U četvrtak, 9. srpnja 2015. godine s početkom u 11 sati svečano će biti otvoren prezentacijsko-posjetiteljski centar Natura 2000 Kula i Kuća Buta u Novigradu, ulica Jurja Barakovića 2.

Riječ je o projektu Integracije u EU Natura 2000, a ciljevi projekta  su: (a) pružanje podrške parkovima i županijskim javnim ustanovama pri implementaciji EU Ekološke mreže Natura 2000  u investicijske programe; (b) jačanje kapaciteta za izvještavanje na temelju zahtjeva EU i praćenje biološke raznolikosti; (c) uvođenje programa koji uključuje širu grupu dionika u upravljanju Natura 2000 mrežom. Projektom je izvršena adaptacija i rekonstrukcija kuće i kule Buta u Novigradu, nakon čega su one stekle uporabnu vrijednost sukladno želji investitora, tj. koristit će se kao izložbeno-informativni punkt, odnosno regionalni prezentacijski centar NATURA 2000 Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije (Natura – Jadera). Građevine pripadaju povijesnoj jezgri Novigrada, a nalaze se gotovo u centru današnjeg Novigrada.  Područje Novigradskog mora, u čijoj blizini se nalaze ovi objekti, je sjecište nekoliko geografskih, geoloških, ekoloških i klimatskih regija Hrvatske pa se gotovo svi stanišni tipovi prisutni u Hrvatskoj mogu naći u njegovoj blizini (osim panonskih). Dio ovih područja, odnosno staništa, već je prepoznat kao vrijedan dio NATURA 2000 područja Hrvatske. U obnovljenim prostorijama kuće i kule Buta će se prezentirati postojeća i buduća NATURA 2000 područja kroz prezentacije u obliku izložbi fotografija, izložbi stručnih radova (u sklopu kojih je moguće prikazati znanstvena istraživanja koja se održavaju u blizini, a i dalje od ovog prostora) te multimedijalna predavanja i projekcije dokumentarnih filmova. U njima je postavljen prezentacijsko prodajni pult za prodaju i podjelu brojnih stručnih, popularnih i promidžbenih publikacija, a također je uređen i ured za prikupljanje i obradu podataka za istraživanja o lokacijama NATURA 2000.  Projekt je financiran sredstvima: Svjetske banke, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ministarstva kulture, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, Javne ustanove Natura-Jadera i Općine Novigrad. Ukupna vrijednost projekta je 960.000,00 kn.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime