Demograf Ivan Čipin sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta upozorava da će se broj stanovnika u zemlji spustiti ispod četiri milijuna i prije 2030. godine, odnosno smanjiti za 250 tisuća. Glavni uzrok osipanja stanovništva dosad je bio nizak natalitet.

Ministar rada Mirando Mrsić odgovara da je sloboda kretanja radne snage i kapitala jedna od europskih tekovina, pa je mobilnost radne snage dio procesa koji su prošle sve zemlje. Predviđanja da će iz Hrvatske otići stotine tisuća radnika u ovom trenutku ne čini se realnim ni za Hrvatsku udrugu poslodavaca. Mi nismo posebno mobilna nacija, čak ni u nacionalnim okvirima, tako da ne mislim da će doći do velikog iseljavanja, MIŠLEJNJA SU U Vladi RH.

Pogodovanje Puharićima, Kučekovićima…

Lijepo zbore demografi i nesposobni ministri. Kakvo je stanje na terenu primjerice u Makarskoj, koja ima godišnji proračun preko 10 milijuna eura, bolje reći grad sa visokim standardom.
Postavlja se pitanje socijalne (ne)osjetljivosi gradskih čelnika, institucija u koje građani godinama  kontinuirano gube povjerenje . Prisjetimo se kaznenih prijava kojima su komunalni redari Makarske s djelatnicima grada oštetili proračun za milijunske iznose na predjelu Peškera. Institucije već duži period kriju informacije od javnosti, a paralelno donose rebalanse proračuna, jednoglasno (HDZ i SDP) prikrivajući ( ne)mogućnost naplate  javnih površina na predjelu Peškera od fantomskih obrtnika, stranačkih dužnosnka, čiji OIB i obrti se brže brišu od svjetlosti. Kao primjer nepotizma može poslužiti Spilja Osejava, pogodovanje oko izdavanja (zakonski upitnih) lokacijskih dozvola, obitelji Puharić-Kučeković-Obrt Limun,(UP-I-350-05/00-01/250), Kuzmanić (Ur.br.2181-04/5-00-07), donošenje Prostornog plana Grada Makarske, primjedbe SDP ovih dužnosnika, koje su urodile plodom kod Arhitektonskog fakulteta, kojega zastupa prof. dr. Sonja Jurković za uvrštavanje obiteljskih čestica u građevno područje…Obitelj Batinić (kl.021-01/3003-01/4189. Područje Požara, Obitelj Divić, Puharić, Andrijašević… (kl.021-01/2003-01/4049.)
Na predmetnim česticama oko spomenika Glavica ovih dana očekuje se velika investicija tajkuna iz Bosne?!
Vaše primjedbe se prihvaćaju, vaše čestice se uvrštavaju u građevinsko područje, tako je glasio konačan odgovor Arhitektonskog fakulteta…Što je sa zaštitnom zonom predjela spomenika Glavica ili spilje Osejava!?

Dražen Nemčić krši zakone

Građani Makarske svakako ne bi isticali primjere nepotizma, kriminala i korupcije u svojoj sredini da nije ugrožen minimum standarda socijalne neosjetljivosti, primjerice prema socijalno ugroženoj obitelji Antonije Vrcan. Iz navedenih primjera vidljivo je da i spomenici koji su pod zaštitom države za određene makarske obitelji nisu pod zaštitom države. Za njih Zakon ne vrijedi!? Za obitelj Antonije Vrcan koja je zakonito uložila žalbu na Rješenje Ur.broj:2147/05-05-01/2-15-2,Klasa. Up/I-363-04/15-01/18., od 09.srpnja 2015.godine,  pobijenoRješenje u cijelosti je neosnovano, te protiv istog Antonia Vrcan izjavljuje žalbu zbog sljedećih žalbenih osnova: pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja čl.355 ZPP-a, pogrešne primjene materijalnog prava čl.356 ZPP-a. Komunalni redar Grada Makarske Dražen Nemčić, pogrešno je utvrdio činjenice temeljem tvrdnje da je stranka (Antonia Vrcan) na javnu površinu kod restorana Mondo, diok.č. 2942/1 k.o. Makarska – Makar, č.z. 307 k.o. Makarska Makar postavila tipizirani drveni štand u svrhu prodaje suvenira.Navedena površina je nedvojbeno javna i kao takva je evidentirana u zemljišnim knjigama kao i u katastru DGU, te je neosporno vidljivo iz skice terena uklopljene na zemljišno – knjižni plan koji je izradila tvrtka Skalina d.o.o. 29 siječnja 2015 godine. Komunalni redari gore navedenog odsjeka počinili su niz radnji koje navodi u predmetnom rješenju. Komunalni redar i njegov odsjek potpuno ignorira činjenicu da se vlasništvo u Republici Hrvatskoj dokazuje Vlasničkim listom. Dužnost komunalnog redara i njegovog odsjeka bila je temeljem brižljivog, utvrđenog činjeničnog stanja, donijeti zakonito rješenje. U predmetnoj stvari radi se o činjenici da je vlasnik predmetnog zemljišta na kojem se nalazi štand za suvenire Antonije Vrcan, čestica zemljišta  2938k.o. Makarska Makar koje je vlasništvo gospođe Gospave Mihalić iz Makarske koja je ustupila, bez nakanade, dio predmetne čestice Antoniji Vrcan za postavljanje prodajnog štanda suvenira. Dokaz povjesni izvadak vlasničkog lista, Izjava Gospave Mihalić o ustupu čestice zemljišta Antoniji Vrcan bez naknade. Žalba je uložena 10.07.2015.godine. Vidljivo je da je gospođa Gospava Mihalić socijalno osjetljiva i dozvolila obitelji Vrcan držanje štanda bez naknade.

Tko je lud, tko zbunjen i ima li normalnih?

17. srpnja 2015 godine Grad Makarska, kojeg vodi SDP Makarska na čelu s Tonćijem Bilićem obrušava se novim Rješenjem na obitelj Antonije Vrcan, nalažući uklanjanje štanda s javne površine kod restorana Mondo dio katastarske čestice 2942/1 katastarska oznaka Makarska Makar i čestice zgrade 307 k.o. Makarska Makar. Protiv rješenja može se uložiti žalba u roku od 15 dana. Zanimljiv detalj je da Žalba ne odgađa izvršenje. Rješenje Ur.broj: 2147/05-05-01/2-15-2,Klasa. Up/I-363-04/15-01/18.  od 09 srpnja 2015 godine. GRAD MAKARSKA ,Odjel za gospodarenje prostorom, Odsjek za komunalno i prometno redarstvo, Obala KraljaTomislava 1. 21 300 Makarska, donijela je ista služba istog gradonačelnika Tonćija Bilića –SDP.Postavlja se pitanje tko je ovdje lud, tko zbunjen a tko normalan? U međuvremenu obitelj Vrcan posjetila je Carina i ostali djelovi represivnog državnog aparata, svi su ispisali kazne koje Antonia ne može platiti i dvoje male djece prehraniti. Da nije slučajna izjava dogradonačelnice  Lori Veličković da “djecu ako ne može hraniti izvoli predati socijalnoj službi” … U predmetnoj pravnoj stvari radi se o zemljištu kojega je vlasnik obitelj Gospave Mihalić, što je razvidno iz povjesnog izvadka vlasničkog lista. Postoji u  sudskom spisu Općinskog suda Makarska zahtjev za povrat predmetnog zemljišta, prijedlog za određivanje privremene mjere zabrane raspolaganja imovinom obitelji Mihalić itd. Grad Makarska uvijek je imao mogućnost provođenja represije preko svojih institucija- odjela. Zanimljivo je kako svoje rješenje Grad Makarska opravdava knjižnim planom koji je izradila tvrtka Skalina d.o.o. 29 siječnja 2015 godine. Knjižne planove u Makarskoj inače provode slična mafijaška poduzeća na temelju lažiranih knjižnih stanja ili bolje reći tri vrste karata koje se nalaze u makarskom katastru. Grad Makarska na čelu sa Tonćijem Bilićem SDP i danas se drže da “sudjelovanje pojedinaca u vlasničkim pravima treba da bude, što je i temeljni kriterij u ostvarenju svih materijalnih prava, izraženo njihovim doprinosom u stvaranju društvene imovine”.

Kad rješenja o knjiženjima donosi predsjednica suda…

Pojedine obitelji u Makarskoj koje su dale svoj obol  (Puharići, Srzići, Kučekovići itd) u socijalizmu imaju veća prava od primjerice obitelji Vrcan koja ima dvoje male djece koju ne može prehraniti niti ostvariti svoja materijalna prava. Problem za Bilića i Grad Makarska je što nismo u Socijalizmu, tako da Grad Makarska ako želi biti vlasnik zemljišta obitelji Gospave Mihalić morat će to i kupiti, a ne po sili zakona iz socijalizma da to uzme, konfiscira ili nacionalizira. U Makarskoj puno je izvornih vlasnika zemljišta oštećena , a  kako nebi bila kada je rješenja o knjiženjima donosila sutkinja ili bolje reći Predsjednica Općinskog suda Makarska koja to nije mogla biti. Nije bilo države pa se omaklo, da li će se Gradu Makarska i Tonćiju Biliću omaći prijedlog tvrtke Skalina d.o.o. ostaje da vidimo. Svakako u cijelu priču bi se trebale uključiti nadležne državne institucije koje štite privatnu i državnu imovinu.Ne bi bilo dobro da se kao predstavnici institucija pojave osobe koje imaju svoje diskoteke u Makarskoj, a istovremeno zastupaju interes države i Grada Makarska.Pozivamo da se očituje Ministarstvo Pravosuđa Republike Hrvatske koje je  u listopadu 2014 godine,izradilo nacrt strategije suzbijanja korupcije 2015-2020 godine. u kojem se navodi da Korupcija predstavlja društveno neprihvatljivu pojavu, koja izravno ugrožava ljudska prava, razara moral te ugrožava stabilnost i gospodarski napredak države. U Makarskoj imamo primjer Obitelji Vrcan!

1 KOMENTAR

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime