Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Zadarske županije raspisao je Javni poziv za prijavu kandidata za članove Etičkog povjerenstva Županijske skupštine Zadarske županije kojim se pozivaju zainteresirani građani Zadarske županije za dodatan društveni angažman u provedbi novog Kodeksa ponašanja vijećnika ovog tijela

Naime, Županijska skupština je u srpnju ove godine donijela temeljem Zakona o sprečavanju sukoba interesa Kodeks ponašanja vijećnika  kojim je kao novo stalno radno tijelo Županijske skupštine osnovano Etičko povjerenstvo.

Ovo tijelo koje ima predsjednika i četiri člana koje imenuje Županijska skupština na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, odlučuje u drugom stupnju povodom prigovora vijećnika na prvostupanjske odluke Županijske skupštine o povredama Kodeksa, a čine ga osobe nedvojbenog javnog morala i iznimnog ugleda u Zadarskoj županiji, koje nisu članovi političke stranke i ne bave se političkom djelatnošću.

Javni poziv i prijavni obrazac su dostupni na mrežnoj stranici Zadarske županije Aktivni natječaji kojoj možete pristupiti OVDJE.

Rok za pod podnošenje prijava zainteresiranih građana je 31. listopada 2022. godine.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime