Obitelj Joška Šalinovića iz Vrgorca i dalje strepi zbog dalekovoda koji im je nekim čudom prije nekoliko godina osvanuo iznad krova njihove kuće na Putu Škulja.

Priča započinje prije više godina kada je Joško (Joze) Šalinović pokušao kupiti jednu tvrtku u Vrgorcu i tako se zamjerio moćnicima koji ga do danas ne puštaju na miru. U borbi za istinu i pravdu, Joško Šalinović tijekom godina prikupio je brojne materijalne dokaze koji kompromitiraju mnoge političare i poduzetnike koji su preko leđa građana Vrgorca uzeli milijune i baš zato je svojevrsna „persona non grata“ o čemu ćemo također pisati narednih dana.
s1No, u prvom nastavku skandalozne priče o šikaniranju obtelji Šalinović dohvatit ćemo se obiteljske kuće koju je Joško Šalinović napravio sukladno važećoj građevinskoj dozvoli da bi na kraju ušao u napetu igru živaca s birokratima smije li se iznad njegove kuće graditi 110 kW dalekovod Ploče- Vrgorac ili ne.
Nema kome se Šalinović nije obratio po ovom pitanju: Općinskom sudu u Metkoviću, ODO u Metkoviću, Ministarstvu graditeljstva i zaštite okoliša, Prekršajnom sudu u pločama, vrgoračkoj policiji, Ministarstvu unutarnjih poslova, USKOK-u, DORH-u, Ministarstvu pravosuđa, Sanitarnoj inspekciji itd.
s2Sve ih je redom upozorio kako iznad njegove kuće ne može biti dalekovod jer je to opasno po život, jer ne može nastaviti gradnju kata, jer važećim prostornim planom dalekovod nije predviđen na toj lokaciji i tako unedogled. Od svih kome se obratio, dobivao je negativna rješenja i mišljenja, nitko mu nije dao za pravo.
– Držim da je HAC krivotvorio dokumentaciju o trasi dalekovoda Ploče – Vrgorac i za to imam dokaze! Također sam siguran da je dalekovod postavljen na trasu Opuzen-Vrgorac i to bez poštivanja zakonske procedure, a to dokazujem opsežnom dokumentacijom i to: nacrt elektromagnetske mreže i planiranih dalekovoda, suglasnost Grada Vrgorca, suglasnost HEP-a itd. Moram istaknuti i činjenicu da za legalnu trasu dalekovoda Ploče – Vrgorac do danas nije izvršen postupak izvlaštenja o čemu svjedoči potvrda Ureda državne uprave u Sinju (Ur.br.:2182-05/o6-14-2), niže dokaze Joško Šalinović i čudi se da njega i njegovu obitelj država godinama maltretira i da nitko tome ne može doskočiti.

Kuća obitelji Šalinović iznad koje prolazi opasan dalekovod
Kuća obitelji Šalinović iznad koje prolazi opasan dalekovod

Uvjeren da se iza svega krije jedan kontroverzni poduzetnik iz Vrgorca protiv kojeg je više puta podnosio kaznene prijave (podaci poznati redakciji, op.a.), Šalinović nam pokazuje dokumentaciju iz koje se vidi da je prostorni plan prema kojem je dalekovod prošao iznad njegove kuće stupio na snagu davne 1991.godine. Međutim, na snazi je prostorni plan iz rujna 2010. godine prema kojem dalekovod nije smio proći iznad njegove kuće i izgradnja dalekovoda sukladno nevažećem prostornom planu predstavlja teško kazneno djelo!
Ono što nisu uspjeli vidjeti  u Općinskom sudu u Metkoviću, ODO u Metkoviću, Ministarstvu graditeljstva i zaštite okoliša, Prekršajnom sudu u pločama, vrgoračkoj policiji, Ministarstvu unutarnjih poslova, USKOK-u, DORH-u, Ministarstvu pravosuđa, Sanitarnoj inspekciji, jako brzo su vidjeli u Transparency International Hrvatska čija je predsjednica Davorka Budimir šokirana provođenjem bezakonja na štetu obitelji Šalinović o svemu izvijestila sve podružnice u svijetu navodeći kako je riječ o velikom korupcijskom skandalu u kojem su lokalne vlasti u suradnji s HAC-om izmijenile plansku dokumentaciju i dislocirale dalekovod s dogovorene trase, sve na štetu obitelji Šalinović. Transparency International Hrvatska u međuvremenu angažirao je svoje odvjetnike na rješavanju slučaja Šalinović te se pripremaju i za moguću tužbu protiv Republike Hrvatske pred europskim sudovima!
Slučaj Joška Šalinovića zainteresirao je i grupu novinara koji će o svemu snimiti dokumentarac te napisati knjigu. (NASTAVLJA SE...)

1 KOMENTAR

 1. DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
  Z A G R E B
  Gajeva 30 A

  KAZNENA PRIJAVA
  Protiv:

  1. LADISLAV ŠOŠIĆ, Ravča, Rebinje glavice,
  2. ABACUS d.o.o., Ravča, Rebinje glavice,
  3. MARIJA ŠOŠIĆ žena Ladislava, Ravča, Rebinje glavice.

  Kako se radi o trojici osumnjičenih za kaznena djela to se isti imaju smatrati grupom,a za organizatora takve grupe može se osnovano sumnjati u prvoosumnjičenog Ladislava Šošića.
  Temeljem čl. 31.st.4. Ustava RH predmetna kaznena djela ne zastarjevaju. Predmetna ustavna odredba glasi: „Ne zastarjevaju kaznena djela ratnog profiterstva, kao ni kaznena djela iz prrocesa pretvorbe i privatizacije, počinjena u vrijeme Domovinskog rata i mirne reintegracije, ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti države, propisane zakonom, ili ona koja ne zastarjevaju prema međunarodnom pravu. Imovinska korist, ostvarena tim djelima ili povezana s njima, oduzet će se.“ Napomene radi mirna reintegracija završena je 15.siječnja 1998.godine,a predmetni događaj zbio se prije tog datuma.
  KVALIFIKACIJA DJELA: Uvaženi Naslov će nakon izvršenog operativnog rada i prikupljanja svih pravno relevantnih dokaza u skladu s pozitivnim propisima odrediti činjenični opis djela i istom dati odgovarajuću kaznenopravnu kvalifikaciju.
  OPIS DOGAĐAJA:
  A/ Kod Općinskog suda u Vrgorcu PREKOREDNO i u REKORDNO KRATKOM VREMENU riješen je zemljišnoknjižni spis pod sudskim poslovnim brojem Z-100/97 i baš 26.kolovoza 1997.godine kojeg je bez znanja i odobrenja za takvo postupanje izvršio djelatnik/ica zemljišnoknjižnog odjela za što se osnovano sumnja u postojanje dogovora između osumnjičenih osoba i djelatnika/ice zemljišnoknjižnog odjela,a sve u svrhu pribavljanja protuprave imovinske koristi osumnjičenih osoba na štetu trećih osoba i Republike Hrvatske.
  Da je predmet doista riješen prekoredno i u rekordno kratkom vremenu uvaženi Naslov može se s lakoćom uvjeriti izvodeći slijedeće dokaze:
  – Pregledom upisnika zaprimljenih zemljišnoknjižnih predmeta utvrdit će se kada je predmet Z-100/97 zaprimljen, te koliko je vremena proteklo od njegovog zaprimanja do konačnog rješavanja,
  – Pregledom upisnika zaprimljenih zemljišnoknjižnih predmeta utvrdit će se da je u to isto vrijeme, kao i nakon toga, postojao ogroman broj neriješenih predmeta u istom odjelu, koji su bez ikakvog opravdanog razloga čekali na red duži vremenski period za rješavanje,
  – Pregledom upisinika zaprimljenih zemljišnoknjižnih predmeta utvrdit će se tko je od djelatnika/ica zemljišnoknjižnog odjela zadužio predmetni spis u rad,
  – Pregledom upisnika zaprimljenih zemljišnoknjižnih predmeta utvrdit će se da li je prilikom rasporeda tih predmeta poštivan redoslijed zaduženja tih predmeta ili je netko neovlašteno uzeo predmet u rad,
  – Uspoređujući naprijed navedene utvrđene činjenice sa sadržajem godišnjeg rasporeda poslova i drugim internim sudskim aktima Općinskog suda u Vrgorcu koji su bili na snazi u inkriminirano vrijeme, a čiji se primjerci čuvaju u arhivu toga suda, te Županijskoga suda u Splitu, pod čiju je nadležnost taj sud tada spadao i Ministarstva pravosuđa RH, te dobijene podatke uspoređujući sa odredbama Sudskog poslovnika koji je bio na snazi u to vrijeme, dobiti će se s lakoćom podaci o nezakonitosti u postupanju s predmetnim spisom Z-100/97.
  Svi dobiveni podaci dokazuju postojanje osnovane sumnje u spregu osumnjičenika sa zemljišnoknjižnim referentom/icom koji/a je postupao/la u predmetnom zemljišnoknjižnom predmetu, pa se čini opravdanim osnovano sumnjati u postojanje kaznenog djela korupcije, te nesavjesnog obavljanja službene dužnosti, kao i zlouporabe službene dužnosti i položaja, a sve u svrhu kako bi se osumnjičenicima pribavila nepripadajuća imovinska korist.
  Kako je već ranije navedeno precizan činjenični opis djela i kaznenopravnu kvalifikaciju utvrditi će nadležno tijelo kaznenog gonjenja jer ono ima veću mogućnost utvrđivanja svih potrebnih pravno relevatnih činjenica.
  B/ Presudom na temelju priznanja Općinskog suda u Vrgorcu pod sudskim poslovnim brojem P. 3/97 od 27.lipnja 1997.godine, koju je donio sad pok. Milenko Radonić, sudaca tog suda, utvrđeno je slijedeće:
  – Da je ABAKUS s po iz Vrgorca vlasnik nekretnina u površini od 20.362 m2, koje pravo vlasništva je stekao temeljem USMENOG KUPOPRODAJNOG UGOVORA. U prvom redu treba navesti da tvrtka ABAKUS s po iz Vrgorca ne postoji već postoji ABACUS d.o.o., koja činjenica čini predmetnu presudu nezakonitom i kao takvom neprovedivom u zemljišnim knjigama na što sud mora paziti ex offo. Ujedno je i podatak o površini od 20.362 m2 netočan pa je predmetna presuda i zbog toga neprovediva. Kada se uzme u obzir ono što je navedeno u ovoj prijavi pod A/ i jednostavnom životnom logikom poveže s ovim činjenicama tada je razvidno da se radi o udrživanju radi počinjenja klazneih djela u sprezi s zemljišnoknjižnim referentom/icom Općinskog suda u Vrgorcu koja osoba je postupala u predmetu Z.100/97, kao i sa pok. Milenkom Radonićem, tadašnjim sucem toga suda. No, ove vidljive i dokazane okolnosti nisu na žalost usamljene. Predmetnom presudom utvrđuje se da je nepostojeći tužitelj stekao pravo vlasništva na temelju usmenog kupoprodajnog ugovora nekretnina. Kako po tadašnjim tako i po današnjim propisima stjecanje prava vlasništva moguće je i dopušteno samo u pisanoj formi, a ne usmenoj, jer takva forma ne proizvodi valjane pravne učinke potrebne za stjecanje prava vlasništva. Ova činjenica ne samo da predmetni pravni posao čini apsolutno ništavim (ništetnim) nego ujedno dokazuje da se radilo o nezakonitim postupcima jer upravo tužitelj tvrdi da se s nekim usmeno dogovarao,a znamo šta to znači(!), te mu je ta okolnost utvrđena pravomoćnom presudom. Sud nije imao ama baš nikakve zakonom dozvoljene mogućnosti prihvatiti ovakav tužbeni zahtjev niti je tuženik imao zakonsko pravo priznati ovakav tužbeni zahtjev. I ova činjenica koja je razvidna iz dokaznog materijala dokazuje da je postojala sprega između osoba navedenih kao aktera ovog pretvorbenog kriminala u kojem je država oštećena za višemilijunski iznos što će biti predmetom posebnog vještačenja,te kao takva pobuditi interes javnosti i politike, pa će samim tim od organa gonjenja zahtijevati brz i nadasve efikasan kaznenopravni progon počinitelja kaznenih djela.
  – Da je predmetnom presudom na temelju priznanja naloženo tuženiku sklapanje pisanog kupoprodajnog ugovora. Ovakva izreka presude dokazuje da je tužitelj bio svjestan da se na temelju usmenog ugovora ne može steći pravo vlasništva nekretnina pa je u dogovoru s uredujućim sucem ipak ishodio nezakonitu sudsku presudu i tim sebi bez ikakve valjane pravne osnove pribavio nepripadajuću znatnu imovinsku korist.
  – U obrazloženju predmetne presude na temelju priznanja navodi se kako je isti sudac donio prije ove presude u istom predmetu presudu zbog izostanka,a protiv koje je navodno uložena žalba, da bi isti sudac na ročištu ustanovio kako žalba nije uložena, ali je , prije stavljanja izvan snage takve presude dopustio preinaku tužbenog zahtjeva i donio presudu na temelju priznanja. Dakle, imamo čitav niz apsolutno nezakonitih postupaka počinjenih od strane uredujućeg suca i parničnih stranaka, što u logičnoj povezanosti s prednjim utvrđenjima čini apsolutno izvjesnim postojanje osnovane sumnje u počinjenje čitavog niza kaznenih djela od strane osumnjičenih,a eventualno i trećih osoba, sudionika ovih „pretvorbenih događaja“. U prvom redu valja navesti da sudac nije mogao staviti presudu zbog izostanka P.3/97 od 26.svibnja 1997.godine izvan snage kada sam sudac u obrazloženju konstatira da tuženik nije uložio žalbu. Dakle, radi se opostojanju osnovane sumnje o režiranom postupku suca i osumnjičenika. Nakon što je sudac utvrdio da tuženik nije uložio žalbu morao je presudu zbog izostanka ostaviti na pravnoj snazi,a rješenjem žalbu odbaciti, jer ista nije uložena od tuženika, dakle, ovlaštene osobe. Ujedno, sudac nije imao nikakve zakonske mogućnosti tužitelju dopustiti preinaku niti preciziranje tužbenog zahtjeva sve dok egzistira presuda zbog izostanka. Dakle, očevidno je i iz ove okolnosti, čak same za sebe, a poglavito kada ih se poveže s naprijed navedenim okolnostima, da postoji itekako opravdana osnovana sumnja u počinjenje navedenih kaznenih djela čiju će konačnu kvalifikaciju odrediti nadležno državno odvjetništvo. Ono što je također razvidno je da je sve ove okolnosti vidio i zemljišnoknjižni referent/ica koji je postupao u predmetu Z.100/97, ali je ipak predmet riješen nezakonito, prekoredno i u rekordno kratkom vremenu.
  C/ Podaci o površinama iz dokumentacije koju je prihvatio zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Vrgorcu dokazuje da se uknjižba nije mogla pravovaljano provesti. Presudom na temelju priznanja P.3/97 pravno nepostojeća pravna osoba ABAKUS s po utvrđen je vlasnikom zemljišta u površini od 20.362 m2 i to za nekretnine položene u KO RAVČA kako slijedi:
  – Kčz. 3454/1 (stara izmjera), 3454/157 (nova izmjera),
  – Kčz. 5449/1 (stara izmjera), 5449/132 (nova izmjera), 5449/119 (nova izmjera).
  Kada se usporede mjerni podaci iz službene katastarske evidencije prije i poslije cijepanja, te zemljišnoknjižne evidencije s famoznom presudom na temelju priznanja dobija se razlika o kvadraturi zemljišta što zemljišnoknjižnom referentu/ici nije niti najmanje smetalo,a radi se o takvoj činjenici zbog koje se ne može izvršiti predmetna uknjižba kako je to nezakonito napravljeno rješenjem Z.100/97. Po dopisu HFP KLASA: 943-01/04-02/133, URBROJ: 563-03-02/01-2004-4 od 11.lipnja 2004.u postupku pretvorbe DP Duhan iz Vrgorca proizlazi da su nekretnine koje su uključene u kapital poduzeća, među ostalim, što je bitno za ovu pravnu stvar : 5449/1,pl.327 KO Ravča, u površini od 9.365 m2, te 3454/157,pl.849,KO Vrgorac, u površini od 11.004 m2. Kada zbrojimo 9.365 m2 + 11.004 m2 dobijamo zbroj od 20.369 m2. Dakle, presudom P.3/97 nepostojećeg tužitelja ABAKUS s po utvrđuje se vlasnikom za 20.362 m2. Stoga zemljišnoknjižni referent/ica nije mogao/la izvršiti uknjižbu prava vlasništva. O istim nekretninama i površinama navodi se i u ugovoru sklopljenom između Grada Vrgorca, Neretvansko-gospodarske banke dd Ploče, DP Duhan iz Vrgorca i Abacusa Vrgorac, koji je sklopljen 25.srpnja 1997.godine u Vrgorcu, ovjerenom kod Ivana Kristića, javnog bilježnika u Vrgorcu, OV-1347/97 od 25.srpnja 1997.godine. Dakle, kčz.5449/132 ima površinu od 9.365 m2, koja je nastala od 3454/1 položena u KO RAVČA, a kčz.3454/157 ima površinu od 11.004 m2 koja je nastala od 3454/1 KO VRGORAC. Presuda na temelju priznanja navodi da su sve nekretnine KO RAVČA, a očevidno je da nisu, već jedna KO RAVČA, a drugas KO VRGORAC. Niti ove okolnosti nisu smetale zemljišnoknjižnom referentu/ici. I ova okolnost, čak sama za sebe, a da se i ne spominje u logičnoj povezanosti s naprijed navedenim okolnostima, čini postojanje osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela opravdanim. Sve ove okolnosti su u takvoj logičnoj povezanosti da čine dokaz u kaznenopravnom smislu.

  D/ Presuda na temelju priznanja P.3/97 je neovršiva.Nalog tuženiku sadržan u izreci famozne presude pod točkom 1.nije određen.Kada sud nalaže sklapanje pravnog posla tada izrjeka presude mora sadržavati tekst ugovora koji će zamijeniti ugovor u slučaju da stranke unatoč sudskom nalogu iz presude taj pravni posao ne sklope. Iako stranke nisu sklopile taj pravni posao to zemljišnoknjižnom referentu/ici nije smetalo u donošenju nezakonitog zemljišnoknjižnog rješenja i njegovoj provedbi u zemljišnim knjigama. Više nego dovoljno za kaznenopravno gonjenje počinitelja kaznenih djela iz pretvorbe i dr.

  E/ Sud je presudom na temelju priznanja naredio tužitelju da tuženiku isplati razliku iznosa od 200.000,oo kuna i 225.000,oo DEM u roku od 15 dana „nakon uspostave pravovaljane isprave za uknjižbu od strane tuženika DP DUHAN iz Vrgorca“. Već sama ova činjenica dokazuje o kakvom se kriminalu radi. Nalaže se nešto platiti nakon izvršene vlasničke uknjižbe!!! Ovo će javnost posebno zanimati, a i političare i saborske zastupnike. Kada za to dođe vrijeme. Treba navesti da se s pravom postavlja pitanje o kakvoj se razlici iznosa radi?! Tko je, kada, komu, kako, na koji način, koliko, gdje, u kojoj valuti i za što navodno nešto platio, da bi sud sada u presudi na temelju priznanja, bez obrazloženja, nalagao sada isplatu nekog iznosa. To će osumnjičeni itekako trebati detaljno obrazložiti i dokumentirati. Naravno, kao i Slavko Andrijanić i Petar Barbir, koje treba u svojstvu svjedoka saslušati, na čijem se saslušanju inzistira. Također se navodi da isplata mora biti po tečaju NBH u navedenom roku, a iz cjelokupne dokumentacije proizlazi da taj tečaj na dan dospijeća tužiteljeve obveze nije poštivan, pa samim tim nije obveza izvršena. Štoviše, čak je i u protivnosti s čl. VI. Ugovora od 25.srpnja 1997.godine (OV-1347/97,Ivan Kristić,JB Vrgorac). Ni ova okolnost nije smetala zemljišnoknjižnom referentu/ici niti je zatraži/la dokaz o izvršenoj obvezi što je ex offo dužan/na. I ova okolnost čak sama za sebe dovoljno dokazuje postojanje opravdane sumnje u počinjenje više kaznenih djela,a da i ne govorimo o logičnoj povezanosti svih navedenih i dokazanih okolnosti.
  F/ Presudom na temelju priznanja P.3/97 nepostojećeg tužitelja utvrđuje se vlasnikom nekretnina na temelju dekleratorne presude. Kako je moguće ishoditi dekleratornu presudu na utvrđenje prava vlasništva kada navedeni tužitelj nije stekao pravo vlasništva po pravilima tada važećeg zakona niti pak po ranijim propisima. Da apsurd bude veći dekleratorna presuda ima u istoj točki kondemnatorni zahtjev za sklapanje pisanog kupoprodajnog ugovora. Prema tome, izrjekom presude dokazali su sudionici tog pretvorbenog postupka o kakvim se nezakonitim postupcima radilo. Dekleratorni izrjeka negira kondemnatornu, odnosno kolidira. Jedna drugu isključuju. Abeceda prava. Dokaz je o kriminalnim radnjama osumnjičenika i njihovih pomagača.

  G/ Naprijed navedeni ugovor koji je sklopljen 25.srpnja 1997.godine kao pravnu osnovu stjecanja prava vlasništva ABACUSA d.o.o. navodi upravo presudu P.3/97 (čl.IV.cit.Ugovora). Kako je takva presuda, osim nezakonita, ujedno i najvažnije neprovediva, a što osumnjičenici znaju i moraju znati,jer imaju stručnu pravnu pomoć, to ni ovakav ugovor ne proizvodi pravne učinke od početka (ex tunc). Ujedno, radi se o ugovoru koji je po tadašnjem Zakonu o obveznim odnosima, a i novom Zakonu o obveznim odnosima apsolutno ništavan (ništetan) pravni posao. Stoga ni on nije mogao postati osnovom za uknjižbu prava vlasništva na predmetnim nekretninama što je zemljišnoknjižni referent/ica znao/la i morao/la znati.

  H/ Članak I.cit.Ugovora i čl.IV.istog Ugovora su u koliziji, jer predmet obveze nije identičan upravo zbog različitosti katastarskih općina, jer se presudom navodi da su sve u KO RAVČA, a iz svih ostalih isprava proizlazi da su u pitanju dvije KO i to Ravča i Vrgorac. Dakle, ni predmetni ugovor nije provediv,a upravo se njega navodi na prvom mjestu rješenja Z.100/97.

  I/ Iz dopisa HFP od 11.lipnja 2004.godine proizlazi da je ukupna vrijednost nekretnina DP DUHAN 2.910.363 DEM. Od kuda onda ovako niska cijena u presudi P.3/97 i cit. Ugovora?! Kolika je šteta nanesena DP DUHAN, a kolika RH?! Koliko je manje poreza plaćeno?! Ujedno, posebno naglašeno, cit.Ugovor ne spominje nikakvu razliku u cijeni, a koja se navodi u presudi na temelju priznanja!!!

  J/ Prijedlog za nezakonitu uknjižbu podnesen je 20.kolovoza 1997.godine,a udovoljeno mu je 26.kolovoza 1997.godine.Dakle, vrlo ekspeditivno, u srcu ljetnih vrućina.Čitavih 6 dana.

  DOKAZNI PRIJEDLOZI:

  Predlaže se:
  – Pribaviti sve naprijed navedene isprave,
  – Saslušati osumnjičenike i zz osumnjičenog ad 2/,
  – Saslušati u svojstvu svjedoka: Petra Barbira,odvjetnika u Vrgorcu, Ivana Kristića,javnog bilježnika u Vrgorcu, Slavka Andrijanića iz Vrgorca, zemljišnoknjižnog referenta/icu koji/a je radio/la na predmetnoj uknjižbi,Antu Galića iz Vrgorca, Dragana Brljevića iz Vrgorca,Ivu Kovačevića,mjernika iz Omiša, Joška Šalinovića iz Vrgorca,Matka Vukovića Cara iz Vrgorca (ova dva potonja koja su u detalje upoznata s čitavim radnjama i o tome izvjestili javnost),
  – Protiv Ladislava Šošića i Marije Šošić odrediti pritvor zbog: naročitog značaja djela, mogućnosti bijega u drugu državu poglavito jer su isti državljanin FBiH, utjecaja na svjedoke, skrivanje i uništavanje dokaza,
  – Obaviti financijsko vještačenje po ovlaštenom vještaku,
  – Obaviti očevid predmetnih nekretnina,uz pregled Prijavnog lista,
  – Pregledati cjelokupnu dokumentaciju DP DUHAN Vrgorac u svezi predmetnih događaja.

  POSEBAN PRIJEDLOG

  Predlaže se dati nalog Općinskom državnom odvjetništvu u Makarskoj – Građanskoupravnom odjelu da pokrene parnični postupak radi utvrđenja ništetnosti usmenog i pisanog ugovora koji su navedeni u ovoj prijavi, da izvrši zabilježbu spora na predmetnim nekretninama, da ustane tužbom radi zaštite prava i interesa RH kao i naknade štete RH koja joj je ovom privatizacijskom aferom pričinjena, te u skladu s cit. Ustavnom odredbom oduzme predmetne nekretnine u korist Republike Hrvatske.

  U Makarskoj,dana 23.prosinca 2013.godine

 2. dio navedenog može biti možda i istina, ali znate li da je DORH pitao o kakvim glupostima taj čovjek priča…nitko ga više ne uzima za ozbiljno, ni u DORH-u mu se više ne javljaju kad vide njegov broj…a on uporno priča da ima DOKAZE, da ima priznanja lokalnih pojedinaca, a nema apsolutno ništa, samo neke priče…toliko toga je nabrojio, stvorio 10 teorija urote, a nikakve logike ili slijeda…i da ima toliko dokaza valjda bi nakon pustih godina nešto našao, a nije…ali evo vam par činjenica s kojima sam detaljno upoznat…i ne radi se o obrani HEP-a ili lokalnih političara ili lokalnih moćnika (ne znam ni na koga ustvari misli)…nipošto…

  Spomenuti je kuću izgradio tokom 1992. na lokaciji na kojoj je sada…u to vrijeme je preko njegove parcele prolazio koridor BUDUĆEG dalekovoda po prostornom planu…postoje nacrti u uredu za prostorno uredjenje u Vrgorcu i to na onom posebnom papiru, a ne crtano u ovim novim programima…on NIJE SMIO ni dobiti dozvolu za građenje kuće ispod budućeg dalekovoda (koridora), ali mu se valjda izašlo u susret u uredu za prostorno planiranje (tko, ne znam)…i naravno, dalekovod ide poslije izgradnje kuće, ali u skladu sa tada važećim planovima, a njegova kuća je protivna planu…ovo se sve događalo prije 2010. i izmjene Prostornog plana Vrgorca, a koji je u tom dijelu tj. dijelu elektroenergetskih koridora čini mi se ostao nepromijenjen (bisam 100% siguran)…a ako je promijenjen to znači da je planirano izmještanje dalekovoda, ali onda treba pitati HEP Vrgorac i direktora…koliko znam HEP ne planira nikakvo izmještanje dalekovoda

  DAKLE, VREMENSKI SLIJED
  1991 – KORIDOR BUDUĆEG DALEKOVODA PREDVIĐEN JASNO I UCRTAN U PROSTORNOM PLANU
  1992 – IZGRAĐENA KUĆA NA KORIDORU (NIJE SMJELA BITI), A USTVARI ISPOD BUDUĆEG DALEKOVODA
  2000 I NEKE – POSTAVLJEN DALEKOVOD U SKLADU S PROSTORNIM PLANOM NA OREDVIĐENOM KORIDORU
  2010 – IZMJENE PROSTORNOG PLANA VRGORCA GDJE SE KORIDOR NIJE NI DIRAO KOLIKO ZNAM

  ON JE REKAO DA SU U CIJELU TEORIJU ZAVJERE UMIJEŠANI SVI LOKALNI GRADONAČELNICI VRGORCA IKADA, HEP KOJI JE IMAO HDZ-OVE DIREKTORE, ALI I SDP-OVE, URED ZA PROSTORNO UREDJENJE U VRGORCU U KOJEM NIKADA NIJE BIO HDZ-OV KADAR, PA KATASTAR KOJI NIKADA NIJE BIO HDZ-OV, PA SUD I NEKOLIKO SUDACA IZ SPLITA, ZAGREBA ITD,,PA DRŽAVNI TUŽITELJI, PA RAVNATELJ PP VRGORAC, PA NEKI LJUDI IZ SINJA ŠTO SU U SINJU KUPOVALI NEKU ZEMLJU, PA NEKI LOKALNI MOĆNICI, PA DJELATNICI SUDA U METKOVIĆU, PA LJUDI ŠTO SU POSLANI DA MJERE ZRAČENJE U KUĆI, PA NEKE FIZIČKE OSOBE KOJE SU KUPOVALE ZEMLJIŠTA U VRGORCU. PA JOŠ NEKI DA NE NABRAJAM…
  I SVI SU SE ONI UROTILI PROTIV NJEGA, SVE STRANKE, SUD S POLICIJOM I DORH…I RECITE VI MENI SADA ŠTA JE NAJVJEROJATNIJE SLUČAJ OVDJE…A ON IMA 100 NEKIH PAPIRA I PRIČA NEŠTO, A U PAPIRIMA UOPĆE TO NE PIŠE…

  • A kakav si ti to argument iznio?covjek posjeduje dokumente od nadleznih drzavnih tijela.i da bas se pitam kome bi vjerovao,covjeku koji iza svojih tvrdnji stoji sa imenom i prezimenom i riskira tuzbu, ili laznom profilu koji stiti kriminal u koji je mozda i sam upleten. A da pa ti si lazni profil,pa te se ne moze utuziti.mrs u picku materinu,poturico jedna.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime