U Makarskoj se odmara 11 416 turista što je za 4,64 % manje nego na isti dan (25. srpnja) prošle godine. To su statistički podaci makarske Turističke zajednice kojima vjerojatno pridonosi i činjenica da je ove godine puno bolja prijava gostiju.

Statistički podaci o turističkom prometu na čuđenje mnogih bili su puno bolji u odnosu na sliku s terena. Dok su apartmani na početku srpnja zjapili prazni, broj turističkih noćenja prema statistici nije bio loš. Ali, posljednja izvješća vjernija su slici na terenu. Sada je i prema službenim podacima Turističke zajednice gostiju 4,64 % manje negoli na isti dan 2013. Najveći je podbačaj u privatnom smještaju i to 9,84 posto. Krenulo je u odnosu na prvu polovicu sedmog mjeseca, ali rezultati su znatno lošiji od dosadašnjih. Nekada se na ovaj dan nije mogao naći slobodan ležaj, a danas u Makarskoj ima kuća u koje još nije došao gost. Najgore je u privatnom smještaju gdje je manjak gostiju u odnosu na prošlu godinu 9,84 posto. Ukupno se u privatnom smještaju odmara 8 061 turista dok ih je 2013. istog dana bilo 8 941. Više je gostiju na isti dan u kampu i sada ih je 487 što je za 37,96 % više. Gostiju je sada više i u hotelima za 11,29 posto. Ukupno u 17 hotela i turističkih naselja u Makarskoj odmara 2 859 gostiju. Nisu svi baš jednako dobro popunjeni. Primjerice u hotelu Makarska zabilježen je manjak od čak 71,05 posto. U apartelu Park „Osejava“ 25. srpnja odmaralo je tek 16 gostiju što je za 20 % manje u odnosu na prošlu godinu, u hotelu Milenij je 15,56 % manje gostiju, zatim 8,11 % je gostiju manje u hotelu Biokovo. Hotel Osejava ima 2,80 % manje gostiju te hotel Rivijera bilježi manjak gostiju od 1,24 posto gostiju. -Razvidno je malen broj domaćih gostiju kojih je ukupno u svim smještajnim kapacitetima 789- naglašava Tonči Lalić, direktor Ureda TZ grada Makarske. (Makarsko primorje)