalne samouprave i uprave te na nacionalnoj razini. Vodi svoje financijsko i materijalno poslovanje. Temeljni ogranak nije pravna osoba i u pravnom prometu može nastupati isključivo zbog obavljanja svoje redovite djelatnosti. HDZ Makarska ima šest temeljnih ogranaka.

Makarski HDZ nakon 1997. godine,  otvara stranku prema novom članstvu (mogućnost upisa novih članova). Nakon toga možemo konstatirati da je u HDZ Makarska pristigao određen broj članova- osoba sumnjivih namjera, osoba koje su bile pritajene od 1990. godine do 1996. godine nisu se politički opredjelili.  Koriste priliku i sustavnim radom u HDZ-u izopćuju i marginaliziraju utemeljitelj HDZ-a Makarska. Primitivnim metodama koje su koristili i u savezu komunista do 1990. godine u javnost izlaze – prezentiraju se kao utemeljitelji tako da nakon određenih drugova i njihovih istupa raznih pisama javnosti, brišu se stvarni utemeljitelji HDZ-a Makarska na čelu sa Tonćijem Glavinom, Antom Ledićem i dr. Nakon što su obavjestili javnost tko su stvarni utemeljitelji HDZ-a Makarska, sustavno su prema njima provođene razne mjere udaljavanja od stranke. Jedan broj utemeljitelja preko svojih partijskih satelita okarakterizirali su kao suradnike udbe, jedan broj kao kriminalce i izdajnike. Koristeći razne metode udaljavali su utemeljitelje HDZ-a od HDZ-a.

Preuzimajući liderske pozicije u HDZ u bitno je  obrazložiti kako vode HDZ, koje metode koriste u praksi. Vodeći HDZ Makarska od 2000. godine, nastaju progoni članstva pod mantrom demokratizacije stranke i demokratskih promjena, pod dirigentskom palicom i pokroviteljstvom partijskih mentora koji su in involvirali u HDZ. Prije su bili totalni, a danas mentalni komunisti. Čvrsta ljevičarska jezgra od dvadeset posto birača (u Makarskom članova HDZ-a cca 10%) bilo je da preuzme kontrolu nad već iznutra i izvana učvršćenom državom i da u njoj vrati dobrano poljuljani komunistički mentalitet kao njihovu varijantu detuđmanizacije. Makarski HDZ na čelu sa doktorima iz SK, (Mendeš, Bebek) je  prihvatio Ivu Sanadera kao tobožnjeg reformatora HDZ-a, koji je provodio prikrivenu i neprikrivenu detuđmanizaciju, revizijom članstva,kojom je iz HDZ-a izbacio i članove obitelj Tuđman. Imali su vrlo dobru suradnju, aktivirali su razne udruge i na njihovo čelo stavili povjerljive kolege iz  saveza komunista primjerice Udruga 156. brigade na čelo dolazi Tonći Mendeš, zanemarujući da je isti taj Mendeš dobio nečasni otpust iz Hrvatske vojske, na čelo voditelja financija Grada Makarske dolazi Dunja Buljan. Pet pročelnika Grada Makarska za vrijeme mandata Marka Ožića Bebeka (HDZ) bilo je iz Saveza Komunista, a danas istaknutih članova SDP-a Makarska. Preko tih osoba dolazi do represije prema istaknutim dugogodišnjim članovima HDZ-a za vrijeme vladavine HDZ-a. Po komunističkom pravilu da se svaki komunist u prvom redu bori protiv svoga nacionalista, da svatko ispred svoga praga željeznom metlom treba pomesti nacionalističko smeće. 7

Obraćanje i pročišćenje kod svakog čovjeka je moguće! Ali kada običan čovjek prihvaća poniženje u ime nekakve politike i djela nemoralni je čin i posljedica djela njegova su privatna stvar, njemu na dušu , obraz i čast ako je ima?!

Mentalni komunisti nemogu shvatiti da danas u demokratskom svijetu svi ih vide, svi ih poznaju i znaju što su bili i što su sada, bili su i ostali komunisti. Kod njih u nasljeđe dolazi recidiv kao mentalne komunističke osobine o svojoj nesmjenjivosti i nezamjenjivosti .

Oni ne funkcioniraju po stranačkim naputcima HDZ-a, oni funkcioniraju po svojoj mreži poznanika i istomišljenika sve s ciljem promicanja privatnih interesa.

Predsjednik HDZ-a Makarska nakon gubitka lokalnih izbora, na starnačkoj konvenciji preko svog tajnika Jure Brkana, svoj alibi traži u izdaji iz redova HDZ-a. Dakle, pojavio se unutarnji neprijatelj u HDZ-u, mračne sile koje ruše HDZ. Zanimljivo je da komunist ne može shvatiti, da članstvo HDZ-a ništa ne ruši, već da njega ne podržava, niti kao predsjednika HDZ-a, niti kao Gradonačelnika Makarske. On to nemože ni shvatiti s obzirom da nema komunikacije sa članstvom. U mandatu Marka Ožića Bebeka kao predsjednika GO.HDZ-a Makarska, nije održana niti jedna tribina sa članstvom stranke. Dakle, nema komunikacije. Svoju poziciju kao mentalni komunist gleda iz komiteta, s tezom što on ima sa članstvom-sindikatima, za njih se brinu drugi sekretari.

Obnašanje dužnosti kao predsjednik HDZ-a Makarska i kao Gradonačelnik Grada Makarske do izražaja je došao apsolutni politički monopol. Kontrolirane su  sve društvene i privatne aktivnosti. Vođenje HDZ-a svedeno je na najanarhičnije stanje, odnos prijatelj neprijatelj. Bilo kakva neutralnost osporava se. Svi koji nisu s njima protiv njih su. Ukoliko se pojavi bilo kakva konkurencija na natječaju ili ne daj bože u stranci, zahtjeva se njegovo izbacivanje iz stranke ili poništavanje natječaja. 

Povjest čovječanstva pokazuje da su sve velike ideje i utopije koje su provođene nasilnim sredstvima, dovele do potoka krvi, diktatura i nepravdi, odnosno da su provoditelji uvijek obezvrijedili ideale. Da li je to i sudbina makarskih mentalnih komunista HDZ-a, koji ne žele preuzeti odgovornost gubitka izbora već nasilnim sredstvima uz ucjenjeno članstvo biraju sami sebe još jednom?!

Kandidatura Marka Ožića Bebeka i provođenje unutarstranačkih izbora bez izvješća i preuzimanja odgovornosti za gubitak izbora.

Gubitkom izbora HDZ Makarska gubi i mjesto Gradonačelnika Makarske tako da je Marko Ožić Bebek punih osam mjeseci izbjegavao, i izbjegao podnijeti račun za gubitak izbora. Kako, na koji način i zašto je sve to izbjegavao osam mjeseci?

Upravo taj period mu je bio neophodan da bi se ponovo pozicionirao kao Ravnatelj specijalne bolnice u Makarskoj koja je u vlasništvu Županije Splitsko Dalmatinske. Županijom upravlja HDZ na čelu sa Županom Žavrnjom. Pozicioniranjem i zauzmanjem mjesta ravnatelja otvara mu mogućnost ucjenjivanja većeg broja članova HDZ-a uvjeravajući ih da on mora biti ponovo predsjednik HDZ-a Makarska. Gubitak izbora opravdava izdajom u HDZ u i rušenjem HDZ-a Makarska.

Kreću Unutarstranački izbori po temeljnim ograncima, po naputcima Marka Ožića Bebeka u kordinaciji sa svojim pristašama izrađuju se šalabahteri, tako da sa šalabahtera na izbornoj skupštini temeljnog ogranka Zelenka najveći broj glasova dobivaju : Ivan Luetić 49 glasova, Mario Skako 48 glasova. Na izborima temeljnog ogranka Dugiš  najveći broj glasova osvaja Damir Mendeš 29 i Jure Brkan 26. Tako u demokratskoj proceduri prolaze izbori za svih šest temeljnih ogranaka.

Analizom izbornih rezultata temeljnih ogranaka i nazočnosti članova HDZ-a, akreditiranih vjerodajnica, sa sigurnošću se može konstatirati da pozivi koji su upućeni od strane povjerenika Kosovića članovima HDZ-a Makarska ili nisu primili ili se nisu odazvali, tako da niti jedan temeljni ogranak nije imao kvoruma da započne sa izbornom skpštinom. Apstinencija tj. neodazivanje  članstva može se okarakterizirati kao kazna prema Marku Ožiću Bebeku i njegovoj otvorenoj kandidaturi za novi mandat.

Članstvo HDZ-a Makarska nije željelo sudjelovati na izvanrednim unutarstranačkim izborima iz razloga što je predviđen scenarij koji je priredio Marko Ožić Bebek i Edo Kosović kao povjerenik. Nedostatak kvoruma na svim temeljnim ograncima potvrđuju nezadovoljstvo članstva HDZ-a Makarska.

U brojkama :

Temeljni ogranak Zelenka ima 165 članova, na popisu za izbornu skupštinu bio je 91 član. Pojedinci koji su osvojili najviše glasova Ivan Luetić 49 i Mario Skako 48., ne čine niti 30% od broja ukupnih članova. Možemo zaključiti da su pojedinci izabrani kao predstavnici Temeljnog ogranka Zelenka sa 50 glasova, dakle za njih nije zainteresirano 115 članova HDZ-a koje oni predstavljaju?!

Temeljni ogranak Dugiš (istok) ima 150 članova ,pojedinci koji su osvojili najviše glasova 29(Damir Mendeš) i 26 (Jure Brkan), dakle, ni za njih nije zainteresirano 120 članova.

Izborna Skupština Gradske organizacije HDZ-a Makarska pripremana je nakon provedenih izbora na temeljnim ograncima, u brojkama:

HDZ Makarska ima ukupno 587 članova, od ukupnog broja članova na unutarstranačkim izborima sudjelovalo je oko 313 članova  (s osobama koje nisu sudjelovale na izbornim skupštinama temeljnih ogranaka, a poslale su ispričnice) koji su trebali dobiti pozive kao Izaslanici izborne skupštine Gradske Organizacije HDZ-a Makarska dana 05. lipnja 2014. godine.

Na izbornoj skupštini  05. lipnja 2014 g., nazočilo je 215 izaslanika kao kandidati za Predsjednika HDZ-a Makarska pojavio se Marko Ožić Bebek koji je ovojio 117 glasova i Milan Stapić koji je osvojio 94 glasa.

Za gradski Odbor HDZ-a najveći broj glasova osvoji je tajnik HDZ-a Jure Brkan 102 glasa, a drugi po broju osvojenih glasova je Žarko Klepirić prijašnji glavni tajnik HDZ Makarska.

Iz ovoga možemo zaključiti da tri osobe pripremale (imale ključ) unutarstranačkih izbora, a to su Marko Ožić Bebek kao dosadašnji Predsjednik HDZ-a, Jure Brkan kao Tajnik HDZ-a i  Žarko Klepirić kao bivši tajnik HDZ-a. Sva trojica  osvajaju približno isti broj glasova temeljem šalabahtera koji su izradili i podjelili izlobiranim (može se reći djelom i ucjenjenim) članovima HDZ-a. Za napomenuti je da od ukupnog broja članova HDZ-a Makarska 587, aktivno sudjeluju u radu i javno podržavaju gubitničku opciju na prošlim lokalnim izborima njih 117 članova. Dakle 470 članova HDZ-a ne podržava Marka Ožića Bebeka za predsjednika HDZ-a Makarska.

Ovu tezu potvrdili su sljedeći podaci koji se mogu iščitati u međuvremenu provedenim kvartovskim izborima tako da osobe koje su primjerice na predjelu Zelenka bile kandidirane kao nositelji lista HDZ-a (Mario Skako i Ivan Luetić) izgubile  izbore od nezavisne liste običnih anonimnih građana, koji ne pripadaju političkim opcijama niti HDZ-a, niti SDP-a kao vodećih stranaka ljevice i desnice?!

Da HDZ-Makarska nije proveo transparentne unutarstranačke izbore najbolji pokazatelj je sudjelovanje članstva i nemogućnost formiranja kvoruma na izbornim skupštinama temeljnih ogranaka. Naravno, izborni inžinjering od dva tajnika i to je predvidio  u poslovniku o radu koji je dijeljen na izbornim skupštinama, a ne par dana ranije kako statut HDZ-a nalaže. Dakle, dolazi se na skup temeljem poziva koji je selektivno slan određenim članovima, na samom skupu zaprimaju se materijali, a oni čine Dnevni red izborne skupštine i Poslovnik o radu izborne skupštine. Dnevni red nije predvidio podnošenja izvješća o radu temeljnih ogranaka niti predsjednika HDZ-a Makarska. Pravdajući sve Izvanrednim izborima! Dakle, osobe koje su doprinjelu gubitku izbora, osobe koje su samoinicijativno sastavljale listu kandidata za Gradsko vijeće Grada Makarska, osobe koje su kao lideri predstavljali HDZ Makarska i preuzele obvezu da ukoliko dožive poraz na izborima koji su i doživjeli nežele podnjeti nikakvo izvješće svom članstvu koje im je ukazalo povjerenje i biralo ih na pozicije koje su im omogućile da dožive debakl tj. izborni poraz HDZ-a Makarska ne žele preuzeti odgovornost već u svojim govorima na Izbornoj skupštini HDZ Makarska pripremili su scenarij koji suklado posloviku traje po dvije minute za svakog kandidiranog člana.

Zanimljivo je bilo izlaganje tajnika HDZ-a Jure Brkana, on je gubitak izbora HDZ-a na lokalnim izborima okarakterizirao  izdajom unutar HDZ-a. Bilo je začuđujuće s obzirom da Jure Brkan ne bi trebao rabiti ideologiju komunističkog mentaliteta, on njoj generacijski ne pripada. Pod utjecajem mentalnih komunista kao što su: Marko Ožić Bebek, Damir Mendeš, Žarko Klepirić  i tezom unutarnjeg neprijatelja, mladi Jure Brkan ne shvaća da svatko onaj ko se ogriješi i iznevjeri povjerenje onih koji su ga birali mora biti smjenjiv s političke dužnosti. Čudno da tako mlad čovjek ne shvaća da je i on jedan od njih koji su svojim ne-radom doprinjeli gubitku izbora HDZ-a Makarska. Nakon izlaganja Jure Brkana o unutarnjem neprijatelju u HDZ-u popraćen je gromoglasnim pljeskom jedne grupice mladih ljudi koji su se nalazili na sredini dvoran. Scenarij me podsjetio na davna komunistička vremena kada su pojedinci nakon izlaganja drugova uzvikivali razne parole razlika je samo tolika što su onda uzvikivali živio drug taj i taj a u ovom primjeru se skandiralo Jure Jure…

Zanimljivo je bilo izlaganje i Marka Ožića Bebeka, svedeno je na kratku minutažu u kojoj se hvalio što je sve napravio, ali nikada nije dostavio izvješće kako je to napravio. Primjerice, u izlaganju navodi napravili smo naljepše groblje, zanimljivo projekat groblja inicirao je Ante Novak kao gradonačelnik koji je otvoreno na izbornoj skupštini lobirao za drugog kandidata (Stapića), pohvalio se sa izgradnjom sportske dvorane koju je također inicira Ante Novak u suradnji sa poduzećem Lavčević Split koje je prodalo Gradu Makarskoj zemljište po cijeni od 1.600,00 kuna 1 m2. Točno je da je Marko Ožić Bebek zadužio Grad enormnim iznosom za gradnju dvorane koja nije dobila ni stalnu uporabnu dozvolu što je i danas upitno zbog parkinga. U svom izlaganju nije prokomentirao gubitak izbora za gradonačelnika, nije spomenuo aferu POS stanova koja je inicirana od strane njegovih suradnika iz Olme d.d., i njegove suradnice Tea Botice. Afera je kasnije poznata kao Bager revolucija. Zanimljivo on se u predizbornoj kampanji slikao za plakate sa svojim kolegama nominiranim za dogradonačelnike( Renata Gudelj i Ivan Ivanda) u pozadini su Posovi stanovi, projekat kojim je Ante Novak dobio izbore i postao gradonačelnik Grada Makarske. O Aferama Lukobran, taksama za komunalnu naknadu i zaduživanjem preko lučke uprave nije bilo ni riječi, o projektu Žičara i zemljište Glacica takođe nije bilo ni riječi. Zanimljivo nakon izlaganja, predstavljanja Marka Ožića Bebeka popraćen je pljeskom od iste grupice koja je pljeskala tajniku Brkanu.

Scenarij za diskvalifikaciju protivnika, protukandidata bio je u detalje razrađen. Primjerice, za govornicu izlazi Verica Raos utemeljiteljica HDZ-a Makarska, u govoru je prekida prvo njen Ravnatelj Biokovke Ante Roso, a nakon toga prekida je gospodin  Gudelj neprimjereim pitanjem «koja si ti?!» Kako je vrijeme predstavljanja bilo dvije minute  Verica Raos ostala je zbunjena i šokirana, naravno slijedi prekid i od povjerenika Kosovića koji ističe da je isteklo vrijeme od dvije minute.

Slijedi daljnji scenarij diskvalifikacija protivnika, za riječ se javio profesor likovnog Ante Grčić koji radi u školi Fra Andrije Kačića Miočića i Osnovnoj Školi Oca Petra Perice. Profesor je istakao da je primjetio kandidaturu Milana Stapića i da mu nije jasno što on nudi koji program… zamimljivo da isti taj profesor nalazi se na šalabahteru Marka Ožića Bebeka i njegove Ravnateljice Gudelj, u školi Oca Petra Perice na Zelenci u kojoj on ima svoj atalje. Druga činjenica koja potvrđuje da se radi o scenariju diskvalifikacije Stapića kao kandidata za Predsjednika HDZ-a Makarska je što profesor u svom izlaganju ne pita za program Marka Ožića Bebeka niti postavlja pitanja o odgovornosti za gubitak izbora HDZ-a Makarska.Nakon raznih analiza nakon primitivnog izlaganja profesora Grčića došli smo do zaključka da se radi o nemoralnoj osobi koja koristi atalje u školi Oca Petra Perice za slikanje  slika poznatih makarskih autota: Gojaka, Veže, Boterija itd. Došli smo i do stručne analize, vještačenja slika od strane prof. Zdića7, Moderna galerija Zagreb, pa čak i do informacije od dilera slika Klarića i Šarića, koji ističu da su slike prodavane direktorim javnih poduzeća primjerice Biokovka, Olma d.d., Hoteli Makarska d.d.itd. Svakako izlaganje profesora Grčića sa potpitanjem što on nudi misleći na kandidata Stapića za većinu nazočnih koji nisu bili upoznati sa frakcijskim borbama unutar HDZ-a bio je šok.

Šalabahter koji je bio u opticaju na izbornoj skupštini u lijevom gornjem kutu pisalo je Kandidat za predsjednika Marko Ožić Bebek  i brojao je 17 kandidata za Gradski odbor HDZ-a i to: 1.Brkan Jure 2.Carević Any 3.Glibota Ivan 4.Grčić Ante 5.Gudelj Renata 6.Klepirić Žarko 7. Kovačević Jakov 8.Milunović Julija 9.Nemčić Dražen 10. Opačak Vjeko 11. Rajčević Juraj 12. Roso Ante 13. Šantrić Petra 14. Škrabić Ante 15. Vranješ Mario 16. Zec Antonio 17. Židić Marija.

Zanimljiva je i analiza sigurnosti na Izbornoj skupštini Gradske Organizacije HDZ-a Makarska. Poslovnik o radu izborne skupštine temeljne organizacije HDZ-a u čl 6. u slučaju zazivanja nereda, radno predsjedništvo dužno je počinitelja upozoriti, a u slučaju opetovanja dati na glasovanje da se dotični udalji iz dvorane, te u ovisnosti o učinku glasovanja postupi. Mjere opreza bile su na visokoj razini s obzirom da i sam predsjednik mladeži HDZ-a Makarska Nemčić  djelatnik redarske službe Grada Makarska. Na skupu su primjećene jake redarske snage, te je podsjetilo  na scenarij Borbaša iz Osjeka prilikom biranja Ive Sanadera za Predsjednika HDZ-a. Psihološki efekat je bio prisutan i u Makarskoj, ako ne ide po napravljenom scenariju ide silom.

U nekim strankama omogućeno je postojanje frakcija, u nekima nije, ali frakcije ipak postoje i u oporbenim i u vladajućim strankama. Frakcija može biti i marketinški oblik. Obično o vrsti stranke i vrsti jedinstva u njoj ovisi može li frakcija funkcionirati čak kao marketinška organizacija. Frakcija sa gledišta stranačkog jedinstva je neprihvatljiv marketinški oblik organiziranja, ne treba potcjenjivati potencijale koje stranačka frakcija može donjeti.

Iz analize događanja za vrijeme mandata predsjednika HDZ-a Makarska Marka Ožića Bebeka  i njegovih suradnika, svakako se može konstatirati da je napravljeno niz dobrih stvari za građane Makarske, ali ukoliko analiziramo rad lidera makarskog HDZ-a sa članovima HDZ-a možemo konstatirati da rada nije bilo. Za mandata Marka Ožića Bebeka Grad Makarska i on kao Gradonačelnik raspolagali su sa godišnjim proračunskim sredstvima na godišnjoj razini cca.10 milijuna Eura. Kada analiziramo zadnjih dvadeset godina proračuna Grada Makarske i potrošenih 200 milijuna Eura sa sigurnošću možemo konstatirati da osobe koje su vodile grad nisu za grad Makarsku napravile ništa. Kreditno zaduženje ekonomski je neopravdanoza posljedicu danas imamo da studenti nemaju stipendija niti učenici besplatnih udžbenika.

 Niti jedan projekat od strateškog značaja za građane nije financiran, iz proračunskih sredstava, a novci su potrošeni. Iz navedenog razloga bitno je da se od politike ne treba distancirati, u suprotnom omogućava se nemoralnim političkim elitama da rade što su radile zadnjih 20 godina u Makarskoj. Jedna od teza koja svakako pljeni pažnu je nadohranjivanje plaža! Kada bi jedan ekonomist izračunao količine zemljišta koje su prometovane u Makarskoj o trošku građana kao poreznih obveznika došli bi do zastrašujućih iznosa novca koji je pod frazama: iskapanja, odvoza, deponiranja, skladištenja, nadohranjivanja, zatrpavanja mljevenja, prijevoz krupnog žala, prijevoz plažnog žala, prijevoz granja na otpad, prijevoz zemlje nasipa itd., a sve s ciljem da se transferira novac  iz državnih blagajni na privatne račune. Sve pod krinkom pripreme sezone  i uređenja plaža!?

Primjer : Sve se godinama odvija temeljem smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2016. Vaša procjena  predloženih prihodovnih stavki se temelji i na dosadašnjim iskustvima i očekivanjima. Proračunom Grada Makarske za 2014. godinu  planirani su prihodi i primici u iznosu od 76.038.875,oo Kuna. Sedamdeset šest milijuna i trideset osam tisuća osamsto sedamdeset pet kuna. Proračun Grada Makarska u projekciji za 2015. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 64.129.783,00 kuna. Proračun Grada Makarska u projekciji 2016. godine planirani su prihodi i primici u iznosu od 64.063.283 kune.

Za Ured Gradonačelnika Grada Makarska građani svake godine kao porezni obveznici plaćaju cca 22 milijuna kuna. Zanimljivo je da Gradska uprava ima više odjela tako da u simulaciji proračuna  predviđa da će Odjel za društvene djelatnosti trošiti cca 20 milijuna kuna na godinu, a Odjel za gospodarske djelatnost takođe 20 milijuna kuna na godinu.

Ukupno Ured Gradonačelnika, Odjel za društvene djelatnosti i Odjel za gospodarenje prostorom ukupno će trošiti cca 70 milijuna kuna na godinu. Primjera za  Odjel za gospodarenje prostorom Grada Makarske u planu za 2014. godinu, projekcija programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture; javne površine se planiraju  rekonstruirati na način da se planira samo za Građenje objekata i uređenje groblja u Velikom Brdu potrošiti 3 Milijuna kuna, Za javnu rasvjetu 2,8 milijuna kuna, niti u jednoj stavci ne može se primjetiti da se gradi dječije igralište ili dvorana na Zelenci. Postoji i stavka Ostale zgrade u u Gradu Makarska 1,2 milijuna kuna? Primjer odjela za društvene djelatnosti Grada Makarske u 2014. godini planira potrošiti: Za Sport 3,8 milijuna kuna, Gradski sportski centar 2,7 milijuna kuna, Zajednica sportskih udruga 1 mil kuna, za Kulturu 2,9 milijuna kuna, za obrazovanje 3,4 milijuna kuna, za predškolski odgoj 4,6 Milijuna kuna, za socijalnu skrb 1,2 milijuna kuna, za zaštitu spašavanja  2 milijuna kuna, (vatrogasci 1,5 milijuna kuna) itd.8

Djelatnici DVD-a Makarska od Grada Makarska svake godine iz proračuna dobiju 1,5 Milijuna kuna na donacijama redovno zahvali Ivo Milunović i Dražen Glavina. Kako su organizirani najbolje svijedoči kaznena prijava koja je upućena USKOK-u iz redova djelatnika DVD-a Makarska!

Uloga nositelja vlasti

Politička vlast može ponajprije poprimiti oblik pukog nasilja. S njom na strani onih koji su podčinjeni vlasti korespondira najniži stupanj legitimacije, koji se u krajnjem slučaju ne može više shvaćati kao takav jer je, naime, puka podčinjenost. Podčinjenost bi se mogla okarakterizirati kao dvoznačna, budući da s jedne strane predstavlja samo nadopunjavanje, a sa druge negirajući moment s obzirom na vlast, moment koji se može preobraziti u prepreku. Korak naprijed u učvšćivanju toga odnosa, kao i prvo približavanje faktičnom legitimiranju dogodilo bi se kada bi se uobičajno ponašanje političkog saveza opisalo pojmom “podnošenje”. Ali neposredna, aktivna legitimacija, ostvaruje se tek onda kada puko podnošenje postane prihvaćanje.

Bez obzira na to da li se misli li se pritom na  osobna svojstva nositelja vlasti, ili se u tome vidi ideja koja obuhvaća i jedno i drugo, vlast u svakom slučaju više ne stoji spram vlasti podčinjenih kao puka sila.Uloga vlasti, može biti obilježena sada kao autoritet. Uloga autoriteta se se preobražava u rukovođenje u slučaju da se sa druge strane iz zajedničkog prihvaćanja razvija nešto poput privrženosti, koja na posljetku može i ojačati i pretvoriti se u sljedbeništvo.

Sljedbeništvo postaje združenost kada se vođa drži saveza sa  primus inter pares i kada samorazumjevanje  saveza sačinjavaju uvjerenja jednakopravnih i jednakovrijednih članova.Odatle se može razviti tendencija koja se sve više i  više potkopava odnos spram vođe.Uloga nositelja vlasti može se tada bolje označiti kao zastupstvo združenosti, koja očituje vlast po nalogu drugova. No združenost živi u većoj mjeri od osjećaja zajedništva, njezin stupanj integracije može biti relativno visok. Kada se jedan takav savez shvaća racionalnije i kada je više usmjeren na određene i stvarne ciljeve, tada se on sve više udaljava od združenosti u pravcu običnog svrshovitog saveza čija je integracijska forma može označiti kao kooperacija. Veza sa vlašću uspostavlja se u skladu s ciljevima kooperacije i popušta u sveobuhvatnom intezitetu, a vlast se približava ulozi svrhovito određenog, ali na stanovite ciljeve ograničenog vodstva.9

Danas 2014. godine čitamo u novinama kako novoregistrirana politička stranaka provodi testiranje svojih članova. Testovi inteligencije, komunikacijske sposobnosti i socijalnih vještina. Testiranja moraju proći svi članvi koji se žele kandidirati za  neku od visokih  funkcija u stranci. Svakako zanimljiva teza!

Predizborni skup HDZ-ove liste za EU parlament u Makarskoj

Provođenje unutarstranačkih izbora ciljano je prolongirano i odugovlačeo čekajući termin da Marko Ožić Bebek postane Ravnatelj Biokovke, zamjeni se s pozicije svog kolegu Antu Rosu, koji po potrebi na određeni vremenski period čuva fotelju ravnatelja za Marka Ožića Bebeka. Kada HDZ nije na vlasti on je Ravnatelj, a kada je HDZ na vlasti on je Gradonačelnik. Nakon što je izabran za ravnatelja kreće kampanja (razna obećanja i zapošljavanja sezonaca u Biokovci) za predsjednika HDZ-a Makarska. Pauziranje u provođenju unutarstranačkih izbora u Makarskoj i raspuštanje Gradske Organizacije HDZ-a Makarska, negativno se odrazila na izbore za EU parlament u Makarskoj.

Izbori za europski parlament-
Nositelj liste  HDZ-a je Andrej Plenković koji korijene vuče iz Makarske. Izborni stožer sukladno media-planu organizirao je posijet Makarskoj, očekivao je podršku svojih stranačkih kolega i sumještana. Na predizbornom skupu za EU parlament u Makarskoj nisu se pojavili Marko Ožić Bebek, Damir Mendeš, bivši predsjednici HDZ-a Makarska, članovi HDZ-a Makarska koji su u postupku provođenja unutarstranačkih izbora, doživljavali razne stresove gubitkom temeljnih ogranaka, nakon gubitka prva četeri temeljna ogranka trebala im je pauza da se reorganiziraju kako bi opstali u HDZu. Njih ne zanima ništa stranačko, nacionalno, EU Izbori, njih zanima samo ono što je privatno i one radnje koje njima donose profit. Naknadno nakon završetka izbora u javnost su procurile informacije da je  skupina HDZ ovaca iz Biokovke organizirala predizborni skup za komodora Tolića u Biokovci, a na dan izbora za EU parlament kružile su SMS poruke da je kandidat Makarskog HDZ-a gospodin Tolić, s preporukom branitelja. Na preizbornom  skupu HDZ ove liste, čiji je nositelj Andrej Plenković nazočili su utemeljitelji HDZ-a Makarske, predstavnici Mladeži HDZ-a Makarske i simpatizeri. Skup je održan u prostorijama Hotela Osejava. Gospodin Plenković dobio je veliki broj glasova na Makarskoj Rivijeri.  

Mladež Hrvatske Demokratske Zajednice

Programska povelja; MHDZ Makarska je politički podmladak HDZ-a. MHDZ se vidi kao podmladak narodne stranke, koje se ciljevi temelje na načelima kršćanske civilizacije. Prema popisu iz 1995. godine MHDZ broji 28 891 člana, a prosječna životna dob je 22 godine, udio žena je 27 %. MHDZ a je prisutna u svim tjelima HDZ-a.članica je međunarodnih krovnih udruga DEMYC, IYDU i EYCD te u Hrvatskom nacionalmom savezu mladeži Hrvatske.

Mladež Hrvatske demokratske zajednice zauzima se za uvođenje mladih u politiku i daje im pregled stranačkih zbivanja u Hrvatskoj. Mladež je zainteresirana za razvijanje demokratskog dijaloga kao osnova za donošenje političkih odluka. Politika MHDZ-a  osniva se na poštivanju pojedinaca kao osoba koje imaju potpunu odgovornost u uporabi svojih prava. Ljudsko dostojanstvo ocjenjuje kao neotuđiv element svakog pojedinca i smatra da mora postojati jednakost među ljudima, bez obzira na uvjerenja, narodnu pripadnost, rasu i vjeroispovijest.

Mladež hrvatske Demokratske zajednice kao podmladak narodne stranke  ima obvezu i dužnost uključiti u svoj rad svoje slojeve hrvatske mladeži: učeničku, sveučilišnu, radničku i seosku radi očuvanja izgradnje hrvatskog društva i države na načelima državotvorstva. MHDZ to čini kao zasebni organizacijski oblik unutar HDZ-a,pružajući priliku da angažmanom u stranci ti slojevi ostvari svoje vizije.

Kako funkcionira Mladež HDZ-a u Makarskoj? Predsjednk Mladeži HDZ-a Makarska bio je Nemčić, mladić iz makarske obitelji komunističkog svjetonazora, izabran je na vrlo čudan način. Svoj mandat predsjednika odradio je kompezirajući za svoj napredak u funkciji zaštitara Grada Makarske-Komunalni redar. Svoj obol dao je i na zadnjim unutarstranačkim izborima birajući Marka Ožića Bebeka za predsjednika stranke. Mladež HDZ-a Makarska u njegovu mandatu posebno se istakla nefunkcioniranjem. Za vrijeme njegova mandata kao predsjednika MHDZ nije organizirala nikakve aktivnosti. Brojna studentska populacija u Makarskoj, koja je zalog budućnosti Hrvatske države u širokom luku je zaobilazila MHDZ Makarska. Broj članova od 185 koliko je brojala MHDZ Makarska svedena je na 12 aktivnih članova koji su služili za popunjavanje izbornih listi predsjednika HDZ-a Makarska Marka Ožića Bebeka i Damira Mendeša. Studentski standard za vrijeme mandata Marka Ožića Bebeka toliko je osiromašio da kao gradonačelnik nije isplaćivao i odobravao stipendije makarskim studentima. Za njih ostaje upamćen kao Gradonačelnik bez socijalnih osjećaja, čovjek koji nije ima osjećaj za studentski standard. Posebno se istakao u nerazumjevanju prilikom zapošljavanja nakon završetka studija pojedinih predstavnika mladeži HDZ-a koji dolazi iz obitelji utemeljitelja HDZ-a. U Makarskoj mladi nemaju  što raditi, nema otvaranja radnih mjesta. Za načelo socijalno-tržišnog gospodarstva koje je osnova gospodarskog programa HDZ-a, pa je razvoj takvog poretka u središtu pozornosti gospodarskih promišljanja mladeži HDZ-a. U HDZ Makarska kao da nikada nisu čuli. U Makarskoj uključivanje nekompromitiranih mladih kadrova i menagera u HDZ, je nepoznanica onih koji bi trebali svojom mladenačkom neiskvarenošću, entuzijazmom i znanjem pridonjeti procesu gospodarskog  razvoja i kvalitetnijeg života. Kako funkcionira MHDZ-a Makarska najbolje govore sljedeće činjenice: MHDZ Makarska broji oko 180 članova po popisu iz siječnja 2014. godine. Aktivnosti MHDZ-a Makarska nisu zapažene zadnjih 14 godina od kada HDZ Makarska vode (predsjednici su) Damir Mendeš i Marko Ožić Bebek. Članovi MHDZ-a  njih 180 nikada nisu dobili pozive za nikakav sastanak, osim par njih podobnih koji po nalogu predsjednika HDZ-a odrađuju zadatke pod velom tajnih. Funkcioniraju kao tajno društvo zidara (masonska loža). Konvencije organiziraju tajno uz strogu kontrolu predsjenika Marka Ožića Bebeka, Damira Mendeša, Žarka Klepirića, Juraja Rajčevića.

Organizacija zadnje Izborne skupštine MHDZ-a Makarska u prostorijama DVD-a Makarska jedan je od primjera kako se organiziraju izborne skupštine MHDZ-a Makarska. Izbijanjem velike afere u DVD Makarska, u kojoj se određenim članovima HDZ-a stavljena optužba da su krali struju, vodu, prodavali materijalno tehnička sredstva DVD Makarska, sve na crno i bez računa. U prikrivanju afere i demonstriranju političke snage Predsjednik HDZ-a Makarska daje naputak o organizaciji izborne skupštine MHDZ-a u Makarskoj u prostorijama DVD-a koji trese Afera raznih krađa i u kojima koordinira USKOK.

Ogranizacija Izbornih skupština Mladeži HDZ Makarska 2012/14.

Na izbornoj skupštini Mladeži HDZ-a Makarska koja se je održala u Hotelu Osejava 2012. godine, direktor hotela Osejava bio je Jure Brkan i aktualni predsjednik MHDZ Makarska, koji je nakon izborne skupštine preuzeo ulogu tajnika Gradske Organizacije HDZ – a, Makarska, u tom periodu eskalirao je unutarstranački sukob oko kadroviranja unutar mladeži između seniorima Klapirića-Rose-Kotarac.
Na konvenciju su pozvani podobni, a selekcijom su eliminirani sposobnis, pozivalo se ciljano od ukupnog broja članova koji je prelazio preko sto pozvano je na izbornu skupštinu trinaest članova. Bivši predsjednik MHDZ-a Makarska Jure Brkan  prepustio je mjesto predsjednik Draženu Nemčiću, koji je nakon imenovanja, a ne biranja, nagrađen radnim mjestom redara u redarskoj službi Grada Makarska. Od ukupno trinaest  nazočnih članova na izbornoj skupštini jedanest  ih se imenovalo u Gradski Odbor Mladeži HDZ a, Makarska.
Mladež pod vodstvom Dražena Nemčića stvarno je vodio i s njom manipulirao Ante Roso, Ravnatelj Specijalne bolnice Biokovka, u kordinaciji svoj doprinos dali su i Stipe Kotarac, konobar iz Specijalne Bolnice Biokovka, kao i Stipan Stanić djelatnik Specijalne Bolnice Biokovka. Mandat predsjednika mladeži ostati će upamćen po tome što mladež HDZ-a nije napravila niti jednu aktivnost, manifestaciju, akciju, seminar, skup, izlet, sastanak ili tomu slično. 
Mladež je aktivno sudjelovala u  gubitku  lokalnih izbora, gubitka dva puta Europskih izbora i izbora za mjesne odbore. Zadaća Mladeži HDZ-a je da ponudi društvene aktivnsti u sportu, kulturi, znanosti itd, sve sa ciljem smanjivanja alkoholizma i narkomanije.

Gradski odbor Mladeži HDZ Makarska sačinjavali su: Dražen Nemčić, koji je dobio šesto mjesto na izbornoj listi za Gradsko vijeće grada Makarska za lokalne izbore,
Mario Turić tajnik mladeži,
Any Carevic za nagradu dobila posao u vrtiću Ciciban, stanuje u Živogošću, na listi za lokalne izbore dobila 13. mjesto,
Ivan Kotarac student na Sveučilištu u Velikoj Gorici – Zagreb, novopostavljeni je predsjednik Mladeži HDZ-a, Makarska od 2014. godine,
Milan Stapić,
Siniša Andrijašević, bio na listi na lokalnim izborima,
Sanja Rudež, profesorica u srednjoj školi, također je bila na listi za lokalne izbore,
Marija Židić nakon što se uključila u mladež dobila posao  u vrtiću, postala i gradska vijećnica,
Tomislav Stapić, Ivana Čelić, Matea Roso.

U vremenskom periodu od 2012.-2014. dogodio se kontinuirani odljev mladeži HDZ-a ciljano u druge stranke. Tako su u nizu intervala  članovi Mladeži HDZ-a prelazili u ORAH, HSS, AGENDU MLADIH, HRVATSKU ZORU, HSP i HPB.  Mladež HDZ-a svako je poslužila kao rasadnik prilikom zapošljavanja pojedinaca koji nemaju nikakve veze sa HDZ om i koji za HDZ nisu nikada napravili ništa. Nisu sudjelovali nikada u stranačkim aktivnostima. Izborna skupština Mladeži HDZ-a Makarska organizirana je
2014. godine, scenarij je sličan kao 2012.
Mjesto radnje umijesto hotela Osejava, bio je vatrogasni dom. Zanimljivo je da održavanje Izborne Skupštine Mladeži HDZ-a organizira tajnik HDZ-a seniora Žarko Klepirić. Scenarij skupštine bio je dosta primitivan, a o neregularnosti ne treba ni raspravljati. Osobe koje su saznale ili primile dopis iz mladži HDZ-a, putem SMS poruke, na dan održavanja izborne skupštine, po Statutu i poslovniku bile su u obvezi   kandidature u pisanoj formi  dostaviti najmanje 24 sata prije održavana izborne skupštine, zanimljivo kandidature su bili u obvezi dostaviti tajniku HDZ, Žarki Klapiriću, a ne tajniku mladeži HDZ-a Mariju Turiću kako poslovnik I statut nalažu. Mladež HDZ-a je po statutu i pravilniku zasebna organizacija unutar HDZ-a. Ima svoja neovisna tijela. Na izbornoj skupštini skupilo se tridesetak članova iz županijske evidencije MHDZ Makarska broji preko 180 članova. Po unaprijed dogovorenom scenariju, jedini kandidat je bio Ivan Kotarac, ostali članovi su onemogućeni  u kandidiranju, iz više razloga. Prvi nisu obavješteni nikako, drugi razlog je da  su 24 sata ranije trebali podnjet kandidaturu. Sve je bilo dio scenarija seniora koji su nazočili na izbornoj skupštini. Kao gosti, a u stvarnosti su bili scenaristi i organizatori  na izbornoj skupštini MHDZ-a Makarska su bili, Marko Ožić Bebek, Renata Gudelj, Žarko Klepirić, Nikola Andačić, Ante Roso, Stipe Kotarac i Ante Bačić, kao predsjednik Mladeži HDZ-a, Splitsko Dalmatinske Županije. Zanimljivo je da materijali za Izbornu skupštinu Gradske Organizacije Mladeži HDZ-a Makarska nisu postojali. Statut, poslovnik, pravilnik, izvješća o radu su nepoznanica za ovu grupicu koja je podjelila funkcije između sebe po rodbinskom srodstvu i privatnom interesu. Sve to im je blagoslovio i svojom nazočnošću Ante Bačić.

HDZ-Makarska i dijaspora

Ante Topić – povratnik iz Australije, čovjek koji je upisan u zlatnu knjigu utemeljitelja HDZ-a, Zlatna Plaketa HDZ-a koju je osobno dodjelio dr.Franjo Tuđman Anti Topiću, stajala je u urednu Ante Topića u poduzeću Olma d.d. Kakav je put prošao Ante Topić kao poduzetnik u Makarskoj najbolje svijedoči knjiga Makarska Birokorupcija, koja je iz tiska izišla 2014. godene. Represija makarskih mentalnih komunista prema Anti Topiću kao povratniku iz Australije svakako će služiti u budućnosti mladim generacijama HDZ-a. Ante Topić teško je obolio dva desetljeća dokazujući po hrvatskim sudovima da je nevin i da je istinski domoljub i dobročinitelj hrvatskog naroda.

Petar Škorput – povratnik iz Njemačke, vlasnik Građevnog poduzeća Makarska, koje je u privatizaciji platio 1,7 mil DM. od obiteljske ušteđevine, bio je istinski HDZ ovac iz Njemačke, u Makarskoj u ekspanziji građevine 90 godina njegovo poduzeće činili su menadžeri-mentalni komunisti, koji su ga opustošili. Oni su danas razvili svoja privatna  poduzeća sa Škorputovim kapitalom , oni su danas po potrebi HDZ ovci i SDP ovci, a njihov bivši poslodavac obilazi bolničke odjele u potrazi za zdravljem.

Zanimljivo je da od strane HDZ-a Makarska, da sa povratnicima iz Australije, Njemačke koji su svoj kapital uložili u Makarsku, tj. makarska poduzeća, nisu imali komunikaciju. Nisu bili prihvaćeni! Zašto? Zato što povratnici iz dijaspore svoj kapital  zaradili u inozemstvu u uređenim kapitalističkim državama, nikako se nisu mogli prilagoditi mentalitetu makarskih radnika kojima se socijalizam nije mogao izbrisati iz glave. Topić tvrdi da nakon što je kupio poduzeća u Makarskoj Olmu i Pekara nikada nije mogao shvatitit kako radnici tvrde da je to njihovo, a ne njegovo. Bez obzira što je on u registru suda 100% vlasnik pravnog subjekta. Pojam promjene vlasništva radnici nisu prihvaćali, tako da su kroz procese štrajkova koji su nastajali zbog kašnjenja plaća dolazili su više puta do naplate svojih stečenih prava kroz radni vijek, koji im je u nasljeđe ostavio  socijalizam i tekovine socijalističke revolucije. Sredstava za rad se radnici nikada nisu odrekli. Do zadnjeg dana gašenja poduzeća (stečajeva koje su oni inicirali)  radnici su tvrdili i danas tvrde da su sredstva za rad (po Marksu) radnika.

U svim tim turbulencijama procesima pretvorbe i privatizacije u Makarskoj HDZ je bio slučajni promatrač. Nikada HDZ nije zaštitio HDZ ovca kao poslodavca u Makarskoj, pa tako i nije za čuditi se zašto su sva poduzeća iseljenika koji su uložili svoje ušteđevine u Makarskoj propala.

Državna poduzeća, državna i gradska imovina – Makarska

Ukoliko analiziramo kako su prošla državna poduzeća u kojima su direktori bili HDZ ovci iz Makarske sa sigurnošću možemo zaključiti da većina direktora koji predstavljaju HDZ, a nalaze se na poziciji direktora državnih poduzeća u Makarskoj,  imalo je prije HDZ-a partijsku knjižicu. Dakle preobražaj komunista u mentalne komuniste HDZ-a, doprinio je njihovom menadžerskom uspjehu. U privatnom sektoru sve je drugačije! Zašto? Zato što svi dužnosnici iz HDZ-a Makarska dolaze iz javnih poduzeća, koja im omogućavaju razna manipuliranja (ucjene) radničke klase. Primjer su poduzeća; Biokovka, Vodovod, HEP, Hoteli Makarska, Park Prirode, Knjižnica, Turistička zajednica Grada Makarske itd.

Kada uzmemo u obzir primjerice HEP Makarska onda sa sigurnošću možemo zaključiti da se radi o jednoj kriminalnoj skupini u Makarskoj koja imenuje direktore po političkoj liniji s tim da direktori tih poduzeća HEP-a imaju za izvođače poduzeća svoje uže rodbine, dakle posluju sami sa sobom (oni održavaju rasvijetu grada, kopaju instalacije za struju itd.) priljevajući proračunska sredstva sa računa na račun. Oni na Makarskoj rivijeri i danas imaju svoja odmarališta, jahte, a njihov donedavni šef  Miličić (Makarskih korijena) za primjer drugima je završio iza rešetaka u Remetincu.

Stagniranje Hrvatske kao demokratske države u ekonomskom smislu svakako glavni problem je u poduzećima koja su u vlasništvu države, preko kojih političke elite manipuliraju lokalnim zajednicama, mjenjajući se na vlasti svakog izbornog mandata na razini grada, županija, država. Pritom mjenjajući menadžment po političkoj podobnosti, a ne stručnosti. Nakon što podobni prezaduže poduzeća, primjerice Hotelsko Podgora ili Hotelsko Makarska, dolaze tajkuni koji preko predstečajne nagodbe (po odluci Trgovačkog suda) preuzimaju poduzeća za male novčane vrijednosti koje su apstraktne! Na taj način briše se lokalnim političkim elitama grijesi: dugogodišnje nesavjesno poslovanje, nagomilani gubitci, kreditna zaduženja. Poduzeća dolaze u ruke politički podobnih tajkuna koji nastavljaju za protuuslugu financirati one političke stranke koje su im omogućile transformacije kapitala ili bolje rečeno koje su im omogućile preuzimanje poduzeća, za nagradu jedan broj menadžera koji imaju političke preporuke ostaju u istim tim poduzećima kao savjetnici ili ditrektori. Oni dalje kao direktori određuju na lokalnim razinama ko je stranački podoban za predsjednika mjesnog odbora ili gradonačelnika. Tako godinama po istom modelu operandi!

U privatnim poduzećima hranidbeni lanac političkih elita izgleda sasvim drugačije. Privatno poduzeće vodi osoba koja je stručna, savjesna i odgovorna tj ona osoba koja poznaje stuku. Privatnika ne zanima politička podobnost njega zanima samo profit i dobar radnik. Privatna poduzeća u većini slučajeva završavaju u stečaju. Zašto? Zato što se većina privatnika ne želi prilagođavati političkim promjenama već tržištu rada. U Hravatskoj ukoliko privatnik koji je vlasnik poduzeća nema kvalitetan odnos –komunikaciju sa politikom bilo lokalnom ili nacionalnom gubi poziciju i postaje meta raznih državnih institucija koje svojim represivnim mjerama procesuira privatnika, javno ga kompromitira i na kraju sudi. U suprotnom on mora uspostaviti kvalitetnu komunikaciju ukoliko ima za cilj da mu poduzeće preživi u zajednici u kojoj ima sjedište. Takav poduzetnik je prihvatljiv, dobar. On je sponzor raznih lokalnih humanitarnih, športskih manifestacija. Takav poduzetnik nema pravo na izjašnjavanje kojoj političkoj opciji pripada. Za njega svjetonazor je tema o kojoj se ne priča javno. Privatni sektor nema pravo na političko djelovanje, privatni sektor ukoliko pokuša izbaciti u kampanji svog političkog lidera, on može bljesnuti, osvojiti jedan mandat, ali samo jedan. Za kaznu nakon toga nestaje s političke scene i napušta zajednicu u kojoj je živio on je osuđen na selidbu u neku drugu sredinu, skupa sa svojom obitelji.

Atraktivne makarske nekretnine posebna su priča:

Temeljem Odluke, Vlade Republike Hrvatske Ur.broj 515-96-6., od 29. listopada 1996. godine,10 Utvrđuje se da neraspoređenu imovinu bivše Općine Makarska sačinjavaju nekretnine koje se sastoje od 62 poslovna prostora na teritoriju današnjeg Grada Makarske, prema popisu objavljenom u «Glasniku Grada Makarska» od 10. siječnja 1996. godine. Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Makarskoj izvršiti će uknjižbu prava vlasništva na nekretninama.

Gradonačelnik Ivan Ivanda uputio je 20. veljače 1997. godine dopis Općinskom sudu Makarska, Prijedlog za određivanje privremene mjere zabrane raspolaganja imovinom11 , sve temeljem članka 74. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslovenske komunističke vladavine (Narodne Novine br.92/96.) ,tražio je da se na nekretninama  za koje je uprava Hotelskog poduzeća Makarska d.d. preko sredstava javnog informiranja namjerava izvršiti prodaju nekretnina, Hoteli; Park, Biokovo, Osejava. Svoj  prijedlog Gradonačelnik Ivanda temelji na činjenici da pitanje vlasništva i uknjižbe predmetnih hotela nije pravno riješeno.

Dana 07.03.1997. godine Hoteli Makarska d.d. objavljuju prodaju, gore navedenih hotela, dražba je održana 04.05.1997. godine12, hoteli su prodani. Općinski sud Makarska zanemario je primjerice Oporuku koja je pohranjena na sudu u predmetu Pi 8/51., temeljem koje je Grad Makarska trebao postati vlasnik Hotela Osejava. Oporuka od 24.12.1945 godine, Lini Magdalene ud. Nigrini nije ispoštovana “za dobro naroda” kako je ona decidirano u oporuci navela. Slobodna Dalmacija je dana 30. siječnja 1997. godine objavila članak “Makarski Hoteli Splitskoj banci”!13

Analiziram rada službe za imovinsko pravne poslove ispostava Makarska koja godinama čini enormne štete fizičkim i pravnim  osobama provodeći razne imovinsko pravne poslove na štetu stvarnih vlasnika. Jedno od zadnjih rješenja koje plijeni pažnju je ono od 28. listopada 2011. godine Ur.br. 2181-05/04-11-16/BV. Pokreću postupke povrata zemljišta, a da pritom ne izvjeste vlasnike i posjednike zemljišta, da ih u pravomoćno okončanom postupku zastupale neovlaštene osobe, bez punomoći i po tom osnovu dopušaju njegovu obnovu.

Posebno plijeni pažnju javna rasprava o prijedlogu UPU-a naselja Glavica od 27. listopada 2011. godine za koji je odgovoran gradonačelnik Marko Ožić Bebek i pročelnik odjela Ognjen Radić, a konkretno radi se o spornom zemljištu na predjelu Glavica-planiranom polazištu žičare za Biokovo. Također, ističe se i uknjižba pomoćnog stadiona na temelju Presude zbog ogluhe, na Općinskom sudu Makarska u Predmetu P-667/07. Grad Makarska postaje vlasnik zemljišta koje je u posjedu Olme d.d. Makarska, a u tužbenom zahtjevu se navodi da je vlasnik Grad Makarska jedini i isključivi vlasnik. Sud donosi presudu zbog ogluhe, a Grad Makarska temeljem te presude provodi uknjižbu prava vlasništva na predmetnim nekretninama.

Zanimljiv je i Ugovor o kupoprodaji zemljišta za potrebe škole na Zelenci, ugovor je zaključio Grad Makarska, Ognjen Radić i Olma d.d. Ante Topić, kupoprodajna vrijednost zemljišta je 516,300 DEM, koja je isplaćena u ratama. Dokazi:  Poziv za javnu raspravu Odjela za gospodarenje prostorom Grada Makarska o Prijedlogu UPU-a naselja Glavica, 27. listopada 2011.14, Presuda P-667/07.od 19.rujna 1997.g., Ugovor o kupoprodaji od 24. prosinca 1997. godine.

Na kraju postavlja se pitanje  hoće li itko obeštetiti građane primjerice za otuđeni novac koji je izdvajan za gradnju ACY marine, za novac kojim je grad obeštetio građane u raznim nacijonalizacijama i eksproprijacijama- Hotel Beograd, Hotel Biokovo, Hotel Park, Hotel Porin, Hotel Osejava itd. Hoće li ikada biti objavljeno tko koristi poslovne prostore Grada Makarske, po kojoj cijeni i je li i u tim malverzacijama ima štete za Građane Grada Makarske. Netransparentni način na koji se prezentiraju proračunska sredstva Grada Makarske i način na koji se vijećnicima gradskog vijeća grada Makarske uskraćuju dokumenti, primjerice bruto bilanca Grada Makarske za 2013. godinu, koju je zatražila Verica Raos, upućuje na korupciju  netransparentnost gradskih čelnika.

Je li gradonačelnik sa svojim  suradnicima znao ili je morao znati da je to imovina grada-građana Makarske, te je tako svojim nesavijesnim radom umjesto da štiti imovinu grada s istom trgovao mijenjajući UPU na Glavici, trguje sa zemljištima, ne dostavlja izvješća na zahtjev gradskih vijećnika itd.

Činjenica da Grad Makarska nije podnijeo oštetni zahtijev u vidu obeštećenja za šestmilijunanjemačkihmaraka iz 1991. godine koje su bile namijenjene za gradnju lukobrana (danas to potraživanje s kamatama čine zanimljivu svotu novca), a predstavnici grada su nepodnošenjem odštetnog zahtjeva počinili kazneno djelo nesavijesnog gospodarskog poslovanja. Naprotiv, gradonačelnik sa svojim suradnicima raspisuje javne rasprave pogoduje nemoralnim osobama u ostvarivanju protupravne imovinske koristri, zadužuje grad i građane Makarske, a da ih o tome i ne izvjesti.

Zanimljiv predmet u pogodovanju gradskih čelnika je Lokacijska dozvola Ureda za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove, graditeljstvo i zaštite okoliša, Ispostava Makarska, Klasa : UP-I-350-05/00-01/250 od 17. listopada 2001.godine15, Predmetna lokaciska dozvola odnosi se na rekonstrukciju unutarnjeg uređenja spilje Osejava površine 243 m2, za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, Ugostiteljskom obrtu Yaht Club Bura vl. Antonio Puharić iz Makarske., Temeljem izdane lokacijske dozvole dobivena je Koncesija Splitsko dalmatinske Županije na vremensko razdoblje od 1. siječnja 2003. godine do 31. prosinca 2012. godine. Ništa ne bi bilo sporno da Ministarstvo Kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu nije izdao Rješenje – Klasa :UP-I-612-08/03-01/544., kojim se Poluotok Osejava –kulturni krajolik Istočno od Makarske, sukladno čl. 12 zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, stavlja pod zaštitu, odnosi se za zapada morska obala, Šetalište fra Jure Radića16 itd. Predmetno dobro upisati će se u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Predmetno rješenje dostavljeno je i Općinskom sudu Makarska radi zabilježbe u zemljišnim knjigama. Poluotok ima geološki, palaontološki, botanički i kulturni značaj, na Zapadnoj strani poluotoka Osejava na zaravni na izlazu iz  grada uočljive su ruševine kasnobaroknog sklopa. Sukladno članku 11. stavak 1 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara na predmetno dobro primjenjuje se citirani Zakon, kao i svi drugi propisi, koji se odnose na kulturna dobra.

Da Gradski čelnici Makarske nisu poštivali Zakone vidljivo je iz samog postupka izdavanja dozvola i suglasnosti kojima se pogodovalo pojedincima. Istekom Koncesije na pomorkom dobru Klasa 021-04/02-02/121, kojom je ovlašteniku dodjeljeno pravo koje započinje od 01.03.2003. godine, sa cijenom od 17.100,00 kuna za dodjeljeno pomorsko dobro. Za vrijeme trajanja koncesije ovlaštenik je dužan  održavati i štititi pomorko dobro pažnjom dobrog gospodara. Kako je pomorsko dobro zaštićeno najbolje svijedoči betonizacija koja je provedena na istom, bez ikakvih dozvola i sankcija za protuzakonito betoniranje.

Na temelju Zakona o pomorskom dobru 21. prosinca 2012. godine, Splitsko dalmatinska Županija, Županijska skupština na 34 sjednici, donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti u spilji Osejava i korištenja terase (koja je protuzakonito betonirana) štekata, te korištenja plaže (koja ne postoji) za obavljanje turističke djelatnosti (iznajmljivanja suncobrana, ležaljki, pedalina, sandolina i sl.) na djelu k.o. Kotišina Grad Makarska.17 Ugostiteljska terasa štekat površine 50 m2, te plaža površine 75 m2. Dakle, dodjeljuje se koncesija na nečemu što ne postoji misleći na plažu i na nečemu što je protuzakonito betonirano misleći na štekat od 50 m2. U međuvremenu gradi se lukobran, gradonačelnik potpisuje potvrdu o oslobađanju plaćanja komunalnih naknada. Udruga Meteor Makarska koja se bavi ekologijom ukazala je na nepravilnosti gradskih u županijskih čelnika, tvrdeći da gradom vlada mafija, tvrdeći da je pomorko dobro opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, pod njenom osobitom zaštitom upotrebljavali se ili se koristi pod uvjetima i na način propisan Zakonom u Makarskoj ?! Usljedile su tužbe, nakon odgovora na tužbe usljedila su povlačenja tužbi od strane gradskih čelnika.

Izgradnjom lukobrana u Makarskoj naručeno je i nasipanje plaže ispred spilje Osejava, sukladno naputku gradskih čelnika. Prilikom nasipanja plaže na pomorskom dobru došlo do ekocida na koji su ukazali građani i što su zabilježile kamere Nove TV u emisiji Provjereno18. Inspkcijskim nadzorom, očevidom na koji nije izišla predstavnica ODO Makarska, Biljana Puharić, izdano je Riješenje o uklanjanju plaže. Nadležne institucije, pojedinci nisu postupile po Rješenju o uklanjanju, slično se dogodilo i na šetnici dr.Franje Tuđmana. Prešutno kriminal je odrađen,štekati nisu uklonjeni.Ugostitelji koji su betonirali pomorsko dobro na način das u izgradili nelegalno štekat sedamdeset metara osuđeni su u kaznenom postupku na 4 godine i dva mjeseca zatvora,nepravomoćno (Makarska Kronika 13 ožujka 2014 godine).19 Usljedile su prozivke SDP-a da Gradonačelnik HDZ-a radi protuzakonita nasipanja itd. Nakon gubitka izbora od strane HDZ-a (za Gradonačelnika) Bebeka-HDZ, mijenja Bilić SDP. Dolazi do novog nasipanja plaže ispred spilje Osejava i  to preko izgrađenog Lukobrana.Prema izjavi Domagoja Maroevića,šefa Lučke uprave Split,istakao je da je plaža uklonjena jer je to predviđeno projektom,no u suradnji sa Gradom Makarska  nadležnim institucijama nastojati ćemo da se plaža vrati (Makarska Kronika od 27 veljače 2014.god).20 Gradonačelnik SDP-a Bilić to javno Pravda nadohranjivanjem (nepostojeće) plaže. Dakle, prešutno HDZ i SDP rade u nasipanju tj.nadohranjivanju pomorskog dobra-plaže za koju u međuvremenu dobiva koncesiju Obrt Limun u vlasništvu Antonija Puharića, dana 26. ožujka 2013. godine, uz naknadu od 200.000,00 Kuna godišnje, uz promjenjivi dio od 4% od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog objavljivanjem djelatnosti i pružanjem usluga na koncesionarskom području. Koncesija je dodjeljena na period od 10 godina. Zanimljivo za analizirati podatak ili činjenice; kako državni dužnosnici upravljaju državnom imovinom kada je predhodna koncesija iz 2003. godine koštala 17.100,00 kuna godišnje, a koncesija od 2013. godine košta 200.000,00 kuna. Ista koncesija u istom gradu na istom mjestu pa tolika razlika. Postoji li za državu izgubljena dobiti, je li  ODO Makarska trebao napraviti izvide po službenoj dužnosti, postoji li kaznenih elemenata…

Za zaključiti je da je po upravljanju državnom imovinom Republika Hrvatska među zemljama koja iz svoje imovine izvlače manje od 1% BDP-a. Konkretno to je 0,7% odnosno oko 300 milijuna Eura godišnje, koje uglavnom dolaze iz zakupnina i dobiti državnih poduzeća. Primjer koncesije pomorskog dobra puno govori o nezakonitostima u Makarskoj. Za nezakonito nasipanje plaže, kasnije nadohranjivanje nije nitko odgovarao ispostavilo se da je sve to u interesu građana. Zanimljiva informacija je da je Vlasnik Obrta Limun koji je dobio koncesiju na pomorskom dobru, plaži koja ne postoji i štekatu koji je protuzakonito betonirao muž  Biljane Puharić Općinske Državne Odvjetnice.

 Ukoliko analiziramo izgradnju Lukobrana u Makarskoj kao primjer u istraživanju prve velike investicije u Makarskoj iz 1988. godine, ACI Marina koja je bila strateški projekat razvoja turizma u Makarskoj zbog određenih političkih spletki nije realiziran. Korupcija svih lokalnih institucija; Gradonačelnik, Gradsko vijeće, Općinsko državno odvjetništvo, sud, zemljišnik, porezna uprava, imoniskopravna služba itd. Svi bi se mnogli prepoznati u ovome predmetu. Kratko je to obrazložio i incicijator projekta  Veljko Barbijeri navodeći u svojim memoarskim zapisima  ”Protiv Vjetra” 2003. godine, ”Do podjele mišljenja oko izgradnje marine došlo je u redovima partijskih vlastodržaca”, o tome se raspravljalo i na Skupštini općine Makarska.

Birokratskim metodama s ciljem opstruiranja investicije išlo se primjerice isptivanjem kvaziznanstvenih detalja, ispitujući ne samo koliko bi marina utjecala na čistoću akvatorija luke nego i na  mikrobiološka bića u moru! Za potrebe monitoringa je osim Oceanografskog instituta iz Splita, dodatno angažiran i jedan takav institut iz italije. Glavni razlog takvoj odluci bio je kupovanje vremena i odgađanje donošenja odluke o izgradnji marine. Poduzeće koje je bilo nosilac investicije, Osejava d.d. na računu je imalo osiguranih šest milijuna njemačkih maraka. Nesavladivom preprekom pokazale su se, sitne političke opstrukcije i lobiranja protiv projekta i njegovih inicijatora. Dakle, problem nisu bila financijska sredstva osigurana za izgradnju marine, ili,  gledamo li to s druge strane, onda su to baš ta sredstva bila, odnosno način na koji ih se “legalno” domoći.

Što se promjenilo od 1988. godine do 2013. godine? Političke elite ostale su iste, mlađe generacije preuzele su pozicije starijih, metodologija je ostala slična, umjesto jednostranačja i komiteta, danas imamo dvostranačje HDZ-SDP s tim da i danas centralni Komitet preko svojih satelita odlučuje tko može dobiti koncesiju i pod kojim uvjetima. Godine 1988. za područje Osejave  trebalo je izrađivati ekološke studije iz kojih bi zaključivali o čistoći akvatorija i staništima mikrobioloških bića u moru. Je li vlasnik Obrta Limun izradio neke ekološke studije temeljem kojih je dobio odobrenja posebno od Ministarstva Kulture i Konzervatorskog odjela u Splitu, te temeljem njih betonirao šetnicu pretvorivši je u štekat za koji sada legalno (?) dobiva koncesiju na novih deset godina. Ekološka studija nije bila potrebna, zakonodavac predviđa da je bitnija studija gospodarske opravdanosti i investicijskim ulaganjima od 1.997.194,00 kuna, koje je prikazo Obrt Limun (Antonio Puharić) i ostvarenoj dobiti cca 564.858,00 kuna, na godišnjoj razini. Zanimljivo sve se događa za period vladavine  Marka Ožića Bebeka i Ante Novaka kao Gradonačelnika Grada Makarske (političke elite HDZ-a) i periodu kada je predstavnica ODO Makarska Biljana Puharić, rođena Kučeković, supruga Antonija Puharića. Prvo se isposluje Odluka o namjeri davanja koncesije na plaži koja ne postoji (što je razvidno iz geodetske snimke od 10. rujna 2002. godine koju je izradio Vladimir Iličić-Geodet, koja je sastavni dio Ugovora o koncesiji od 04.02.2003. godine), nakon toga se nasipa plaža o trošku građana (proračunska sredstva) i nastaje ekocid, nakon toga se riješi koncesija bez ekoloških studija. Predstavnici ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja donose rješenja o uklanjanju protuzakonito nasute plaže, ali se ne postupa po nalogu ministarstva s tim da predstavnici ODO Makarska ne izlaze na očevid ekocida. Slično se ponovilo i na  šetnici Dr. Franje Tuđmana, koja stoji protuzakonito izbetonirano pomorko dobro, plaža pretvorena u štekate, primjer sličan spilji Osejava, samo je razlika što su pojedinci koji su betonirali šetnicu Dr.Franje Tuđmana osuđeni u kaznenim postupcima nepravomoćno, ali štekati su ostali i bez studija ekomomske opravdanosti?!

Modus operandi političkih elita u Makarskoj i njihovih komiteta ostaje godinama isti samo se lokacije mjenjaju. Svaki nalog o rušenju i uklanjanju se zagubi u uredima birokrata, sve po nalogu predstavnika komiteta. Danas se lukobran gradi s novim investitorom i novin financijskim kreditnim sredstvima (naravno porezni obveznici ponovno plaćaju greške struktura vlasti koje upravljaju državnom imovinom). Nezakonito nasipanje pomorskog dobra opravdavaju tezom nadohranjivanja plaža, ekološke studije mjenjaju za financijske-gospodarske opravdanosti. Nedostatak novca za školske udžbenike i stipendije studenata u makarskoj pravdaju nedostatkom novca u proračunu.

Unapređenje stanja u prostoru postiže se osnovnim zadaćama i aktivnostima koje nadležna tijela Grada Makarske trebaju poduzeti radi: zaštite ukupnih vrijednosti i obilježja prostora, spriječavanja pogoršanja stanja u prostoru, sanacija područja prirodnih i kulturno-povjesnih vrijednosti , unapređenja kvalitete života stanovnika. Je li to tako molim da sami zaključite.

U zadnje vrijeme svijedoci smo istupom nezadovoljnih građana u mediju, primjer Zlatka Marinovića  obitelj Pavlinović koja se 24 godine  bori za povrat obiteljske kuće, zgrade. Dana 25.04.2014 godine podnio je  kaznen prijavu DORH-u, protiv gradskih čelnika koji su dana 05.04.2013. godine održali sijednicu Gradskog vijeća Grada Makarske, koji su krivotvorenim činjenicama došli do odluke, temeljem koje su se upustili u trgovinu, tuđim zemljištem poput najgorih gospodara, zanemarujući pismo njegove obitelji koje je on uputio  Gradu Makarskoj 05.04.2013.godine.

Možemo zaključiti da makarskom političkom scenom  vladaju pojedinci i njihove obitelji koji svoje uporište imaju u državnim službama, paralelno njihove obitelji i poduzeća surađuju usko sa državnim službama-poduzećima, oni su dobavljači, a političke elite kreatori raznih natječaja ili neposrednih pogodbi kojima omogućuju transfer novca s državnih računa na privatne.  Uvijek isti kamioni nadohranjivaju plaže, uvijek isti bageri kopaju žalo, isti pojedinci dobivaju koncesije i atraktivna zemljišta, uvijek isti gradonačelnici plaćaju račune…

 HDZ i SDP u Makarskoj

Tiskovna konferencija HDZ-a Makarska koju je otvorio novoizabrani predsjednik HDZ-a Marko Ožić Bebek sa svojim suradnicima, tajnikom Jurom Brkanom i dopredsjednicom  Renatom Gudelj, dana 24.08.2014.g. započela je klevetama ili istinom protiv SDP-a Makarska. HDZ-Makarska na čelu sa Markom Ožićem Bebekom više godina pokušava dokazati da sve ono što radi SDP Makarska, da se radi protuzakonito na svim razinama. Krši se zakon, krši se moral itd.

Dana 12. prosinca 2013. god. list Makarska kronika objavila je da HDZ Makarska za 125 m2 najma gradskog prostora plaća jednu kunu mjesečno.Tonći Bilić kao Gradoačelnik uputio je dopis HDZ u Makarska o očitovanju o daljnjem nastavku korištenja gradskih prostora, povodom izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada za 2011. godinu. Na vidjelo su izišle mnoge nepravilsnosti oko najmova prostora koji su u vlasništvu Grada Makarske, primjerice da Makarsko Primorje, Gradska glazba i Turistička zajednica nemaju  nikakvih ugovora. Dakle, 2013. godine konstatira se nalazom Državne revizije da ima niz nepravilnosti u poslovanju tj. upravljanju imovinom Grada Makarske. Postavlja se pitanje tko je odgovoran i  ima li elemenata za kazneni progon za nesavjesn poslovanje. Da bi se izbjegla kaznena odgovornost, odgovornih osoba koje godinama upravljaju imovinom Grada Makarske, netko smišljeno godinama vodi i pravda nesavjesno poslovanje na načit da se konstatira da imovina (poslovni prostori, zgrade itd.) nije uknjžena zato što imovinskopravni odnosi oko vlasništva nisu rješeni u zemljišnim knjigama Općinskog suda Makarska. Ukoliko je neko do ugroženih političkih frakcija podnio kakvu prijavu ili javno preko tiskovne prozvao suprotnu političku frakciju za nesavjesno poslovanje ili nezakonito držanje imovine, prostora i neplaćanje najmova, većini slučajeva završava na način da se odbija prijava, žalba državnog odvjetnika kao neosnovana,odbija se kao neosnovan istražni zahtjev ili je nastupila zastara za kazneni progon i tako godinama.

Nakon određenih napada sljedi nužna obrana. Razmjernost obrane HDZ-a ili SDP-a je izravno ovisna o jakosti napada i može se realizirati kao defanzivna ili ofanzivna obrana, ali i kao obična prijetnja ako je djelotvorna u zaustavljanju istodobnog i protupravnog napada. Rezultati opsega mjere dopuštene, neophodne obrane su: osobnost napadača, odnos osobe koja je napadnuta sa napadačem. Vrijeme napadnutog ima za izbor pripremu sredstva obrane koje ovise o stupnju dopuštene sile u obrani.

Kako to izgleda u makarskoj stvarnosti; SDP proziva HDZ za neplaćanje najma za prostor koji koristi, nakon toga HDZ postavlja pitanje SDP u, javno preko Slobodne Dalmacije; Dok se udrugama i strankama, pa tako i najvećoj, HDZ-u, s kojim SDP dijeli adresu na Trgu Tina Ujevića, uvode tržišne cijene zakupnina gradskog prostora, SDP će zgradu „komiteta“ nastaviti koristiti besplatno. Možda još dugo vremena, ako makarski Općinski sud nastavi s dosadašnjom praksom držanja predmeta u ladici. Osim SDP-a, blagodati neplaćanja najamnine koristit će do daljnjega i Samostalni sindikat koji sve vrijeme stoji pod skutima jedne stranke, zatim Odvjetnički ured Lalić, SAB, udruge.

Prema informaciji ODO Makarska, nad česticom zgrade 235 i njezinih 115 kvadrata, zvanom u narodu „komitet“, Republika Hrvatska je sudskim putem stekla pravo vlasništva stupanjem na snagu Zakona o pretvorbi i prava nad društvenim sredstvima bivših društveno- političkih organizacija još 1997.g. Da bi država ostvarila pravo upisa zakonom stečenog vlasništva, 2008. g. ODO Makarska podnio je Općinskom sudu tužbu protiv Grada Makarske i SDP-a. Prvostupanjska presuda još nije donesena, a i ne zna se kad će. Naime, predsjednik Suda Radoslav Roso objasnio je dugotrajnost postupka bolovanjem sudaca kod kojih se predmet tijekom ovih pet godina nalazio!

Odluka gradonačelnika Tončija Bilića o provođenju nalaza revizije poslovanja Grada iz 2011. g., u kojoj stoji da je protuzakonito da stranke koriste gradske prostore za 1 kn, otvorila je Pandorinu kutiju. Naplata strankama samo je dio zakulisnih igara oko gradskih kvadrata, koje se uglavnom drže podalje od javnosti. U listopadu ove godine Grad je tek podnio zahtjev za uknjižbu, iako je prijašnjih 6 godina HDZ bio na vlasti.

HDZ i predsjednik dr. Marko Ožić Bebek oštro su reagirali na Bilićev dopis da se u 15 dana očituju namjeravaju li nastaviti koristiti 120 kvadrata prostora, što bi ih mjesečno koštalo 20-ak tisuća kn. Otvorila se rasprava o neravnopravnosti svih makarskih stranaka u odnosu na privilegije SDP-a. Zašto HDZ i Bebek na vlasti šest zadnjih godina nisu prije reagirali na sporost makarskog pravosuđa, zašto se Grad nije uknjižio na petinu zgrade i koliko je izgubio u 23 godina najamnine, nitko ne spominje.

Sami sebi dali prostor, Na sjednici Gradskog vijeća, kada je prostor prije deset godina HDZ na vlasti po cijeni od jedne kune sebi dodijelio i udomio se, SDP se također žustro usprotivio te su njihovi vijećnici izračunali da će Grad izgubiti 1,4 milijuna kuna najamnine. Odbrusio im je HDZ-ov vijećnik Ivan Pavlinović te ih nazvao licemjerima, navodeći kako je 1990. g. SK Makarske na zadnjoj jednopartijskoj sjednici Skupštine općine Makarska zgradu „komiteta“, kao i vilu “Irena”, „partijsku školu“, dodijelio sam sebi

Dok su “Irenu” uspjeli uknjižiti kao imovinu stranke, na „komitet“ im je u vlastovnici upisano samo pravo korištenja. Na jednu petinu uknjižen je Narodni odbor Makarska. Višak prostora u zgradi otada iznajmljuju, jednako kao vilu “Irenu”, za koju je SDP uložio sve sudske instrumente da je dobije.

Na pitanje koliku rentu SDP mjesečno prima za prostore u zgradi, predsjednik Samostalnog sindikata Lovre Rafaneli je kazao da ne plaća ništa, osim održavanja (struja, voda). Katica Visković, viša savjetnica u SDP-u Makarska, rekla je da Odvjetnički ured Lalić plaća 237 kn i režije.

Tonči Bilić nas je uputio da se za informacije obratimo tajništvu SDPH, koje je sklapalo ugovore. Zanimala nas je također financijska strana SDP-a vezano za neprovjerene informacije o tome koje je makarsko poduzeće financiralo uređenje prostorija i da plaćaju profesionalca. Također se očekuje konačni odgovor koliko je SDP zaradio od 20-godišnjeg najma vile “Irena”, na samoj plaži, o čemu svi mediji pitaju, a SDP šuti.

Sada se država bori s najmoprimcem da dobije ključ od zgrade za koju se sudskim putem izborila nakon što je Vrhovni sud odbio zahtjev SDP-a za reviziju postupka prava vlasništva. Koliko je gradski proračun oštećen zbog sporosti suda, nitko u Makarskoj nije ni pokušao izračunati. Najmanje HDZ-a kao glavni politički oponent.

Veća stranka po broju članstva, HDZ, deset je godina u neuređenim prostorijama, a profesionalca na pola radnog vremena imao je samo kratko vrijeme. Stranačka blagajna SDP-a važnija je od gradske, a još nemarnije se ponaša HDZ.

Valja navesti da je do prije nekoliko godina u zemljišniku radio Mladen Lendić, brat SDP-ova bivšeg saborskog zastupnika Vedrana Lendića, kada se govori o knjiženju imovine koju je koristio SKH.

Zlatko Gareljić, aktualni savjetnik predsjednika RH Josipovića i predsjednik SDP-a u vrijeme knjiženja zgrada, dao je izjavu kako je sve rađeno po zakonu, te da su htjeli upisati vlasništvo temeljem ugovora sa SO Makarska, ali i troškova obnove objekta.

Dok se udrugama i strankama, pa tako i najvećoj, HDZ-u, s kojim SDP dijeli adresu na Trgu Tina Ujevića, uvode tržišne cijene zakupnina gradskog prostora, SDP će zgradu „komiteta“ nastaviti koristiti besplatno. Možda još dugo vremena, ako makarski Općinski sud nastavi s dosadašnjom praksom držanja predmeta u ladici. Osim SDP-a, blagodati neplaćanja najamnine koristit će do daljnjega i Samostalni sindikat koji sve vrijeme stoji pod skutima jedne stranke, zatim Odvjetnički ured Lalić, SAB, udruge.

Skpština Općine Makarska na sijednici koja je održana 23. listopada 1991. godine, donosi Odluku o prijenosu prava korištenja, upravljanja i raspolaganja nad poslovnim prostorom u Makarskoj, Ribarsko šetalište 2. Plišćevac. Temeljem odluke  izvršnog odbora PSRD Arbun Makarska, Ribarsko šetalište br.2 koja se vodi na čestici zemlje 2941 vlasništvo Arbuna, traži od općine da se dodjeli u trajno vlasništvo jer je ista u vlasništvu Općine Makarska. U obrazloženju odluke stoji da ovo društvo svojim djelovanjem i radom, daje pečat ovom gradu, daje  svoj doprinos u unapređenju i razvoju turizma, korištenjem i upravljanjem lučicom od strane PSRD Arbun Makarska. Gradonačelnik Grada Makarske Marko Ožić Bebek bio je prezadovoljan funkcioniranjem ove institucije tako da im je omogućeno korištenje površine od 500 m2 za naknadu od 1 kune po m2.-parking. Dodatni sadržaji su velike limene kutije (kontejneri) uz zgradu Arbuna u kojoj biznis rade maketari brodova. Ukoliko analiziramo pravilnik o radu u luci Makarska od 14. srpnja 1998. godine (str.49) i Opće odredbe koje kažu; Luka Makarska je luka otvorena za javni promet koja pod jednakim uvjetima svim pravnim i fizičkim osobama omogućava; korištenje veza, operativnih obala i drugih objekata prema njihovoj namjeni a u granicama raspoloživih kapaciteta. Posebno je interesantan čl.9. koji opisuje Športsko ribarski dio u kojeme se obrazlaže vezivanje plovilima iz domicilnog stanovništva i stanovništva na području bivše općine Makarska. Ukoliko bi napravili analizu nesavjesnog poslovanja gledajući kroz dodjele raznih povlastica pod tezom “domicilnim” stanovništvom ili “komercijalnim” stanovništvom došli bi do zaključka da je jednom broju građana Grada Makarske uskraćena osnovna ljudska prava koja jamči Ustav RH.

Državnu ured za Reviziju, Područni ured Split dana 23. siječnja 2002. godine dostavio je Izvješće o obavljenoj Reviziji Grada Makarske. Na stranici 17 predmetnog izvješća navode se prihodi od davanja u zakup poslovnih prostora i od najma stanova. Prihodi od zakupa nekretnina u vlasništvu gradamakarska planirani su u iznosu od 1.077.950,00 Kuna,a ostvareni su u iznosu od 2.043.521 kn ili 89% više od plana. U poslovnim knjigama evidentirano je 60 poslovnih prostora. Jedan od prostora površine od 103,63 m2 dan je u zakup na 20 godina što nije u skladu sa odredbama Odluke o upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu gradaprema kojoj ugovor o zakupu se može zaključiti samo na određeno vrijeme najduže do 10 godina. Nenaplaćena potraživanja na dan 31. listopada 2001. godine iznose 1.654.223,00 Kuna.21 Grad Makarska raspolaže sa 27 stanova prihodi od najma stanova iznose 33.356,00 Kuna. Sami podatci puno govore za najam 60 poslovnih prostora godišnje se uprihodi 2 mil kuna, a za najam 27 stanova godišnje se uprihodi 33 tisuće kuna. Bez komentara !!!

Na temelju čl. 3, 4 i 5 Odluke o davanju u zakup privrednih objekata te javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta (Glasnik,br.2/04 I 4/04) Poglavarstvo Grada Makarska 2006. godine donjelo je plan o rasporeda i namjene korištenja javnih površina22. Analizom broja mikrolokacija, površina ugostiteljskih terasa, objekata, kioska itd., i izvješća Gradonačelniku, pročelniku za stambeno komunalno gospodarstvo od 18. veljače 2007. godine koje je potpisao Toni Skako, Duško Rudež i Siniša Mračević, te analize prihoda i rashoda koje je izradila službena osoba Stela Pletikosić 06. veljače 2007.  godine vidljivo je da je nenaplativo preko trimilijuna kuna duga. Samo razdoblje 01.06.2004. godine do 31.12.2006. godine ukupno obračunatih prihoda od JPP Park Peškara i Peškara  7,7 Mil. Kuna od toga nenaplaćeno 4,7 Mil Kuna. Ima li u ovom biznisu Gradonačelnika i grada  nepravilnosti građani nisu informirani. Možda je to jedan od razloga zašto Vijećnica Gradskog Vijeća Grada Makarska Verica Raos ne dobiva financijska izvješća od Gradonačelnika Bilića koja je zatražila. I ptici na grani je jasno das u odeđena potraživanja nenaplativa i da ih je Grad trebao otpisati. Postavlja se pitanja čija su to dugovanja?! Kojih političkih elita: Arbunaša ili …

 Nakon određenog vremena nastaje šutnja!

Ne javlja se niti SDP niti HDZ sve do narednog prvog sukoba u raspodjeli gradske imovine! Tako geneza problema koji so pojavljuju u makarskoj između HDZ a Makarska i SDP a Makarska nije ideološke ili programske naravi već problem raspodjele plijena. Želja, nada i uvjerenje pojedinaca koji manipuliraju građanima je da ono što nemaju da dobiju, to im donosi sreću, bez obzira na moral i način na koji se to postiže. Svjetonazor Bebeka i Bilića je isti, skupa su išli u iste partijske škole, slične zanate su izučili, niti jedan od njih ne pozna Boga, Crkvu, nacionalni interes! Danas Makarskoj javnosti priređuju razne scenarije, ovisno koji od njih je gradonačelnik. Poznato nam je da laži mogu biti: znanstvene, književne, umjetničke, religiozne i političke. Laž može biti šaljiva, škodljiva i službena. Ovaj dvojac koristi sve vrste laži do trenutka kada dođu na funkciju gradonačelnika, škodljiva laž kao oblik češće je primjenjiva jer ona nanosi štetu, prvenstveno u želji da se protivniku naškodi u dobru glasu kao i njegovoj stranci. Ukoliko analiziramo izjave naših gradonačelnika možemo zaključiti da su oba lašci. Oba su znala nešto lažno izgovoriti, slagati. Ovu misao potvrđuje i Biblija ”U smetenosti svojoj rekoh: Svaki je čovjek lažac (Ps 116,11).

Kako nepravdu prema narodu nadoknaditi? Zanimljivo je kako su političari u nekim parlamentima ukinuli sve tri prve  Božje zapovjedi. U Makarskoj se krađa, pogodovanje ne smatra lopovlukom. U Makarskoj raspolaganje imovinom građana, bez naknada, plaćanja, poslovnih prostora i javnim površina smatra se nekom vrstom snalažljivošću i vještinom. Oni to ne smatraju lopovlukom, krađom, sramotom i grehotom!? Makarski gradonačelnici Bilić i Bebek očito neznaju da malo koji grijeh ima tako katastrofalne posljedice kao grijeh neodgovornosti. Kontinuirano izvrćanje stvarnosti naopako i prebacivanje odgovornosti na drugoga dovodi građane do zaključka da se javilo zlo i gore da se dogovore, ni sami neznajući što!? Oba kao nositelji ideje komunizma, preuzeli glavne ideje o vrednote nacije i države, boriti se upravo suprotno onomu zašto su se do jučer borili . Danas oni da bi vladali koriste razne makinacije tako da o svjetonadzoru ne treba ni govoriti. Najbolje tome svjedoče nezavisne liste i gradski pročelnici. HDZ i SDP u Makarskoj godinama vladaju preko jezička, nezavisne liste koja u datom trenutku bljesne i vremenom nestane. Bljesne na način da obe stranke u predizborno vrijeme izbace svoje satellite koje se u jeku kampanje služe nemoralnim metodama, sve s ciljem da pridobiju određeni broj glasova. Ovih dana u javnosti se prebacuje kako je tko u Makarskoj dobio posao. Prozvan je Antonio Barnjak kojemu se stavlja na teret da ne dolazi na posao, a prima plaću te da je za sve to zaslužan gradonačelnik Bilić, naravno prozvao ga je bivši gradonačelnik Bebek. Na prozivke javno u medij oglasio se Antonio Barnjak, s nezavisne liste mladih koji je ustvrdio da je Marko Ožić Bebek neradnik koji je primao plaću dvadeset tisuća kuna. Točno je da je na nacionalnoj televiziji TV Nova  Marko Ožić Bebek nije znao odgovoriti novinaru kolika mu je plaća i koliko plaća postanarstvo. Očito nešto nije u redu s plaćom kada Gradonačelnik ne zna kolika je plaća! Javio se i Gradonačelnik Bilić tvrdeći da on nije HDZ a da ne radi i da prima plaću!? Što su političari htjeli reći javnosti?

Agenda mladih demokrata sastavila je listu za Gradsko vijeće Makarska i listu za Gradonačelnika i dva dogradonačelnika. Nositelj liste za gradonačelnika grada Makarske bio je eminentni Marko Raos ugledni Makaranin, moglo bi se reći čovjek bez greške. Za dogradonačelnika na listi  bio je  Mišo Divić, ugledni građanin iz srpske nacionalne manjine (brat bivši oficir JNA, porijeklom iz Karaburme, Srbija), drugi dogradonačelnik na listi bio je Ivan Šimić, eminentni poduzetnik, bavi se hortikulturom, proizvodnjom soli. Osvojili su značajan broj glasova, ali lista SDP-a je pobjedila. Zahvaljujući njima mandat za Gradsko vijeće osvojio je Dado Prša, predstavnik srpske nacionalne manjine, drugi na listi bio je Antonio Barnjak obitelj porijeklom iz Bugojna – BiH.

Nezavisna lista Tonćija Lalića sastavila je listu za Gradsko vijeće Grada Makarska, drugi čovijek na listi bio je Aleksandar Bajić, ugledni građanin iz srpske nacionalne manjine, osvojili su mandat zahvaljujući potpori poduzetnika Ladislava Šošića i  Miljenka Loze. Nakon što je SDP, osvojio najveći broj glasova za Gradonačelnika Tonćija Bilića, krenulo se u sastavljanje gradskog vijeća. SDP na čelu s Bilićem iskordinirao je dvije nezavisne liste i pridobio ih za sastavljanje mandata. Lista Tonćija Lalića, bivšeg predsjednika turističke zajednice i lista Agende Mladih Dade Prše potpisale su koalicijski sporazum i danas oni imaju većinu u Gradskom vijeću Grada Makarske skupa sa SDP-om. Poduzetnik Miljenko Lozo 10.04.2014. godine podnio je kaznenu prijavu DORHu, protiv Tonćija Lalića i Aleksandra Bajića o sumnjivim raspolaganju novcem primljenim iz gradskog proračuna Grada Makarske, namjenjenom vijećnicima gradskog vijeća ”Nezavisne liste Tonći Lalić”. ODO Makarska nije utvrdio osnov sumnje na počinjenje bilo kojega kaznenog dijela, za koje se progoni po službenoj dužnosti.23

Vijećnici sa nezavisnih lista  često s ciljem trgovanja u javnost iznose svoje teze o nepodnošljivoj nezavisnosti u Gradskom vijeću Grada Makarska. Nakon toga s ciljem stabiliziranja vlasti ustupaju im se poslovni prostori na rivi, vrše se preinake djelatnosti, zapošljavaju se u javna poduzeća oni i rodbina, postaju nositelji organizacije ribarskih noći na rivi itd. Ukratko poboljšavaju svoju materijalnu poziciju kako bi se kvalitetnije pripremili za naredne predstojeće izbore. U slučaju napada od strane protivničke političke opcije, konsolidiraju redove, pišu zajednička priopćenja i nastupaju u javnosti odmjerenim izjavama spuštaju loptu na pod i nastaje zatišje. Institucije koje bi trebale reagirati na način da po službenoj dužnosti provjere istinitost iskaza, da utvrde da li ima elemenata za kazneni postupak, imaju svoje predstavnike iz nacionalnih manjina koji ih štite u tim institucijama.Tako  im je kredibilitet i sigurnost zagarantirana.

Školstvo i politika

Makarski studenti nemaju stipendija, Grad Makarska đacima osnovnih i srednjih škola ne odobrava besplatne udžbenike. Brojna studentska populacija, koja je zalog budućnosti hrvatske države, odlazi u druge zemlje. Rijetki se nakon školovanja vraćaju u Makarsku iz razloga što im nije omogućeno da rade u struci. Nemogućnost zapošljavanja uzrokovana je pvenstveno selekcijom i uzurpacijom određenih pozicija koje određuju i odrađuju političke strukture Makarske. Traže se podobni, a ne sposobni i stručni, tako za primjer imamo i izmjenu statuta javnih poduzeća kojima je cilj da na određene pozicije primjerice nadzorne odbore mogu doći osobe sa nižim kvalifikacijama.

Makarani zasebno zalažu se da imaju jednakost i slobodu u odgovarajućim životnim uvjetima, u okilini koja im omogućuje život u dostojanstvu i blagostanju i imaju posebnu odgovornost da okolinu čuvaju i poboljšavaju u korist sadašnje i buduće generacije. Prirodne blagodati koje Makarska ima, posebice plaže, vode, planinu, biljni i životinjski svijet, treba štititi u korist sadašnje i buduće generacije, pažljivim planiranjem i gospodarenjem.

Gospodarski i socijalni razvoj Makarske od bitnog su značaja  za osiguranje ugodne i životne okoline te za stvaranje uvjeta koji omogućuju veću kvalitetu življenja. Samo racionalnim planiranjem moguće je premostiti ponor između razvojnih potreba i potreba za čuvanjem i unapređivanjem okoline.

Makarsko naselje Istok primjer je sprege političkog i arhitektonskog genocida koji se pojavio zadnjih desetljeća, urbanističkom anarhijom – neplaniranjem nisu izbjegnuti škodljivi učinci na okolinu, nedostatak zelene površine, prometnica, šetnica, igrališta itd. To je projekt kojemu je svrha bila bogaćenje i dominacija kontroverznih političara i poduzetnika, koji su dali svoj maksimalni nemoralni obol s ciljem stvaranja profita.

U neposrednoj blizini nalazi se i srednja škola o kojoj skrbi lokalna zajednica. Izobrazba mlade generacije od bitnog je značaja kako bi se generacijama osigurao svestrani intelektualni razvoj. Istim tim generacijama uskraćena su prava na normalni razvoj u ekološki svjesnoj sredini specifično njihovim potrebama (Okoliš, bolji uvjeti za  sportske dvorane, šetnice itd). Mi svakako dugujemo djeci sve najbolje što im se može dati. Trebamo se zapitati da li smo im to omogućili?!

Neracionalnim gospodarenjem prostorom makarskih političara niz generacija je ugroženo. Uzročnoposljedične veze višegodišnjeg  ne planiranja i improviziranja  makarskih nemoralnih političara, koji su omogućili kontraverznim građevinskim poduzetnicim da uzurpiraju dio školskog dvorišta i u istom izgrade stambene zgrade (u kojima su pojedini političari i činovnici-birokrate rješili stambeno pitanje) kako bi stvorili i podjelili profit. Istovremeno projekt gradnje školske dvorane s iskopom zanemarili, dokumentaciju zagubili, a rupu zakopali, sve na štetu đaka i roditelja Grada Makarske.

U Makarskoj svakako je ugrožen razvoj kako gospodarski, društveni, kulturni i politički, a kojeme je cilj povećavanje blagostanja građana. Zbog postojanja stvarnih prepreka za razvoj pojedinaca i grada negiranjem građanskih, političkih, gospodarskih, socijalnih i kulturnih prava neophodno je da građani aktivnije sudjeluju u razvoju i pravednijoj razdiobi rezultata. Čovjek kao pojedinac svakako je centralni subjekt u procesu razvoja i njegova je obveza da u tom razvoju sudjeluje, doprinesi i koristi ga. Politika uvjek mora voditi računa o društvenim posljedicama svog djelovanja.Politička socijalizacija jeste dio socijalizacije uopće, koja ima značajnu ulogu u razvijanju političke kulture ljudi.

Politički odgoj u našoj pedagogiji nije identificiran i definiran kao jedno područje odgoja, implicitno se shvaćalo da moralni odgoj i kao sadržaj i kao proces, posve dostatan za ukupni društveni odgoj ljudi, tj. da će se moralnim odgojem realizirati i politički odgoj, što je u skladu sa tezom da će ”dobri ljudi» biti i ”dobri građani”.

Politička kultura se uči i politička socijalizacija je kontinuirani  proces koji treba otvoriti prema mladim i neopterećenim ljudima, te se nakon provedene lustracije čista obraza okrenuti budućnosti. Vrijeme će pokazati je li to vrijeme napokon stiglo i u Makarsku…


[1] Franjo Tuđman: Bespuća povjesne zbiljnosti, Nacionalna i sveučilišna biblioteka,Zagreb,ISBN 953-169-033-2.

2 K.Marx – F.Engels, Rani radovi, Zagreb, Kultura, 1973.,397.

3 Dubravko Jelčić, Filozofska i politička podloga Tuđmanove ideje o pomirbi, Dr.Franjo Tuđman Vizije i postignuća, Nacionalna sveučilišna knjižnica, Zagreb ISBN 953-98876-0-7,UHIP,2002.

4 Mate Lendić, Bez brige,  Matica Hrvatska Makarska, Sveučilišna knjižnica u Splitu, ISBN 953-6796-09-0.,2003.g.

5 HDZ-Makarska – Izvješća od 24.08.1998.g.

6 Božo Žepić, Suvremeni politički sustavi, Logos Split 1996 g. ISBN 953-6099-29-2.

7 Ivan Aralica,Mentalni komunist,Zagreb2012,ISBN 978-953-7892-04-3.

7 Stručna analiza slika –Ulje na platnu Gojak,prof.Zidić,Moderna galerija Zagreb

8 Proračun Grada Makarska za 2014 godinu.

9 Manfred Hattich, Temeljni pojmovi političke znanosti, Gradska  i sveučilišna knjižnica Osjek,1996.g. ISBN-953-6285-16-9.

10 Odluke, Vlade Republike Hrvatske Ur.broj 515-96-6., od 29. listopada 1996. Godine.

11 Dopis Gradonačelnika, Ivan Ivandaa od 20. veljače 1997. godine , upućen Općinskom sudu Makarska, Prijedlog za određivanje privremene mjere zabrane raspolaganja imovinom.

12 Oglas o dražbi četiri hotela u Makarskoj –04.05.1997 god. Slobodna Dalmacija.

13 Slobodna Dalmacija, 30.siječanj 1997. godine, “Makarski hoteli Splitskoj banci”.

14 Poziv za javnu raspravu Odjela za gospodarenje prostorom Grada Makarska o Prijedlogu UPU-a naselja Glavica, 27. listopada 2011.

15 Lokacijska dozvola Ureda za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove, graditeljstvo i zaštite okoliša, Ispostava Makarska,Klasa : UP-I-350-05/00-01/250 od 17. listopada 2001.godine

16 Ministarstvo Kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu nije izdao Rješenje – Klasa :UP-I-612-08/03-01/544., kojim se Poluotok Osejava –kulturni krajolik Istočno od Makarske, sukladno čl. 12 zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, stavlja pod zaštitu, odnosi se za zapada morska obala, Šetalište fra Jure Radića

17 Splitsko dalmatinska Županija, Na temelju Zakona o pomorskom dobru 21. prosinca 2012. godine, Županijska skupština na 34 sjednici, donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti u spilji Osejava.

18 Prilikom nasipanja plaže na pomorskom dobru 28.03.2013.g., došlo do ekocida što su zabilježile kamere Nove TV u emisiji Provjereno.

19 Ugostitelji koji su betonirali pomorsko dobro na način da su izgradili nelegalno štekat sedamdeset metara osuđeni su u kaznenom postupku na 4 godine i dva mjeseca zatvora, nepravomoćno (Makarska Kronika 13 ožujka 2014 godine).

20 Prema izjavi Domagoja Maroevića, šefa Lučke uprave Split, istaknuo je “da je plaža uklonjena jer je to predviđeno projektom, no u suradnji sa Gradom Makarska  nadležnim institucijama nastojati ćemo da se plaža vrati” (Makarska Kronika od 27 veljače 2014.god).

21 Državnu ured za Reviziju,Područni ured Split dana 23 siječnja 2002 godine, Izvješće o obavljenoj Reviziji Grada Makarske.

22 Poglavarstvo Grada Makarska 2006 godine donijelo je plan o rasporeda i namjene korištenja javnih površina ,na temelju čl.3,4 i 5 Odluke o davanju u zakup privrednih objekata te javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta (Glasnik,br.2/04 I 4/04).

23 Miljenko Lozo 10.04.2014 godine podnio je kaznenu prijavu DORH u,protiv Tonćija Lalića i Aleksandra Bajića o sumnjivim raspolaganjem novcem primljenim iz gradskog proračuna Grada Makarske,namijenjenog vijećnicima gradskog vijeća ”Nezavisne liste Tonći Lalić”

10 KOMENTARI

 1. Svi oni koji su pravili ovaj spisak prvih clanova HDZ Makarske izostavili su mnoge clanove koji su bili okosnica hdza Namjerno to rade
  Mismo uvjek bili prvi
  A sad nas nema nigdje
  Sad su prvi sekretari partije

  • A koji ste vi? Aj lipo napiši i objavi. Prvu listu utemeljitelja HDZ Makarska sastavio je Josip Manolić. Dokza knjiga Tuđmanov dnevnik br.3.

 2. Ne znam kako ste zaboravili u ovom opširnom tekstu nestavitiiti bivšeg velikog komunjaru a sada lažnog hdz čovjeka Davor Glavinu. Pileta koji je samo zbog osobnog interesa da sačuva mjesto direktora TZ promijenio uniformu i priklonio se HDZU. Govno uvik ostaje govno.

 3. Nastaviti niz koji je autor teksta svjesno preskočio:
  1. Lučić Danilo , Udbin povjerenik i špijun za Ljubuški .
  2. Lučić Marinko , dokazani Udbin špijun i egzekutor
  3. Lučić Ivo , šef službe državne bezbednosti za Mostar do 1992god.
  4. Lučić Milan , ratni profiter i nositelj 4 kaznene prijave
  5. Lučić Zdenko , osuđen nasilnik i nositelj 5 krivičnih prijava . Između ostalog za prevaru poslovnih partnera.
  Švercao dizel iz kasarne Metković Srbima .

  Imamo Hrvatsku

 4. Pa naravno da ja manolic brisa i pisa kako mu odgovara ali to više nije ni važno hrvatska ide u pravom smjeru al za svaki slučaj ljudi posjeduju iskaznice.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime