Višemjesečnim istraživanjem razotkrili smo nezakonite rabote na makarskoj Peškeri. Sve je počelo slučajem Antonije Vrcan čiji se maleni štand ispostavio kao veliki trn u oku makarskoj gradskoj vlasti.

Prepoznajući nepravdu i nezakonje, skupina vrlo uglednih odvjetnika iz Zagreba pokrenuli su pravnu bitku i pristali besplatno zastupati Antoniju Vrcan te se njihov posao zahvaljujući nepromišljenoj izjavi makarske dogradonačelnice Lori Veličković koja je javno priznala da grad makarska nema valjanu dokumentaciju kada je u pitanju Peškera, značajno skratio.

Pravno tumačenje nezakonja na Peškeri

Razgovarali smo s jednim od njih koji nam je pojasnio što je sve problem u navodno nezakonitoj naplati najma/poreza vlasnicima štandova i trgovina na Peškeri. Evo što nam je rekao: Općine, gradovi i županije bile su dužne prema odredbi Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi,  preuzeti u vlasništvo nekretnine koje su se nalazile unutar granica građevnog područja općine ili grada na dan 24. srpnja 1991. godine (jer je poljoprivredno zemljište koje se nalazilo izvan granica građevnog područja općine ili grada tim danom ex lege postalo vlasništvo Republike Hrvatske), osim šumskog zemljišta, pomorskog dobra, vodnog dobra i eventualno nekretnina druge namjene za koje je prema posebnom propisu kao titular prava vlasništva određena Republika Hrvatska. Dakle, kako je navedeno područje šuma, odnosno pomorsko dobro, u vlasništvu je Republike Hrvatske, a svi su prijedlozi Grada Makarske o upisu prava vlasništva, kao i prijavni listovi katastra o  mijenjanju oblika čestica, kao neosnovani odbijeni. Slijedom navedenog te sukladno Zakonu o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, predio „Peškera“, spada u oblik državne imovine. Upravljanje državnom imovinom temelji se na načelima javnosti, predvidljivosti, učinkovitosti i odgovornosti. Državnom imovinom upravlja se i raspolaže učinkovito radi ostvarivanja gospodarskih, infrastrukturnih i drugih ciljeva određenih Strategijom i Planom upravljanja kao javni interes. Načelo odgovornosti se osigurava propisivanjem ovlasti i dužnosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i raspolaganja državnom imovinom, nadzorom nad upravljanjem državnom imovinom, izvješćivanjem o postignutim ciljevima i učincima upravljanja i raspolaganja državnom imovinom i poduzimanjem mjera protiv nositelja funkcija koji ne postupaju sukladno propisima.  Raspolaganje nekretninama u smislu Zakonao upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i zakona koji uređuje vlasništvo i druga stvarna prava, predstavlja i davanje u zakup ili najam.

Peškerom ne može upravljati Grad Makarska

Raspolaganje nekretninama provodi se na sljedeće načine:
– javnim nadmetanjem, koje se provodi kao javno raspolaganje prema unaprijed objavljenim uvjetima, pri čemu se ugovor sklapa s ponuditeljem koji ispunjava uvjete i ponudi najvišu cijenu iznad početne cijene
– javnim prikupljanjem ponuda, koje se provodi kao poziv na predaju ponuda, koji je upućen neodređenom ili određenom krugu osoba, i to prema unaprijed određenim uvjetima
– kombinacijom načina iz podstavaka 1. i 2. ovoga stavka.
vrcan delozacija1Republiku Hrvatsku u svim sporovima koji se vode radi zaštite njezinih imovinskih prava i interesa pred sudovima, upravnim i drugim tijelima zastupa državno odvjetništvo. Iznimno može se raspolagati nekretninama bez javnog nadmetanja ili bez javnog prikupljanja ponuda, po tržišnoj vrijednosti, kad pravo vlasništva na nekretninama kojima upravlja Državni ured stječu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općega gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.
Dodjela na korištenje nekretnina bez naknade moguća je i kada je nekretnina sukladno namjeni određena od nadležnog tijela kao nekretnina koja je javno dobro u općoj uporabi.  Nekretnine bez provedbe javnog natječaja Državni ured može dati na korištenje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačkim društvima čiji je Republika Hrvatska jedini osnivač i vlasnik, obrazovnim, kulturnim i socijalnim institucijama kojih je Republika Hrvatska odnosno Vlada Republike Hrvatske jedan od osnivača ili suosnivač zajedno s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te ustanovama kojih je Republika Hrvatska odnosno Vlada Republike Hrvatske jedan od osnivača ili suosnivač zajedno s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je svrha korištenja od posebnog značenja za kulturni, socijalni i obrazovni razvoj Republike Hrvatske. Dakle, ako je vlasnik zemljišta Republika Hrvatska, a ne postoji akt kojim je zemljište dano na upravljanje jedinici lokalne samouprave, tada su i nelegalni i svi pravni poslovi koje lokalna uprava sklapa s trećima, kao i prava koja iz toga proizlaze, opširno će ovaj zagrebački odvjetnik.

Skupna tužba protiv Grada bit će „teška“ 20-tak milijuna kuna!

Prije par dana krenulo je sakupljanje potpisa odnosno punomoći za zastupanje pred sudom u tužbi koju zajednički preko jednog odvjetnika namjeravaju protiv Grada Makarske podnijeti vlasnici obrta s makarske Peškere. Odaziv je, doznajemo, odličan iako ima i onih koji ne žele potpisati punomoć u strahu da bi im se to moglo obiti u glavu.
– Strah je neopravdan. Svi oni koji su u korist proračuna Grada Makarske u proteklih pet godina uplatili novac za najam javne površine na Peškeri imaju pravo sudskim putem tražiti povrat tih novaca uvećan za zakonske zatezne kamate. Riječ je o desecima tisuća kuna za svakog vlasnika štanda na Peškeri i taj novac bi mogli sudskim putem i dobiti. Grad Makarska  je evidentno prekršio čitav niz zakonskih odredbi i zbog svega im prijeti gubitak 20-tak milijuna kuna proračunskih novaca koji će u konačnici morati vratiti onima od kojih su te novce i uzeli, pojasnio je za kraj jedan od odvjetnika Antonije Vrcan.

1 KOMENTAR

  1. bilic ,bebek,ivanda ,vidak gareljic srzici itd…banditi koji su pokrali grad Maksrsku tj. građane za vise milijardi kuna,,,njihove glasace triba na goli otok zajedno s njima i drotovima koji prodaju i namecu teske opijate dici na ulici …

  2. Bokte mazo nepismenosti. Ugledni odvjetnici a anonimni 😉 vlasnici standova su potpisali ugovor sa gradom i gradu moraju placati. Hoce li drzava tu lovu uzeti gradu ili ne, s njima nema veze. Mada super bi bilo da dobiju odstetu, jer bi je dobili svi osim kceri porezne inspektorice Vrcan. Jebiga, zena nema obrt pa joj ni odstetu ne bi mogli isplatit. A kazne gradu, 32 tisuce kuna do sada, pokrit ce mama, kao i dosad, naplacujuci kazne drugima.

  3. Ineresantno grad u svibnju 2015..znači ove godine uredno izdaje odobrenja za korištenje javno prometnih površina..na peškeri…a sad odnjednom nemože izdati rjesenja i naplatiti iste te površine….nevjerovatno
    ..kako se to onda moglo od 2004 …do danas….od kada postoje prvi ugovori..osobno mislim da je ovo maslo nekih velikih igrača..koji imaju interese da potaracaju peskeru i sadrzaje na peskeri..kako bi se dokopali atraktivnog prostora ..i realizirali..vlastite projekte….

  4. Sve napisano je gola istina, a autori ove marčapije triba poslati da rade na Golom otoku i nadoknade državi pokradeno?! Gareljić, Vidak i ostali gradski vlastodršci uključuući Škrabića i BuljANA, moraju odgovarati šta su restoran Plaža stavili u pretvorbeni kapital Mornara i prodali Blaževiču. Grad, je imao samo 10% ostalo HŠ.ovdje je ODO odradilo svoje?! A da se ne spominje SDP-ova kradđa Vile Irena i stare zgrade Komiteta. Mega media samo nasdtavi, mediji su najjače oružje. Hala Vam.

  5. Milo Hrniću,vidim da ne znaš kako je SDP-e Guštinoj glavici pridodao pogodnosti za T.Rađu?!-Promjene na planu UPU MOĆA, gdje dosta zemlje ima obiteljj gradonačelnika T: Bilića koji se zovu nadimkom ČAĆINI,a k tome su kupili još poveči PLAC, za izgradnju stambenjaka, sa neograničenom katnosti?!. Posjeto bi građansto kako su Bilići na predjelu TRAKAĆE omogućili Vukasoviću stambenu izgradnju, potokom mu omogućili pristupni put, jer je tu mogao doći samo helikopterom. Zamislite a nije bio gradonačelnik?! K tome je došlo do utaje poreza jer je to bila četvrta nekretnina u godinu dana?! Udrite glasaći!!!!!

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime