Temeljem Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama Gradsko vijeće Grada Zadra donijelo je Odluku o otpisu dugova fizičkim osobama kojom se uređuju uvjeti, način i postupak otpisa dospjelog neplaćenog duga, kamata, drugih pripadajućih troškova dužnika za koje se provodi ovršni postupak i reprogram duga koji nije naplaćen ovrhom odnosno otpisan

Sukladno navedenoj odluci Gradskog vijeća, dužnikom se smatra fizička osoba koja ne obavlja registriranu djelatnost i fizička osoba koja je registriranu djelatnost obavljala najduže do 31. prosinca 2017., a nad kojom se provodi ovrha na novčanim sredstvima po računu radi naplate dospjelog duga iz članka 7. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama i koja se na dan stupanja na snagu tog Zakona još uvijek provodi. Dospjeli dug dužnika čine glavnica duga i trošak te pripadajuće kamate, za koji se na dan 31. prosinca 2017. provodila ovrha na novčanim sredstvima po računu i koja se na dan stupanja na snagu Zakona o otpisu duga fizičkim osobama još uvijek provodi.

Obrazac zahtjeva za otpis duga može se preuzeti u Upravnom odjelu za financije Grada Zadra ili na stranicama Grada Zadra www.grad-zadar.hr.

Zahtjev za otpis duga se može podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči Grada Zadra i Internet stranici Grada Zadra.

Zahtjev za reprogram dospjelog poreznog duga koji nije otpisan sukladno odredbama Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama („Narodne novine“ br.62/2018), a za koji se i dalje provodi ovrha na novčanim sredstvima, dužnici iz točke 1. ovog poziva mogu podnijeti najkasnije do dana 31. prosinca 2018. godine, Gradu Zadru, Upravnom odjelu za financije, Narodni trg 1, 23 000 Zadar.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime