Lori Veličković je sebi dozvolila da nezakonito uklanjanje štanda spusti na razinu privatnog sukoba sa socijalno ugroženom obitelji Vrcan U provođenju represije nad obitelji Vrcan posebno se isticao šef makarskih komunalnih redara Dražen Nemčić

Makarska heroina Antonia Vrcan prošlo ljeto bila je izložena represiji  institucija Grada Makarske, Porezne uprave, Carine i MUP-a.

Činjenice kojima je raspolagala Antonia Vrcan nisu bile dovoljne za skidanje represivnog aparata s obrta za trgovinu “Tonkica” i čitave obitelji Vrcan. Branila se svim sredstvima, pisala priopćenja za medije, ulagala žalbe u zakonskom roku na rješenja koja su stizala jedna za drugima po istom osnovu. Pisala je Antonia Vrcan i Općinskom sudu Makarska tražeći zakonsku zaštitu određivanjem privremene mjere zabrane raspolaganja katastarskom česticom br.2942/1 k.o. Makarska Makar, na kojem se nalazio mali štand od kojega je preživljavala njena obitelj. Ni sud nije bio pravičan. Za nespornu činjenicu za koju je Antonia Vrcan dostavila dokaze;  povjesni izvadak vlasničkog lista, Izjava Gospave Mihalić o ustupu čestice zemljišta Antoniji Vrcan bez nakande nitko nije htio ni čuti ni vidjeti., pa čak niti nadležni sud. Rješenja koja je zaprimala Antonija imala su pouku o pravnom lijeku na kojima je pisalo “Rješenje ne odgađa izvršenje!”.
Prepoznavši da je riječ o provođenju bezakonja, samovolji pojedinaca i velikoj nepravdi portal Megamedia uz pomoć jednog makarskog političara angažirao je svoj odvjetnički tim koji je izradio pravno mišljenje u kojem, između ostalog stoji: ”Činjenica je da raspolaganje nekretninama u smislu Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i zakona koji uređuje vlasništvo i druga stvarna prava, predstavlja i davanje u zakup ili najam. Raspolaganje nekretninama provodi se na sljedeće načine: javnim nadmetanjem, koje se provodi kao javno raspolaganje prema unaprijed objavljenim uvjetima, pri čemu se ugovor sklapa s ponuditeljem koji ispunjava uvjete i ponudi najvišu cijenu iznad početne cijene, javnim prikupljanjem ponuda, koje se provodi kao poziv na predaju ponuda, koji je upućen neodređenom ili određenom krugu osoba, i to prema unaprijed određenim uvjetima – kombinacijom načina iz podstavaka 1. i 2. ovoga stavka. Republiku Hrvatsku u svim sporovima koji se vode radi zaštite njezinih imovinskih prava i interesa pred sudovima, upravnim i drugim tijelima zastupa državno odvjetništvo.“.
Dakle, ako je vlasnik zemljišta Republika Hrvatska, a ne postoji akt kojim je zemljište dano na upravljnje jedinici lokalne samouprave, tada su i nelegalni i svi pravni poslovi koje lokalna uprava sklapa s trećima, kao i prava koja iz toga proizlaze. Predmet Peškera je očit primjer trgovanja utjecajem činovnika Grada Makarske, što je opisano u Kaznenom zakonu u čl. 295: “Tko iskorištavanjem svoga službenog ili društvenog položaja ili utjecaja posreduje da se obavi službena ili druga radnja koja se ne bi smjela obaviti ili da se ne obavi službena ili druga radnja koja bi se morala obaviti, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina“.“ Kakva sudbina u primjeni kaznenog zakona će zadesiti makarske činovnike,  ostaje da vidimo… Upravni odjel za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko dalmatinske županije donijelo je  Rješenje 11 veljače 2016. godinekojim poništava rješenje Grada Makarske od 9.srpnja 2015.godine i predmet dostavlja na ponovno rješavanje. U obrazloženju rješena navodi se da je sporno predmetno utvrđenje-vlasništvo predmetne čestice. Naime Grad Makarska i Hrvatske Šume su zaključile Ugovor o najmu 2002 godine, 2006 godine i 2010 godine. Ispostavilo se da je sporno vrijeme raspolaganja zemljištem za predio Peškera od 2010 godine do donoženja ožaljenog rješenja, odnosno vrijeme donošenja istog. Prvostupanjsko tijelo Grad Makarska i njene službe trebale su nedvojbeno utvrditi činjenicu vlasništva predmetne čestice i status iste kao javne prometne površine. Antonia Vrcan u posjedu je vlasničkog lista kao i katastarskog izvatka koji nosi ime titular  Gospava Mihalić kako je i tvrdila od prvoga dana, ali nadležni sud i institucije Grada Makarska nisu htijele ni čuti. Spomenimo i to da Rješenje koje je donijela nadležna institucija u korist Antonije Vrcan u  uputi o pravnom lijeku navela je “Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba!”… Dogradonačelnica Lori Veličković na Gradskom vijeću, po upitu vijećnice Verice Raos, pokušala je javno obrazložiti način naplate javno- prometnih površina. Nije išlo. A realno i nema obrazloženja s obzirom da se radi o dugogodišnjoj nezakonitoj raboti HDZ-a i SDP-a, na štetu građana Makarske. U koluarima grada dogradonačelnica je pojasnila da nije samo SDP odgovoran za nezakonitu naplatu javnih površina, glavni krivac je HDZ koji je sve organizirao, a oni iz SDP-a, samo su nastavili. Dogradonačelnica je pojasnila da se radi  o nenamjenskom trošenju proračunskih novaca iz 2001 godine, koje je počinio HDZ s koalicijskim partnerima, a ne oni iz SDP-a. Grad je tada utrošio za kupnju kioska “Peškera” (razdoblje siječanj-listopad 2001.g.) iznos od 556.393,00 kuna, investicijsko održavanje iznos  455.059,00 kuna. Navedeni izdatci nisu smijeli biti izvršeni iznad plana već je trebalo izmjeniti proračun prije njegova izvršenja u skladu s odredbama Zakona o proračunu. Posebna priča je vlasništvo zemljišta na predjelu Peškera i  tadašnji generalni urbanistički plan, po kojem zakonski ,nije moglo biti kioska na Peškeri. Naknadno su pokušali korigirati zonu, njenu namjenu novim prostornim i generalnim planom. – Nismo mi krivi za nezakonitu naplatu poreza za javne površine,kriv je HDZ, istakla je dogradonačelnica u podužem monologu…. Nažalost, u ovoj prljavoj igri bezakjonja nije sudjelovala samo Lori Veličković već i tadašnji pročelnik Siniša Srzić, komunalni redari čiji se šef Dražen Nemčić posebno isticao u provođenju represije i mnogi drugi…

1 KOMENTAR

  1. Ispraviće se Antonija kad se na scenu pojave NOVE MLADE SNAGE koje će mladim ljudima omogućiti rad i normalan život,a ne kao ovi do jučer i ovi danas koji ugnjetavaju malog čovjeka.Nedaj se do skora ćeš biti mirna sa novim mlađim naraštajem koji dolazi i mladost koju treba zadržćati pod svaku cijenu u gradu.Naravno da nebi odlazili trbuhom za kruho po Splitu,Zagrebu,Njemačkoj i drugim zemljama EU.

  2. Grad su ljudi, a tek onda zgrade i ulice. I još nešto mi nikako nije jasno! Ako su stvarno bili uvjereni da provode nekakvi zakon zašto nisu ovoj mladoj obitelji osigurali nešto drugo za živit pa taman izvadili iz vlastitih džepa!

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime