Naša čitateljica Ljubica Koenig poslala nam je pismo koje objavljujemo u cijelosti u nastavku

„Vi najefikasnije pomažete zlu sistemu izvršavajući njegove zakone i uredbe. Zao sistem
nikada ne zaslužuje takvu odanost. Odanost njemu znači sudjelovati u zlu. Dobra osoba će
se cijelom svojom dušom oduprijeti zlu sistemu“. M.K.Gandi

Kada iz vlastitog iskustva osjetite sve užase zla sistema uz sudjelovanje njegovih potkupljivih sluga onda ste naoružani protiv svega !!! Ovo nije borba za mojih 51 m2 prisilno i povredom zakona uzurpiranog dvorišta č.z.2215/13 k.o.Podaca, Primorski put 1, OVO JE BORBA ZA SLOBODU, PRAVDU I ISTINU !!! OVOME SE ZLU MORAMO ODUPRIJETI I BORITI CIJELOM SVOJOM DUŠOM,MIR U JEDNOJ ZEMLJI SE POSTIŽE SLOBODOM ASLOBODA ISTINOM . TA MO GDJE NEPRAVDA POSTANE ZAKON, OTPOR POSTAJE OBAVEZA!!!

Čovjek je rođen slobodan a svuda je u okovima, borba za
slobodu i ljudska prava je neiscrpna i svakidašnja.Pri toj borbi nikada se nesmije zaboraviti
da je narod vlast i zakon jedne zemlje. Ti si taj koji plaća suce i policiju da čuvaju našu
slobodu i naša ljudska prava, a ne da nas birokratskom bahatošću porobljavaju i pljačkaju!
Svaka povijest ima svoje vrijeme i svako vrijeme ima svoju povijest. Kakvu će povijest
pisati ovo današnje vrijeme u kome je pravosuđe postalo samo jedna obična karikatura
od pravde u kojoj nesavjesni suci ponizno i poslušno potpisuju unaprijed izrečene
odluke i rješenja, kao u vrijeme stare rimo-katoličke inkvizicije, čuvaju interese
bezobraznih državnih službenika njihove vile, stanove, vikendice, jahte, luksuzna
putovanja! Narode dragi, našim novcem omogućavamo potkupljivoj masi da sve to ima.
Suđenja su postala formalnog karaktera gdje nesavjesnim sucima prepušteno da
samostalno vode postupke a njihova samostalnost se svodi na skrivanju istine ,
raznoraznim manipulacijama zakona guše slobodu naroda i unazađuju društvo.
Iskorištavanjem svojih ovlasti i pozicija postali su najveći sponzori u povrede ljudskih
prava braneći kroz zakonodavnu vlast interesa teških smutljivaca i
kriminalaca. Poslovica kaže da možeš kupiti i sud i suce ali ne i zakone, no zakoni su
postali samo mrtvo slovo na papiru koja se na primjenjuju.

Zemljišno-knjižna vlasnica u svome dvorištu č.z.2215/13 k.o.Podaca, Primorski put 1, pored porušenog
i bezobrazno gurnutog dublje u njeno dvorište, ogradnog zida i nezakonito betoniranog istočnog djela
dvorišta. Djelo nesavjesne bahatosti poslušnih sudaca i ilegalne intervencije MUP

Ima li jadnijeg osjećaja od onoga kad se nad vama i vašom imovinom vrše pravni zločini
a vi se nemate kome obratiti jer suci nesavjesno rade protivno zakona, ignoriraju vaše
dokaze , potpisuju nezakonita rješenja, pristrano podržavaju počinitelje kaznenih djela
a počinitelji su nesavjesne službene osobe pravnih institucija koje rade za privatne interese
ili interese grupe kojoj pripadaju i nikome ne odgovaraj izuzev svojim nalogodavcima.
Neobični i nesvakidašnji događaji su od posebne pažnje i vrijednosti kad jedan
sudac odbije poslušnost nalogodavca i donese odluku i rješenja savjesno i
zasnovano na zakonu. Takav sudac se danas slavi kao narodni heroj !!!
Primjećujemo koliko je jednostavno pokrenuti suštinsku promjenu društva i slobode
naroda da ta ista mašinerija zakonodavne vlasti koja je usmjerena protiv prava i zakona,
a time i protiv naroda, samo da odbije poslušnost zla sistema i počne savjesno zarađivati
svoje plaće. Isti tren, možda već sutra se može pokrenuti ta mašinerija prava i zakona
koja bi donijela slobodu i ograničila banalne negativnosti i neodgovornosti potkupljive
mase, koja uzima tuđe novce za svoje nezarađene plaće.

Zao sistem nema budućnosti, zao sistem nas svakodnevno vraća u prošlost, Istina nije
ono oko čega se sudima, istina je šta preživljavamo od tih sudova i njihovih
službenika. Neosporno je da su svi sudovi dužni raditi po Ustavu i zakonu. Prestalo
se postavljati pitanje koji sud ne radi po zakonu , sada se još u čudu pitamo a koji to
po zakonu radi??? Općinski sud u Makarskoj sigurno ne !!! Iz dana u dan ne samo da
postajemo svjesniji da rad sudaca je daleko i od Ustava i od zakona, pa se pitamo ko su
svi ti suci koji su zauzeli mjesto u katedri pravde i nesavjesno, nakaradno i izopačeno
podržavaju kriminal i sve čine u skrivanju istine i manipuliranju zakonima !!!
Svaki sudac bi trebao da bude i pravna osoba a svakoj pravnoj osobi na ovome svijetu
koja pogleda ne samo moje spise na Općinskom sudu u Makarskoj, nego da otvori spise
svakog oštećenika po sudovima širom Hrvatske, biti će jasno da je došlo do povrede
Ustava, zakona i elementarnih ljudskih prava. To je jasno i onom sucu koji potpisuje ta
rješenja. Jasno i glasno rečeno svaki sudac svjesno, ponizno i poslušno radi protivno
Ustavu i zakonu. Sva ta nakaradna rješenja nisu slučajne pogreške sudaca to su svjesno
isplanirana djela u destabiliziranju jedne zemlje, podržavanju pravnih zločina, pljačke i
širenju zla.

U ovom nametnutom „demokratskom“ sistemu u kome tri gladna vuka i jedna ovca
odlučuju šta će biti za ručak, netrebaju pametni nego poslušni suci koji su postali
sluge zla sistema.“Volim izdaju ali mrzim izdajnike…“ rekao je Cesar. Onaj ko je
lagao za tebe sutra će lagati protiv tebe. Svaki sud koji radi protiv zakona je ilegalni sud
a suci koji nesavjesno i protiv zakona donose svoje odluke i potpisuju već unaprijed
donesena rješenja su sluge zla sistema!!! Pri vladavini prava obespravnost je sramota, dok
je u bezakonju uspješnost sramota. Jedno od osnovnih životnih pravila je pomoći da se zlo
suzbije a onaj ko ne suzbija zlo taj ga potiče!!!

Šta i kako rade suci u Hrvatskoj najbolje će razumjeti oni koji godinama hodaju po sudskim
hodnicima i doživljavaju sve nezakonitosti i pravne zločine od tih službenika. Da suci ne
suzbijaju zlo, nego ga potiču i šire, postali smo već dugo svjesni. Sama činjenica koja jasno
govori da se godinama vučemo po sudskim hodnicima tražeći pravdu i zaštitu smori te !
Smori te sama pomisao kad počneš brojati godine koje si proveo uzalud hodajući i
ispravljajući namjerno počinjene greške i odluke tih sudaca. Smori te i sama pomisao koliko
su ti zla nanijele službene osobe čija dužnost je bila da čuvaju pravni poredak i tvoja
elementarna ljudska prava jer im je to ne samo moralna dužnost,nego plaćeni posao.
Ja u nevjerici nabrojah 12 godina koje sam ispratila u nepovrat, 12 izgubljenih godina
pretrpljenih u nepravednom progonu iz vlastite kuće u Podacama mene i moje obitelji a
sama činjenica da 12 godina tražiš svoja prava po sudovima je užas i pravni zločin.
Neosporno je da sam zemljišno-knjižna vlasnica nekretnine č.z 2215/13 k.o.Podaca
urednog vlasništva i BEZ TERETA, koje je Ustavom zaštićeno !!! Ustav Republike Hrvatske je
u čl. 3. proklamirao nepovredivost prava vlasništva jednom od najviših vrednota ustavnog poretka
Republike Hrvatske, kao i međunarodno evropsko pravo.Temeljno je pravilo da je zabranjeno
zadiranje u pravo vlasništva bilo oduzimanjem bilo ograničavanjem ovlasti koje predstavljaju sadržaj
ovoga prava, i to neovisno radi li se o javnoj vlasti ili drugim osobama – nevlasnicima.
Neosporno je da su lokalni moćnici prisvojili nešto što im ne pripada (bivši načelnik
Karamatić izgradio kćerki kuću na predviđenom putu Ribarske ulice na jednoj strani a
gostioničar Bariša,Ribarska br.1, prisvojio put na drugoj strani. Put u zemljišnim knjigama
2,50 m širine, kojim se dovozio građevinski materijal za izgradnju kuće u Ribarskoj ulici je u
rukama lokalnih moćnika kojima ne pripada) No da je zemljišno-knjižna vlasnica nekretnine,
kuće i okućnice na č.z.2215/13 k.o.Podace, Primorski put 1,koja vodi paralelno sa Ribarskom
ulicom, stranac i žena, bilo ju je lakše prognati nego dirnuti u lokalne moćnike. Načelnik
Općine Gradac Ivan Kosović, uz ilegalnu – nezakonitu intervenciju policije MUP splitskodalmatinske i PP Makarska, bez valjane pravne osnove,bez znanja ili odobrenja zemljišnoknjižne vlasnice, uzurpirali su njeno dvorište porušivši ogradne zidove, a sudac Denis Dučić nezakonito betonirao 2013 god i otvorili prolaz kroz ograđeno privatno dvorište iskorištavanjem svoje ovlasti i pozicije i bez odgovornosti!!!

Neosporno je da je policija pružajući ilegalnu intervenciju načelniku Općine Gradac Ivanu
Kosoviću u nezakonitom rušenju privatne imovine povredila zakone o policijskim poslovima,
jer im zakon nalaže da odbiju zahtjev koji nije bio osnovan na zakonu a što policija nije
učinila, te je došlo do povrede prava na mirno uživanje imovine koje je zagarantovano
Ustavom i zakonom kao i međenarodnim evropskim pravom.
Neopsporno je da je zemljišno-knjižna vlasnica zatražila od nadležnog Općinskog suda u
Makarskoj, žaštitu svoje uredno uknjižene imovine.Zakon je nalagao sudu da pruži zaštitu
zemljišno-knjižnoj vlasnici a što sud u Makarskoj nije učinio. Umjesto da počinitelji kaznenih
djela odgovaraju i da se procesuiraju i da se uknjiženi put oduzme onima koji su ga
bespravno prisvojili i vrati u svoju funkciju, pušten je lov na zemljišno-knjižnu vlasnicu kao na
divlju zvjer jer se zemljišno-knjižna vlasnica usprotivila nezakonitim radnjama lokalnih
moćnika i 2011 god podigla tužbu zatraživši zaštitu svoje imovina koja do današnjeg dana
nema konačnog rješenja. Nastupila je faza zakona jačega, zastrašivanja, pritiska, prijetnji,
primjene čak i fizičke sile i progona iz vlastite kuće nesavjesnim radom sudaca. !!!
Sprega između lokalnih moćnika, policije i suda došla je do punog izražaja. Ne samo da se
zemljišno-knjižnoj vlasnici nije pružila zakonom predviđena zaštita nego je sudska hobotnica
vršeći pritisak na istu pokrenula bezbrojne pravne,kaznene, prekršajne, ovršne….parnice u
kojima je mahom proglašavana osuđujućim presudama za djela koja se čak zakonom ne
progone.Od žrtve su pokušali da naprave počinitelja a počiniteljima su pružali policijsku
zaštitu jer je i sama policija radila protiv zakona. ODO Makarska sa Biljanom Puharić je
pristrano odbacila kaznene prijave protiv počinitelja a podigla optužnicu protiv vlasnice
nekretnine koja je „ nekog nepoznatog datuma postavila balkonsku ogradu na svojoj vlastitoj
kući …“
Nadležni suci su banalnom bahatošću zamagljivali istinu, ignorirali dokaze o urednom
vlasništvu, dok se policija u zastrašivanju šetala kroz njenu kuću stvarajući vlasnici osjećaj
nesigurnosti u vlastitoj kući sve bez naloga, zatim su je vezali i vezanu sa lisicama na rukama
ponižavali izvlačeći je iz kuće kao divlju zvjer u areni, prepustili stvorenoj publiki u njenom
dvorištu da je polijevaju vodom , prijete, vrijeđaju i aplaudiraju, zatim je vukli u Policijsku
postaju u Makarskoj,zatvarali i lažno opruživali za remećenje javnog reda i mira gdje sudac
Slavko Štrbac ponizno potvrđivao osuđujuću presudu.A potom su iz vlastitog dvorišta i
njenog sina privodili i lažno optuživali (uvid u snimak videonadzorne kamere) gdje sudac
Anton Fagarazzi upućujući upitne poglede policijskom službeniku Ivanu Ujduru iz Gradca
pristrano i poslušno potpisivao osuđujuće presude.

Preko 12 godina vrše pritisak služeći se različitim metodama zastrašivanja ,primjenom sile i
ilegalnim intervencijama policije ,nezakonitim odlukama i rješenjima, ovrhama i napadima da
me prisile odreći se svoga prava i svoje uredno uknjižene imovine . Već 12 godina ispravljam
nezakonita i nakaradna rješenja pristranih, poniznih, poslušnih iznad svega bahato
bezobraznih sudaca Općinskog suda u Makarskoj dok se moj predmet za zaštitu imovine ne
rješava jer u proteklim godinama je pokrenuto i održano preko 157 ročišta koji su se donosili
u roku hitno i odmah mahom na štetu zemljišno-knjižne vlasnice čineći joj ogromnu
materijalnu štetu i duševnu bol.

Ima više načina da se jedna zemlja opljačka i destabilizira a jedan od najvećeg zla je preko
zakonodavne vlasti kad suci postanu sluge zla sistema, čiji zadatak je skrivanje istine,
nezakonitim odlukama načiniti što veći kaos , uništiti privredu, kulturu jedne zemlje i porobiti
njen narod!!! Tako destabilizirana zemlja, bez egzistencije je kao stablo bez korijena koje je
veoma lako srušiti a narod manipulirati i pljačkati ga.
Da bi mogao da se boriš za svoja prava prvo moraš znati ko ti je neprijatelj !?
Ljubi Koenig www.sudjenjeumakarskoj.com

3 KOMENTARI

  1. I ja imam puno iskustva sa tim sudom na žalost svi su isi i županski sud i vrhovni sud svaki je korumpiranji od korumpiranih i uzalud se borit jer nećeš dobit. Ja sam prijavio sudce na sve moguće naćin ali cijeli sustav je trul. Izgleda da niti jedan sudac nije završio etiku u školi.

  2. Deni završili su oni svi “etiku poslušnosti” jer ovom sistemu netrebaju obrazovani suci nego poslušne sluge koji će izvršavati naređenja, pljačkati privatne imovine i uništavati privredu i društvo. Otimaju svoj nezarađeni novac od naroda i taj krvavi novac poklanjaju svojoj djeci a našoj djeci stavljaju okove i ubijaju budućnost.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime