Objavljen je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića Ploče

Kandidati za ravnatelja/icu moraju ispunjavati sljedeće nužne uvjete:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157.
stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju
u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od kojih najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u
školskim ustanovama.
Ravnatelj/ica se imenuje na pet godina. Više detalja o natječaju možete vidjeti OVDJE.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime