Pupić Bakrač pita Kalmetu: Je li Radovan Dunatov djed Božićnjak koji poklanja gradski novac NK Zadar?

0

Gradski vijećnik Akcije Mladih Marko Pupić Bakrač odaslao je redakcijama i zadarskom gradonačelniku Božidaru Kalmeti  dopis vezan uz NK Zadar.

Prenosimo ga u cijelosti:
 „Poštovani,

U Zadarskom listu od 3.12.2014 godine Radovan Dunatov izjavio je da se ne kontroliraju financiska izvješća sportskih klubova pa tako se nisu kontrolirala ni izvješća NK Zadra. Dakle po njegovom priznanju grad uplaćuje sredstva sportskim udrugama bez ikakve kontrole dali se troše namjenski ili nenamjenski. Posljedica toga je da je došlo do izvlačenja milijunskih iznosa iz NK Zadra. Molim Vas da mi odgovorite da li je Radovan Dunatov Djed Božičnjak koji poklanja gradski novac ili pročelnik Upravnog odjela za kulturu i šport koji bi trebao voditi računa o što ravnomjernijoj raspodjeli i što boljoj iskoristivosti sredstava za razvoj kulture i sporta u Zadru?

Isti dan ste Vi gradonačelniče izjavili da je Gradska uprava čista ko sunce što se tiče privatizacije NK Zadra i da grad nije vlasnik 41% dionica jer još nisu uknjižene.

S obzirom da je sve do nedavno NK Zadar bio udruga građana koja se financirala gotovo isključivo iz proračuna grada i članarina kako ste mogli dopustiti da klubom gotovo 15 godina upravlja osoba bez ikakvih stručnih kvalifikacija i to najvećim djelom sa mjesta vanjskog stručnog suradnika te da isti ošteti NK Zadar za preko 50 miliona kuna i zaduži klub 72 miliona kuna?

Zašto ste uplatom od milion kuna pokrenuli proces pretvorbe NK Zadra kad ste bili upozoreni i znali ste da NK Zadar ne posjeduje nikakvu imovinu te da temeljni kapital ne može iznositi 68 miliona kuna?

Ukoliko Grad Zadar još nije vlasnik 41% dionica NK Zadra kako tvrdite kakva je to osnivačka skupština NK Zadra š.d.d održana u prostorijama NK Zadra 29.07.2014 godine?

Koga je na toj skupštini predstavljao Radovan Dunatov pročelnik Upravnog odjela za kulturu i šport?

Ako je predstavljao Grad Zadar da li je imao pravo glasa s obzirom da kako kažete dionice još nisu uknjižene na Grad Zadar?

Ako je imao pravo glasa budući da grad Zadar ima 41% udjela a gradska tvrtka Vodovod d.o.o 4% što zajedno čini 45% dok Reno Sinovčić ima 35 % zašto je Radovan Dunatov digao ruku za Rena Sinovčića kao predsjednika N.O i Dalibora Zebića za direktora ,član uprave koji zastupa interese NK Zadar š.d.d. kad se uzme u obzir da je pod palicom Rena Sinovčića napravljen dug od 72 miliona kuna         

Vijećnik u gradskom vijeću Grada Zadra

Marko Pupić-Bakrač“