Grad Makarska, Sveučilište u Zadru i Gradski muzej Makarska potpisali su u ponedjeljak ugovor o suradnji u sklopu kojeg će sedam studenata do kraja lipnja 2023. obavljati stručnu praksu u Gradskom muzeju Makarska. Stručna praksa obuhvaća rad na popisu pokretnih arheoloških nalaza (keramika, metal, staklo) sa Sv. Petra te evidentiranju iskopa sa Sv. Petra koji su jedan od preduvjeta za početak izrade projektne dokumentacije neophodne za realizaciju projekta Arheološkog parka

Naime, projekt Arheološkog parka na poluotoku Sv. Petar, na kojem su iskapanja završena još 2020. godine, na čekanju je iz razloga što se u izradu projektne dokumentacije ne može krenuti bez završenog arheološkog izvještaja koji treba sadržavati rezultate arheoloških istraživanja odnosno interpretaciju nepokretnih arheoloških nalaza (zidovi, arheološki slojevi) te popis pokretnih arheoloških nalaza (keramika, metal, staklo). Ravnatelj Gradskog muzeja Marinko Tomasović, koji je ujedno i voditelj istraživanja, sada će dobiti potrebnu pomoć koja će sigurno ubrzati cijeli proces.

,,Grad Makarska dosada nije imao iskustva s ovako velikim kulturnim projektima te smo se i obratili Ministarstvu kulture. Završavanjem radova na iskapanjima, na žalost, nisu se stekli uvjeti za pripremu projektne dokumentacije jer je ovaj projekt puno kompleksniji. Gđa Silva Kukoč, dipl. arheologinja i viša stručna savjetnica Ministarstva kulture dala nam je sve stručne smjernice, a na nama je sada da proces ubrzamo na najbolji mogući način – suradnjom sa Sveučilištem. Mladim ljudima omogućiti ćemo stručnu praksu a Gradskom muzeju pomoć koja će nas brže dovesti do realizacije ovog važnog projekta koji ima veliki turistički potencijal i koji je kao takav postao i sastavni dio naše Strategije kulturnog turizma, izjavila je prilikom potpisivanja zamjenica gradonačelnika Makarske, Antonia Radić Brkan., zaželjevši studentima i profesorima da se ugodno osjećaju u Makarskoj i uspješan rad.

,,Makarsko područje bogato je arheološkim nalazima, koji dosada nisu na sustavan način valorizirani. Prvi korak u cjelokupnom procesu je inventarizacija i selekcija iskopanog materijala te dokumentiranje i izrada baze podataka, koja će poslužiti kao temelj za muzejski storytelling. Konačni cilj je popularizirati prikupljenu građu i prikazati je široj javnosti u kontekstu kakav ona i zaslužuje. Zahvalni smo Gradu Makarskoj što naši studenti imaju priliku biti dio procesa rekonstrukcije prošlosti Makarske za potpuno novi zaokret u edukaciji i svjetonazoru lokalnog stanovništva ali i svih onih koji u Makarsku dolaze” izjavila je pročelnica Odjela doc. dr. sc. Silvija Bekavac.

Zadarski studenti s radom kreću odmah, a za vrijeme njihova boravka u Makarska Grad Makarska osigurat će im smještaj i prehranu. Prema potpisanom ugovoru stručnu praksu za Gradski muzej Makarska obavljat će tijekom akademske godine 2022./2023., a po potrebi se suradnja može i produžiti.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime