Don Šime Ljubić rođen je u Starom Gradu na Hvaru 24.svibnja 1822.,a u svom gradu je i umro 19.listopada 1896.godine. Bio je župnik, teolog, arheolog, povjesničar, političar i biograf

127 godina od njegove smrti, don Šime Ljubić je nekako zaboravljen, zanemaren od vlasti svog rodnog grada na Hvaru. Naime, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je povodom 111.obljetnice njegove smrti podigla je spomen ploču na mauzoleju u Starom Gradu svom istaknutom članu.

Nažalost, gradske vlasti ne održavaju mauzolej onakvim kakvog velikan don Šime Ljubić zaslužuje i nadamo se da će ih ovaj članak potaknuti na primjerenu reakciju.

– Studirao je teologiju u Zagrebu, a povijest i slavistiku u Beču. Bio je upravitelj Arheološkog muzeja u Splitu, a boravio je u Mletačkim arhivima gdje se skupljao građu koju je kasnije objelodanila JAZU. Kasnije je bio ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu. Osnovao je Hrvatsko arheološko društvo i pokrenuo njegovo glasilo “Viestnik hrvatskoga areheologičkoga družtva”. Pisao je radove iz antičke numizmatike, o prepovijesnim i rimskim nalazima, skupljao građu za Narodni muzej, objavio srednjovjekovne statute BudveSkradina i Hvara te radove o odnosima Dubrovnika i Mletaka, o Markantunu de DominisuPetru Hektoroviću. Sudjelovao je u narodnom preporodu u Dalmaciji, a bavio se i književnim radom, piše Wikipedia.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime