Objavljen je poziv vjerovnicima brisanog društva TERMOKOMERC d.d. u likvidaciji koja se vodi pred Trgovačkim sudom u Zadru po imenovanom likvidatoru Krešimiru Perošu da najkasnije u roku od 30 dana prijave svoje tražbine

Prijavi treba priložiti vjerodostojnu ispravu o pravnoj osnovi i iznosu prijavljene tražbine, a razlučni i izlučni vjerovnici prilažu pravnu osnovu svojih prava te je potrebno naznačiti imovinu koja se odnosi na njihovo pravo.

Prijavu dostaviti u navedenom roku na adresu sjedišta likvidatora do 15.svibnja 2020.godine.   

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime