Nezavisna lista naseljenih otoka grada Zadra nastala je iz inicijative predstavnika zadarskih
otoka u želji da otočani, otoci i otočne potrebe budu zastupljeni u Gradskom vijeću Grada Zadra

Cilj nezavisne liste je ulazak predstavnika zadarskih otoka u predstavničko tijelo (Gradsko vijeće
Grada Zadra) što bi za otočane predstavljalo presedan. Lista će se zalagati za provedbu Zakona o
otocima, s posebnim naglaskom na status specifičnog položaja naših otoka, što znači da su od
posebnog značaja i predstavljaju prioritetno područje.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su voditi posebnu brigu o otocima
koji su obuhvaćeni njihovim područnim ustrojstvom pri provođenju postupaka dodjeljivanja
sredstava za projekte, mjera i aktivnosti iz svoje nadležnosti te uzimati u obzir vrijednosti
otočnih razvojnih pokazatelja i razvrstanost otoka.
Lista će se zalagati za:
• Vraćanje Upravnog odjela za otoke
• Postavljanje predstavnika otočana na mjesto predsjednika Odbora za otoke pri gradskom vijeću
• Revidiranje odluke o komunalnoj naknadi i slivnim vodama za otoke
• Dodjeljivanje poticaja Grada Zadra za novorođenčad i mlade obitelji na otocima temeljem
Zakona o otocima
• Izjednačavanje otočnih mjesnih odbora s gradskim mjesnim odborima u usluzi odvodnje
(usluga pražnjenja crnih jama) od strane Odvodnje Zadar
Za sva pitanja i prijedloge otočani i ljubitelji otoka mogu nam se obratiti putem e-mail adrese
nezavisnalista.otocigradazadra@gmail.com

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime