Objavljen je javni poziv Mjesnim odborima Grada Vrgorca za iskaz interesa za projektne prijedloge koji će se uvrstiti u Prijedlog Proračuna Grada Vrgorca za 2022. godinu.

Cilj ovog Javnog poziva je dostavljanje iskaza interesa za projektne prijedloge na područjima Mjesnih odbora Grada Vrgorca s namjerom da se najbolji projektni prijedlozi uvrste u sastav Prijedloga Proračuna Grada Vrgorca za 2022. godinu i pratećih programa Prijedloga Proračuna. Cilj Javnog poziva je aktivacija svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit svih Mjesnih odbora na području Grada Vrgorca, a jasnim sustavom bodovanja izabrati najbolje projektne prijedloge koji će biti usmjereni potrebama stanovnika mjesnih odbora. Javni poziv za iskaz interesa koncipiran je kao odgovor na potrebe mjesnih odbora s namjerom direktnog uključivanja mjesnih odbora u kreiranje Proračuna Grada Vrgorca u sferama unapređenja komunalne, socijalne i javne infrastrukture, zaštite okoliša i događaja  od značaja za lokalnu zajednicu.

Zahtjev se podnosi na temelju Javnog poziva Mjesnim odborima za iskaz interesa za projektne prijedloge koji će se uvrstiti u Prijedlog Proračuna Grada Vrgorca za 2022. godinu.

Prihvatljivi podnositelj zahtjeva mogu biti jedan ili više mjesnih odbora Grada Vrgorca.

Javni poziv se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Grada Vrgorca i otvoren je od 11.10.2021.godine do 12.11.2021.godine

Zahtjev se šalje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom pošiljkom ili dostavom na protokol Grada Vrgorca, obvezno uz naznaku: „Javni poziv Mjesnim odborima za 2022.godinu – NE OTVARATI“, na adresu: Tina Ujevića 8, Grad Vrgorac,21276 Vrgorac”

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime