Imanje Pavlinović na Dugišu, koje je vlasnicima najprije oduzela talijanska, pa ustaška, na kraju komunistička vlast, a danas svim sredstvima pokušava i demokratska Hrvatska, ogledni je primjer nefunkcioniranja institucija pravne države.

Kao prvo, sudski proces povrata imovine obitelji Pavlinović traje 20 godina, tj od 1996. pa sve do  2016. kada je predmet bio vraćen na početak. Danas se navršava  21. Godina, a predmet  još  uvijek  stoji  netaknut  u  ladici  današnjeg  gospodina  gradonačelnika. Pitamo se zbog  čega  čeka?

Zlatko Marinović

Drugo, imovina se preprodaje kao glava šećera, svi na njoj zarade, kao da im je ćaćina, što bi se u nas reklo, dok obitelj vlasnika snosi sudske troškove u desetljetnim sporovima. Iako se oko imovine vodi sudski spor, prodavatelji, kupci i sam Grad, njome postupaju kao da je vlasništvo čisto i da nije uopće sporno čija je.
Aktualni gradonačelnik Tonći Bilić vrlo energično kritizira Pavlinovićeve nasljednike da prisvajaju imovinu koja je gradska, te da je Pavlinovićima država za zgradu i 13.000 m2 zemljišta osigurala u Fondu dionice ,  172.900 DEM samo za obiteljsku  zgradu i još  za  zemljište  888.700 DEM. Moralnu dimenziju, pravdu i poštenje, iluzorno je uopće očekivati.
Jedan od nasljednika mr.sc. Zlatko Marinović pojašnjava kako je tvornica Metalplastika, formirana na Pavlinovićevoj oduzetoj imovini, bila uknjižena samo na 1/16 idealnog  dijela zgrade i to tek 1985. Doslovce na jednu omanju prostoriju.  Ostatak zgrade od 15/16 se knjižio kao općenarodna imovina. Od Metalplastike je samo 1/16 mogao otkupiti Merkur 5 d.o.o. Zemljište na kojem je sagrađen proizvodni pogon knjižio se također kao općenarodna imovina. Merkur5 je pokušao  kupiti  to zemljište, ali ga je sud odbio s obrazloženjem  da je nemoguće  kupiti zemljište  od  nevlasnika  (rješenje  drugostupanjskog suda  u  Splitu Gž-2317/04  od 13.11.2003.god.).
Stečajni upravitelj Metalplastike d.d. Izvjesni Berislav Bušelić iz Splita, 2001. prodao je Metalplastiku poduzeću Merkur 5 iz Sinja, vlasniku Milenku Marinoviću, koji nije u nikakvom srodstvu s Marinovićima, nasljednicima obitelji Pavlinović.  Kupoprodajnim ugovorom prodane su nekretnine i pokretnine, upravna zgrada, restoran, bravarija, tokarija, alatnica, livnica, trafostanica, plinska stanica,  itd. izgrađeno na 15.000 kvadrata! Zatim tvornički strojevi za brušenje, tokarenje, kaluparenje, pjeskarenje  i ostali, peći za topljenje, dizalice, oprema, kamion, zaliha materijala i gotovih proizvoda.  Procjenitelji smatraju da je Metalpalstika prodana ispod svake cijene, što je posebna priča. Jer, u prvom planu dolazi nezakonito postupanje nevlasnika kada kreće u prodaju tuđe nekretnine. Gore navedeno zemljište obitelji  Pavlinović, također i  15/16  idealnog  dijela  zgrade obitelji  Pavlinović  su i dalje bili  upisani  u zemljišnim knjigama kao  općenarodna  imovina.
Grad  Makarska, kao  pravni sljednik  Općine  Makarska nakon stečaja Merkura5 imao je  želju i mogao  je za max  cca. 35.000 eura  otkupiti 1/16  zgrade  od  Merkura 5  i  tako postati  legalni  vlasnik  tog  dijela zgrade.  Umjesto toga  gradonačelnik  i  dogradonačelnik  odlučuju  donijeti  vrlo  sumnjivu   i  nemoralnu odluku, kojom žele  bez  ikakovog  pravnog  osnova „ nagraditi“ predstavnika Merkura 5 na način, da mu daruju cijelo zemljište površine 15.000 m2 vrijedno oko 3,75 milijuna eura,  koje bi tobože  dali u zamjenu za 1/16 idealnog dijela zgrade čija max vrijednost može  biti  najviše  35.000  eura. Umjesto  toga gradonačelnici  su odlučili  pokloniti  3,75 milijuna  eura predstavniku Merkura 5. Najprije se moramo  zapitati, čijim  novcem  se  razbacuju gradonačelnici, odnosno  tko će biti  oštećen za  3,715.000 eura?
To može biti bilo koja strana koja vodi spor i na kraju dobije spor. Na koji način to gradonačelnici mogu opravdati i  kako  će  obeštetiti, odnosno  kako  misle vratiti strani, koja  dobije  spor  darovani  iznos od 3,71 milijun  eura? Dok traje spor, gradonačelnici su bili dužni ponašati  se poput  „dobre  majke, a ne  poput  zle  maćehe“.
Zbog propusta županijskog Ureda državne uprave u  rješavanju  predmeta povrata imovine Mate Pavlinovića njegovim nasljednicima, Ministarstvo pravosuđa vraća predmet Metalplastike prvostupanjskom tijelu da ponovi postupak ispočetka, da utvrdi sve činjenice, savjesnom i brižljivom ocjenom svih dokaza zajedno i svakoga pojedinačno, kako bi moglo donijeti pravilnu i zakonitu odluku. Naime, izostavljene su bitne čestice zemlje, koje iznose 28,7 posto imanja, a koje je obitelj Pavlinović tražila za povrat.  Protiv navedenog rješenja Ministarstva pravosuđa nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Od izdavanja rješenja 11. ožujka 2016.g. ništa se ne događa u smislu izvršenja odluke Ministarstva pravosuđa, a predmet miruje točno 12 mjeseci u nečijoj ladici.Naravno da gradonačelnika Tonća Bilića to ne spriječava da dalje koristi i raspoređuje imovinu nekadašnje Metalplastike, umjesto da se kao predstavnik grada postavi kao čuvar posjeda do okončanja spora. Postavlja se također pitanje u čiju kasu se slilo 1,8 milijuna DEM od prodaje Metalplastike.
Nasljednici su podnijeli zahtjev 1996.g. za povrat dijela imovine, nacionalizirane 1948. u naturi, a dijelom u dionicama.
Nakon što je Merkur 5 otišao u stečaj Grad, s gradonačelnikom Markom Ožićem Bebekom, je opet posegnuo za Metalplastikom. Odlučilo se ovaj put trampiti s Merkurom 5, kojemu se daje  zemljište, vrijedno 3.750.000,00 eura po tržnoj cijeni,a grad dobiva1/16 zgrade. Zamjena je obavljena vansudskom nagodbom, o kojoj je glasalo Gradsko vijeće 2013.g. Bila je to zadnja sjednica Vijeća u Bebekovoj i HDZ-ovoj vlasti. Jednu ruku, koja je falila da prođe točka Metalplastike, HDZ je dobio iz redova druge stranke.
Ništa ne bi išlo bez zemljišnika, koji je dozvolio da se Grad uknjiži na zemlju i zgradu, te je izbrisao plombe obitelji Pavlinović! U sudskom postupku dokazivat će se čija je gumica upotrebljena. Cirkus nije završen! Nakon propasti Merkura 5, Grad obećava veliku rasprodaju nekretnina obitelji Pavlinović novom  kupcu , vlasniku  Prometa  Mati  Jujnoviću , koji je sada autobusima i kamionima branio Gradu pristup i radove na zgradi, u kojoj Bilić premješta biblioteku. U novoj  raboti, raspodjela  tuđih (obitelji  Pavlinović ) dobara izvršena je na slijedeći način:  Mati Jujnoviću je dodijeljeno  7.999 m2 zemljišta, a drugu polovinu zemljišta sa obiteljskom zgradom grad bez obzira na sudsko rješenje upisuje  kao  svoje  vlasništvo! Ako  nismo  pravna  država,  onda su  ovakove  rabote  „u  skladu  sa  zakonom“…
Zlatko Marinović uputio je pitanja gradonačelniku tonću Biliću zašto 11 mjeseci drži u tajnosti rješenje Ministarstva pravosuđa kojim se postupak Metalpalstike vraća na prvostupanjsko odlučivanje. Pita ga je li u skladu s rješenjem poništio sve nevažeće odluke i dokumente u vezi Metalplastike. I najvažnije, da li je predmet proslijedio prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.
Bilić izlazi u javnost s dijelovima rješenja Ministarstva pravosuđa o rezerviranim dionicama u Fondu za zgradu za koju nisu riješeni imovinsko pravni odnosi. Zatim kako se u rješenju izričito tvrdi da nasljednicima nema povrata imovine u naturi.
Ako gadonačelnik  poštuje  odluke MINISTARSTVA  PRAVOSUĐA , onda  će  povući   nevažeću  dokumentaciju ,koju  je  više  tijelo  poništilo  i  vratiti  ju  prvostupanjskom  tijelu  na  ponovno  suđenje.  Ako  gradonačelnik  misli  da  može donositi  sudska  rješenja  bolje  od  suda , kao što se jasno vidi  u  dosadašnjim izjavama  za tisak , kada  unaprijed  govori  kako  bi  sud morao  riješiti  pitanje  nekretnina obitelji Pavlinović , onda  bi  dobro  bilo  da  PREDLOŽI  U SABORU  UKIDANJE  SUDA . Možda  mu  to  prođe ? U Makarskoj on već tako radi!
Upravo  iz  slijedećeg  citata  gradonačelnika  Bilića sve  se lijepo vidi.

I dan danas na zgradi Merkura 5 stoji kamena ploča na kojoj piše: Godina 1907. Uradiše svega biše – u štediše i još više. Mate Pavlinović

„ Ako netko laže i obmanjuje javnost onda je to upravo Zlatko Marinović, jer mu je jako dobro poznato da bivša upravna zgrada Metaplastike, čiji je danas vlasnik Grad Makarska, ne može biti vraćena nasljednicima nekadašnjih vlasnika. To jasno stoji i u Rješenju Ministarstva pravosuđa koje smo, kao stranke u postupku dobili i ja kao gradonačelnik i gospodin Marinović, a putem odvjetnice i 5 ostalih stranaka, podnositelja zahtjeva.  Razlozi zašto je tome tako dobro su poznati i gospodinu Marinoviću: povrat nije moguć sukladno Zakonu o naknadi za oduzetu imovinu za vrijeme jugoslovenske komunističke vladavine i to iz razloga što je zgrada u vrijeme pretvorbe i privatizacije bila uključena u temeljni kapital bivše tvornice Metaplastika. No, iz obrazloženja Rješenja, koje Marinović nije dobro pročitao ili namjerno obmanjuje javnost, jasno je da je rješenje poništeno radi upotpunjenja činjenica  u svrhu utvrđivanja prava na drugi oblik naknade te se, citiram ”ukazuje žaliteljima Ružici Pavlinović Cvingl, Mejri Nikšić, Zlatku Marinoviću, Slavici Goglia, Janku Večeslavu Čičin Šaina i Borutu Čičin Šainu da nema mjesta vraćanju imovine u naturi kada je pretvorba obavljena prije stupanja na snagu Zakona o naknadi ili kada je doneseno pravomoćno rješenje o pretvorbi kojom je utvrđeno da je određena nekretnina ušla u temeljni kapital društva….”  Također, napominjem da se radi o upravnom postupku u kojem je poništeno Rješenje Ureda državne uprave, a ne Grada Makarska koji je u ovom slučaju samo stranka u postupku,  stoji u priopćenju gradonačelnika Tonća Bilića.
Navedeni upravni postupak NIJE NI OD KAKVOG UTJECAJA NA STEČENA PRAVA GRADA MAKARSKE VEZANA ZA BIVŠU UPRAVNU ZGRADU METAPLASTIKE A KOJA SU STEČENA ZAHVALJUJUĆI SUDSKOJ NAGODBI IZ 2013.g. –  podcrtao je Bilić. Sukladno sklopljenoj nagodbi Grad Makarska je zakoniti posjednik i vlasnik  zgrade te je u svakom pogledu ovlašten neometano koristiti pa ako želi i za potrebe Gradske knjižnice“, završava u priopćenju.
– Ako  je  možda  mislio  na  sugestije MINISTARSTVA  PRAVOSUĐA za buduće rješenje, koje treba  donijeti  prvostupanjsko  tijelo  u  ponovljenom  postupku, onda  bi  bolje  bilo  da  se gospodin  Bilić malo  suzdrži  od  svojih  prognoza  i  da sudske  poslove  prepusti  sudu . Novi  spor  sa  novim  dokazima  i  dokumentima  koji  nisu  spominjani  u  poništenom  sporu  će  temeljito  izmjeniti  staro  rješenje, kaže Zlatko Marinović. Nasljednici Marinović ne će posustati u borbi za povrat  imovine djeda Mate Pavlinovića, te su za odvjetnika angažirali Vladimira Gredelja.

1 KOMENTAR

  1. Za ne povjerovati, kakvu su otimačunu doživjeli naslednici pok, Mate Pavlinovića! 40-tih godina dilaze fašisti te ih iseljavaju iz njihove kuće i okućnice, da bi napravili fašistički logor.
    nakon drugog svjedskog rata dolaze komunistički “fašisti!, ponovo im oduzimaju njihovo vlasništvo. Koliko sam razumjela, obitelj Pavlinović
    bila je u rangu židova,
    Ogradskim čelnicima, novim poglavarima lopužama me treba isticati, jer su se oni i sami oćitovali- jednom rječjju neuke lopine. za istaknuti e Novaka,Bebeka, Bilića i Veličković, koji bi svojom imovinom trebali obeštetiti nasljjednike-vlasnike.

  2. Da je bilo stvarne političke volje vratiti otetu djedovinu vlasnicima ne bi zakon ostavio na volju poluobrazovanim pravnicima po općinama da prema vladtitim simpatijama nekima vrate. A drugima konačno otmu. Prema tomu nije Metalplastika izuzetak, nažalost. To van je isto ka i podjela stanova čistačičama i ostalim kadrovima SKJ, a većini od šake do lakta. E ta dica komunizma došla du nas države. Samo što su te elite komunističke zbrinile sebe i svoju dicu koja ne idu trbuhom za kruhom opeta u emigraciju.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime