Biorazgradivi otpad je kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i vrtni ili zeleni otpad. Čini gotovo trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta

Najbolje je da se biootpad biološki prerađuje na mjestu njegovog nastanka. Taj se postupak zove kompostiranje, a znači aerobnu razgradnju biootpada pri čemu nastaju ugljikov dioksid, voda, toplina i kompost, kao konačni proizvod (za samo nekoliko mjeseci).

Što se može kompostirati?

Može se kompostirati:
– kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave,

vrećice od čaja, ostaci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.)

– vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice,

zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.);

– ostali biootpad (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice,

borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci).

Ne mogu se kompostirati:

– tekući ostaci kuhane hrane,

– meso, riba, kosti, koža,

– mliječni proizvodi, ulja i masti,

– pepeo, ambalaža, guma, opasni otpad,

– obojeni i lakirani drveni otpad,

– papirnati i stakleni otpad,

– odjeća, cigarete i dr.

Postupak kompostiranja

– Vrtni komposter postaviti na zemlju.

  Po mogućnosti postaviti ga u hlad.

– Na dno hrpe stavite usitnjeno granje (do 15 cm).

– Dodajte sloj lišća pa sloj usitnjenog i izmiješanog

  biorazgradivog otpada (do 20cm visine).

– Između slojeva biorazgradivog otpada nasipajte tanki sloj vrtne zemlje

  ili svježeg komposta ili svježeg stajskog gnoja.

– Postupak ponavljajte sve do vrha kompostera. Kompost ne smije biti suh.

  Po potrebi navlažite kompost, naročito ljeti.

– Ukoliko možete, povremeno razrahlite radi prozračivanja, poboljšanja kompostiranja i suvišne vlage.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime