Deponija Uborak egzistira od 1960. godine, što znači punih šezdeset  godina

Građani koji duže pamte znaju da deponiranje komunalnog otpada na ovome lokalitetu, do prije izvjesnog vremena, nije predstavljalo veći  gradski  problem.  

Do devedesetih godina prošloga stoljeća nitko nije niti pomišljao da u zaštitnoj zoni deponije izgradi bilo kakav objekt.

Međutim u vrijeme šest gradskih općina, u zaštitnom pojasu gradske deponije su dodijeljene  građevinske parcele i omogućena ilegalna gradnja. Gradnja je bespravna jer  za stambeno naselje Uborak ne postoje nikakvi regulacijski planovi usvojeni od Gradskoga vijeća.

Zato tražimo od gradskog  pravobraniteljstva  da javnost upozna po kojemu zakonu i na osnovu kojega urbanističkoga plana ja bivša općina Sjever dodijelila parcele u zaštićenoj zoni deponije i po kojim propisima je dozvoljena individualna  gradnja.

Ako je prekršen zakon u dodjeli zemljišta onda je tadašnja lokalna vlast svjesno  stavila sebe iznad, a time i izvan pravnoga sustava.  U tome slučaju narodje gurnut u zdravstvene i ekološke probleme, a stanovnici  grada trpe  posljedice neodgovorne i nelegalne politike.

U posljednje vrijeme intenziviralo se nezadovoljstvo stanovnika Uborka. Pokušavaju  pritiscima, blokadama, na kraju i peticijom, od gradske vlasti ishoditi gašenje postojeće i iznalaženje nove komunalne deponije.

U okviru komunalnoga  programa Gradska organizacija HDZ 1990 je razmotrila koje elementarne pretpostavke bi trebalo ispuniti, te koju zakonsku, administrativnu i tehničku proceduru bi trebalo provesti  za izgradnju nove deponije.

Prije svega bilo bi potrebno pronaći novu lokaciju koja ne bi  ugrozila  domicilno  stanovništvo i limitirala prostorni razvoj lokalne zajednice.

Lokalitet bi trebao biti geomorfološki pogodan za gradnju.Ne bi smio narušiti hidrološke   prilike, pa bi morao biti dovoljno udaljen od podzemnih vodnih resursa.

Bilo bi poželjno osigurati prihvatljivu udaljenost od grada, kako bi prijevoz otpada bio komercijalan i ne bi povećao cijene komunalnih usluga.

Novi lokalitet bi morao  biti udaljen najmanje trinaest kilometara zračne linije od zračne luke Ortiješ.

Što se tiče istražnih radova, bilo bi potrebno izvršiti opsežna hidrogeološka i geotehnička istraživanja i izraditi odgovarajuće stručne elaborate.

Administrativna i tehnička procedura zahtjeva izradu idejne i izvedbene projektne dokumentacije. Gradsko vijeće bi trebalo predložiti izmjenu  prostornoga plana i posle javne rasprave uvrstiti lokaciju nove deponije u plansku regulativu. Ova procedura je isključivo u nadležnosti zakonodavne vlasti koju nemamo već osam godina.

Zatim  bi  trebalo ishoditi  okolišnu, vodoprivrednu i građevinsku dozvolu.

Prije početka građevinskih radova bi trebalo izgraditi prometnu i komunalnu infrastrukturu.

I na kraju  napraviti novu deponiju  prema sanitarnim,  ekološkim itehnološkim  propisima.

Za sve ovo su potrebna značajna financijska sredstva i u našim administrativnim uvjetima najmanje, 5 – 6 godina vremena.

Prema tome političke i financijske neprilike u kojima se grad nalazi, ovu misiju objektivno čine iracionalnom i neizvedivom.

Pogotovo iracionalnom,jer generalno gledajući,  postojeća  deponija Uborak po svemu ispunjava sanitarne i ekološke uvjete i dok se ne popuni apsolutno nema razloga tražiti bilo kakvu alternativu.

Da je postojeća deponija izgrađena po svim pozitivnim propisima, potvrdili  su nam dobro upućeni eksperti,  kojima ovim putem zahvaljujemo na suradnji.

I  kao takva je dobila  sve potrebne eksploatacijske  dozvole, od nadležnih institucija. Kako je rok valjanosti dozvola istekao, potrebno ih je samo obnoviti.

Odmah pored postojeće, Grad Mostar je otkupio odgovarajuće zemljište za proširenje deponije Uborak. Gradsko vijeće je izvršilo dopunu prostornog plana i osiguralo sve pretpostavke za dugoročno deponiranje komunalnoga otpada na ovome lokalitetu.

Zato pozivamo gradsku vlast  da narodu otvoreno kaže u čemu je problem gradske komunalne deponije. Tko, iz kojih razloga i s kojim pravom krši  odluke Gradskoga vijeća i čijim interesima se podređuje  opće društveno dobro.

Problem gradske deponije je previše ozbiljan, složen i bitan. Previše je uloženo u Uborak,  da bi pod bilo čijim pritiskom ulazili u ishitrena, površna  i za grad i okolinu neprihvatljiva rješenja.

Zato držimo neprihvatljivom bilo koju opciju,  osim proširenja  postojeće gradske deponije. Pogotovo što Mostar u ovome trenutku nema niti političke, niti zakonske,  niti materijalne pretpostavke, a niti potrebu za alternativnim rješenjima.

Kad su u pitanju političke pretpostavke, nemamo iluziju da postojeća vlast može  ponuditi bilo kakve studiozne i dugoročne projekte. Trenutno, panično pod pritiskom  traže improvizirana rješenja kojima bi problem deponiranja smeća, sa jednoga samo premjesti  na drugo mjesto.  Iako znaju da za to nemaju niti zakonske ovlasti, niti bilo kakve mogućnosti.

Sigurni  smo da  bi nova improvizirana  deponija, bilo gdje se nalazila vrlo brzo izazvala bunt i novo nezadovoljstvo  naroda. 

Što se tiče blokiranja deponije Uborak, bez obzira što promičemo demokratska i ljudska prava i što  smatramo da narod na ovim prostorima ima bezbroj opravdanih  razloga za nezadovoljstvo i bunt, ne možemo podržati  ultimativne pritiske koji za posljedicu imaju nekvalitetna, pravno i tehnički neutemeljena rješavanja.

Blokiranje dovoza smeća ugrožava zdravlja pedeset tisuća građana Mostara, pa ne može niti smije biti način i put za ostvarenje bilo čijih zahtjeva.

Smatramo  da  se nezadovoljstvo, makar i opravdano  ne može ispoljavati na štetu  sugrađana nego isključivo protiv onih koji su probleme prouzročili. Posljedice  nečijih političkih promašaja ili partikularnih interesa ne smije trpjeti niti jedan stanovnik ovoga grada.

Iznad svega  smo protiv  politiziranja i tendecioznog kanaliziranja narodnoga nezadovoljstva.

Što se tiče žitelja Uborka, smatramo da svakome čovjeku, bez obzira na mjesto boravka, moramo osigurati  zaštitu zdravlja i životnoga prostora. U skladu s tim  tražimo od resornog ministarstva, da angažira neovisne sanitarne i ekološke vještake koji će utvrditi realan utjecaj deponije i o rezultati maekspertize izvijestiti javnost. Ako ugroza zaista postoji, da se predlože  najučinkovitije mjere za fizičku prirodnu ili vještačku zaštitu naselja Uborak.

U svrhu zaštite zdravlja, podupiremo zahtjev da se na Uborku smije deponirati isključivo komunalni, a za svaki  drugi neekološki i po zdravlje opasan otpad da se pronađu druga odgovarajuća rješenja.

Osim komunalne deponije grad ima velikih problema sa zbrinjavanjem i drugih vrsta otpada. Još uvijek nije riješen problem ekološkogd eponiranja digestivnoga mulja sa gradskoga prečistača, te medicinskog i otpada animalnoga porijekla.

Veliki gradski problem  je građevinski  i sekundarni  otpad,  koji se trenutno stihijski odlaže i zagađuje okoliš na raznim prigradskim lokacijama.

Također trebamo razmotriti mogućnost proizvodnje komposta i rasadnog bilja,  u koju svrhu se može iskoristiti kompletan  biološki gradski otpad  /lišće, trava i granje/.

Ovo su krucijalni gradski problemi koji se gomilaju godinama, a objektivno se nisu mogli riješiti bez Gradskoga vijeća. Zato za nagomilane komunalne i ostale probleme ovoga grada smatramo odgovornim isključivo političke stranke i političare koji već dvanaest godina onemogućuju izbore u Mostaru.

Gradska organizacija HDZ1990 Mostar

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime