Robert Krasić sin bivše državne revizorice Šime Krasić u jednom danu 04.09.2007. godine s računa poduzeća Miaro d.o.o. nezakonito je otuđio 7.810.190,85 kuna

S računa poduzeća Miaro d.o.o., fiktivnim ugovorima – sporazumima:  Robert Karsić sin Šime Krasić, Marko Ivančić unuk Šime Krasić i Ante Ivančić zet Šime Krasić, nezakonito su preko računa poduzeća Miaro d.o.o. (posredovanjem preko  Splitske banke -Sociate generale group), na svoje privatne račune zamračili  milijune kuna. Protiv istih podnesena je kaznena prijava dana 30.06.2016 godine USKOK-u Zagreb i MUP Zagreb. Nakon policijskih izvida konstatiran, utvrđen je  kriminal trojke; Roberta Krasića i Marka i  Ante Ivančića, koji se u predmetu K-DO-215/16 Županijskog državnog odvjetništva Zagreb, izvidima MUP-a branili šutnjom. Izvidi policije trajali su pune dvije godine.

ŽDO Zagreb nakon kompletiranja spisa (24 mjeseca) predmet je proslijedio u ŽDO Osijek, koji se vodi pod brojem;  K-DO-48/2017. Oštećeni poduzetnik koji je prijavio kaznena djela Roberta Krasića i Ivančića  tvrdi da se radi o kriminalnoj sprezi državnih dužnosnika, koji prikrivaju kriminal Roberta Krasića, Ante Ivančića i Marka Ivančića s ciljem nastupanja zastarnih rokova. Predstavke o nezakonitom radu DORH-a poduzetnik je poslao Saborskom odboru za predstavke i pritužbe, od kojeg je dobio odgovor dana 03.rujna 2018. godine, od Ana Marije Petin, predsjednice odbora za predstavke i pritužbe. Predstavka je upućena i sigurnosnoj službi RH – SOA-a, dana 16.08.2018. Temeljem čl. 46. Ustava Republike Hrvatske podnesen je Prigovor protiv nesavjesnog rada, ne /činjenja,  djelatnika ŽDO Zagreb.  Člankom 29. Ustava Republike Hrvatske propisano je da svatko ima pravo da se u razumnom roku odluči o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela. Potreba za širim tumačenjem pojma “suda” u Zakonu o kaznenom postupku u skladu je s judikaturom Europskog suda za zaštitu ljudskih prava kada se zahtjev za promptno postupanje pozicionira “nadležnom pravosudnom tijelu”.

S obzirom na dominantnu ulogu koju Zakon o kaznenom postupku daje državnom odvjetništvu zakonodavac je člankom 206. b stavkom 1. državnom odvjetniku propisao obvezu donošenje Odluke o kaznenoj prijavi u roku od šest mjeseci od dana upisa prijave u upisnik kaznenih prijava, kao i obvezu da o tome obavijesti podnositelja kaznene prijave uz navođenje kratkih razloga te odluke. Konkretno u predmetu Roberta Krasića ŽDO Zagreb nije postupilo u zakonskom roku.

Zakon o državnom odvjetništvu u članku 68. stavku 1. posebno propisuje obvezu državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika da kaznenu prijavu riješi u rokovima propisanim zakonom. Uslijed nepostupanje u razumnom roku ŽDO-Zagreb, po kaznenoj prijavi zbog počinjenja gore navedenih kaznenih djela Roberta Krasića, Marka i Ante Ivančuća, ukazano je na nezakonitosti  i pozivom na Ustavom i Zakonom o kaznenom postupku propisanu obvezu na postupanje bez odugovlačenja.

Protekom dvadeset i osam mjeseca od podnošenja predmetne kaznene prijave   DORH-ŽDO Zagreb, ne samo da nije zakonito postupio, u odnosu na gore navedena kaznena djela milijunske pljačke Roberta Krasića, Marka Ivančića i Ante Ivančića, poduzeća Miaro d.o.o. Zagreb, već je predmet završio u ŽDO Osijek. Podnositelj kaznene prijave je poduzetnik iz Dalmacije, koji se treba 2018. godine zaputiti do Osijeka kako bi saznao u kakvom stanju je predmet koji se očito planski zagubio?!