Temeljem Zakona o cestama tvrtka Geomatika d.o.o. iz Trilja poziva nositelje prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja javne ceste – županijska cesta ŽC 6195 u k.o. Brela.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izgrađena javna cesta: ŽC 6195 – Brela: D8-T.L.Maestral u dužini od 1.6 km, o započinjanju postupka evidentiranja javne ceste u zemljišnu knjigu. Datum započinjanja radova: 24. 3. 2017.
Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Ivan Plazibat iz tvrtke Geomatika d.o.o., Trilj, Bana Jelačića 30.
Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestom provest će 24. 3. 2017. od 9 do 10 sati obilježavanje granica zemljišta na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. Nositeljima prava na zemljištu moguć je uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja 27. 3. 2017. od 9 do 11 sati u prostorijama tvrtke Geomatika d.o.o., Trilj, Ul. bana Jelačića 30.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime