Redakcija portala Megamedia zaprimila je poduže pismo u kojem čitatelji, potpisani kao zaposlenici osnovne škole Marka Marulića u Sinju iznose brojne optužbe na račun vd ravnatelja Marka Križanca

U pismu tvrde kako Marko Križanac kao vd ravnatelja ne poštuje zakonsku proceduru prilikom sazivanja Vijeća učitelja i drugih tijela, suprotno Statutu ne vodi se zapisnik itd. Pokušali smo doći do očitovanja ravnatelja Križanca te mu jučer uputili zahtjev za očitovanjem na optužbe no do objave teksta, nije nam odgovorio. U nastavku u cijelosti objavljujemo pismo.

Poštovani,  

ovim putem bi htjeli ukazati na niz nepravilnosti koje se već duže vrijeme događaju u OŠ Marka Marulića u Sinju, a mišljenja smo da se sve provodi u organizaciji vršitelja dužnosti ravnatelja, Marka Križanca, te  članova školskog odbora starog i novog saziva.

U nastavku ćemo spomenuti samo neke od nepravilnosti. Područna služba prosvjetne inspekcije u Splitu je više puta upozoravana na sve, ali izvješća su izdavana uvijek u korist gospodina Križanca. Zanimljivo je spomenuti i kako je na istim rješenjima uvijek stajao potpis gospodina Jurice Botića koji prema našim saznanjima više nije zaposlenik prosvjetne inspekcije, što je indikativno.  

Nepravilnosti su krenule sredinom svibnja kada se odvijao izbor za  članove školskog odbora iz reda učiteljskog i radničkog vijeća te za predstavnika Vijeća roditelja u školskom odboru.  

Dana 14.svibnja održana je sjednica vijeća roditelja. Sjednicu je, protivno statutu škole, vodio vd ravnatelja. On je prozivao prisutne roditelje, nije bio izabran zapisničar niti je vođen zapisnik. Iz pouzdanih izvora znamo kako jedan roditelj nije prisustvovao sjednici, ali je zapisan da je bio. Također sumnjamo i kako izabrana predstavnica nije dobila natpolovičnu većinu glasova jer se sam postupak odabira odigrao jako brzo. Vd ravnatelja je sam izbrojao glasove i raspustio vijeće, a predsjednica vijeća roditelja koja je trebala voditi sjednicu i provesti postupak glasanja nije uspjela doći do riječi. Daljnje sjednice vijeća roditelja sazivane su bez znanja predsjednice vijeća, a sazivao ih je Vd ravnatelja te je skrivao pozive za roditelje kako ih ne bi dobili na vrijeme. Time je osigurao dolazak samo “svojih” roditelja na sjednice koje je održavao i bez potrebnog kvoruma. Upravo na sjednici bez kvoruma verificirana je nova predstavnica Vijeća roditelja u školskom odboru.

Predsjednica Vijeća roditelja prijavila je sve nepravilnosti prosvjetnoj inspekciji. U izvješću inspekcije piše da je potrebno otkloniti sve nepravilnosti. U istom izvješću  inspekcija navodi kako se zabranjuje imenovanje kandidatkinje Slavenke Maršić ravnateljicom, a o tom natječaju ćemo pisati dalje u prigovoru. Nadalje, prilikom izbora predstavnika vijeća radnika, birao se jedan  član školskog odbora što zna či da su trebala biti najmanje dva kandidata. Ovdje je bio samo jedan kandidat te nije bila ponuđena opcija glasanja DA ili NE za tu osobu, što je protivno Statutu škole.  

Nepravilnosti su utvrđene i prilikom biranja predstavnika Vijeća učitelja za školski odbor. Sjednica Učiteljskog vijeća sazvana je za 15.lipnja u 13h, a obavijest tj. poziv za sjednicu djelatnici su dobili to jutro preko whatsapp poruke bez naznačenog dnevnog reda. Taj dan održana je sjednica na kojoj su predloženi kandidati i izabrano je izborno povjerenstvo. Glasanje nije održano taj dan nego tri dana kasnije, na koje su učitelji isto pozvani porukom na dan održavanja. Na dan glasanja, birački odbor nije bio u sastavu koji je izabran u utorak, broj listića nije izrađen u skladu s utvrđenim brojem  članova Učiteljskog vijeća. Biranje se trebalo održati u 13h, ali nitko nije prozvao djelatnike niti utvrdio kvorum. Povjerenstvo je isprintalo onoliko listića koliko je na taj dan bilo djelatnika u radnom odnosu, unatoč tome što više od polovice djelatnika u tom trenutku uopće nije bilo u školi. Zbog svih ovih nepravilnosti upućeno je niz prijava Prosvjetnoj inspekciji u Splitu. U prvom izvješću napisali su kako su  uvidom u zapisnike Učiteljskog vijeća od 15.lipnja održane 2 sjednice što nije istina i što mogu potvrditi  članovi Učiteljskog vijeća. U drugom izvješću su pak zbog sumnji u krivotvorenje zapisnika proslijedili predmet u postupanje Općinskom Državnom odvjetništvu u Splitu. Nakon izdavanja ovih rješenja, od strane djelatnika škole zatraženi su zapisnici sjednica na uvid što Vd ravnatelja nije omogućio iako je to njihovo zakonsko pravo.

Kandidatkinji za  člana školskog odbora na njen upit kada će biti prebrojani glasovi i objavljeni rezultati  članica povjerenstva odgovara da glasanje traje do 19h. Treba napomenuti kako su na dan glasanja dvije  članice izbornog povjerenstva bile na bolovanju,ali to ih nije spriječilo da sudjeluju u radu povjerenstva?!

Sjednice školskog odbora nisu sazivane prema Statutu ( članak 46) nego su pozivi stizali dan ranije i to  bez dnevnog reda. Sjednice su također sazivane u vrijeme kada je Vd ravnatelja znao da pojedini  članovi školskog odbora zbog poslovnih obaveza ne mogu prisustvovati. I zbog toga je upućena prijava prosvjetnoj inspekciji koja je utvrdila neregularnosti u radu školskog odbora.  

Prema našim saznanjima, u nadzoru prosvjetne inspekcije obavljenom 25.kolovoza izdano je rješenje u kojem stoji da se naređuje OŠ Marka Marulića da se ukine i stavi izvan snage odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja škole te da se raspiše natječaj za ravnatelja/icu škole. Za sve navedeno je postojao rok za izvršenje. Rješenje je izdano 2.rujna i navedeno je da se odluka o imenovanju vršitelja dužnosti stavi izvan snage uz rok od 10 dana. školski odbor na sjednici 17. rujna u prvoj točki razrješuje, a u drugoj točki imenuje novog/starog vršitelja dužnosti. U drugoj točki rješenja prosvjetne inspekcije stoji da odbor treba u roku od 20 dana raspisati natječaj za ravnatelja škole koji je raspisan 29. rujna i nije se ispoštovalo rješenje i prekoračio se rok.  

Treba napomenuti kako je novi/stari vd ravnatelj imenovan 3 puta bez raspisivanja natječaja (3.7.2019., 18.5.2020. i 2.7.2021.) od strane školskog odbora koji je konstituiran 6.srpnja 2017., a kojem je mandat istekao 6.srpnja 2021. U navedenom razdoblju, školski odbor samo jednom (12.5.2021.) raspisuje natječaj za imenovanje ravnatelja/ice i to nakon što je rješenjem višeg prosvjetnog inspektora od 9.12.2020. školi bilo naređeno raspisivanje istog. U natječaju je namjerno napravljena proceduralna pogreška kako bi se vd ravnatelja što duže zadržao na svojoj funkciji.

Nepravilnosti prilikom ovog natječaja su prijavljene, a inspekcijskim nadzorom je naređeno ukidanje Odluke o imenovanju Marka Križanca vršiteljem dužnosti ravnatelja od 2.srpnja te da se raspiše novi natječaj.  

U razdoblju kada su se odvijale sve spomenute nepravilnosti, predsjednik školskog odbora bio je Nikola Viculin koji je također svojim djelovanjem kršio Statut škole i pogodovao odlukama vd ravnatelja.  

Primjer jedne od nezakonitih odluka je i odbijanje tehnološkog viška upućenog od strane Povjerenstva za viškove i manjkove Splitsko-dalmatinske županije. Naime, osoba je bila djelatnik škole zaposlena na neodređeno nepuno radno vrijeme od 2017. do 2019.godine kada je zbog smanjenja broja razrednih odjela proglašena tehnološkim viškom. Dvije godine kasnije ukazala se potreba za radnikom jer je kolegica istog predmeta otišla u mirovinu. Kolegica dobiva uputnicu ureda za viškove i manjkove te se javlja vd ravnatelja koji joj odgovara da će odluku prepustiti školskom odboru. Dana 17.rujna 2021. na sjednici školskog odbora, vd ravnatelja traži prethodnu suglasnost za kolegicu, ali je školski odbor uskraćuje. Kolegica od škole ne dobiva nikakvu odluku ni poziv pa sama kontaktira vd ravnatelja koji joj govori da nije dobio suglasnost jer su tri  člana bila za nju, a 1 suzdržan. Odbor nije djelovao u punom sastavu jer još nisu imenovani predstavnici osniva ča te smatramo da je ravnatelj imao monopol nad  članovima u donošenju ove odluke. Kolegica se obraća povjerenstvu koje školu povratno  obavještava da se ne slaže s tom odlukom. Također piše podnesak prosvjetnoj inspekciji i žali se na odluku školskog odbora (27.rujna). Do trenutka pisanja ovog teksta, još uvijek nije dobila nikakvo povratno rješenje.   

Nakon ovoga su krenuli osobni obračuni vd ravnatelja sa ljudima koji ne dijele njegovo mišljenje. Dolazi do osvete predsjednici vijeća roditelja iz prethodnog saziva, koja je ukazivala na sve nepravilnosti. Njeno dijete, učenika koji dolazi u 5.razred iz područne škole, prelaskom u centralnu školu izolira  i odvaja od svih ostalih učenika te škole. Od 6 učenika, 5 učenika stavlja u jedno odjeljenje, a njeno dijete u drugo. Nakon upita na sjednici vijeća roditelja zašto je to napravio, on pred svjedocima odgovara da je to bilo na njen zahtjev što je  čista laž  čime je prekršen između ostalih i  članak 125. zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Gospođa je slučaj prijavila pravobraniteljici za djecu, područnoj službi prosvjetne inspekcije u Splitu, ministru odgoja i obrazovanja te pro čelniku odjela za odgoj i obrazovanje Splitsko-dalmatinske županije.  

Drugi primjer osobnog obračuna vd ravnatelja sa svojim neistomišljenicima bio je sa djelatnicom škole. I ovdje je obra čun krenuo preko djeteta, a završio se mobingom djelatnice. Na stranicama županije dijete je prijavljeno u 1. razred produženog boravka OŠ Marka Marulića nakon  čega je školska pedagoginja poslala mail da se roditelji jave školi radi dogovora o terminu testiranja. Testiranje je provedeno i dijete je zadovoljilo sve kriterije za upis, o  čemu je škola obavijestila roditelja putem maila. Nadalje, škola 24. kolovoza , odnosno pedagoginja šalje tablice popisa učenika prvog razreda za školsku godinu 2021./2022. po razrednim odjeljenjima gdje piše da dijete nije upisano u produženi boravak već u redoviti razredni odjel. Na upit pedagoginji zašto dijete nije upisano u prijavljeni program pedagoginja odgovara da nju ništa ne pitam, da vidim s ravnateljem. Na usmeni upit ravnatelju odgovor je bio da je to njegova odluka koja se ne može promijeniti.

Potom djelatnica prilaže žalbu školi 26.kolovoza 2021. na koju ne dobiva do današnjeg dana odgovor. Nakon slanja žalbe, djelatnica dobiva upozorenje  obveze iz radnog odnosa i mogućnost otkaza ugovora o radu.

6. rujna 2021. djelatnica prilaže zamolbu za premještaj djeteta iz 1a razrednog odjela u odjel produženog boravka no ne dobiva odgovor od strane škole. Nakon obraćanja prosvjetnoj inspekciji, pravobraniteljici za djecu i županiji, dana 24.9.2021. pročelnik Đonlić šalje dopis školi u kojemu nalaže da se odmah izvrši upis učenice u odjel produženog boravka.  

Djelatnica je cijelo vrijeme pod velikim stresom i nije se osjećala sigurno na radnom mjestu te je bila na bolovanju i po čela koristiti preostali roditeljski dopust. Iz svega je o čito da je napravljena diskriminacija prema djetetu i prema djelatnici te se pitamo tko će snositi posljedice za sve navedene nepravilnosti.

U petak je bio posljednji dan za prijavu na tekući natječaj za ravnatelja, ali kolegica koja se htjela prijaviti na natječaj nije mogla dobiti određenu dokumentaciju za prijavu iz tajništva jer tajnica nije bila na radnom mjestu. Kolegica je zahtjev za potrebnom dokumentacijom uputila i na mail škole, ali do kraja pisanja ovog prigovora još uvijek nije dobila nikakav odgovor te se nije uspjela prijaviti na natječaj.  

Obzirom na navedene nepravilnosti koje smo potkrijepili dokazima tj. prilozima, molimo da ozbiljno shvatite važnost situacije i žurno reagirate na rad vd ravnatelja i školskog odbora te da ih razriješite sa njihovih funkcija jer svojim djelovanjem rade protiv interesa sviju uključenih u odgojno-obrazovni proces i ruše ugled škole kao odgojno-obrazovne institucije.

Sinj, 11. listopada 2021.

S poštovanjem,

Zabrinuti zaposlenici

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime