Uoči sutrašnje sjednice Skupštine Zadarske županije, vijećnici su u pisanom obliku prije nekoliko dana dobili odgovore na postavljena pitanja

Tako je SDP-ov Jure Zubčić na prošloj 13.sjednici postavio pitanje vezano uz devastaciju obale u Privlaci, na Ošljaku, Ugljanu i još nekim mjestima, Pritom je, vjerojatno sasvim slučajno, zaboravio spomenuti i devastaciju obale u Sv. Petru koja se odnosi na okoliš kuće u vlasništvu Dana Marinovića, odvjetnika iz Zadra o čemu smo nedavno pisali. – Župane, što županija misli uraditi u sprječavanju daljnje devastacije obale? Jer ovo što nam se dešava, gdje ćemo postati, gdje će svaki pedalj mora postati betoniziran, neće biti dugoročno održivo. Nakon toga, možemo zaboraviti na turizam i na prirodna bogatstva i slično. Mi moramo reagirati, a ne se praviti gluhi na problem, pitao je Jure Zubčić, a “odgovorio” Krešimir Laštro, pročelnik Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet.

Čitateljima koji nemaju strpljenja, savjetujemo da u ovom trenutku odustanu od čitanja teksta. Naime, Krešimir Laštro dao je Zubčiću opširni odgovor koji bi se uličnim rječnikom mogao okarakterizirati kao nesuvislo baljezgarenje. Pročelnik Laštro raspisao se u 27 redaka ni o čemu jer ga nitko nije ni pitao to što je on bezveze odgovarao da bi u zadnja dva retka napisao da Zadarska županija nema nadležnosti nadzora i inspekcije.

A što je sve pročelnik Laštro napisao, ako tko ima volje čitati, prenosimo u nastavku: “Sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine, broj 83/23), red na pomorskom dobru je cjelovit sustav mjera i radnji kojima se osigurava zaštita i održavanje pomorskog dobra u općoj upotrebi. Održavanje reda na pomorskom dobru financira se iz sredstava za upravljanje pomorskim dobrom koja su prihod jedinice lokalne samouprave i iz vlastitih sredstava jedinice lokalne samouprave odnosno iz sredstava koja su prihod javne ustanove za zaštićene dijelove prirode. U svrhu održavanja reda na pomorskom dobru na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave odnosno ravnatelja javne ustanove za zaštićene dijelove prirode, predstavničko
tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno upravno vijeće javne ustanove za zaštićene dijelove prirode donosi odluku o redu na pomorskom dobru odnosno odluku o pomorskom redu unutar zaštićenog dijela prirode.
Poslove provedbe reda na pomorskom dobru obavlja upravno tijelo jedinice lokalne samouprave određeno općim aktom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o ustroju upravnih tijela odnosno čuvarska služba zakonom zaštićenog dijela prirode. Poslove nadzora koje na temelju Zakona obavlja upravno tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno čuvarska služba zakonom zaštićenog dijela prirode provode pomorski redari, ovlašteni
službenici tog tijela (pomorski redari) odnosno čuvari zaštićenog dijela prirode. Upravni nadzor nad poslovima upravljanja pomorskim dobrom, koji su Zakonom povjereni na obavljanje jedinicama područne (regionalne) samouprave, jedinicama lokalne samouprave, javnim ustanovama za zaštićene dijelove prirode i lučkim upravama te upravni nadzor nad radom pomorskih i lučkih redara odnosno čuvara zaštićenih dijelova javne ustanove za
zaštićene dijelove prirode obavlja Ministarstvo. Poslove inspekcijskog nadzora pomorskog dobra obavljaju ovlašteni službenici Ministarstva i inspektori lučke kapetanije (inspektori pomorskog dobra), u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa kojima se uređuje rad lučkih kapetanija. Slijedom navedenog, Zadarska županija, kao jedinica područne (regionalne) samouprave, nema nadležnosti nadzora i inspekcije.”.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime