Ministarstvo unutarnjih poslova izvršilo je prijavu projekta „Energetska obnova zgrade Policijske postaje Sinj“ na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova  i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ 

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u okviru Prioritetne osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Posrednička tijela na projektu su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (PT 1) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT 2).
Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.
Projektom energetske obnove obuhvaćeno je ukupno 25 Policijskih postaja i uprava Ministarstva unutarnjih poslova diljem Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost svih projekata energetske obnove iznosi 101.033.711,29 kuna od čega Ministarstvo unutarnjih poslova iz državnog proračuna mora osigurati 52.057.131,29 kn. U narednom razdoblju Ministarstvo unutarnjih poslova planira prijaviti još četiri projekta energetske obnove.
Na području Splitsko – dalmatinske županije odnosno Policijske uprave splitsko – dalmatinske, osim zgrade Policijske postaje Sinj u tijeku je potpisivanje Ugovora o energetskoj obnovi zgrade Policijske postaje Solin.
Prijavljeni projektni prijedlog „Energetska obnova Policijske postaje Sinj“ zadovoljio je sve faze postupka dodjele bespovratnih sredstava te je Ministarstvu unutarnjih poslova odobreno financiranje projekta. Sukladno tome je dana 28.02.2019. godine Ministarstvo unutarnjih poslova potpisalo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe prijavljenog projekta.

Svrha projekta je smanjenje potrošnje energije za grijanje u zgradi Ministarstva unutarnjih poslova- Policijskoj postaji Sinj na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na potrošnju energije prije provedbe mjera energetske obnove.

Ukupna vrijednost projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 3.267.938,75 kuna (s PDV-om). Ukupno prihvatljivi troškovi prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznose 3.208.538,75 kuna (s PDV-om). Dodijeljena bespovratna potpora iznosi 1.306.205,25 kuna (s PDV-om)

Projektom su obuhvaćena ulaganja koja doprinose uštedi minimalno 50% energije i poboljšanju energetskog razreda građevine, a obuhvaćaju:

  • rekonstrukciju vanjske ovojnice zgrade izvedbom kontaktne fasade- ETICS sustava toplinske izolacije;
  • rekonstrukciju ravnog krova građevine;
  • zamjenu vanjske stolarije i bravarije;
  • ugradnju    dizalica    topline    zrak-voda    u    kombinaciji    ventilokonvektorskog     i radijatorskog grijanja;
  • rekonstrukciju postojećeg sustava unutarnje rasvjete.

 Energetskom obnovu zgrade Policijske postaje Sinj ostvariti će se sljedeći ciljevi:

  • smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u zgradi za 76,56%; 
  • smanjenje potrošnje energije za grijanje zgrade za 64,10%; 
  • smanjenje emisije CO2 za 76,56%.Zgrada Policijske postaje Sinj u sadašnjem je energetskom razredu C, dok je očekivanienergetski razred nakon energetske obnove B.

Razdoblje provedbe projekta: veljača 2019. – veljača 2021. godine.

Tehničku dokumentaciju energetske obnove zgrade izradila je tvrtka KAPOV d.o.o., Split koja obavlja uslugu projektantskog nadzora nad izvođenjem radova.
Uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova obavlja tvrtka MARIT HOLTEN d.o.o. Split. Dana  28.11.2019.  godine  potpisan  je  Ugovor  o  izvođenju  radova  na  energetskoj obnovi zgrade između Ministarstva  unutarnjih poslova i odabranog ponuditelja  STRUJA  GRAĐENJE d.o.o., Kostanje. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 2.466.652,50 kn (s PDV-om).

Dana 10. siječnja 2020. godine izvršeno je uvođenje u posao.Radovi se izvode u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18 i 36/19).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime