Svaki grad u Republici Hrvatskoj ima svoju infrastrukturu. Grad Makarska svakim danom dokazuje da je po svojoj infrastrukturi jedan o korumpiranijih, infrastrukturno uređenih gradova

U Makarskoj se točno zna tko je šerif, tko šeik, tko ravnatelj, a tko portir koji stranke usmjerava na pravu adresu. Poduzetnička infrastruktura oscilira, ovisno po broju izdanih građevinskih dozvola i pristupnih putova, koji prate komunalnu infrastrukturu. Portal Megamedia opisao je niz infrastrukturalnih problema u Makarskoj koji su se vremenom, utjecajem javnoga mnijenja korigirali. Neriješeni problem Makarske na koji je uredništvo portala ukazalo niz puta  odnosi se na pravosudni kriminal, sutkinje Suzane  Alač, koja je sudovala niz godina s lažiranim Uvjerenjem o položenom pravosudnom ispitu u Sarajevu BiH.

Pravosudni predmet koji zbog složenosti  uzročno posljedičnih veza, svakim danom dodatno komplicira građanska prava u Makarskoj (pravo na pravično suđenje…) ilustrira, između ostalih, tekst „Daktilografkinja uzrok, a frizerka posljedica makarskog pravosudnog kaosa” od 12. listopada 2017. godine. Nažalost, nije potakao- motivirao  predstavnike pravosuđa da riješe opisani predmet u kojem sudac Alemani deložira put na čestici broj 2175/3. K.O. Makarska Makar, tvrdeći da se radi o deložaciji poslovnog prostora, (koji je vlasništvo Grada Makarske 1/1), temeljem presude-rješenja Općinskog suda Split, stalna služba u Makarskoj posl. br. Ovr -7078/15 od 11.07.2017.g. Primjer korištenja netočnih podataka na strategijski značajnim mjestima- instituciji pravosuđa  jedna od posljedica sudovanja daktilografkinje  Suzane Alač, koja je iza sebe ostavila kaos u zemljišnim knjigama. Nije se čuditi ni asistenciji djelatnika MUP-a, koji su doprinijeli ne/zakonitoj deložaciji, uz nalog – dokumentaciju Općinskog suda Split, stalne službe Makarska. Frizerski salon “Mateja” od deložacije nije više frizerski salon već nezakonito stečeni posjed Ružice Šarić  i njenih ortaka. Tko je Ružica Šarić, s kim asistira u kriminalnim rabotama? Žena koja  je godinama uz asistenciju predstavnika Općinskoga suda Makarska i MUP-a Makarska nezakonito koristila poslovni prostor, koji je stekla bez naknade od poduzeća koje je zahvatio neretvanski tsunami (u vlasničkom listu stoji da je to Put, vlasništvo 1/1. Grada Makarska ili RH) , naplaćivala najamnine na više osobnih računa, pri tome izbjegavajući plaćanje poreznih obveza.

Tekst naslova ; “Slučaj jedne frizerke iz Makarske: Radi za DORH, troši svoje novce, a plaću ne prima“,  od 28. listopada 2016. godine, nije puno utjecao na rješavanje nagomilanih malverzacija Ružice Šarić. Zanimljivo da je sva  dokumentacija  dostupna na Internetu, a ŽDO Split  vodi predmet pod oznakom „Razno“  i nalaže frizerki da troši svoj novac, koji je kao majka malodobne djevojčice izdvojila od mizerne porodiljne naknade. U međuvremenu djelatnici Općinskog suda Makarska pokušali su deložirati frizerku na  temelju pokrenute ovrhe Ružice Šarić koja se lažno predstavljala se kao vlasnik i ubirala nezakonite najamnine. Zakonit ili nezakoniti upis Grada Makarske na predmetnoj nekretnini postaje interesantan  PNUSKOK- u, a manje interesantan DORH-u koji po određenim primjerima ne/ činjenja, koja se sastoje u propuštanju dužnih radnji, primjerice u ishođenju dokumentacije koju dostavlja frizerka na zahtjev ŽDO Split, knjiženju poslovnog prostora koji se nalazi na adresi ul. Don Mihovila Pavlinovića k.č..br. 2175/3 k.o. Makarska Makar, koji je bio Općenarodna Imovina , a danas po izvatku iz zemljišne knjige vlastovnica glasi na Grad Makarska. 

Općinski sud u Makarskoj, po sudcu toga suda Mariji Visković, u predmetu br. 76P-1763/2015 tužiteljice Ružice Šarić presudio je  14 prosinca 2016. godine u korist Grada Makarske, odbijajući tužbeni zahtjev Ružice Šarić, kao pravno neosnovan, uz obrazloženje; „Tužiteljica Ružica Šarić temelji svoj zahtjev na kupoprodajnom ugovoru od 14. studenog 2000. godine“. Treba istaknuti da se radi o nekretnini (frizerskom salonu) koja je imala značaj društvenog vlasništva i bila upisana kao “općenarodna imovina”. (za čitatelje našega portala dostavljamo preslik predmetne presude u privitku ovoga teksta na čitanje). S obzirom da predmetna presuda dokazuje i ukazuje tko je stvarni vlasnik poslovnog prostora u makarskoj -Grad Makarska 1/1. Nije jasno kako danas Ružica Šarić izvodi građevinske radove na predmetnom poslovnom prostoru kojega nije vlasnik ? Čitateljima je jasno zašto i kako je nezakonito provedena Ovrha od strane Ružice Šarić , tekućeg računa frizerke Matea, uz deložaciju i asistenciju djelatnika PP Makarska. Ostaje otvoreno pitanje sa PNUSKOK, kako Grad Makarska upravlja s poslovnim prostorima, koja je uknjižio kao svoje vlasništvo 1/1, a i danas se vode kao Put, temeljem kojih Ružica Šarić uz presude Općinskog suda Makarska provodi ovrhe na tekućem računu frizerke. Presuda Općinskog suda Makarska, koju je donijela sutkinja Alemani, u koliziji je s presudom koju je donijela sutkinja Visković. Nesporno je da je vlasnik predmetnog poslovnog prostora – Puta je Grad Makarska, što je dokazano Vlasničkim listom, zemljišno knjižnog Uloška br. 556 Makarska Makar. U makarskoj sprega sudaca, općinskih državnih odvjetnika i odvjetnika pravdu dijeli selektivno po motivaciji. Ovaj predmet frizerke , nakon predmeta lažne sutkinje Suzane Alač zauzima prvo mjesto u koruptivnoj-nezakonitoj  ljestvici makarskoga suda. Tekst “Lažirali dokumente i ovršili makarsku frizerku”, ukazao je na detalje kriminalnih dijela makarskih lovaca iz pravosudnoga lobija. Nakon svih  tekstova koji se odnose na ovaj predmet u Makarskoj se postavlja pitanje što radi DORH i MUP u Makarskoj? Ima li nade da institucije pravne države profunkcioniraju?