Građanima Mostara  je  od 2008. godine uskraćeno osnovno demokratsko pravo izbora, pa grad od 2012. godine funkcionira bez Gradskoga vijeća, na način da su akteri izvršne preuzeli dio ingerencija predstavničke vlasti.  Od 2012. godine u ovoj sredini je zaustavljen urbani, gospodarski, obrazovni, kulturni, sportski i komunalni razvoj i napredak, započinje priopćenje Gradske organizacije HDZ 1990 grada Mostara koje objavljujemo u cijelosti

U posljednjih deset i više godina grad Mostar rapidno stagnira u svim segmentima društvenoga, političkoga i gospodarskog života.

Svjedoci  smo  da u ovome gradu  malo šta funkcionira. Sustavno kršenje zakonskih, urbanih i tehnoloških normi,  a pogotovo građanskih prava i etičkih načela je godinama  sistem  djelovanja gradske  vlasti.

Kao potvrdu, navesti ćemo samo nekoliko primjera.

○ Prije tri i više godina je istekla zakonska valjanost  urbanističkih planova, usvojenih od Gradskoga vijeća, pa  je onemogućen  urbani razvoj i spriječena legalna gradnja novih gospodarskih kapaciteta.

○ Godinama politički protežirani građevinski lobby uzurpira gradski prostor.

Dječija igrališta i parkovi  se pretvaraju u građevinske parcele, protupravno  se podiže   katnost  objekata i dozvoljava prekomjerna  izgrađenost građevinskih parcela. Time se građanima uskraćuje životni prostor i gustoćom gradnje narušava  privatnost stanovanja.

Protiv ovakvih  uzurpatora ugroženi stanari su uglavnom nemoćni..

○ Privilegiranim investitorima stanogradnje, dozvoljava se nelegalna gradnja  bez naknade zakonskih obveza. Zgrade koje su izgrađene bez uplate odgovarajućih renti ne posjeduju građevinsku niti uporabnu dozvolu, pa nezaštićeni kupci stanova u takvim objektima ne mogu ostvariti pravo posjeda nad  plaćenim nekretninama.

○ Građevinske i komunalne rente za investicijsku gradnju, zakonski namjenjene razvoju urbane i komunalne infrastrukture, protupravno se kanaliziraju u pokrivanje proračunskih dubioza. To je jedan od glavnih razloga loše urbane infrastrukture i  plivanja grada.

○ Poslovi na realiziranju proračunskih Kapitalnih investicija se bez zakonske procedure o javnim nabavama, netransparentnim kanalima, dodjeljuju  politički protežiranim poduzetnicima.

○ Posljednjih  godina nacrti gradskoga budžeta  nisu zakonski utemeljeni, jer Gradska uprava, nije  donosila  Dokumente okvirnoga proračuna, sukladno Zakonu o proračunima FBiH. Ovi Dokumenti su osnova za izradu operativnoga proračuna i postupaka javnih nabavki  

○ U oblasti gospodarstva i stanogradnje, poduzetnici koji želi investirati u gospodarski razvoj i izgadnju novih objekata suočeni su sa  beskrajno dugom  administrativnom i pravnom  procedurom,  sa čestim namjernim kompliciranjem   ionako usložnjene pravne i tehničke regulative.  Pojedine gradske službe su monopolizirale nadležnost,  pa  su investicijska ulaganja u stambenu i poslovnu  gradnju  često praćenakoruptivnim uslovljavanjem usluga..

○ Ostvarenje potreba građana u javnom servisu,  je  najčešće dug i mukotrpan trud, jer se zahtjevi uglavnom ne rješavaju u zakonskim rokovima. Preko 3.500 zahtjeva do sada nije riješeno, niti je izvršeno obustavljanje postupaka.

○ U prigradskim naseljima  i visokim zonama grada cvjeta bespravna gradnja.

U vrijeme pandemijske krize, pod Corona zavjesom se  neovlaštenonadograđuju  poslovni objekati i nastavlja devastiranje urbane slike grada. U svemu ovome  gradske inspekcijske službe djeluju kao nijemi i nezainteresirani posmatrači.

○ Javna gradska poduzeća posluju sa velikim gubicima i nisu niti tehnički niti kadrovski osposobljena za nivo usluga koji je potreban gradu i građanima. Poslovodnim i nadzornim organima u Javnim poduzećima odavno je istekao pravni legalitet, verificiran od Gradskoga vijeća.

○ Ovih dana smo dobili još jedan biser nepodnošljive  lakoće vladanja. Gradu je upućen demarš švedske vlade da  obustavljaju ulaganje u projekat prečišćavanja komunalnih otpadnih voda. Švedski narod nam je u iskrenim prijateljskim namjerama, prije desetak godina, donirao značajna sredstva kako bi se se civilizacijski približili europskoj  zajednici. Nažalost shvatili su da je ulaganje u Mostar Sizifov posao. Jer  projekat izgradnje prečistača i gradskih kanalizacijskih kolektora, koji je trebao biti okončan 2018. godine i kojim smo trebali zaštititi okolinu i zdravlje pretvorili smo u još jedan problem sa nedefiniranim rokovima završetka i neizvjesnim ekološkim posljedicama. Gradska uprava jednostavno ne zna šta bi s

prečistačem. Stiče se dojam da  bi najsretniji bili da ga nismo niti dobili.

Očigledno da je djelovanje izvan zakona, zaobilaženje pravnih propisa i tehničkih normi, neispunjavanje službenih i međunarodnih obveza, pogodovanje profiterskim  lobbyima, koruptivni prohtjevi itd, itd, postali način djelovanja dobroga djela administrativnoga gradskoga aparata.

Istine radi, moramo naglasiti da  u Gradskim službama  i Javnim poduzećima postoje savjesni, odgovorni i stručni kadrovi, koji odgovorno rade svoj posao i koji su duboko svijesni stanja u Gradu. I koji  se zasigurno složu sa ovim konstatacijama  i podržavaju  neophodnost restruktuiranja i unapređenja kvaliteta  gradske administracije i javnoga sektora.

Prema tome dugogodišnje nepostojanje  zakonodavne gradske vlasti i sistemske kontrole dovelo je do duboke ekonomske i društvene krize sa dalekosežnim posljedicama po grad i građane. Pa je svima  jasno da su izbori ovome gradu sudbinski potrebni i da se ne mogu niti smiju odgađati.

Krajnje  je vrijeme da se napravi kvalitetno rekonstruiranje i kadrovsko unapređenje Gradske uprave i Javnih poduzeća. Tvrdimo da je to osnovni preduvjet  bez koga je nemoguće pokrenuti bilo kakav  razvoj. Zato novo Gradsko vijeće ove ključne promjene mora realizirati odmah u prvoj godini mandata.

Dakle i površna analiza stanja u gradu i gradskoj upravi jasno pokazuje zašto vladajuće strukture poduzimaju sve da izbore odgode  u nedogled. Svjesni su pogubnih posljedica svoga dugogodišnjega vladanja, kao i neminovnih pravnih konzekvenci, u slučaju gubitka vlasti. A i da žele, ne mogu napraviti bilo kakve značajne promjene u unapređenju funkcioniranja gradske uprave i javnih poduzeća.

Zbog čega to  nisu u stanju?

Obzirom da im instalirani  kadrovi u strukturama državnog aparata osiguravaju izborne glasove za vlast bi bilo pogubno i neizvedivo bilo kakvo sistemsko reorganiziranje javne uprave.  Radi toga  su zakonom zaštititili  pozicije državnih  službenika. 

Osim toga vladajuće političke stranke ne raspolažu kvalitetnim kadrovskim potencijalom koji bi mogao osigurati djelotvoran i kompetentan  javni servis. A nipošto, nisu spremne korektnom selekcijom i upošljavanjem stručnih nestranačkih kadrova popuniti ključna mjesta u gradskoj administraciji i javnim poduzećima. Pogotovo ne žele, rukovodeće pozicije prepustiti visokostručnim kadrovima koji nisu politički lojalni i inelektualno oportuni. Iako su svjesni da bez struke, znanja, iskustva i etičkih vrijednosti, nije nemoguće osigurati visoki nivo usluga i potrebnu efikasnost javnoga servisa. Kako autoritarni mentalni sklop ne trpi intelektualnu samosvijest i stručnu izvrsnost, vodeći čelnici nipošto ne žele ispustiti monopol vlasti i utjecaja niti u jednome segmentu državnoga aparata. Pogotovo ne mogu dozvoliti da kvalitetnim  nestranačkim kadrovima ugroze i protiv sebe okrenu svoju  intelektualno i stručno oskudnu stranačku infrastrukturu.

S druge strane koruptivni krimen, kleptokracija i stručna nekompetencija  su toliko umreženi u strukture  političke vlasti i državnoga aparata da vladajući stranački lideri i da hoće, nisu u stanju nadzirati i držati pod kontrolom dalji razvoj situacije. Corona kriza je to jasno razobličila. Pogotovo što unutar sopstvenih stranaka imaju toliko raširenu interesnu strukturu  čiji apetiti prevazilaze materijalne mogućnosti ovoga naroda uz svo odricanje. Još im preostaje maksimalno  zadužiti buduće generacije.

Ovo su dakle razlozi zbog kojih stranke na vlasti godinama odugovlače usaglašavanje Izbornog zakona  i organiziranje izbora u Mostaru, a evo i u svim općinama i gradovima u BiH. Zato se beskrajno dogovaraju da će se nastaviti dogovarati, a znaju da se neće dogovoriti. Mostar je očito pogodna sredina za generiranje žarišta koima se mogu u nedogled zamagljivati realni problemi i prolongirati neminovan kraj nepodnošljive lakoće vladanja.

Nažalost  imaju  pasivnu publiku, kratkoga pamćenja  pogodnu  za beskonačno repliciranje međunacionalnih sukoba, mentalnog inženjeringa i Potemkinovih sela.

Zbog toga se izbori ne održavaju već dvanaest godina i bez pritiska spoljnih čimbenika ili promjene demokratske svijesti naroda neće niti sljedećih dvanaest. 

Zato pitamo stanovnike ovoga grada.

Da li i dalje žele biti građani drugoga reda u državi kakva je BiH, biti pokusni zamorci, vječni taoci i moneta za potkusurivanje?

Ili žele da društvene odnose uredimo kao civilizirani ljudi?

Da sve one koji su nas doveli u ovu situaciju politički isključimo i formiramo kompetentnu predstavničku i izvršnu vlast. 

Napravimo pravedno društvo jednakih šansi i otvorimo prostor za ekonomski razvoj  i društveni napredak.

Ako želimo ovo drugo onda obucimo žute prsluke,  i izađimo na ulicu dok vlast ne raspiše

izbore.

Gradska organizacija HDZ 1990 Mostar

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime