Financijski izvještaji i poslovanje općine Baška Voda po dugogodišnjim nalazima Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske ukazuju na kontinuirani kriminal načelnika općine Baška Voda Joska Roščića, koji je prikriven financijskim izvješćima, Državnog ureda za reviziju kroz uvjetna mišljenja.

Nalazima su utvrđene nepravilnosti koje se mogu okarakterizirati kao kaznena djela odgovornih osoba općine Baška Voda! Primjer iz jednoga od nalaza: Radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, Državni ured za reviziju je naložio imenovati osobu zaduženu za nepravilnosti i prijevare, poduzimanje raspoloživih mjera naplate proračunskih prihoda, obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete u skladu s propisima o komunalnom gospodarstvu….Nalozi prema kojima nije postupljeno: – raspoložive mjere za naplatu pojedinih prihoda nisu poduzimane, – obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete nije povjereno u skladu s propisima o komunalnom gospodarstvu. Općina je i nadalje u obvezi postupati prema danim nalozima Državnog ureda za reviziju?! Unos podataka u poslovne knjige općine Baška Voda nije u potpunosti obavljen na temelju urednih i kontroliranih knjigovodstvenih isprava, jer na pojedinim računima nije naveden broj ugovora ili narudžbenice na temelju koje je roba isporučena i radovi i usluge obavljeni. Evidentirani kriminal u javnoj nabavi općine Baška Voda vidljiv je u poslovnim knjigama, iz kojih je razvidno da nisu evidentirani Ugovori, brojevi istih, kao niti narudžbenice na temelju kojih je roba trebala biti isporučena i radovi i usluge obavljeni! Plan javne nabave općine Baška Voda nije  obavljen sukladno zakonskoj regulativi. Plan nabave samo za 2012. godinu bio je 9,8 milijuna kuna. Niz kaznenih dijela načelnika općine Baška Vode evidentirano je od strane Ureda državne revizije, koje se odnose na nepoštivanje zakonskih odredbi Zakona o javnoj nabavi, kojim je propisano da se plan nabave donosi za proračunsku godinu. Nadležno Općinsko te Županijsko Državno Odvjetništvo unatoč objavljenim nalazima Državnog ureda za reviziju na Web stranicama, koji ukazuju na kriminal odgovornih osoba u općini Baška Voda nije postupalo po službenoj dužnosti. Kaznena djela su godinama prikrivena “NE ČINJENJEM” odgovornih osoba DORH-a. Kriminalni postupci u javnoj nabavi proračuna općine Baška Voda poprimilo je enormne posljedice, koje su evidentne danas u aferi “Milijunska utaja poreza” prilikom gradnje lukobrana u Baškoj Vodi. Ured državne revizije svojim nalazima evidentirao je nepoštivanje zakonskih odrebi, koje se ogledaju u nezakonitom vođenju poslovnih knjiga općine Baška Voda. Sprega kriminala lokalnih čelnika Baške Vode s pojedinim djelatnicima Općinskog Državnog Odvjetništva, koji su godinama prikrivali kriminal Javne nabave i nezakonito provedenih javnih natječaja, zamračenih  Odluka o korištenju luka posebne namjene – luke nautičkog turizma – marine, javno prometnih površina, javnih parkirališta itd. Ne objavljivanje sklopljenih ugovora o nabavi, u zakonskom roku, neprovođenje propisanih zakonitih postupaka javne nabave općine Baška Voda dugogodišnji je modus operandi korumpiranog načelnika općine Baška Voda Joska Roščića i  njegovih suradnika. Nezakonito upravljanje imovinom koja je u vlasništvu  Općine Baška Voda dugogodišnji je model upravljanja na kriminalni način; uvjeta, postupaka i mjerila po kojima se nekretnine mogu kupovati, prodavati i davati u zakup, te načina utvrđivanja početnih cijena i cijena zakupa…kupovne cijene nekretnine. Imovina pojedinih općinskih, županijskih ustanova je nestala.

Josko Roščić (FOTO:FaceBook)

Općina Baška Voda nema utvrđenu namjenu nekretnina s kojima Općina upravlja i raspolaže, kao niti ustrojenu evidenciju o ostvarenim prihodima i rashodima od upravljanja i raspolaganja nekretninama po svakoj jedinici nekretnine. Ništa nije slučajno kod općinskih činovnika i njihovog načelnika u Baškoj Vodi. Upravljanja pomorskim dobrima u općini Baška Voda posebna su priča za crnu kroniku, nepotizma i kriminala družnosnika raznih institucija Republike Hrvatske. Dugogodišnje komercijalno korištenje vezova u nezakonito izgrađenoj lučici, u Baškoj Vodi, parking itd. ,članova uže obitelji lokalnih dužnosnika posebna su priča. U jednom od izvješća Državni ured za reviziju predlaže poduzeti aktivnosti za utvrđivanje stvarnog stanja imovine kojom Općina Baška Voda upravlja i raspolaže ili bi trebala upravljati i raspolagati u skladu sa zakonima i drugim propisima te se predlaže za navedenu imovinu provjeriti upis vlasničkih prava u zemljišnim knjigama. Proračunske makinacije, kriminal načelnika Baške Vode Joska Roščića do sada je prolazio bez negativnih posljedica, zahvaljujući korupcijskim vezama pojedinih  državnih dužnosnika koji su mu to omogućili. Danas kontinuirani  istup građana Baške Vode koji ukazuju na konktretni kriminal Joska Roščića kao načelnika Baške Vode moglo bi za posljedicu imati, detaljno češljanje poslovnih knjiga općine Baška Voda, kao i poduzeća koji su u vlasništvu i suvlasništvu općine Baška Voda. Dugogodišnji kriminal Joska Roščića kao načelnika općine Baška Voda je djelom evidentiran u vidu Uvjetnih mišljenja Državnog ureda za reviziju.

1 KOMENTAR

  1. Josko Roscic nije klasicni kriminalac ,pravi kriminalac je onaj koji ima klikere kako zaradit lovu sa svojom glavom i zakon nije na strani takvih.Josko Roscic je ugledna,javna osoba koja krade novac od nas mjestana od nase opcine i stiti ga zakon a stite ga oni koji su isti kao i on.pa zar itko misli da on voli svoj posao ,svoju placu ,svoju stranku HDZ ,svoje sumjestane i svoje mjesto ma nevoli on to, on voli svoju vrecu pokradenih novaca on voli svoje zidine i voli svoj bolesni um .a isto tako i njega nitko nevoli kao oca,muza ,prijatelja ,nacelnika ,tu nema ljubavi tu je strah ,interes i borba za neku financijsku dobit.duboko se nadam da ce kad tad doci pravda i da takva spodoba nece imat mjesta u drustvu .

  2. Klasicni kriminalac koji je umrezen s korumpiranim predstavnicima drzavnih institucija.Čorba on s Bajićem,Josipovićem i ostalim Orjunašima lijepe naše.

  3. i taj potrckalo vidulin fali se na sva zvona kako njemu i roscicu sinu od onog smrada copidu nemoze nitko nista glasine dolaze iz jednog lokala u Tučepi ma

  4. Baškovođani najveći jadnici od uspostave Hrvatske države . Pameti nemaju , pare im pokupio Roščić , zemlju im pokupovao Roščićev parnter Žulj .

  5. i to je uredu ovjekovječiti je odgovoran nalogodavac kad ih stisne uskoka svi će oni gurat jedan na drugog važno je da postoji nalogodavac roscic sin smrada copide

    • u roscicevu životu nema gospe oni koji su to svetkovali copida je prijavljiva organima bezbednosti ali zato ga slijedi božica i druge vrste kazne na primjer bolest

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime