Turističko vijeće Turističke zajednice Ravnih Kotara raspisalo je dva natječaja, jedan za direktora, a drugi za zamjenika direktora

Od kandidata za direktora se traži da ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova);

2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovog članka;

3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;

4. da aktivno zna jedan svjetski jezik;

5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

6. da poznaje rad na osobnom računalu;

7. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje. Više detalja potražite OVDJE.

Kandidati za zamjenika direktora moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS),

2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

3. da aktivno zna jedan svjetski jezik,

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,

5. da poznaje rad na osobnom računalu. Više detalja potražite OVDJE.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime