Grad Makarska partner je na projektu More zdravlja čiji je cilj kroz brojne aktivnosti unaprijediti zdravstvene navike stanovnika Makarskog primorja. Nositelj projekta je Savjetovalište Lanterna, a projektni prijedlog pripremila je MARA – Makarska razvojna agencija

U okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza II“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020., osigurano je 468.854,65 kuna.

Projekt More zdravlja doprinijet će rješavanju problema nedovoljne uključenosti i informiranosti stanovnika općina Makarskog primorja o mjerama zaštite zdravlja i prevencije bolesti. Cilj projekta je doprinijeti razvoju uključenih dionika, poboljšati znanja i informirati osoblje organizacija koje djeluju na području zaštite zdravlja na području Makarskog primorja kroz nove društvene inicijative i promotivne aktivnosti. Projekt će uključiti građane Grada Makarske i 5 općina – Baška voda, Brela, Gradac, Tučepi i Podgora.

U konačnici, projektom „More zdravlja“ riješit će se nedovoljna informiranost i neupućenost građana kao krajnjih korisnika projekta o preventivnim pregledima i važnosti očuvanja zdravlja općenito na području Makarskog primorja.

Tijekom 12 mjeseci trajanja projekta tako će se provoditi brojne aktivnosti za stanovnike općina Makarskog Primorja kao što su radionice Art Terapije, edukacije „Tko upravlja mojim zdravljem“, edukacije o zdravoj prehrani, provedba edukativnog programa primarne i sekundarne prevencije zdravlja pokretom, fokus grupe samopomoći „Teorija izbora“, provedba kampanje „Sportska piramida“ te kampanja koju će provesti Makarska dijabetička udruga i Crveni križ Makarska , kao i brojne druge aktivnosti kojima će naši građani unaprijediti svoje zdravstvene navike. (makarska.hr)

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime