Općina Tučepi objavila je 15.ožujka 2024. javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na kojeg su ponuditelji mogli aplicirati sve do 2.travnja

16.travnja bilo je javno otvaranje pristiglih ponuda pred Povjerenstvom za provedbu javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Tučepi. U Povjerenstvu su tri osobe, predsjednik Stipe Bušelić i dva člana Željko Matić te Ana Šimić. Javnom otvaranju ponuda nazočili su i neki od ponuditelja kada je nastalo komešanje zbog načina na koji se pristupilo prihvaćanju ponuda sa pripadajućom i nepripadajućom dokumentacijom. Sada još slijedi i odabir najboljih ponuditelja i sklapanje ugovora sa istima.

Neki su donosili dokumentaciju nakon otvaranja ponuda!

Nakon javnog otvaranja ponuda, javili su nam se neki od ponuditelja koji tvrde da je štošta nezakonitog u samom natječaju, provedbi i prihvaćanju ponuda. – Na stranu to što se s natječajem dobrano zakasnilo jer je trebao biti najzad do 1. veljače, a istom je trebao prethoditi Plan upravljanja pomorskim dobrom koji je morao biti na snazi najkasnije posljednjeg dana prošle godine. U samom natječaju nema mikro lokacija da se zna za što se natječemo. Prema tome, oni koji budu dobili mogućnost iznajmljivanja ležaljki, suncobrana, plovila itd. zapravo nemaju točnu lokaciju već ih se može postaviti na sredinu plaže ili na kraj. Tako na plaži Slatina koja je duga možda 700,800 metara netko tko dobije dozvolu ne zna gdje će biti smješten To valjda zna samo načelni Ante Čobrnić, priča nam jedan od ponuditelja koji smatra da je zakinut prilikom javnog otvaranja ponuda.

Naime, on je dostavio svu potrebnu dokumentaciju dok je bilo i onih koji nisu dostavili sve potvrde koje se navode kao obvezne u samom natječaju pa su prilikom otvaranja ponuda nakon što su upozoreni da im nedostaje neki od papira, zvali svojim kućama, knjigovodstvima i drugima da na brzinu naknadno dostave određeni dokument što je protivno zakonu.

Ana Šimić otvarala svoje dvije ponude i pon udu svoje majke?!

– Natječaj je nedefiniran, podložan je manipulacijama i to ne samo zbog mikro lokacija koje nisu određene već i zbog same količine npr. ležaljki i suncobrana. Općina je odredila da na jednoj od plaža, npr. Slatini određeno je da se mogu izdati 22 dozvole za 330 ležaljki i isto toliko suncobrana i točka. Tako su se na natječaj mogli javiti veliki igrači koji bi uzeli svih 330 ležaljki i isto toliko suncobrana i dobili bi ukupno 22 dozvole. Na taj način čine nelojalnu konkurenciju nama malima koji ovdje živimo i radimo godinama, priča nam jedan od ponuditelja.

Upravo to se i dogodilo jer su neki u svojim prijavama zatražili 40, 60 ili više ležaljki i suncobrana na istom obrtu ili tvrtki. Jedna od njih je i Ana Šimić, HDZ-ova općinska vijećnica i članica navedenog Povjerenstva koja je zatražila dvije dozvole na svoje ime i jednu dodatnu na svoju majku što predstavlja eklatantan primjer sukoba interesa. Dakle, Ana Šimić je kao članica Povjerenstva odlučivala o dozvolama koje su na njezino ime i ime njezine majke umjesto da se izuzela od odlučivanja. Sukladno Poslovniku o radu navedenog Povjerenstva, svaki od tri člana uključujući predsjednika ima svog zamjenika, pa se Ana Šimić mogla izuzeti, a umjesto nje odlučivati njezin zamjenik. Nije baš da je idealno, ali je manje loše.

Općina Tučepi nema pomorskog redara pa su dozvole za sada nezakonite!

Ni tu nije priči kraj. Sporno je i samo bodovanje ponuditelja obzirom da prema Direktivi 2014/23 Europskog parlamenta, ponuditelj na račun visine ponude dobiva 40 bodova dok je u natječaju Općine Tučepi to svedeno na 30 bodova čime je upitna zakonitost natječaja.

Neki od ponuditelja su u utrci za što više bodova krenuli u nabavku ekološki prihvatljivih ležaljki, suncobrana i drugih rekvizita pr. od drva što je povisilo njihove uloge u sezonski posao, no sve to bi im moglo pasti u vodu jer jedan od uvjeta da se na pomorskom dobru može obavljati komercijalna djelatnost da jedinica lokalne samouprave ima najmanje jednog pomorskog redara. Općina Tučepi nema pomorskog redara i dužna je sklopiti ugovor sa Gradom Makarska ili nekom općinom sa Makarskog primorja kako bi korisnici pomorskog dobra legalno mogli raditi. U slučaju da Grad Makarska ili općine ne pristanu na “najam” svog pomorskog redara, Općina Tučepi će po sili zakona morati ukinuti sve dodijeljene dozvole i korisnicima vratiti novac! (NASTAVLJA SE…)

1 KOMENTAR

  1. Moram primjetiti kako niste napisali da je 2(DVIJE)
    ponude predala i žena predsjednika tog istog povjerenstva? Isti se takodjer nije izuzeo dok je otvorao ponude.. možda jer je isti član Sdp-a.
    Očito s koje strane se puštaju ovakve poluinformacije.
    Nažalost p(ostali) ste pristran medij..
    Lp

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime