Povodom višednevne agonije makarskih ugostitelja kojima je u jeku turističke sezone sanitarna inspekcija na 15 dana zatvorila kafiće, a zbog buke, oglasio se jedan od vodećih makarskih ugostitelja.

Stanislav Šumelj poslao je na adresu naše redakcije priopćenje koje objavljujemo u cijelosti:

„Povod ovom obraćanju su događaji u Makarskoj koji su se zbili dana 7.kolovoza 2014. godine  od strane Ministarstva zdravlja, Uprave za sanitarnu inspekciju, Službe županijske sanitarne inspekcije, odjela za Južnu Dalmaciju.
Naime, navedenog dana sanitarni inspektor Jurica Topić uz asistenciju Ante Balova, djelatnika PU Split i Denisa Radića Lima, ovlaštenog mjeritelja su navedenog dana pristupili ugostiteljskim objektima caffe noćnog bara FUNKY, caffe noćnog bara MARINETA i caffe bara SMILE u Makarskoj. Tom prilikom izvršili su mjerenje buke te su neosnovano utvrdili da je prekoračena buka i na licu mjesta na zapisnik izrekli mjeru zabrane uporabe radnih i pomoćnih prostora u zatvorenom i otvorenom, te obavljanje djelatnosti u ugostiteljskom objektu na rok od 15 dana, te je potom izvršeno pečačenje objekata, a protiv koje odluke žalba nema suspenzivno djelovanje.
Ovakav postupak je pravno neodrživ, a s aspekta, kako ugostitelja, tako i jedinice lokalne samouprave te i države, kao i cjelokupnog gospodarstva apsolutno neodrživ, štoviše groteskan.
O svemu ovome izvijestit će se Vlada RH kao i Pučki pravobranitelj.
No, krenimo redom u obrazlaganju razloga koji su motivirali ugostitelje na ovakav čin.
Naime, razloge možemo podijeliti na dvije skupine i to: konkretne vezane za sam čin uređujućeg inspektora i državne odnosno interese lokalne zajednice.
U prvom redu obavljena mjerenja nisu napravljena po pravilima  struke. Kada se putem tehničkih sredstava mjeri intenzitet buke tada promatrani subjekt odnosno objekt moraju biti izolirani od utjecaja buke koja dolazi od susjednih objekata, prometnica, pješaka i tome slično. Svaki zvukovi koji dopiru sa strane, dakle, izvan zone odgovornosti dotičnog ugostitelja kontaminiraju rezultat mjerenja i takav se rezultat ne može prihvatiti kao relevantan. U konkretnim slučajevima prilikom mjerenja glasnoće na rezultat mjerenja utjecala je gusta frekvencija prometa (automobila, motora), buka pješaka prolaznika, buka gostiju iz susjednih lokala, kao i turista koji su doslovno na ulici – šetnici, pjevali, svirali te zvukove sirena automobila, kao i buka sa turističkih brodova koji su u neposrednoj blizini bili vezani i zabavljali svoje goste, te nekoliko jahtaša koji su puštajući vlastitu glazbu na svojim jahtama stvorili buku veću od one koja je bila u predmetnim ugostiteljskim objektima. Iako je na to skrenuta pozornost uređujućem inspektoru isti to nije htio unijeti u zapisnik. Ugostitelji kaso osobe nevični pravu, a bez upoznavanja na svoja prava što ih je inspektor po odredbama Zakona o općem upravnom postupku dužan upozoriti nije upoznao, pa je samim tim povrijeđen Zakon o općem upravnom postupku.
Izrečena sankcija – mjera od strane uređujućeg inspektora nije u skladu sa svrhom zakona. Naime, izrečena mjera je štetna kako za zajednicu tako i za konkretne ugostitelje sa aspekta turističke ponude. U svijetu na turističkom tržištu poznato je da se RH ne nalazi na top listi poželjnih destinacija po pitanju kvantitete i raznolikosti turističke ponude. U srcu ionako loše sezone inspektori zatvaraju ugostiteljske objekte koji samo poboljšavaju turističku ponudu i na taj način podižu ugled RH u turističkom svijetu. Osim toga kako lokalna zajednica tako i RH gube na prihodu koji je u ovako lošoj gospodarskoj situaciji jedini prihod na temelju kojega se prihoduje u proračunu.
Ono što je posebno važno navesti je da se u situaciji kada imamo gotovo pola milijuna nezaposlenih ovakvim činom povećava broj nezaposlenih, koji u samo ova tri ugostiteljska objekta iznosi 52 zaposlenika.
Koliko su  samo gubici Grada Makarske od naknade za korištenje javne površine ne treba posebno navoditi, u svakom slučaju iznose preko 500 tisuća kuna.
Ne bez razloga naglašeno, navedeni ugostitelji nisu nikada kažnjavani zbog narušavanja javnog reda i mira niti su ikada bili upozoravani ni pisanim putem niti usmeno da i svojim poslovanjem narušavali bilo kakav red, a kamoli stvarali buku. Stoga se i s ovoga osnova izrečena mjera može smatrati apsolutno neutemeljenom.
Zanimljiva je notorna činjenica, pa je samim tim ne treba posebno dokazivati, jest činjenica da jedinica lokalne samouprave organizira javne koncerte na javnim površinama kojom prilikom višestruko premašuje dozvoljenu buku, ali to nije sankcionirano. Očevidno je da inspektorat ima vrlo selektivan pristup u ispitivanju buke.
Kada bi ugostitelji za uzor imali postupanje Grada prilikom organiziranja koncerata tada bi doista opravdano bilo izreći ovakvu mjeru.
Stoga na koncu treba samo podsjetiti na slučajeve iz Senja i Crikvenice koji su se dogodili prošle ljetne sezone i koje događaje je osudila cjelokupna javnost kao i sama vlast koja je opozvala donesene mjere zatvaranja lokala. Valjda će ista ta vlast uočiti svoje propuste i opozvati svoje rješenje.
U nadi da će ovakvo priopćenje naići na razumijevanje, bilježimo se sa štovanjem.“

U Makarskoj, 11. Kolovoza. 2014. Stanislav Šumelj.