Temeljem izvještaja hotelskih kuća i prijava iznajmljivača, tijekom ovogodišnjih uskrsnih blagdana od 18. – 21. travnja 2014., na području grada Zadra boravilo je 3.696 gostiju i ostvareno je 10.562 noćenja.

U navedenom razdoblju u Zadru je boravilo 695 domaćih gostiju i 3.001 strani gost, među kojima su najbrojniji bili gosti iz Njemačke (436), Italije (349), Republike Koreje (312), Francuske (233), Ujedinjene Kraljevine (231) i Austrije (170).
U odnosu na prošlogodišnje, ipak znatno ranije uskrsne blagdane (od 29. ožujka – 1. travnja 2013.), broj turista je uvećan za 85%, a noćenja 111%. U usporedbi s istim razdobljem 2013. godine, odnosno od petka 19.04. do ponedjeljka 22.04.2013., ove je godine ostvaren ukupan porast broja gostiju od 28% (stranih +41%, domaćih -7%) i noćenja za 63% (strana +73%, domaća +31%).