Javna ustanova „Park prirode Biokovo“ u suradnji sa Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Zavodom za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju

organizira Znanstveno – stručnu konferenciju s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „Status balkanske divokoze u RH s posebnim osvrtom na Biokovo“ u trajanju od 1. do 2. listopada 2019. godine.

Prvi dan konferencije održat će se u Aparthotelu Miramare u Makarskoj s početkom u 10:00 sati prema programu u privitku. Drugi dan konferencije planiran je terenski obilazak Biokova.

Budući da su na području Parka prirode Biokovo rađena znanstvena i stručna istraživanja divokoze, želja nam je da se na ovoj konferenciji znanstvenoj i stručnoj zajednici te zainteresiranoj javnosti predstave neka novija značajnija istraživanja o divokozi kako na području Parka prirode Biokovo, tako i na području Republike Hrvatske te u inozemstvu.

Divokoza je autohtona vrsta u RH i istaknuti dio njezine prirodne baštine. Genetske analize jasno ukazuju na postojanje Alpske i Balkanske podvrste divokoze u RH, no Balkanska divokoza službeno nije prepoznata iako se nalazi na području Biokova i Dinare. S obzirom na potencijal staništa, brojnost Balkanske populacije divokoze izrazito je malena. Uzimajući u obzir negativni utjecaj raznih prirodnih i antropogenih čimbenika, populaciji su potrebne kvalitetnije mjere zaštite u svrhu očuvanja podvrste.

Populacija balkanske divokoze (Rupicapra rupicapra balcanica) u Parku prirode Biokovo smatra se stabilnom i vijabilnom, a procjena njene brojnosti je oko 400 jedinki. Biokovska populacija Balkanske divokoze posebno je značajna stoga je potrebno posvetiti posebnu pažnju njenom očuvanju. 

Na konferenciji se očekuje do 70 sudionika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Italije.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime