Radovi na energetskoj obnovi zgrade Policijske postaje Sinj započeli su dana 10.01.2020. godine, a uspješna primopredaja radova izvršena je dana 27.08.2020. godine

Ministarstvo unutarnjih poslova izvršilo je prijavu projekta „Energetska obnova zgrade Policijske postaje Sinj“ na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“.


Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u okviru Prioritetne osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.
Posrednička tijela na projektu su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (PT 1) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT 2).


Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.
Projektom energetske obnove obuhvaćeno je ukupno 25 Policijskih postaja i uprava Ministarstva unutarnjih poslova diljem Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost svih projekata energetske obnove sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 101.033.711,29 kuna.
Dana 28.02.2019. godine Ministarstvo unutarnjih poslova potpisalo je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta energetske obnove zgrade Policijske postaje Sinj.
Ukupna vrijednost projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 3.267.938,75 kn (s PDV-om). Ukupno prihvatljivi troškovi prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznose 3.208.538,75 kn (s PDV-om), dok dodijeljena bespovratna potpora iznosi 1.306.205,25 kn (s PDV-om).
Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 2.727.706,89 kn s PDV-om.
Svrha provedbe projekta je smanjenje potrošnje energije za grijanje od najmanje 50% na godišnjoj razini u odnosu na potrošnju energije prije provedbe mjera energetske obnove.
U sklopu projekta izvršeni su sljedeći radovi:

  • rekonstrukcija vanjske ovojnice zgrade izvedbom kontaktne fasade- ETICS sustava toplinske izolacije;
  • rekonstrukcija ravnog krova građevine;
  • zamjena vanjske stolarije i bravarije;
  • izvedba sustava grijanja i hlađenja ugradnjom dizalice topline i ventilatorskih kolektora;
  • rekonstrukcija postojećeg sustava unutarnje rasvjete.

Radovi na energetskoj obnovi zgrade Policijske postaje Sinj započeli su dana 10.01.2020. godine, a uspješna primopredaja radova izvršena je dana 27.08.2020. godine.
Radove na energetskoj obnovi izvela je tvrtka ponuditelja STRUJA GRAĐENJE d.o.o., Kostanje.
Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova provodila je tvrtka MARIT HOLTEN d.o.o. Split.
Usluge projektantskog nadzora provodila je tvrtka KAPOV d.o.o., Split.
Energetskom obnovom zgrade Policijske postaje Sinj ostvareni su sljedeći rezultati:

  • smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u zgradi za 76,56%;
  • smanjenje potrošnje energije za grijanje zgrade za 64,10%;
  • smanjenje emisije CO2 za 76,56%.

Zgrada Policijske postaje Sinj prije projekta energetske obnove bila je svrstana u energetski razred C, dok je nakon realizacije projekta energetske obnove svrstana u energetski razred B.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime