Zadnjih tjedana se zbog građevinskih radova na sporno koncesioniranom području ispred hotela Miramare višekratno prikupljaju svi relevantni dokumenti, mnogi i temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama zbog nesuradnje javnih tijela, te kontaktira državni inspektorat, odnosno građevinska inspekcija i inspekcija zaštite okoliša, piše naša čitateljica iz Opatije, Lidija Luttenberg

Utvrđen je fascinantno velik broj i obim nepravilnosti i nesukladnosti u odnosu na propise, izdanu dokumentaciju i način izvođenja radova.

Koncesionar u suštini betonira more, uključujući jednu povijesnu lučicu, a taj akvatorij uopće nije predmetom građevinske dozvole.

Primjerice lokacijska i građevinska dozvola su izdane za dolje navedene čestice:

Problem je što katastar nema čestica u moru na kojem je taj obuhvat, a nema niti postupka u katastru.

Nadalje, nema posebnih uvjeta ni suglasnosti za građenje u moru.

Objekt je pogrešno namjerno klasificiran kako bi se izbjeglo ishođenje nužnih potrebnih suglasnosti za građenje u moru. Naime, umjesto da je klasificiran u 2a, on je klasificiran u 2b. Za 2a se traži provedba procjene utjecaja na okoliš kao nužnog preduvjeta za lokacijsku dozvolu, a ista mora biti javno objavljena i mora biti provedena javna rasprava. Sama građevinska dozvola za 2a objekte se oglašava 30 dana prije i mogu se davati primjedbe. U ovom slučaju se svakako radi o složenom objektu koji je pod utjecajem vjetra, mora i valova, dakle nije jednostavna montažna konstrukcija što se jasno i vidi iz opisa u lokacijskoj dozvoli. Isto tako predviđeno je crpljenje mora za toplinsku pumpu s povratom vode promijenjene temperature.

Da se ne radi “samo” o armiranobetonskim temeljima na grotama već i u moru vidljivo je i iz donje slike.

Prisutne su i druge nepravilnosti, primjerice datum konzervatora u lokacijskoj dozvoli u odnosu na datum izdavanja, sadržaj potvrde konzervatora  u kojem se ne zna trasa i sl.

Koncesija za građenje na pomorskom dobru je kao dokaz pravnog interesa potreban prije predaje zahtjeva za građevinskom dozvolom, ali ne i dokument kojim bi se omogućavalo građenje i preskakali svi ostali zakoni i propisi prostornog uređenja i građenja ili katastarskog operata.

Slijedom navedenog, istražuju se postupci određenih tijela protivno pravnom sustavu.

Shodno tome, tražit će se poništenje koncesije. Postupak izdavanja kocesije od strane Primorsko-goranske županije je nepravilan, jer se  koncesije  obrtimice izdaju temeljem skice prije nego li se uopće može znati da li je moguć zahvat u prostoru na tom mjestu, odnosno prije lokacijske dozvole. Koncesija se tako dodjeljuje na procjenu investicije za koju se ne zna ni kakva će biti ni koliko je uistinu vrijedna.

Javno Je Dobro

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime