Čistoća d.o.o. iz Zadra omogućava stanovnicima odlaganje glomaznog otpada postavljanjem velikih spremnika zapremnine 7m3 na javne površine.

Spremnici se postavljaju po mjesnim odborima na nekoliko lokacija prema točno utvrđenom rasporedu. U navedene spremnike može se odlažiti stari namještaj i drugi uporabni predmeti veće mase.

U spremnike se ne odlaže električni i elektronički otpad niti građevinski otpad!

Na području MO Poluotok organiziraju se akcije skupljanja glomaznog otpada 5 puta godišnje. Glomazni otpad može se odložiti i u reciklažnom dvorištu pri Odlagalištu otpada u Diklu. Glomazni otpad građana “Čistoća“ također odvozi i na zahtjev, a usluga se naplaćuje u skladu s utvrđenim Cjenikom usluga

Sve informacije o odvozu glomaznog otpada mogu se dobiti na tel.: 023/ 234-812. Detaljan raspored i prikaz pronađite ovdje.