Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Morski konjić« Podgora raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete:

– završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij ili

d) preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili

e) stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s prijašnjim propisima,

– položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

– najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana. Više detalja o natječaju potražite OVDJE.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime